Systeem belcotaxDovnload 488.21 Kb.
Pagina1/5
Datum24.07.2016
Grootte488.21 Kb.
  1   2   3   4   5

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN - ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT

SYSTEEM BELCOTAX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijwerkingen


Versie

Datum

Onderwerp

1.0
Eerste versie


INHOUDSOPGAVE BLZ

--------------------------- ------
VOORWOORD


1. INLEIDING


1.1 Definities .................…...........................................................................

1.1.1 Verzending ....................................................................................

1.1.2 Belcotax aangifte ...........................................................................

1.1.3 Afzender ……………………………………………………………… ..

1.1.4 Bericht aan de werkgevers en andere schuldenaars van aan de

bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten ...…...........................


1.2 Procedure en verwerking.................................................................

1.3 Belcotax on web .…………………………………………………………

1.3.1 Identificatieprocedure …………………………………………………

1.3.2 Gebruiksaanwijzing ……………………………………………………

1.3.3 Tool Excel - BOWCONVERT71.……………………………………...

  1. Correspondentie met de dienst “Belcotax” …………………..

   1. Herinnering …………………………………………………………….

   2. E-mail …………………………………………………………………..

   3. Telefoon ………………………………………………………………..

   4. Briefwisseling ………………………………………………………….


1.5 Belangrijke herinnering ..................................................................

2. TOETREDINGSVOORWAARDEN


2.1 Wie kan toetreden? ..........................................................................

2.2 Welke attesten ? ................................................................................
2.3 Wanneer ? ............................................................................................
2.4 Hoe ? .........................................................................................…..........

2.4.1 Indiening door online invulling ………………………………………. 2.4.2 Indiening van een bestand via Internet ……………………………..

Voorbereiding van een verzending ………………………..

Verzending van een bestand ……………………………….2.5 Procedure voor de verwerking van de gegevens .................

2.5.1 Nummer van de verzending ..........................................…............. 2.5.2 Ontvangstmelding ……………………………………............…........

2.5.3 Bericht van verwerking ………………………………………………..

2.5.4 Verzending van het antwoord ………………………………………..

2.5.5 Foutboodschappen ……………………………………………………
2.6 TEST – bestanden ……………………...........................................
2.7 Fiche bestemd voor de genieter van de inkomsten ..............
2.8 Fiches en opgaven op papier ...................................................…..
2.9 Procedure voor verbeteringen ...............................…....................

2.9.1 Bestanden “vernietigt en vervangt” …………………………………..

2.9.2 Bestand met “Gegroepeerde verbeteringen” ……………………….

2.9.3 Online verbeteringen ………………………………………………….

2.9.4 Online annulering van een aangifte of een opgave ………………..
2.10 Andere documenten ..........................................................................

3. ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING
  1. Algemene technische beschrijving van een bestand in

.xml formaat
3.1.1 Algemeen ……………………………………………………………..

3.1.2 Alfanumerieke zone ....…...............................................................

3.1.3 Numerieke zone ...…............................…............…......................

3.1.4 Structuur van een Belcotax bestand in .xml formaat ………………

4. RECORDBESCHRIJVING

4.1 Beginrecord van een Verzending (record “0”) ......................

4.1.1 Beschrijving van het beginrecord van een Verzending ...........…..

4.1.2 Opmerkingen ................................................................................

Sequentiële nummering van de fysische bestanden (0.012) ........

Identificatie van de afzender (0.014 tot 0.019) ..............................

Taalcode van de afzender (0.022) ................................................

E-mail adres van de contactpersoon bij de afzender (0.023) …….

Identificatie van de afzender – ondernemingsnummer (0.024) ..…

Identificatie van een afzender natuurlijk persoon of van een

gebruiker die de rechten heeft voor het beheer van

de verzending (0.030) ……………………………………….

Type van de verzending – nummer van de verzending (0.025 en 0.026)4.2 Belcotax aangifte ...............................................................................

4.2.1 Algemeen ......................................................................................

4.2.2 Beginrecord van de Belcotax aangifte (record “1”) ........................

4.2.2.1 Beschrijving van het beginrecord van een Belcotax aangifte

4.2.2.2 Opmerkingen ...................................................................

Gewestelijke directie - Ontvangkantoor (1.003 – 1.004) ..

Registratienummer = ondernemingsnummer (1.005) ......

Afdelingsnummer (1.007) .................................................

Schrappingcode (1.010) ...................................................

Landcode (1.016) .............................................................

Nummer taxatiedienst - naam van de taxatiedienst

(1.022 – 1.023) ………………………………………...........

Identificatie van de schuldenaar in een tweede

of een derde taal (1.027 tot 1.036) ................................. .

Nationaal nummer schuldenaar (1.037) ...........................
4.2.3 Gegevensrecord van de “Belcotax aangifte” (record “2”) ..….......

4.2.3.1 Algemene beschrijving van een gegevensrecord “2” ......

4.2.3.2 Opmerkingen ...................................................................

Keuzezones ….................................................................

Nationaal nummer – BIS-nummer (2.011) .......................

Identificatie van de genieter (2.012 – 2.018) ……………..

Geboortedatum ………………………………………………

Naam – voornaam (2.013, 2.014) ..………………………..

Adres in het buitenland ....................................................

Landcode - postcode (2.016, 2.018, 2.112) .....................

Fiscaal identificatienummer (FIN) (2.109) ........................

Doorlopende nummering van de fiches (2.009) ...............

Aard van de fiche (2.028) ..……………………….…………

De code “Enkel opgave 325” (2.029) ...............................

Terugvordering van bezoldigingen - negatieve bedragen

Zone aantal dagen ..........................................................

Bedragen in eurocent ………………………………………

Zones overuren ……………………………………………..

Zones deelbewijzen van een beleggingsfonds (281.60)..

Verantwoordingsstukken voor vrijgestelde inkomsten ….

4.2.4 Eindrecord van de Belcotax aangifte (record “8”) .........................

4.2.4.1 Beschrijving eindrecord van de Belcotax aangifte –xml ...

4.2.4.2 Opmerkingen ...................................................................

Controletotalen (8.011, 8.012, 8.013) ..……………………4.3 Eindrecord van een Verzending (record 9) ............................

4.3.1 Beschrijving van het eindrecord van de Verzending - xml............

4.3.2 Beschrijving van het eindrecord van de Verzending – txt ………..

5. VALIDATIE VAN DE BESTANDEN ......................................................


5.1 Validatie van het beginrecord van een verzending .............
5.2 Validatie van de Belcotax aangifte .............................................

5.2.1 Validatie beginrecord “1” ..............................................................

5.2.2 Algemene validatie van het gegevensrecord “2” ..........................

5.2.3 Validatie van het eindrecord “8” ....................................................


5.3 Validatie van het eindrecord van een Verzending (record 9)

BIJLAGEN 1. Landcodes (RSZ)

 2. Rekeningnummer van het ontvangkantoor

 3. Standaard ASCII-code

 4. Formulier: Dienstverlener: Het aanduiden van een lokale beheerder

 5. Artikel 104 WIB’92  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina