T taag -tajo taaiDovnload 0.96 Mb.
Pagina9/15
Datum22.07.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
toerusten van een leger - bewapenen

toerusting - stoffering, uitrusting, wapentuig

toerusting van lokalen - installatie

toerwagen - toerauto

toescheiding - kaveling

toeschietelijk   behulpzaam, beleefd, bereidwillig, tegemoetkomend, vriendelijk welwillend

toeschieten - elanceren

toeschikken - opsturen, toezenden

toeschouwer - aanschouwer, bijstander, getuige, kijker, medestander, omstander, ooggetuige, spectator, (toe)kijker,

toeschouwers - omstanders, publiek

toeschrijven - aanrekenen, adscriberen, attribueren, imputeren, toekennen, wijten

toeschrijving - attributie

toeschroeien - dichtschroeien

toeschroeven - aandraaien, aanschroeven, dichtknijpen,

samendrukkentoeslaan - dichtmaken, dichtslempen, toeslempen

toeslaande val - klem

toeslag - bijbetaling, bijslag, premie, prijsverhoging, surplus, toelage

toeslag op vracht - primage

toeslee - koetsslede

toeslempen - dichtslempen

toeslenteren - aanslenteren

toeslibben - dichtslempen

toeslikken - toeslijken

toesloot - toetocht

toesluiten - dichtdoen, dichtgaan, sluiten

toeslijken - dichtgaan

toesmakken - toewerpen

toesmijten - toegooien

toesnappen - toesnauwen

toesnauwen - aanblaffen, bruskeren

toespeld (Z.N.) - veiligheidsspeld

toespelen - alluderen, captie, chicane, hint, insinueren, steek, tip, toespelden, zinspelen

toespeling   allusie, insinuatie, schimpscheut, verwijt, vitterij, zinspeling

toespijs   condiment, dessert, nagerecht, pap, pudding, rabarber, toetje, vla, ijs

toespitsen   intensiveren, specialiseren

toespitsing   specialisatie

toespoelen - dichtspoelen

toesporing - toespoor

toespraak   aanspraak, allocutie, betoog, discours, klemrede, oratie, predikatie, preek, radiorede, rede, redenering, redevoering, sermoen, speech, toast, toost

toespraak van de paus   allocutie

toespreken - apostroferen

toespijkeren - dichttimmeren

toespijs - bijgerecht, condiment, dessert, gember, nagerecht, omelet, pudding, rabarber, roerom, sambal, toetje, vla, yoghurt, ijs

toestaan   aflaten, concederen, dulden, duren, etat, gedogen, geval, goedkeuren, goedvinden, gunnen, gunning, inwilligen, hoedanigheid, kwaliteit, laten, mogen, omslag, permitteren, situs, toelaten, toestemmen, tolereren, verdragen, verduren, vergunnen, verlenen, veroorloven

toestand   aard, conditie, constellatie, drukte, gedoe, gesteldheid, gesteltenis, lot, omstandigheid, omstandigheden, ongelegenheid, orde, positie, situatie, staat, stadium, stand, status, stemming, stelling

toestand (Lat.) - status

toestand van eb   laagwater

toestand van het hart   diastole, systole

toestend van kalmte - gemak

toestand van niet zijn   nirvana

toestand van ongevoeligheid   apathie

toestand van ontwikkeling - fase, stadium

toestand van razernij   amok, delirium, dementia

toestand van rust   kalmte, pais, pauze, slaap, stilte, vrede

toestand van verwarring   chaos, troep, desorganisatie

toestand waarbij een motor door loopt zonder aan te drijven   vrijloop

toestand waarbij teveel geld in een zaak gestoken is   overkapitalisatie

toestand waarin zich iets bevindt - staat

toestand zonder oorlog   vrede

toesteken - aanreiken, bieden, langen, overhandigen, reiken, toekeren, uitsteken, verschaffen, wensen

toestel   apparaat, attribuut, beitel, boor, eg, egge, gaffel, gereedschap, gerei, hamer, hefboom, installatie, instrument, kraan, kunstwerktuig, lardeerpriem, machine, motor, nagelvijl, orgaan, ploeg, pomp, priem, rasp, reek, riek, schop, sleutel, slotvijl, spade, tang, troffel, vliegtuig, vijl, werktuig, ijzervijl, zaag

toestel dat aardbevingen registreerd - seismograaf

toestel dat automatisch gesprekken opneemt - ipsofoon

toestel dat beweegkracht opwekt - molen

toestel dat beweegkracht uitoefent - molen, motor

toestel dat de muziekmaat aangeeft - metronoom

toestel dat gaten slaat - pons

toestel dat kracht oplevert - generator

toestel dat motor afkoelt   radiator

toestel der bepaling van het sg - areometer

toestel met akoestische energie - luidspreker

toestel met motor - machine

toestel om aardbevingen te registreren - seismograaf

toestel om alcoholgehalte van wijn te bepalen - ebullioscoop

toestel om bacteriën in te kweken - broeistoof

toestel om bacteriën te doden - sterilisator

toestel om berichten over te brengen   radio, telefoon, telegraaf, telex

toestel om blaas te bekijken - cystoscoop

toestel om de beweging der hemellichamen aanschouwelijk voor te stellen - mindomotorium

toestel om de beweging van een as te stoppen - asvang

toestel om deeltjes te versnellen - cyclotron

toestel om de blaas van binnen te bekijken   cystoscoop

toestel om de graanbak in molens te schudden - molenklepper

toestel om de inhoud van een stuk hout te bepalen - xylometer

toestel om de luchtdichtheid te meten - dasymeter

toestel om de luchtdruk te meten - baometer

toestel om de polsslag te meten - pulsimeter

toestel om de snelheid van een schip te bepalen - log

toestel om de stroomsterkte van een rivier te meten - reometer

toestel om de uitzetting van vloeistoffen te bepalen -

dilatometertoestel om deeltjes te versnellen - cyclotron

toestel om diepte te bepalen - dieplood

toestel om dieren te vangen   klem, knip, lichtbak (voor vissen), muizeval, net, val, valkuil, vosseval

toestel om duikboten te ontdekken - asdic

toestel om een landschap in beeld te brengen   perspectomaat

toestel om een temperatuurverloop te registreren - termograaf

toestel om een vuurmond de verlangde elevatie te geven - richtboog

toestel om eiwitgehalte te meten - albuminometer

toestel om elektriciteit op te zamelen - accu(mulator)

toestel om gassen te bewegen - baroscoop

toestel om gassen te verdichten - compressor

toestel om geladen materiedeeltjes een hogere snelheid te geven - cyclotron

toestel om geld in te verzamelen - spaarpot

toestel om geluid te verspreiden - luidspreker, megafoon, microfoon, speaker

toestel om geluidstrillingen om te zetten - microfoon

toestel om iets koel te houden - koelapparaat

toestel om koffie te zetten - koffiezetapparaat, perculato

toestel om landschap in beeld te brengen - perspectometer

toestel om lucht te verversen - ventilator

toestel om luchtdruk te meten - barometer

toestel om messen te slijpen - slijpsteen

toestel om metalen te zuiveren - deflagrator

toestel om mosterdzaad te malen - mosterdmolen

toestel om onder andere het alcoholgehalte van wijn te bepalen - ebullioscoop

toestel om plaats op aarde te bepalen - sextant

toestel om schoorstenen te reinigen - ramoneur

toestel om soortelijk gewicht van poedervormige lichamen te bepalen - stereometer

toestel om stof en zemeldeeltjes te scheiden - cycloon

toestel om tekening te vergroten - pantograaf, tekenaap

toestel om te projecteren (zonder eerst dia's te maken) -

episcoop


toestel om te wegen - balans, bascule, waag, weegschaal,

toestel om t.v. uitzendingen te reproduceren - telerecorder

toestel om vlasstengels te kneuzen - braak

toestel om waar te nemen in een duikboot - perescoop

toestel om water te wegen - areometer

toestel om water te zuiveren   filter

toestel om wol te zuiveren - snar

toestel om zeediepte te meten - dieplood, draadlood, echolood

toestel om ziektekiemen te doden - sterilisator

toestel om zonnebeelden vast te leggen - heliograaf

toestel om zuurgehalte te meten - acidimeter

toestel om zwaar gietijzer te breken - beul

toestel op schip om het ankertouw vast te maken   beting

toestel op zee   kompas, sextant

toestel tegen kromgroeien   beugel

toestel ter bepaling van de richting waarin men zich beweegt   kompas

toestel ter bepaling van diepte op zee - echolood

toestel ter bepaling van het soortelijk gewicht van vloeistoffen - aerometer

toestel om stroomsterkte te meten - rheometer

toestel om vlasstengels te kneuzen - braak

toestel tot opzameling van electriciteit - accu

toestel om te wegen - balans, bascule, waag

toestel tot het bepalen van het kookpunt van vloeistoffen - ebullioscoop

toestel tot onderzoek van de pols - sfygmograaf

toestel tot projectie van ondoorzichtige afbeeldingen - episcoop

toestel tot verwarming - kachel, radiator

toestel van latwerk   rek

toestel voor aandrijven van schotwerk - drift

toestel voor atoomsplitsing - cyclotron

toestel voor bepaling van hemel streken   kompas

toestel voor bewerking van zout - gradeerwerk

toestel voor blinden   optofoon

toestel voor droge distillatie - retort

toestel voor het bepalen van het soortelijk gewicht - areometer, litrameter

toestel voor het kneuzen van vlasstengels - braak

toestel voor het kweken van bacteriën - broedstoof

toestel voor het lichten van schepen - kameel

toestel voor het meten van de elektrische stroom -

galvanometertoestel voor het meten van geluidsintensiteit - fonometer

toestel voor het meten van het suikergehalte - sucrameter

toestel voor het meten van het zuurgehalte - acidimeter

toestel voor het meten van radioactiviteit - geigerteller

toestel voor het opnemen van muziek   bandrecorder

toestel voor het opwekken van inductiestromen - inductieklos

toestel voor het projecteren van filmbeelden   diascoop

toestel voor het registreren van geluid - fonograaf

toestel voor het registreren van ontploffingsgeluid - undograaf

toestel voor het smelten van metalen - flagator

toestel voor het vastmaken van een ankertouw - beting

toestel voor het verhitten van vloeistoffen - autoclaaf

toestel voor het verzamelen van arbeidskracht   accumulator, accu

toestel voor het wegen - balans, unster, waag, weegschaal

toestel voor klankfilms - loctafoon

toestel voor luchtverversing   ventilator

toestel voor meten van gasgebruik - rotameter

toestel voor meten van trillingen - oscillograaf

toestel voor slechthorenden - hoorapparaat, otofoon

toestel voor spieroefeningen - ergostaat

toestel voor stuurlui   kompas

toestel voor verwarming   haard, kachel, radiator,stoof

toestel voor warm water - boiler, geiser

toestel voor zuivering van vloeistoffen   filter

toestel waarin men door scheikundige werking elektriciteit kan ontwikkelen - element

toestel waarin men sloepen hangt - davit

toestel waarmee men spierkracht meet   ergograaf, ergometer

toestel waarmee men lekkage opzoekt - aanboortoestel

toestel waarmee men spierkracht meet - ergograaf, ergometer

waarmee men spierkracht ontwikkelt   ergostaat

toestel waarmee televisie-uitzendingen worden vastgelegd en gereproduceerd - telerecorder, videorecorder

toestel waarin men sloepen hangt - davit

toestel waarop men weeft   getouw

toestelgereedschap - pikeermesje, schaar, vijltje

toestellen - klaarmaken

toestellen van de drukvorm - pikeren

toestellengymnastiek - turnen

toesteller - monteur

toestelmesje - pikeermesje

toestelwerken - toestelturnen

toestemmen - accederen, accorderen, assenteren, beamen, consenteren, erkennen, goedkeuren, goedvinden, instemmen, inwilligen, toegeven, toelaten, toestaan, vergunnen

toestemmend - bevestigend

toestemmend antwoord - bevestiging

toestemmend antwoorden - gunstig

toestemming - acces, admissie, agreatie, akkoord, approbatie, autorisatie, bewilliging, concessie, consent, fiat, goedkeuring, goedvinding, instemming, inwilliging, ja, jawoord, licentie, permissie, placet, vergunning, verlof

toestemming geven - goedkeuren, goedvinden, inwilligen, toelaten, toestaan

toestemming hebben   mogen

toestemming niet verlenen - afwijzen, weigeren

toestoppen   afsluiten, dichtmaken, iets geven, instoppen, toedekken, toesteken

toestrikken - dichtknijpen, knellen

toestromen - toevloeien

toestroming - affluentie, toeloop

toestroming van mensen - toeloop

toestroppen - toestrikken

toesturen - opzenden, toezenden, zenden

toet - aangezicht, dot, gelaat, gezicht, knoedel, knoetje, lieveling, mond, schat, snuitje, wrong

toetakelen   afranselen, aftuigen, beschadigen, gescheurd, havenen, kwetsen, mishandelen, misvormen, opdirken, opschikken, opsmukken, optuigen, paleren, schenden, toerusten, vernield, vernielen, verwonden

toetakeling - uitrusting

toetal - extra, toegift

toetast - ingreep, karweitje

toetasten - aanpakken, grijpen, ingrijpen

toetel - toegift

toe te dienen hoeveelheid   dosis

toeten   blazen, trompen, tuiten

toetenrij - manuaal

toeter   blazer, claxon, fluitekruid, hoorn, toethoorn, trompet

toeteraar - blazer

toeteren - claxoneren, trompen

toeterloof - fluitekruid, toeters

toeters - fluitekruid

toethoorn - koeiehoorn, ossehoorn, toeter

toetje   dessert, nagerecht, pap, pudding, vla, yoghurt, ijs

toetmem - predikaatswoord

toetreding - accessie, adhesie

toetredingsovereenkomst - adhesiecontract

toetrekken - aanhalen, dichttrekken, samentrekken, sluiten

toets   aanslag, beproeving, bewijs, criterium, essaai, examen, kenmerk, keur, maatstaf, norm, onderzoek, proef, proefneming, repetitie, streek, tentamen, test

toets   streek

toets (muz.)   tastiere

toets aanslaan   aanslag

toets alleen   t.a., t.s.

toets voor goud - goudsteen

toets voor het gehalte van goud en zilver - essaai

toetsen - beproeven, claviatuur, controleren, assaaieren, keuren, klaviatuur, klavier, kleuren, manuaal, onderzoeken, polsen, proberen, proeven, testen, vergelijken,

toetsen van goud of zilver - cupelleren, essayeren

toetsen van orgel of piano   tastatuur

toetsenbord - klaviatuur, klavier, tastiere

toetsenloper - toetsendekker

toetsenrij - manuaal

toetsenrij van een instrument - tastatura

toetser   essayeur

toetshamer   tangent

toetsing - controle, onderzoek, proeve, test, toets, proef, waardeonderzoek

toetsinstrument - accordeon, clavecimbel, concertvleugel, hakkebord, harmonica, harmonium, klavechord, orgel, piano, pianola, spinet, vleugel

toetskunst - docimastiek

toetssteen - casualiteit, criterium, kiezellei, treffer,

toetssteen voor wielrenners - criterium

toetswedstrijd - testmatch

toetuigen - optuigen

toetijd - trek, zin

toeval   accident, accidenteel, attaque, beroerte, bezwijming, bof, buitenkansje, casus, eclampsie, flauwte, fortuin, geluk, gelukje, geval, hazard, kans, lot, tref, zwijm

toeval laten beslissen - loten, verloten

toevallen - dichtvallen, neerstorten, neervallen

toevallig   accident, accidenteel, bijgeval, bijkomstig, casualiter, casueel, contingent, gradueel, incidenteel, merkwaardig, misschien, misschien, occasioneel, onbedoeld, onopzettelijk,

onverwacht, onvoorzien, somstoevallig samentreffen - ontmoeten, recontreren

toevallig tegen komen - ontmoeten

toevallige ambtsvoordelen - accidentiën

toevallige noot - accidentale

toevallige samenloop - coïncidentie

toevallige uitslag - lukraak

toevallige verhoging of verlaging (muz.) - accident

toevalligerwijze - casualiter

toevalligheden - accidentalia, casualia

toevalligheid - casualiteit, causaliteit, contingentie , tref

toevallijder   epilepticus

toevangen - dichtdrukken, dichtknellen

toeven   aarzelen, dralen, logeren, talmen, tarderen, uitstellen, verblijven, vertoeven, verwijlen, wachten, wonen, wijlen

toeverlaat - asiel, beschermer, bescherming, heil, hoop, hulp, plechtanker, redding, refugium, rots, schuilplaats, steun, toevluchtsoord, vooruitzicht, vrijplaats, wijkplaats,

toevertrouwde (Engels) - trustee

toevertrouwen - aanbevelen, afgeven, begeven, bevelen, confiëren, demanderen, geven, mededelen, opdragen, overlaten

toeverzicht - toezicht, vertrouwen

toevliegen - toesnellen

toevloed - affluentie, menigte, samenkomst, samenloop, stroom, toeloop, toestroming, toevloeien, toevloeiing, toestromen

toevlucht - bescherming, heul, hulp, protectie, recours, retirade, retraite, schuilplaats, steun, toeverlaat, troost, veiligheid, vrille, wijk, wijkplaats,

toevluchtsoord - abri, asiel, haven, heul, plechtanker, reduit, refuge, refugium, schuilplaats, stek, terp, toevlucht, verbergplaats, vluchthaven, vluchtheuvel, vluchtoord, vluchtplaats, wierde, wijkplaats

toevluchtsoord voor dieren - asiel

toevoegen – aanbreien, aanbrengen, aanhangen, aanknopen, aanlassen, aanvullenbijzetten, conjugeren

toevoegen van gasvormige koolstof aan lucht - carburerentoevoegend - additief

toevoeging - aanhangsel, aanvulling, aanvulsel, additie, addendum, appositie, dichtstopping (voegen), geven (als hulp), hulpverlening, vermeerdering

toevoeging aan een boek   colofon

toevoeging aan spijzen   aroma, ketjap, kruiden, maggi, mosterd, peper, soja, specerij, suiker, zout

toevoeging bij verdrag b.v.   clausule

toevoegsel   aanhangsel, aanvulling, addenda, addendum, additie, adjectum, affix, annex, appendix, augment, bijlage, epitheet, epitheton, optelling, paragoge, paralipomenum, supplement, toevoeging

toevoegsel bij testament   codicil

toevoegsel van één of meer klanken aan het eind van een woord - paragoge

toevoer - aanvoer

toevoerbuis - leiding

toevoeren - aanvoeren, bezorgen, brengen, geven

toevoerend - afferens

toevoering - adductie, immissie

toewensen - feliciteren, toedenken

toewerpen - toegooien

toewijden - devoueren, opofferen, toeheiligen

toewijding - ambitie, delicatie, devotie, devouement, ernst, genegenheid, inzet, opdracht, overgave, toegewijdheid, verering, ijver, zorg(zaamheid)

toewijzen - aanwijzen, bedenken, betamen, decerneren, gunnen, schenken, toekennen, toeschrijven, vermaken, voegen, voteren

toewijzing - addictie, allocatie, promitteren, toeslag

toezeggen - beloven, gunnen, toedenken

toezegger - promittent

toezegging - belofte, promissie, stipulatie, verzekering

toezenden - toesturen

toezicht   aandacht, auspiciën, auspicium, bewaking, controle, hoede, inspectie, opzicht, supervisie, surveillance, tucht, zorg

toezicht houden - bewaken, surveilleren, waker

toezicht op drukpers e.d.   censuur

toezichthouder - beheerder, inspecteur, suppoost, surveillant, voogd

toezichthouder bij examens - gecommitteerde

toezichthouder in musea en bibliotheken - custos, suppoost

toezichthouder op gezin   voogd

toezichthouders in het oude Rome - aediles

toezicht oefenen - controleren

toezicht op orde – controle

toezien - aanschouwen, be(waken), gadeslaan, begeleiden, opletten, opmerken, oppassen, toekijken, (uit)kijken

toeziend voogd - protutor

toeziende macht - voogdij, supervisie

toezwaaien - begroeten

tof - betrouwbaar, fideel, fijn, flink, flink, geschikt, gezellig, goed, leuk, lustig, prettig,

toffee - karamelbrok, kokinje

toffel - aardappel, muil

toffelen - klungelen, knoeien, ranselen, slaan

toffel of muil - slof

toffelzaag - kapzaag, roffelzaag


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina