T taag -tajo taaiDovnload 0.96 Mb.
Pagina11/15
Datum22.07.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

torenhuis - wolkenkrabber

torenka - kauw

torenkanteel - tinne

torenklokkenspel   beiaard

torenkraai - dole, kauw, kraai

torenkruid - turritis

torenommegang - kanteel, tinne, torenomgang, trans, weergang

torenrand - trans

torenslak   penhoren

torentje - fiaal, pinakel

torentrans - omgang

torenuil - katuil, kerkuil, ransuil

torenzwaluw - gierzwaluw

torero - stierenvechter

torkruid - oenanthe

torment   foltering, kwelling, marteling, plaag

tormenteren - folteren, kwellen, plagen, pijnigen

tormentil - ganzerik, zilverschoon, zilvervingerhoed

torn   karwei, naad, poos, tarn, wenteling

tornado   cycloon, hoos, orkaan, storm, taifoon, tyfoon, wervelstorm, wervelwind

tornatuur - intaglio

tornen   keren, tarnen, wenden

tornooi - steekspel

torpedo - dieptebom

torpedobootjager - destroyer

torpedo's werpen   lanceren

torqueren - draaien, kwellen, martelen, plagen

tors - aardkluit, beeld, bovenlijf, hede, heidezode, pol, romp, torso

torsen   dragen, lijden, sjouwen, tillen, zeulen

torsie   draaiing, wrong

torso - romp

tort - afval

tortel   duif

tortelduif (Eng.)   turtle

torticollis - scheefhals

tortilla - eierpannekoek

tortillon - doezelaar

tortuur   foltering, marteling, pijnbank

tortueren - folteren, kwellen, pijnigen

tortueus- bochtig, kronkelig, slinks

torve - grimmig

toss - opgooi

tossen - opgooien

tosto - haastig, snel

tosty - sandwich

tot - pro

tot   (lat.) ad

tot aanbidding uitlokkende - aanbiddelijk

tot adem komen - verademen

tot afscheid   ta.

tot andere gedachten brengen - bekeren

tot armoede brengen - ruïneren

tot baat - gunstig

tot barstens toe gevuld - opgepropt, overvol, stikvol, tjokvol

tot bedaren brengen - luwen, sussen

tot bedaren komen - aflaten, afnemen, kalmeren, luwen

tot bedelstaf brengen   ruïneren

tot bederf overgaan - bederven, gerot, rotten, ontbinden

tot bedrogene maken - benadelen, duperen, teleurstellen

tot beloning strekkend   remuneriatour

tot berusting brengen   troosten

tot besluit - tenslotte

tot betaling aanzetten - manen

tot bezit van het gehele volk maken - nationaliseren

tot bisschop verheffen - mijteren

tot bladen uitgeslagen ijzer - blik, stort

tot bloei komen - gedijen

tot brij gekookte vruchten   moes

tot christen maken - kerstenen

tot damp overgaan - verdampen

tot dank geneigd   dankbaar, erkentelijk

tot de aarde behorend   aards, tellurisch, tijdelijk, werelds

tot de adelstand behorende - adellijk

tot de adelstand verheffen - nobiliteren

tot de arm behorend - brachiaal

tot de bedelstaf brengen - ruïneren

tot de bedoelde tijd - nog

tot de beste klasse behorende - eersterangs

tot de buik behorend - ventraal

tot de derde macht verheffen   kuberen

tot de adelstand behorende - adellijk

tot de adelstand verheffen - nobiliteren

tot de arm behorend - brachiaal

tot de bedelstaf brengen - ruïneren

tot de bedoelde tijd - nog

tot de beste klasse behorende - eersterangs

tot de buik behorend - ventraal

tot de familie der nachtschaden behorende plant - aardappel

tot de gebarenkunst behorend - mimisch

tot de gotische stijl behorende - gotiek

tot de Griekse of Romeinse kunst behorend - klassiek

tot de ingewanden behorend - visceraal

tot de kaak behorend - maxillair

tot de keel behorend - gutturaal

tot de kern behorend   nucleair

tot de kust behorend   litoraal

tot de laatsts man - a.u. (adunum)

tot de lendenen behorend - lumbaal

tot de lente behorend - vernaal, voorjaarsachtig

tot de massa gericht - demagogisch, volksmennend, volksmisleidend

tot de navel behorend - umbilicaal

tot de negers behorende   negroïde

tot de neus behorend - nasaal

tot de nieuwe tijd behorend   hedendaags, modern

tot de noordpool behorend - arctisch

tot de onderwereld behorend - onderaards

tot de oogleden behorend - palpebraal

tot de oude vorm terugbrengen - herleiden

tot de rand gevuld - boordevol

tot de rand vol - boordevol

tot de rondbekkende vissoort behorend - lamprei, prikken

tot de slagaderen behorend - arterieel

tot de slapen behoren - temporaal

tot de spieren behorende   musculair

tot de stad behorend - urbaan

tot de vereiste diepte brengen - aandiepen

tot de verhalende poëzie behorend - episch

tot de voogdij behorend - tutelair

tot de wervelbeenderen behorend - vertebraal

tot de wervels behorend - vertebraal

tot de wetenschap behorende - wetenschappelijk

tot de zaak behorend - pertinent

tot dit of dat - daartoe

tot eelt worden - vereelt

tot een aartsvader behorende - aartsvaderlijk

tot een ander geloof overhalen - bekeren

tot een bos maken - bundelen

tot een bundel verenigen - bundelen

tot een derde verminderen   tiërceren

tot een eis komen - concoluderen

tot een geheel maken - samenstellen, unificeren

tot een geheel samenvoegen - integreren

tot één geheel verenigen van de delen - assembleren, monteren

tot een geloof overhalen - bekeren

tot een geraamte maken - skeletteren

tot een hoger gehalte brengen - graderen

tot een huwelijk overhalen - itten

tot een kolonie verenigen - koloniseren

tot een koningschap wijden - kronen

tot een lager niveau dalen - vallen

tot een overeenkomst - dichterbij, juister, korter, later,

nauwkeuriger, nieuwer, verdertot een paar maken - paren

tot een rol maken - oprollen

tot een schiereiland behorend - peninsulair

tot een slachtoffer maken - duperen

tot een verbond aaneensluiten - uniëren

tot een zekere dienst verbinden - engageren

tot een zone behorend - zonaal

tot elkaar - tegeneen

tot en met - t.m., t.e.m.

tot film verwerken - verfilmen

tot fusie overgaan - fusioneren

tot elke prijs - bestens

tot garen gesponnen wol - sajet

tot gebarenkunst behorende - mimisch

tot geestdrift brengen   enthousiasmeren

tot gelukwensing   p.f.

tot gids dienen - gidsen, leiden, voeren

tot grotere inspanning dwingen - forceren

tol gruis maken - vermalen, verpulveren

tot handelen bevoegd - competent

tot herinnering - pm

tot het bedoelde punt - zover

tot het dier behorende - dierlijk

tot het doel - opdat

tot het einde toe - algeheel, finaal, uitputtend, volkomen,

volslagentot het elementaire terugbrengen - analyseren, reduceren

tot het geheel behorend - integraal, integrerend

tot het gemoed spreken - affectief, affektief

tot het geslacht behorend - generiek, generisch

tot het heldendicht behorende - episch

tot het land behorend   landelijk, pastoraal, tellurisch, terrestrisch

tot het leenstelsel behorend - feodaal

tot het leven terugkeren - herleven, herrijzen

tot het poolgebied behorend - subarctisch

tot het schorem behorende - schunnig

tot het uiterste brengen - outreren

tot het uiterste gaan - extreem, extremeren

tot het wezen behorend   essentieel, immanent, inwonend, wezenlijk

tot het Zuidpoolgebied behorend - antarctisch

tot hulp bereid   behulpzaam,bereidwillig, hulpvaardig

tot iets aanzetten - opsteken

tot iets behoren - aanbehoren

tot iets bereid - genegen, gewillig

tot iets gewijds maken - wijden

tot iets in staat - machtig, potent

tot iets in staat zijn - kunnen, mogen

tot iets tellen - begrijpen

tot iets noodzaken - dwingen

tot inkeer brengen   bekeren

tot inkeer komen - bekeerd, bekering

tot in alle bijzonderheden - finesse

tot in bijzonderheden - gedetailleerd, haarfijn, uitvoerig

tot in bijzonderheden nagaan - napluizen

tot in den treuren herhalen - oremus

tot in het oneindige - a.i., adinfinitum, eeuwig

tot in kleinigheden - minutieus

tot inkeer brengen - bekeren

tot inkeer gekomen - bekeerd

tot inzicht komen - erkennen

tot Italiaanse stad behorend   Romeins

tot kalmte komen - bedaren, herademen, verademen

tot kanaal graven - kanaliseren

tot kerk ingerichte zolder - zolderkerk

tot kristallen vormen - kristalliseren

tot kronkels vormen - kronkelen

tot last zijn - vervelen

tot meerdere ere Gods   a.m.D.g. (ad majorum Dei gloriam)

tot metaal maken - metalliseren

tot mijn spijt - helaas

tot nader order   t.n.o.

tot navorsing dienend - informatief

tot nu toe - dusverre, immer, nog, steeds

tot nut - gunstig

tot onnodige spoed aanzetten - heisteren

tot ontstemming prikkelen - ergeren

tot ontwikkeling - uiterst

tot oordelen bevoegd   competent, oordeelkundig

tot op een derde verminderen - tiërceren

tot oplossing brengen - ontrafelen, ontwarren, ophelderen, oplossen

tot oproer geneigd - oproerig

tot overeenkomst komen - nader

tot overeenstemming - dichterbij, juister, korter, nauwkeuriger, verder,

tot overeenstemming komen   accorderen

tot overlopen verleiden - embaucheren

tot pap geperste aardappelen - puree

tot parkeren bestemde verbreding in de weg - parkeerhaven

tot plichtsbetrachting bereid - ernstig, hardwerkend, serieus

tot poeder gestampt broodkruim - paneermeel

tot poeder vermalen   pulveriseren, verpulveren

tot priester wijden - ordineren

tot rouwbeklag   p.c. (pour condoléance)

tot rust en vrede brengen - pacifiseren

tot rust komen - bedaren, herademen, kalmeren, verademen

tot schaamte brengen - beschamen

tot schande strekken - blameren

tot slachtoffer maken   duperen

tot snippers snijden - snipperen

tot staan brengen - stremmen

tot staatseigendom maken - nationaliseren

tot stand brengen - bewerkstelligen, instellen, klaarspelen, maken, negotiëren, presteren, realiseren, transigeren, verwerkelijken

tot standbrenging - prestatie

tot steen worden - verstenen

tot stilstand brengen - stremmen

tot stilte manen - chuteren

tot stof worden   pulveren

tot strengen winden - straktrekken

tot studeren geneigd   studieus

tot taak stellen - opgeven

tot terugvordering - revindicatoir

tot toetreding overhalen - aanbrengen

tot uiterste brengen - outreren

tot uiting komen - loskomen

tot uitvoering van een vonnis komen - executeren

tot verrotting overgaan - ontbinden, putreficeren

tot versiering strekkend - decoratief

tot vervelens toe herhaald - afgezaagd, steeds

tot voeding behorend - trofisch

tot volle wasdom komen - rijpen

tot voorbeeld strekkend   exemplair

tot voorwendsel nemen - pretexteren, voorwenden

tot vrede brengen - pacificeren, sussen

tot vrede geneigd   pacifistisch, vredelievend

tot waar het niet verder kan   uiterlijk,uiterste

tot wat   waartoe

tot wederopzegging toe - precario

tot werkelijkheid brengen - verwezenlijken

tot werken in staat - valide

tot zich doen komen - halen, ontbieden

tot zich nemen - innemen

tot zich trekken - adduceren, lokken

tot zichzelf komen - bewustwording, bijkomen

tot ziens - dag, tabee, vaarwel

tot zonde brengen - verleiden

tot zwijgen brengen - overtroeven, praam

totaal   absoluut, adequaat, al, algemeen, alles, compleet, finaal, ganselijk, al(geheel), godganselijk, heel, helemaal, integraal, ongeschonden, onverdeeld, onvoorwaardelijk, plenair, radicaal, som(ma), synoptisch,tenvolle, totaliter, volkomen, volledig, volmaakt, volslagen, volstrekt, voltallig

totaal aan eetgereedschap dat gereinigd moet worden   vaat

totaal bedrag - som

totaal bezit - kapitaal

totaal niets - niemendal

totaal reddeloos verloren   codille

totale aarde - wereld

totale inleg - jach(pot)

totale oppervlakte van een bladzijde   bladspiegel

totale verkoop   omzet

totalisator   bookmaker, regenmeter, toto, wedinrichting

totalitair - volslagen

totaliteit - eenheid, geheel, gezamenlijkheid

totaliter - ganselijk, helemaal, volslagen

totebel - kruisnet, morsebel, sloddervos, slons

totelaar - stakker, sukkel

totem - amulet, talisman

toter - haring

toto - totalisator, voetbalpool

totok - hollander, volbloed

tottelen - stotteren, tuimelen

totteren - botsen, knoeien, prutsen, stoten

touchant - aandoenlijk, ontroerend, roerend, romanesk, treffend

touché - aangeraakt, aanraking, aanslag, betasting, geraakt, getroffen, penseelstreek, raak, toets, treffer, trompetstoot

toucheren - aanraken, aanstippen, aantasten, beledigen, beuren, kwetsen, ontroeren, ontvangen, raken, roeren, treffen

toupet - brutaliteit, durf, haarstuk, kuif, kunsthaar, lef, pruik

toer - omwenteling, rondgang, wegwedstrijd, wielerronde

Tour de France, winnaar van de -

Anquetil, Bartali, Bobet, Bottecchia, Buysse, Coppi, Defraye, Dewaele, Frantz, Hinault, Janssen, Lambot, Leducq, Maes, Merckx, Petit-Breton, Scieur, Thijstouringcar - autobus, toerauto, reiswagen

touring trophy   T.T.

tournee - rondreis

tourneren - draaien, keren, omslaan, wenden

tournesol - verfstof

tourniquet - draaihek, draaikruis, haspel

tournooi   lansspel, steekspel

tourronde - rondrit

touter - huivering, schommel

touteren - huiveren

touterrek   trapeze

touw   bras, dirk, draad, draadtouw, gei, geitouw, gording, greling, hennep, hijslijn, kabel, kabelaring, kardeel, koord, kordeel, leidsel, leireep, leizeel, lijn, marlijn, meertouw, penter, piekeval, reep, schinkel, schoot, snoer, staaldraadtouw, stag, stopper, streng, talie, talreep, tamp, trijs, tui, twijg, twijn, val, valreep, weel, zeel

touw (Ind.)   tali

touw aan de ra   bras

touw aan het boeganker   tui

touw dat door de talieblokken gaat - talieloper

touw om dikker touw te spannen - taliereep

touw om stag te spannen   talreep

touw van de bezaan boom of giek - dirk

touw van een oud zeilschip   bras, dirk, gei, schoot, toppenant, val

touw waarmee decor wordt verbonden   slaglijn

touw waarmee zeil wordt gehesen - val

touw waarmee zeil wordt ingehaald   gei, schoot

touwbaan - lijnbaan

touwbuffer - hoefbuffer

touwdraaier - touwslager

touweinde - tamp

touwen - kloppen, meppen, ranselen, slaan

touwen stootkusten - leguaan

touwer - klimplant, lederbereider

touwladder   valreep

touwmateriaal - cocos, hennep, katoen, manilla, nylon, sisal, vlas

touwslager   baander, baangast, koordenmaker, lijnbaan, lijndraaier, lijnslager, reepmaker, reepslager, reper, touwdraaier, zeeldraaier,

touwslagerij - baanderij, lijnbaan, lijnslagerij, touwbaan

touwsoort - huizing, lording, lijn, marlijn, schiemansgaren, takelgaren, tros, zeilgaren

touwverbinding - gesjor, knoop, knooppunt, kruissteek,

mastworp, platteknoop, sjor, weversknooptouwvezel   sisal

touwwerk aan boord   takelage, tuigage, want

touwwerk van allerhande knopen - macramé

touwwerk van een schip - tuigage

tovenaar   bolleboos (fig.), duivelskunstenaar, eunjer, fakir, g goëet,oochelaar, heks, heksenmeester, magiër, priester, theurg, toveraar, wichelaar, wonderdoener

tovenaar bij de Mongolen - sjamaan

tovenaar in de middeleeuwen - madelgijs, malegijs

tovenaar ten tijde van koning Arthur - Merlijn

tovenaar uit de Parsifal - Klingsor

tovenaar uit Shakespeare's - Prospero, 'Storm'

tovenaar uit Tolkien 'In de ban van de ring' - Gandalf

tovenaar van Munlopark   Edison

tovenaarstaal   abracadabra, hocus, pocus

tovenares   Armida, Medea, heks, Sibylle

tovenares die Jason hielp - Medea

tovenares in Tasso's "Jeruzalem bevrijd" - Armida

tovenares uit de 'Odyssee' - Circe

tovenares uit Kolchis - Medea

tovenarij - nigromantie, toverwerk, toverij

toveraar - tovenaar

toverachtig - feeëriek, magisch, ongelooflijk, wonderbaar

toverachtig mooi   fantastisch, feeëriek, sprookjesachtig

toverachtig schoon - feeëriek

toverbal - suikerbal

toverbeeld - droom(beeld), fatamorgana, talisman, visioen

toverbeker - tantalusbeker

toverboek - planeetboek

toverdrank   filtrum, minnedrank

toveren - goochelen, heksen

toveres - heks, tovenares

toverformule   abracadabra, hocus-pocus, sesam (open u), spreuk

toverformule (Eng.)   charm

toverformule (Romeins) - carmen

tovergaarde - tovertuin

tovergodin - fee, heks, nimf, Hecade, Hecate, Morgana

toverhazelaar   hamamelis

toverhazelaarachtige - amberboom

toverheks - bezemsteelrijdster, heks, kol, kolrijdster, toverkol

toverknoop - driekrakeling

toverkol - heks, toverheks

toverkracht - magie

toverkracht bezittend - magisch

toverkrachtig - magisch

toverkrachtig voorwerp   amulet, djimat, fetisj, mascotte, scapulier, talisman

toverkunst - magie, necromantie, nigromantie, toverij

toverkunstenaar - goochelaar, magiër, tovenaar

toverkijker - kaleidoscoop

toverlamp   wonderlamp

toverlantaarn met sterke lenzen - sciopticontoverlantaarn - radiopticon

toverlantaarn met sterke lenzen - sciopticon

toverlantaren - projector

tovermiddel - amulet, djimat, fetisj, talisman

tovernaar - sjamaan, theurg

tovernimf - Circe, Kirke, tovergodin, verleidster

tovernimf op het eiland Aeolus - Circe

tovernoot - toverhazelaar

toverpaleis - toverkasteel

toverrad - rhombus, rombus

toverschijn - toverglans

toverslag - onverwachts

toverslot – toverkasteel

toverspel - toverij

toverspiegel - lachspiegel, planeetspiegel

toverspreuk - abracadabra, zie toverformule

toversprookje, ballet - feeërie

toverstaf - toverstokje

toverstok - baguette, toverroede

toverstruik - toverhazelaar

toverstuk - toverkunst

tovertuin   armidatuin

tovervis - schorpioenvis


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina