Taak algemene beoordeling en raadgevingen: Evaluatiecijfer Taak 1 : Zeg van de volgende teksten of ze objectief of subjectief zijnDovnload 94.92 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte94.92 Kb.

N ederlands in vogelvlucht Soorten teksten: lezen en schrijven - taak 1TAAK

Algemene beoordeling en raadgevingen: Evaluatiecijfer
Taak 1 : Zeg van de volgende teksten of ze objectief of subjectief zijn.

1.

Waarom roept Bush dat hij Osama Bin Laden wil, dood of levend? Is dat rechtvaardigheid? Is hij de aanklager, de soldaat, de rechter, de beul? Geef Bin Laden een eerlijk proces, luister naar zijn argumenten!”

(Mahmoed Zahar, woordvoerder Hamas, in De Morgen, 20 oktober 2001)

2.

Gandhi (Mohandas Karamsjand), bijgenaamd Mahatma (grote ziel), was een Indische politieke en godsdienstige leider, geboren in 1869 en gestorven in 1948. Hij stamde uit een rijke en ontwikkelde familie en gaf blijk van een zeldzame zedelijke grootheid. Na zijn universiteitsstudies in Ahmadabad studeerde hij rechten in Londen en vestigde zich als advocaat in Bombay. Van 1893 tot 1914 verbleef hij in Zuid-Afrika, waar hij de belangen verdedigde van de 150 000 geëmigreerde Indiërs.

(Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie. Heideland-Orbis, Hasselt, 1974)3.

Het onderscheid tussen man en vrouw lijkt een natuurlijk en onveranderlijk gegeven, dat zijn oorsprong vindt in de fundamenteel verschillende bouw van hun lichamen. Hun haast onvergelijkbare kenmerken doemen mannen en vrouwen niet allen tot sterk verschillende seksuele gedragingen, maar zadelen hen ook op met tegengestelde ambities, verwachtingen en wereldvisies.

En toch zijn er tijden geweest waarin de grens tussen het mannen- en het vrouwenlichaam niet zo eenduidig te trekken viel.

(Wils, Kaat, red., Het lichaam (m/v). Universitaire Pers, Leuven, 2001)4.

Ik ga twee keer per jaar naar het graf van mijn grootmoeder: op haar verjaardag en omstreeks Allerheiligen. Nooit op 1 november. Dan is er veel te veel volk, vind ik. Maar buiten die periode heb ik veel deugd aan die bezoekjes: ik word dan stil en voel me dichter bij haar … Niet dat ik daar lang blijf: enkele minuutjes zijn voor mij al genoeg …

(Visie, jg. 57, nr. 32, 26 oktober 2001)

5.

Ik ben deze uitmuntende historica bijzonder dankbaar voor haar indringende en boeiende monografie en voor haar meeslepende verhaal over een Huis dat veel meer is dan zijn stenen muren.”

(Naar Eyskens Mark, (voorwoord in) Christens, Ria, Het Hotel van Financiën. Geschiedenis van een huis. Lannoo, Tielt, 1987)
6.

Sur mes lèvres” is een mengeling van misdaadverhaal, romance, sociaal realisme en beschouwingen over macht.

(De Morgen, 20 oktober 2001)


Taak 2 : Welke van de volgende teksten zijn een beschrijving, een verhaal, een verslag?


1.

De kleine sacristie wekt een heel andere indruk dan de grote. De ruimte is niet zo dankbaar en het houtwerk minder verfijnd. Wat het meest opvalt is het verdienstelijke trompe l’oeil van het plafond, dat opengewerkt lijkt en uitzicht biedt op een hemel, vanwaar Gods oog in een driehoek gevat ons aankijkt. Heel kunstig werd hier schijnarchitectuur uitgevoerd in grisailletechniek. De kunstenaar bereikte de overtuigende ruimtewerking van een stralende hemel die over de sacristie heen welft. Alles komt zeer licht en zelfs speels over.

(Viérin, Cecilia, in: Sophie’s ster schittert over Grimbergen. De Vrienden van de Abdij, Grimbergen, 2001)


2.

Nevels hangen over het vlakke, saaie landschap van dorpen en populieren. Het zijn geen nevels van een warme ochtend, het is geen waas van een zwoele zomerdag waarin bloesems en geuren zoemen, het is de nevel van druilerige regen. Ik rijd zo dicht mogelijk langs de stroom. Blanke waterplassen met de eerste groene kopjes van het rijstgewas, een reiger in een sloot, kanaaltjes en modderplaten, grasrichels tussen de velden, tureluurs en witgatjes die wegvliegen …

(De Standaard Magazine, 29 mei 1999)3.

Op 16 mei jl. vond de laatste vergadering plaats van onze vereniging onder haar benaming Subeltox, van 19.45 uur tot 23 uur. Daar werd, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van 6 april jl., onze vereniging omgedoopt tot Sabiltax. Ook werd de samenstelling van het bestuur ingrijpend gewijzigd. Voorzitter Bas Eeckhout heeft zijn ontslag gegeven en is opgevolgd door Marnix Verschaffelt.

De bijeenkomst werd bijgewoond door het voltallige bestuur, behalve Marina Bulkens en Dominique Verhasselt, beiden verhinderd door ziekte.

De vergadering vond plaats in parochiezaal De Welkom, want ons gewone lokaal was bezet voor een familiejubileum. Hier volgen de behandelde onderwerpen: …

4.

Toen we binnenkwamen zagen we een schitterend gedekte feesttafel, met zilveren bestek en flakkerende kaarsen. Er stonden vier stoelen, dus uitgerekend voor ons vierkoppige gezelschap. Maar het vreemde was dat we niemand zagen: geen portier, geen butler, geen tafelknechten. Nochtans stonden er dampende gerechten op tafel, te veel om op te noemen, verrukkelijk en klaar om meteen toe te tasten.

Dat deden we dan maar, eerst aarzelend en voortdurend rondkijkend, maar na enkele glazen heerlijke wijn begonnen we ons op ons gemak te voelen; en toen we aan het dessert begonnen, stelde niemand van ons zich nog vragen over deze toch wel bizarre ontvangst …

Maar toen – het was ongeveer middernacht - weerklonk opeens een geluid dat ik op geen enkele manier kan beschrijven: klagelijk en dreigend tegelijk … en het kwam nader en nader …

5.

De bijeenkomst was gepland van 17.45 uur tot 20 uur maar is uitgelopen tot 21.40 uur doordat een van de leden zich niet akkoord wilde verklaren met de beslissing van de overige bestuursleden.

Daarom is een nieuwe vergadering over hetzelfde onderwerp gepland op 17 november a.s. vanaf 18 uur, uitzonderlijk niet in ons vertrouwde lokaal maar in de vergaderzaal van taverne Cambridge, Struelensgang 23 in Hasselt.

Het bestuurslid dat deze vertraging heeft veroorzaakt, heeft formeel toegezegd de knoop dan door te hakken ofwel ontslag te nemen.

6.

Wat kon ik ongewapend aanvangen tegen drie zwaargewapende professionele huurmoordenaars? Ik stond met mijn rug tegen de parkeergarage gedrukt en zag nergens een uitweg. In een flits zag ik mijn moeder, mijn lieve man en mijn twee dochtertjes … en ik dacht en dacht en zocht … Nee, dit was het einde, één beweging van mijn hand naar het damespistooltje onder mijn oksel zou al fataal zijn geweest. Vier keer was ik al op het nippertje ontsnapt, maar dit keer was er geen redding meer … Tenzij … ?!

7.

In het centrum van de Franse stad Tours, in de Loire-streek, haalde de 44-jarige Jean-Pierre R. gisterenmorgen een geweer tevoorschijn en schoot vier voorbijgangers dood. Een zevental anderen raakte ernstig gewond. De schutter kon worden overmeesterd nadat hij zelf gewond in een parkeergarage was gevlucht.

(De Morgen, 30 oktober 2001)8.

Hij stond zo’n tachtig meter verderop, een tamelijk lange, tengere gedaante in een beige broek en een donkergroene trui, die met een hooivork bezig was bij een groot vuur, waarop hij takken van braamstruiken gooide. Het was een laaiend vuur met oranje vlammen en melkachtige rookwolken, en de rook die over de tuin kwam aangezweefd, geurde verrukkelijk naar herfst en brandende bladeren.

(Dahl, Roald, Edward de Veroveraar. In Alle verhalen. Meulenhoff, Amsterdam, 1998)
Taak 3 : Noteer bij deze teksten het doel ervan: informeren, overtuigen, activeren, ontspannen, ontroeren.

Er kunnen ook twee of meer doelen samengaan. Als dat duidelijk het geval is, vermeld het dan.
1.

Het Huelgas Ensemble is een van Europa’s meest gerenommeerde ensembles voor de uitvoering van polyfone muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. Het verrast steeds opnieuw door de originele programmering van meestal onbekende werken, die Paul Van Nevel in Europese bibliotheken ontdekt.

De interpretaties van het Huelgas Ensemble zijn gebaseerd op een grondige kennis van de uitvoeringsattitudes van middeleeuwen en renaissance. De kennis van de tekst- en muzieknotatie is hierbij onmisbaar om door te dringen tot de essentie van de compositie.

(Programmaboekje van de Filharmonische Vereniging van Brussel, 134ste seizoen, 1 maart 2000)2.

De edele bruidegom en zijn gevolg naderden in een warreling van felle kleuren, met klaroengeschal en zacht, gestadig rinkelen van tuigbellen, een vijftig passen lange stoet, afgezoomd met rennende knechts die de pakpaarden en twee koppels aangelijnde grote jachthonden leidden.

Voorop, op een groot paard en evenals zijn rijdier uitgedost in prachtig scharlaken en goud, reed een breedgebouwde, grove, stevige man, lomp maar zelfverzekerd in het zadel.

(Peters, Ellis, De eenzame bruid. De Boekerij, Amsterdan, 1989)3.

Mijn oude moeder heeft zopas

Voor ‘t eerst mijn eigen huis bezocht.

Haar ogen blonken jong, al was ‘t

Zijzelf die ’t had gekocht

Voor haar en vader en ’t gezin,

Voordat wij van haar scheidden.
Eén blik keurde alles, ook ons beiden.
Haar korte vinger heeft ’t papier betast,


Het kon soms klam zijn bij de linnenkast.

Ik kreeg een blos, toen zij het bed bezag,

Waarop het nachtkleed van mijn vrouw nog lag.

Waarom begreep ik niet,

Er kwam een onbestemd verdriet

Nadien, toen zij aan tafel zat

En ’t aanschijn van een vreemde had. (...)

(Jonckheere, Karel, Verzamelde Gedichten. A.A.M. Stols, ’s-Gravenhage, 1956)4.

Prelaat Jan-Baptist Sophie werd geboren in 1692 en overleed in 1775 op de gezegende leeftijd van drieëntachtig jaar. Hij is dus een echte figuur van de achttiende eeuw, de eeuw van de verlichting. Niet alleen de filosofen hebben hun stempel gedrukt op die eeuw. Het was ook de eeuw waarin opnieuw voor langere perioden vrede heerste, de economie zich kon herstellen en de landbouw een nieuwe vaart kreeg.

(Viérin, Cecilia, in: Sophie’s ster schittert over Grimbergen. De Vrienden van de Abdij, Grimbergen, 2001)5.
The best of Rod Stewart

Vier keer knippen
Dit zal u als muziek in de oren klinken. U leest volgende week De Standaard, u knipt van dinsdag tot vrijdag 4 cd-punten uit en u kleeft die punten op onze spaarkaart. Met die kaart gaat u vervolgens uw Standaard Boekhandel binnen en voor 5 euro loopt u met Rod Stewart weer naar buiten.

(Standaard Magazine, 28 mei 1999)6.

Kunst In Huis

kennen
Is kunst in huis

hebben
Zaterdag 29 mei

Opening filiaal Kunst In Huis Roeselare
Zaterdag 30 oktober

Dag van de kunstuitleen.
Kunstuitleen. In Vlaanderen een te weinig bekende mogelijkheid. Daarom tonen wij u in (…) wat kunstuitleen kan zijn. Er zullen bijzondere projecten en activiteiten worden georganiseerd. (De Standaard Magazine, 29 mei 1999)

7.

Volgens een recente enquête zijn er elke maand meer dan 260 000 lezers voor KREO, het toeristisch magazine van Vakantiegenoegens. Verwonderlijk is dat niet. KREO brengt boeiende reportages over vakantiebestemmingen in binnen- en buitenland, met alom geprezen fiches over logiesmogelijkheden, documentatie, reiswegen …

Daarnaast vind je in elk nummer informatie over wandelen, fietsen, kamperen, natuurverkenning …

Bovendien zitten er in elk nummer vier wandel- en fietsfiches, waarmee je zó op stap kunt.

KREO verwent zijn lezers ook met allerlei kortingen, zoals …

(Visie, jg. 57, nr. 32, 26 oktober 2001)8.

In heel België is er een schrijnend tekort aan medisch secretaressen. Het Centrum voor Paramedische Opleiding organiseert een intensieve snelcursus per briefwisseling: concreet, makkelijk en in het bereik van iedereen. Iedere cursist wordt persoonlijk en intensief begeleid door zijn eigen leerkracht. Bovendien biedt ons centrum uitstekende hulp bij tewerkstelling van zijn cursisten. Neem contact op met …

9.

Lieve Annie,

Ik ben een paar uurtjes gaan babysitten bij Sam en Lies. Zij moesten dringend naar hun moeder, die een zwaar verkeersongeval gehad heeft en er erg aan toe is. Ik heb een bakje gestoofde vis uit de diepvriezer gehaald. Zet het maximaal twintig minuten in de microgolfoven, op 600.

Tot straks en kusjes,

Je Harry

10.

Op een nacht komt Wele terug van haar hongertocht. Als ze door haar gangetje onder de hooimijt binnensluipt, voelt ze dat er onraad is. Ze vindt haar nest ruw uiteengerukt, twee van haar jongen zijn er doorheen gekropen en steken zielig tussen de harde dennentakjes, twee liggen er dood in het nest, en het vijfde is verdwenen. Wele laat een klagend geblaas horen, ze helpt haar twee versukkelde jongen van onder het hout. Daarna likt en likt ze de twee dode lijfjes, wentelt ze om en om … Diep in haar keel grolt een geluid van groot verdriet maar tegelijk van wrede wraak.

(Naar Claes, Ernest, Floere het fluwijn. Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 1971)11.

Voor het leggen van eieren is de temperatuur belangrijk. In het zuiden worden de eerste eieren van het jaar vroeger gelegd dan in het noorden. Het verband met de temperatuur is indirect. Het vrouwtje legt eieren als ze die kan produceren, en dit wordt ook bepaald door de hoeveelheid beschikbaar voedsel. En deze is ook weer van de temperatuur afhankelijk: in een warme lente worden larven en eitjes vlugger insecten en vormen de planten sneller zaden.

(Mockler, Mike, Vogels rondom ons huis. Helmond B.V., Helmond, 1983)12.

Een man en een vrouw liggen ’s nachts te slapen als de telefoon rinkelt. Ze worden allebei wakker, en de man neemt de hoorn op, zonder één woord te zeggen. Daarop hoort de vrouw hem boos antwoorden: “Hoe kan ik dat nu weten! Dat is meer dan 150 kilometer hier vandaan!” Grommend gooit hij de hoorn in de haak.

De vrouw vraagt: “Wat betekent dat?”

De man antwoordt: “Een vent die vroeg of de kust veilig was!”


Taak 4 : Geef van de volgende teksten alle kenmerken en doelen, bijvoorbeeld: objectief én informeren, of subjectief én verhaal én overtuigen …

Vermeld eerst objectief/subjectief, vervolgens beschrijving/verhaal/verslag, en ten slotte het doel of de doelen van de tekst.

Pas op: niet alle teksten hebben duidelijk één van alledrie de groepjes kenmerken en doelen. Het kan bv. onduidelijk zijn of een tekst objectief dan wel subjectief is. Vermeld dat dan tussen haakjes.


1.

De Abdij van ’t Park in Heverlee bij Leuven is een uitzonderlijk goed bewaarde site in vergelijking met overige norbertijnenabdijen in Europa. Vreemd dat zij zo weinig bekend is, zelfs bij veel mensen in de directe omgeving. De Vrienden van de Abdij van ’t Park willen dat schitterende domein beter bekendmaken. Zij zorgen zowel voor de indrukwekkende bibliotheek als voor de groene pracht rondom.

Misschien zal binnenkort het publiek kunnen genieten van deze uitzonderlijke site … Maar daar is geld voor nodig.

Door een schenking vanaf 30 euro wordt u automatisch lid van de vereniging. U ontvangt dan regelmatig hun nieuwsbrief die u op de hoogt houdt van hun activiteiten, en u wordt meteen een bevoorrecht bezoeker van het domein.

Stort vandaag nog op rekening …

(Folder van de Vrienden van de Abdij van ’t Park, 2001)2.

De lifter stak zijn hoofd door het raampje en vroeg: ”Gaat u naar Londen, mijnheer?”

Ja”, zei ik. “Spring er maar in.” Hij stapte in en ik reed door.Het was een kleine man met een ratachtig gezicht en grijze tanden. Zijn ogen waren donker, snel en slim, zoals de ogen van een rat, en zijn oren liepen wat puntig toe.

Na een tiental minuten stilzwijgen legde hij plots rustig na elkaar mijn huissleutels, mijn polshorloge, mijn rijbewijs, mijn balpen en mijn trouwring op de lederen boord onder de voorruit.

Zo, jij bent een zakkenroller”, zei ik.

Ik hou niet van dat woord”, antwoordde hij. “Dat is een grof en gemeen woord. Zakkenrollers zijn grove en gemene mensen die alleen simpele, amateuristische karweitjes opknappen. Zij pikken geld van oude en blinde mensen.”

Hoe noem jij jezelf dan?”

Ik? Ik ben een vingersmid.In ben een professionele vingersmid.” Hij sprak het woord plechtig en trots uit, alsof hij me vertelde dat hij de voorzitter van een koninklijke academie of de aartsbisschop van Parijs was.

(Naar Dahl, Roald, De lifter. In Alle verhalen, Meulenhoff, Amsterdam 1998)3.

De heuvels zijn bedekt met bosjes en hagen, en muren omheinen de weiden. Binnen deze onregelmatige rechthoeken liggen groene tapijten met her en der witte schaapjes. Waar de aarde tevoorschijn komt, neemt ze de kleur aan van sommige seringen. De hoeven zijn opgetrokken in grijs-roze steen, de kleur van wilde salie. De hemel is leigrijs en vertoont alle nuances van artemisia. De perfecte harmonie.

In dit prachtige decor van de streek van Wales ligt het middeleeuwse landgoed Tretower Court.

(Valéry, Marie-Françoise, Middeleeuwse tuinen (vertaald uit het Frans). La Renaissance du Livre, Doornik, 2001)4.

De overzichtskaart van de provincie Oost-Vlaanderen die in deze stratenatlas wordt beschreven, is verdeeld in rechthoeken. De nummers rechtsboven in deze rechthoeken komen overeen met de bladzijden in dit boek waarop het gedetailleerde stratenplan van het bewuste vakje is weergegeven.

(Compacte stratenatlas. Provincie Oost-Vlaanderen. Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1998)5.

Enkele jaren geleden was ik aanwezig op een retrospectieve van het werk van Edward Pas. De vele schilderijen waren samengebracht in een nogal beperkte ruimte, zodat er te weinig rust was, voor de doeken én voor de mensen. (…) Men bleef in dat lichtelijk geïmproviseerde expositiezaaltje niet langer toeschouwer van maar deelnemer aan het levenswerk van een begaafde en gelukkige man. Alles op die doeken lééfde, tot de stillevens toe! De bomen ruisten, de bloemen bloeiden, het werd avond en ochtend boven de kleine buurtschappen, wind en lucht waren echt, en de seizoenen behielden hun tedere verscheidenheid.

(Het Moerzeke van Edward Pas. De Nederlanden, Antwerpen, 1985)6.

Ongetwijfeld vindt u in deze brochure een bestemming voor een van uw uitstappen. Onze medewerkers en talrijke gidsen zullen u graag ontvangen en rondleiden. Zij zullen ervoor zorgen dat uw excursie een boeiende, leerrijke en prettige gebeurtenis wordt.

(Brochure van de Toeristische Federatie Vlaams-Brabant, 1989)


7.

Neen, moeder, mijn besluit staat vast!”

Maar jongen, dan zal ik je nooit meer terugzien. Je gaat naar de andere kant van de wereld. En ik, ik ben oud en ziek; lang te leven heb ik niet meer … Als jij weggaat, heb ik niemand meer …”

Haar stem klonk dof en hees, en haar gerimpelde kin trilde terwijl ze haar zoon smekend aankeek. Ze greep hem vast aan de mouw van zijn overjas, en trok hem naar zich toe. Om haar opwellende tranen te verbergen groef ze haar hoofd in zijn sjaal, maar dat kon het geluid van haar snikken niet dempen. Zachtjes maakte hij zich los en keek haar aan. Er kwam een krop in zijn keel en even, héél even leek hij te aarzelen. Dan gaf hij haar twee kussen op beide wangen, en één op haar voorhoofd … “Vaarwel, moedertje …

Het klonk in haar oren als een lieflijk uitgesproken doodvonnis.
8.

Omdat pijn altijd ongelegen komt, ontwikkelde Dafalgan de nieuwe vorm Odis. Een tablet die smelt op de tong en zo uw pijn snel verlicht waar en wanneer die ook opduikt. Pijn is een positief signaal dat mogelijk verwijst naar een diepere oorzaak. Besteed daar aandacht aan. Dus, onderdruk de pijn, maar raadpleeg ook uw apotheker of arts.
9.

De gnoe is een runderachtige antiloop die uitsluitend voorkomt in het zuidelijke en zuidoostelijke deel van Afrika. Gnoes leven in kudden en eten allerlei grassoorten, het liefst als die pas ontsproten zijn. In de regentijd verspreiden zij zich over de uitgestrekte vlakten, in de droge periode speuren ze naar voedsel langs waterloopjes. Gewoonlijk wordt maar één jong geboren, na een dracht van acht maanden. Na een paar minuten kan het al staan, en even later rent het al. De sterfte onder de kalveren is heel groot, door roofdieren (vooral leeuwen) of doordat ze afdwalen van hun moeder en verhongeren.

(De Vocht, E., Dierenencyclopedie voor de jeugd. Zuidnederlandse Uitgeverij, Aartselaar, 1990)


10.

Le Fabuleux Destin d’ Amélie Poulain” is een briljant, verbluffend, origineel, grappig en hartverwarmend filmsprookje.

(De Morgen, 20 oktober 2001)

11.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt, moet u uw arts inlichten als u problemen hebt met hart, nieren, ademhaling (astma), bloedsomloop, schildklier of suikerspiegel (diabetes). Breng eveneens uw dokter op de hoogte als u lijdt aan een bijzonder type van hartkramp (Prinzmetal angor, een typische pijn in de borststreek), of indien u ooit jicht heeft gehad.

12.

In een piepklein dorpje in het noorden van Frankrijk woonde een meubelmaker met zijn twee zonen en een dochtertje: Jean, Rodolphe en Amélie. Bij de geboorte van het meisje was de moeder gestorven. Daarom was de meubelmaker altijd nors tegen haar. Soms sloeg hij haar zelfs, met een stuk hout of gereedschap, vaak zonder duidelijke reden. Zijn zonen daarentegen verwende hij op alle mogelijke manieren. Zij hoefden niet te helpen in de werkplaats maar mochten de hele dag luieren, wandelen in de prachtige omgeving, wijn drinken in de herberg en achter de meisjes aan zitten. De meubelmaker werkte voor twee, de zoons brasten en rollebolden voor vier.

Op een avond in het voorjaar zat Amélie voor het open raam van haar mansardekamertje te luisteren naar de nachtegaal en de wielewaal. Voor de zoveelste keer had haar vader haar daar opgesloten zonder avondeten. Ze dacht aan haar mama die ze nooit had gekend, van wie ze zelfs nooit een foto had mogen zien. Opeens hoorde ze een zacht geknisper, helemaal anders dan het ritselen van ongedierte of muizenpootjes … Met een ruk keek ze om en schrok hevig van wat ze zag: …

13.

Van de 48 passagiers overleden er 11 ter plaatse. De spoeddiensten waren in minder dan tien minuten op de plek van de ramp. Slechts 4 inzittenden hadden geen verwondingen, of slechts enkele schrammen. De zwaargewonden werden overgebracht naar het Sint-Imeldaziekenhuis en naar een afdeling van het militaire ziekenhuis vlakbij. In de afgelopen zes jaar zijn er precies op die plaats al elf verkeersongevallen gebeurd. Bij vijf ervan vielen doden, in totaal zestien.

Het is een regelrechte schande dat de overheid blind en doof blijft voor deze rampenplaats. Is het onwil, onverschilligheid, incompetentie …? Of zit er politiek spel achter!?
14.

Het was een heel oud huis met een vooroverhellende, witgekalkte trapgevel die van vochtigheid blauw uitzweette in druipende strepen en vlekken. De leuningen van de drempel waren twee ijzeren stangen met een koperen appel in hun snuit, en boven de witte deur met haar grote, koperen knop was een lieflijk kinderkopje uitgebeiteld, dat als een half pruilend half lachend engeltje schuin naar boven keek.

(Naar Timmermans, Felix, Anna-Marie. P.N. Van Kampen, Amsterdam, 1921)


Taak 5 : Kruis uit de vier mogelijkheden die ene aan die de betekenis van de eerste zin het best uitdrukt of het dichtst benadert in betekenis.
1. Bij hem zullen we morgen zeker niet meer hoeven aan te kloppen.

a. 0 Hij zal morgen niet thuis zijn.


b. 0 Hij is boos op ons.
c. 0 Het is volstrekt nutteloos dat we hem morgen nog eens hulp zullen vragen.
d. 0 Het heeft misschien geen zin hem morgen lastig te vallen.

2. Als hij uitzonderlijk veel geluk heeft, raakt hij misschien met de hakken over de sloot.


a. 0 Wellicht slaagt hij op het nippertje, maar dan zal hij wel een uitermate grote

dosis geluk nodig hebben.


b. 0 Maak je geen zorgen, hij haalt het wel.
c. 0 Hij zal het wel halen, want hij heeft altijd uitzonderlijk geluk.
d. 0 Hij zal het zeker redden, al zal het dan met een grote portie geluk zijn.

3. Het zal je natuurlijk verbazen als die rommel vanavond opgeruimd is.


a. 0 Je vindt dat ik lui ben.
b. 0 Je vindt dat ik slordig ben.
c. 0 Je verwacht niet dat die rommel tegen vanavond zal opgeruimd zijn.
d. 0 Het ergert je dat die rommel daar al de hele dag ligt.

4. Kom alstublieft niet zeuren over ellende die je zelf hebt uitgelokt.


a. 0 Het is allemaal je eigen schuld.
b. 0 Met jou gaat er altijd wat mis.
c. 0 Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw problemen.
d. 0 Je hebt die ellende zelf veroorzaakt; val me er niet mee lastig a.u.b.

5. Zou het wel een goed idee zijn om een tuinhuisje te kopen dat we misschien nooit zullen

gebruiken?
a. 0 Ik twijfel eraan of het nut heeft ons een tuinhuisje aan te schaffen.
b. 0 We zouden beter wachten met de aankoop van een tuinhuisje.
c. 0 Wij hebben absoluut geen tuinhuisje nodig.
d. 0 Laten we ermee wachten tot het duidelijk is of we het kunnen gebruiken.

6. Denk maar niet dat ik haar alleen dáárom een brief in plaats van een e-mailbericht heb

gestuurd.
a. 0 Ik had redenen genoeg om haar te mailen.
b. 0 Ik had redenen genoeg om een brief in plaats van een mail te sturen.
c. 0 Als je denkt dat ik maar één reden had om haar te schrijven in plaats van te

mailen, vergis je je.


d. 0 Jij beeldt je in dat ik een speciale reden had om haar een brief te schrijven in

plaats van te mailen.

7. Als hij vermoedt dat het niet bij die ene keer zal blijven, kan hij maar beter preventief

optreden.


a. 0 Hij maakt zich er weinig zorgen over, dus wil hij wachten met maatregelen.
b. 0 Hij overweegt maatregelen, maar hij kijkt nog even de kat uit de boom.
c. 0 Hij kan beter maatregelen op voorhand nemen, zeker als hij denkt dat het nog

zal gebeuren.


d. 0 Hoe wel hij er niet gerust in is, wil hij wachten tot hij zekerheid heeft.

8. Het is ook mogelijk dat zij op dat moment wél thuis waren, maar dat ze sliepen of dat hun

tv lawaai maakte.
a. 0 De inbrekers hebben ongestoord hun werk kunnen verrichten.
b. 0 Zij hebben niets gehoord doordat hun tv lawaai maakte.
c. 0 Zulke oude mensen gaan vroeg slapen en horen niet goed.
d. 0 Misschien waren ze wel thuis maar hebben ze niets gehoord doordat hun tv

lawaai maakte of doordat ze al sliepen.

9. Hoe je het ook draait of keert, niet hij alleen is schuldig, want hij heeft zeker hulp

gekregen.


a. 0 Hij is onschuldig want hij was niet alleen.
b. 0 Als je alles op een rijtje zet, moet je besluiten dat hij maar halve schuld heeft.
c. 0 Negen kansen op tien heeft hij er weinig mee te maken en ligt de hoofdschuld

bij zijn trawanten.


d. 0 Dat hij hulp gekregen heeft, staat vast; hij is hoe dan ook niet de enige

schuldige.

10. Ook toen zijn oude vader hem smeekte over de telefoon, bleef hij koppig weigeren om

naar haar trouwfeest te gaan.


a. 0 Hij heeft waarschijnlijk een grote hekel aan trouwfeesten.
b. 0 Hij heeft nooit een hartelijke relatie met zijn vader gehad en kan hem dus dat

plezier niet gunnen.


c. 0 Hij kan zijn zus niet uitstaan, heeft haar nooit bezocht en wil ook nu geen

uitzondering maken.


d. 0 Halsstarrig bleef hij bij zijn besluit om niet te gaan, zelfs na sterk aandringen

van zijn vader.Taak 6 : Deze taak gaat zoals de vorige, maar ze is wat moeilijker. Kruis dus ook hier uit de vier alternatieven die ene aan die de eerste zin het best weergeeft.

1. Veel geld verdienen is geoorloofd als het gepaard gaat met een besef van onderscheid

tussen fatsoenlijke en onbehoorijke vormen van winst maken.
a. 0 Veel geld verdienen is toegestaan indien men zich daarbij het onderscheid

tussen fatsoenlijke en onfatsoenlijke vormen van winst maken realiseert.


b. 0 Rijk worden mag, indien men op een fatsoenlijke manier winst maakt.
c. 0 Indien het illegale winst maken wordt geoorloofd, komt men terecht in een

wereld zonder morele normen.


d. 0 Indien men het onderscheid tussen fatsoenlijke en onbehoorlijke vormen van

winstmaken niet beseft, mag men geen zaken doen.

2. Nu dienstverlening in haast alle profitbedrijven een evidentie is geworden, nemen de

consumenten het niet langer dat openbare diensten de lat lager leggen.


a. 0 De verhouding tussen consument en producent is beter in de privé- dan in de

openbare sector.


b. 0 Consumenten gaan er niet meer mee akkoord dat de openbare sector in service

onderdoet voor de profitbedrijven.


c. 0 De grotere dienstverlening in de profitbedrijven leidt tot een kritische houding

van de consumenten tegenover de openbare diensten.


d. 0 De consumenten zijn het erover eens dat de kwaliteit van de dienstverlening in

de profitbedrijven groter is dan die in de openbare diensten.

3. Dominantie van een meerderheid door een minderheid is niet democratisch. Zonder respect voor en verdraagzaamheid tegenover de levensbeschouwelijke minderheden kan niet worden gesproken van democratie in de ware zin van het woord.
a. 0 Iedere burger heeft in een democratie recht op respect en tolerantie, welke

levensbeschouwing hij of zij ook heeft.


b. 0 Verdraagzaamheid en respect zijn centrale waarden binnen elke democratie, en

ze gelden ook voor de meerderheid.


c. 0 De democratie dreigt haar ware betekenis te verliezen, als sommige burgers om

levensbeschouwelijke redenen kunnen worden uitgesloten.


d. 0 Er kan geen sprake zijn van democratie als een dominerende minderheid niet

het nodige respect voor en de nodige tolerantie tegenover levensbeschouwe-

lijke minderheden weet op te brengen.

4. De vertaler beoefent een uitzonderlijk moeilijk, frustrerend en ondankbaar beroep: hij moet wikken en wegen om trouw te blijven aan de brontekst, maar ook weer niet zó trouw dat zijn vertaling onleesbaar wordt.


a. 0 Vertalen is frustrerend omdat de lezer de vertaler afwijkingen van de

oorspronkelijke tekst kwalijk neemt en geen vrede neemt met een houterige tekst.


b. 0 De vertaler mag niet te zeer vasthouden aan de brontekst, wil hij geen

onleesbare vertaling afleveren. Het behoedzaam wikken en wegen om enerzijds trouw te blijven aan de oorspronkelijke tekst en anderzijds een leesbare vertaling af te leveren, maakt zijn beroep frustrerend en ondankbaar.


c. 0 Vertalen is ondankbaar, omdat de lezer de vertaling controleert op afwijkingen

van de brontekst en tegelijk een leesbare vertaling eist.


d. 0 De vertaler dient de brontekst niet naar de letter maar naar de geest te

interpreteren, om zijn lezerspubliek tevreden te stellen.

5. Niets toont beter aan hoe angstaanjagend de dood is dan de vele inspanningen die filosofen doen om ons ervan te overtuigen dat we de dood moeten verachten.
a. 0 Je moet de dood filosofisch opnemen, anders is ze te angstaanjagend.
b. 0 Filosofen doen erg veel moeite om te bewijzen dat men de dood moet

verachten; dat is het beste bewijs dat ze inderdaad angstaanjagend is.


c. 0 De dood is angstaanjagend, hoezeer filosofen ook van het tegendeel overtuigd

mogen zijn.


d. 0 Filosofen verachten de dood; daarom is ze voor hen minder angstaanjagend

dan voor de andere mensen.

6. De reden waarom je met zo weinig mensen een aangenaam gesprek kunt voeren, is dat iedereen meer in beslag wordt genomen door wat hijzelf wil zeggen dan door wat anderen willen zeggen.
a. 0 De meeste mensen zijn niet in staat tot een aangename conversatie, omdat ze

meer oor hebben voor zichzelf dan voor anderen.


b. 0 Kunnen luisteren is spijtig genoeg een weinig verspreide gave, waardoor de

meeste conversaties dovemansgesprekken zijn.


c. 0 „Spreken is zilver, zwijgen is goud“ is niet besteed aan zelfingenomen mensen.
d. 0 Mensen kunnen in het algemeen geen aangenaam gesprek voeren, doordat ze

helemaal niet kunnen luisteren naar wat anderen te vertellen hebben.


7. Om als pasgeboren tv-station succes te hebben, moet je een nieuw soort kijkgedrag kunnen creëren.
a. 0 Een nieuw tv-station heeft pas succes als de gemiddelde tv-kijker kan worden

heropgevoed.


b. 0 Het programma-aanbod van een nieuw tv-station is in principe te hoog

gegrepen voor de gemiddelde kijker.


c. 0 De concurrentie is moordend, vooral voor een zender die zich nog moet

waarmaken.


d. 0 Als het nieuwe tv-station de traditionele kijkgewoonten kan doorbreken, heeft

het allicht succes.

8. De Nederlanders hebben zich nooit druk hoeven te maken over hun culturele identiteit, wat gedeeltelijk verklaart waarom ze door de jaren heen weinig belangstelling en begrip hebben gehad voor de problemen van de Vlamingen.
a. 0 De Nederlanders, onverschillig als ze zijn, hebben zich nooit druk gemaakt

over de culturele identiteit van de Vlamingen.


b. 0 Op hun zoektocht naar culturele identiteit hebben de Vlamingen door de jaren

heen nooit kunnen rekenen op de Nederlanders, die het immers te druk hadden

met hun eigen problemen.
c. 0 De Nederlanders hebben zich hun culturele identiteit nooit zo hoeven aan te

trekken als de Vlamingen, wat voor een deel hun onverschilligheid verklaart

tegenover de problematiek van de Vlaamse identiteit.
d. 0 De zekerheid van een eigen culturele identiteit is de uiteindelijke verklaring

van de Nederlandse onverschilligheid voor de culturele problematiek van de

Vlamingen.

9. Eenzijdig respect voor het menselijk leven is een verwerpelijke en exclusieve zienswijze die naar racisme ruikt en een wezenlijk gevaar inhoudt van uiteindelijke zelfvernietiging, want de mens kan niet overleven in een ontregeld of verwoest ecologisch systeem.


a. 0 Omdat een ontregeld ecologisch systeem geen overlevingskansen biedt, is

overdreven respect voor de mens verwerpelijk.


b. 0 Eenzijdig respect voor de mens ruikt naar racisme en kan leiden tot

zelfvernietiging; menselijk leven is immers alleen mogelijk in een evenwichtig

ecologisch systeem.
c. 0 Een verwoest ecologisch systeem houdt voor het mensdom het risico van

uiteindelijke zelfvernietiging in. Daarom doet de mens er goed aan zich minder

egoïstisch te gedragen.
d. 0 Eenzijdig respect voor het menselijk leven is racistisch, want deze exclusieve

zienswijze leidt tot de vernietiging van veel dier- en plantensoorten.


10. Weinig ondernemingen zijn eigenlijk onmogelijk: om ze te doen slagen ontbreekt ons veeleer de toewijding dan de middelen.
a. 0 Succes hangt af van de bereidheid zich voor een zaak in te zetten, veeleer dan

van de middelen.


b. 0 Men moet niet klagen als een onderneming mislukt; men heeft nu eenmaal

geen excuus.


c. 0 Als men mislukt in een onderneming, moet men dat niet wijten aan een gebrek

aan middelen, want dat is geen geldig excuus.


d. 0 Als men maar voldoende toegewijd is, is succes altijd gegarandeerd.

11. De vraag rijst waarom de vernieuwing van de poëzie onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog uitbleef.


a. 0 Waarom kwam er onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog geen vernieuwing

in de dichtkunst? Dat is de vraag.


b. 0 Het staat vast dat niemand zich opwierp als vernieuwer van de poëzie in de

jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog.


c. 0 Vlak na de Tweede Wereldoorlog bleef op het gebied van de dichtkunst alles

bij het oude. Niemand hoeft daaraan te twijfelen.


d. 0 Men weet nog altijd niet waarom de poëzie in het eerste decennium na de

Tweede Wereldoorlog geen vernieuwende stoot kreeg.

12. De opvatting van sommige geleerden dat de mens wordt verteerd door een brandend verlangen naar steeds meer, is niet bewezen.
a. 0 Het is af te keuren dat de mensen steeds meer willen. Dat blijkt uit studies van

sommige geleerden.


b. 0 Bepaalde geleerden oordelen dat de westerse mens verteerd wordt door een

verlangen naar steeds meer. Deze opvatting is vooralsnog niet bewezen.


c. 0 Er zijn geleerden die beweren dat de mens nooit tevreden is met wat hij heeft.

Die opvatting is echter voorlopig nog niet bewezen.


d. 0 De opvatting van bepaalde geleerden dat de mens naar steeds meer verlangt,

valt niet te bewijzen.


13. Annie Romein-Verschoor schreef dat het er niet toe doet of een boek door een man of een vrouw geschreven wordt, zolang het maar kwaliteit heeft.
a. 0 Het is niet nodig dat een vrouw een boek schrijft onder een mannelijke

schuilnaam, als haar boek maar kwaliteit heeft.


b. 0 Critici hoeven niet bevooroordeeld te zijn omtrent de sekse van de auteur: zij

moeten in de eerste plaats oog hebben voor de kwaliteit van het boek.


c. 0 Of de auteur van een boek een man of een vrouw is, doet niet terzake.
d. 0 Kwaliteit kan evenzeer door een man als door een vrouw worden geleverd. Dat

schreef Annie Romein-Verschoor.Taak 7 : Hier staan de delen van een tekst door elkaar. Zet ze in de correcte volgorde.
a. Stoomschepen gingen wel vlug, maar zij konden alleen varen bij kalme zee. Bij storm en hoge golven werkten de raderen niet goed.
b. Later gebruikten ze de kano. Ze holden een boomstam uit en maakten er een punt aan. Zo hadden ze een echte boot die met roeispanen kon worden voortbewogen.
c. Daarna, in de Middeleeuwen, leerden de mensen echte zeilschepen bouwen. Nu konden de schepen zonder roeiers ver over de zee varen.
d. Sindsdien dreef de stoommachine geen raderen meer aan zoals voordien, maar schroeven die onder aan de romp van het schip zijn bevestigd.
e. In het begin hadden ze alleen maar vlotten. Ze hadden gezien dat hout op water drijft.
f. Daarmee was de tijd van de ontdekkingsreizen begonnen. Tussen Europese en overige landen ontstond al vlug een druk handelsverkeer.
g. Dus bonden ze met slingerplanten en touwen boomstammen aan elkaar.
h. Toen vond de mens het zeil uit. Eerst werden de zeilschepen nog door roeiers voortbewogen.
i. Na verloop van tijd werd dit probleem opgelost door de Oostenrijker Josef Ressel: hij vond de schroef uit.
j. In het motorschip brengen dieselmotoren de schroeven in beweging.

k. Toen werd de stoommachine uitgevonden. Een ingebouwde stoommachine deed twee raderen draaien die het schip in beweging brachten.
l. Tegenwoordig heeft het motorschip het stoomschip vervangen.
m. Al heel lang leerden de mensen varen over rivieren en zeeën.

Taak 8 : Ook hier staan de tekstdelen niet in de juiste volgorde. Corrigeer dat.
a. Daarna, rond 10 000 voor Christus, produceerden ze hun eigen vlees.
b. Eerst was vlees alleen afkomstig van de jacht.
c. Ze fokten namelijk schapen, geiten en runderen als huisdieren.
d. Later gingen ze ook vlees eten.
e. In het begin haalden de voorhistorische mensen alles wat ze nodig hadden om te overleven, uit de natuur.
f. Ten slotte, omstreeks 5000 voor Christus, begonnen ze voor het eerst te zaaien en te planten.
g. Ze plukten bijvoorbeeld vruchten, verzamelden groenten, groeven wortels en knollen uit.

Taak 9 : Onderstreep de kernzin in de volgende zes alinea’s
1.

De ‘blazer’ dankt zijn naam aan zijn kleuren. Het van oorsprong Engelse woord is een afleiding van het werkwoord ‘to blaze’, wat betekent: schitteren, vlammen. De blazer was aanvankelijk een –letterlijk – schitterend gekleurd jasje bij het zeilen of het golfspelen. Vaak droeg het de kleuren van de club of de vereniging. In het Nederlands raakte het woord bekend in de twintigste eeuw.

(Genootschap Onze Taal, Onze Taal Taalkalender 2002. Sdu, Den Haag, 2002)


2.

Dood en dans, de uitersten van menselijke stilstand en beweging, raken elkaar in een magisch punt. Een danser die sterft, een dode die danst, het zijn paradoxen die ons fascineren. Dit geldt vooral voor de westerse mens; in andere culturen zijn dood en dans verbonden in begrafenisdansen, krijgsdansen en offerdansen, rituelen die het christendom in het Westen heeft uitgebannen.

(Grijp, Louis Peter, Tamboer A., Hoek, E., De dodendans in de kunsten. Hes, Utrecht,1989)


3.

In het eerste verhaal uit ‘Kindergezang’ logeert een jongetje om duistere redenen bij een onbekende oom en tante in een kleurrijk Vlaams dorp. Later herinnert hij zich bizarre en ingrijpende gebeurtenissen. Maar bedriegt zijn geheugen hem niet? Of bedriegt hij de lezer? Wat is er werkelijk voorgevallen?

(Note, Joris, Kindergezang. De Bezige Bij, Amsterdam, 1999)


4.

Het woord ‘vlugschrift’ (brochure, pamflet) gaat terug op het Duitse ‘Flugschrift’. Dit Duitse woord is een vertaling van het Franse ‘feuille volante’, letterlijk ‘vliegend blad’. Het Duitse ‘Flug’ is afgeleid van ‘fliegen’ (vliegen) en heeft dus niets te maken met ‘vlug’; dat hebben Nederlandstaligen ervan gemaakt.

(Genootschap Onze Taal, Onze Taal Taalkalender 2002. Sdu, Den Haag, 2002)


5

Félicien Rops heeft van de vrouw het constante en centrale thema van zijn persoonlijke en grafische wereld gemaakt. Als hij een feminist zou geweest zijn, dan ging hij ook in die keuze tot aan de uiterste grenzen van zijn engagement; en van die vrouw, die alleen schoonheid, magie, liefde, sensualiteit en zuiverheid mocht uitstralen, maakte hij, doordat ze door enggeestige, hypocriete mannen werd vernederd, het instrument van zijn duivelse zending: de perversie.

(Meert, Jef, Félicien Rops. De erotische gravures. Loempia, Antwerpen, 1985)


6.

Venetië komt mysterieus over tijdens herfstige avonden, maar op zonnige dagen ademt de stad een buitengewoon luchthartige sfeer. Bijna alle bezoekers worden getroffen door de dramatische of lyrische en romantische aspecten van de stad. Venetië is een stad met veel gezichten.

(Visser, Marjo, Venetië. Kosmos Reisgids. Kosmos, Utrecht/Antwerpen, 1996)Taak 10 : Kruis de kerngedachte van de twee gegeven teksten aan.
Tekst 1
Condorcet nam een principiële houding aan tegenover de doodstraf. Hij heeft op het beslissende moment tijdens het proces van Lodewijk XVI tegen de doodstraf gestemd, terwijl hij toch tegen de monarchie was en altijd had verkondigd dat de koning het land had verraden. Hij gaf uit principe de voorkeur aan levenslange dwangarbeid. Men bracht toen in het openbaar zijn stem uit, zodat zijn mening een grote consternatie veroorzaakte. Die trouw aan zijn overtuiging kostte hem zijn politieke functie en uiteindelijk ook zijn leven. Robespierre besloot hem uit de weg te ruimen.
a. 0 Condorcet nam een principiële houding aan tegenover de doodstraf, wat hemzelf uiteindelijk het leven heeft gekost.
b. 0 Hoewel Condorcet tegen de monarchie was en verklaarde dat de koning een landverrader was, stemde hij toch principieel en consequent tegen de doodstraf op diens proces.
c. 0 Condorcet was een fervente tegenstander van de monarchie en van de doodstraf.
d. 0 Robespierre besloot Codorcet uit de weg te ruimen omdat die in het openbaar tegen de doodstraf van Lodewijk XVI had gestemd.
Tekst 2
Op de uiteindelijke vraag of Hella S. Haasse een feministische auteur mag worden genoemd, kan ik tweemaal antwoorden. Zeer zeker niet, als met feminisme een streven naar de gehele vervrouwelijking van de samenleving wordt bedoeld, wat de toch al niet eenvoudige relatie tussen man en vrouw op de helling zou zetten. Ook niet wanneer het feminisme te veel nadruk legt op het doorbreken van de traditionele rollenpatronen, wat schromelijk tekort zou doen aan de vrouwen die wél tevreden zijn met en hun levensgeluk putten uit hun gezinsleven. Zeer zeker wel, wanneer feminisme een streven naar gelijke rechten inhoudt, in de eerste plaats het recht om zich vrij te maken van elke drukking van buitenaf. Bewustwording van de eigen vrouwelijke gevoelens primeert bij Haasse, maar tegelijkertijd mag dat niet ten koste gaan van de gevoelens van anderen.
a. 0 Met feminisme wordt een streven bedoeld naar de gehele vervrouwelijking van

de samenleving.


b. 0 Het feminisme legt te veel nadruk op het doorbreken van traditionele

rollenpatronen.


c. 0 Voor zover feminisme een streven naar gelijke rechten inhoudt, is Hasse een

aanhangster van deze strekking.


d. 0 Voor Haasse primeert de bewustwording van de eigen vrouwelijke gevoelens.

Taak 11 : Maak van de volgende tekst eerst een schema (synthese voor jezelf), daarna een tekstsynthese (voor iemand anders). Probeer te komen tot ongeveer een derde van het oorspronkelijke aantal regels.

Het Domein Breivelde
Het Domein Breivelde te Grotenberg (Zottegem, Oost-Vlaanderen) is een 14 ha groot park met een kasteeltje. Door zijn grote verscheidenheid aan bomen is het een echt arboretum. Het werd omstreeks 1890 aangelegd en kon zich gedurende heel die tijd ontwikkelen tot een enig mooi en waardevol gebied. In 1970 werd het door de gemeente aangekocht. In 1982 werd Breivelde bij koninklijk besluit als landschap beschermd.
Het Domein Breivelde is een typevoorbeeld van de 19de-eeuwse landschappelijke stijl, een uitdeining van de romantische stroming waarbij men afstapte van het formele karakter - de strakke lijnen – van de tuinarchitectuur. De kenmerken van het terrein werden maximaal gevolgd. Zo respecteerde de ontwerper de glooiingen en benutte hij, om de vijvers aan te leggen, de beek die door het domein loopt.
In grote trekken bestaat Domein Breivelde uit drie delen. Centraal ligt een parkzone, de randen van het complex zijn bebost, en als verbindingselement werd een parkbos aangelegd. Het parkbos en de centrale zone staan visueel sterk met elkaar in verbinding door de creatie van talrijke doorkijkplaatsen. Elke zone heeft zijn kenmerkende begroeiing: groenblijvende heesters in het parkbos, loofbomen in de randzone en solitaire bomen en boomgroepen in het centrale park.
Het park vormt een grote open ruimte bij het kasteel. Het uitgestrekte grasveld reikt tot aan de imitatierivierbocht; daarin wordt het kasteel weerspiegeld, zodat deze vijver al eens spiegelvijver wordt genoemd. Dergelijke effecten, typisch voor de romantische tijdsgeest, vinden we ook in andere waterpartijen van het domein: men laat een in de vijver opgestelde fontein op het water reflecteren, of men doet hetzelfde met een oordeelkundig opgesteld beeld.

Water speelt een belangrijke rol in Domein Breivelde. Samen met de talrijke slingerpaadjes zorgen de bochtige vijvers voor een hechte band tussen park, parkbos en bos. Tien waterpartijen geven het geheel de allure van een Engelse „water garden“. De vijvers, aangelegd op verschillende niveaus, staan met elkaar in verbinding en voeden elkaar. De hoogteverschillen lieten de creatie toe van een „bergriviertje“, met watervallen, bemoste keien en aangepaste oeverplanten. Dat geeft het geheel een speels karakter, met steeds wisselende optische effecten.


Bij de aanleg van het domein werd veel aandacht besteed aan de bomen. Een inventaris uit 1985-1986 vermeldt liefst 54 boomsoorten en cultuurvariëteiten, waarvan er 46 in het centrale parkgedeelte staan. Vooral de vele uitzonderlijke bomen geven het domein een bijkomende aantrekkingskracht. Een gewone vleugelnoot bijvoorbeeld met twee stammen en 23 meter hoog, is een lust voor het oog ...

(Domein van Breivelde. Brochure van de stad Zottegem, Dienst Toerisme en V.V.V.-Zottegem)B.I.S.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina