Taalstage nederlands in antwerpenDovnload 61.3 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte61.3 Kb.
KIDDY & JUNIOR CLASSES asbl

rue du taciturne 50 1000 bruxelles

willem de zwijgerSTRAAT 50  1000 BRUSSEL

TEL.: +32 (0)2 218 39 20 - Fax: +32 (0)2 217 64 51

SITE: www.kiddyclasses.net info@kiddyclasses.net


TAALSTAGE NEDERLANDS IN ANTWERPEN
Geachte ouders,
Uw kind neemt deel aan een stage georganiseerd door K&J Classes en het Cosmocollege te Antwerpen. We wensen hem of haar een aangenaam en vruchtbaar verblijf toe. Wij vragen u om de hieronder vermelde algemene inlichtingen goed door te lezen.
Taal : Nederlands

 Vakantiecursus in mini-groep

4 x 45min. les per dag in de mini-groep

+ didactisch materiaal ter beschikking gesteld

+ 3 activiteiten per week
Verblijf : half pension in een gastgezin

Aankomst op zondag avond.

Vertrek op zaterdag morgen.

Aankomst- en vertrektijden zijn overeen te komen met het gastgezin.


In optie :

Vol pension + 25€/week

+ 5 lessen/ week: + 100€/ week
OF  totale onderdompeling

10u privéles per week

+ activiteiten met het gastgezin

Verblijf : vol pension in een gastgezin(één student per familie)

Aankomst op zondag avond.

Vertrek op zaterdag morgen.

Aankomst- en vertrektijden zijn overeen te komen met het gastgezin.Antwerpen

Antwerpen... een universiteitstad, de stad van Rubens, het wereldcentrum van de diamant, de stad van beroemde modeontwerpers, een internationale haven.


Antwerpen... een stad met een Bourgondisch tintje waar het goed leven is met al haar elegante boetiekjes, indrukwekkende monumenten, jazzclubs, … .
Antwerpen... een internationale stad in zakformaat.

De school bevindt zich in een woonwijk in de buurt van twee grote parken, op vijf kilometer van het centrum van Antwerpen en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.


Verblijf


Verblijf in een gastgezin vanaf de zondagavond die voorafgaat aan de lessen tot de zaterdagmorgen na de lessen. Half-pension tijdens de week en vol pension tijdens het weekend of vol pension 7 op 7. Er zijn normaalgezien maar 1 of 2 studenten per familie. Afzonderlijke kamer zonder supplement.
Annulatievoorwaarden: Gelieve te noteren dat de annulatieverzekering van Kiddy & Junior Classes niet geldt voor deze stage.

 • Indien u 4 weken op voorhand annuleert wordt deze integraal terugbetaald min 75 euro administratiekosten.

 • Tussen 2 en 4 wordt 100 euro ingehouden.

 • vanaf 2 weken voor aanvang wordt 175 euro ingehouden.


Prijs : het saldo van de stage dient betaald te zijn op de dag vermeld op uw bevestiging van de inschrijving. Indien het bedrag niet betaald is op deze datum, behouden we ons het recht om de inschrijving te annuleren.
Bagages

- Kleren, ondergoed, toiletbenodigdheden.

- Kleren voor warme en koude dagen.

- Sportkleding, zwempak (geen short) en badmuts verplicht.

- Zonnebrandolie,... 

- Kleine rugzak

We adviseren aan de deelnemers om geen waardevolle voorwerpen te dragen.
Studie  vergeet zeker niet uw woordenboek, balpennen, potloden, een map, een schaar, lijm en een gom. 
Zakgeld   Een bedrag van 35€ volstaat voor de bijkomende draken en

tussendoortjes...


Medische fiche  Laat deze in de bagage van uw kind liggen, vergezeld van de SIS-kaar
Dringende boodschap voor uw kind: gelieve te telefoneren naar ons secretariaat (02 218 39 20) tijdens de kantooruren.
Om ervoor te zorgen dat elke deelnemer tevreden is over zijn of haar vooruitgang in de gekozen taal, vragen we van hun kant een echte medewerking. Hij of zij zal zich inderdaad moeten uitdrukken in het Nederlands, ook tijdens de maaltijden en de namiddagactiviteiten. Deze inspanningen zullen ondersteund worden door de goede sfeer tijdens de stage en de constante aanwezigheid van de leraars, animatoren en/of het gastgezin.

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende inlichtingen, we staan volledig ter uwe beschikking.


Hoogachtend,
Sylvaine Drablier

Algemene directriceKIDDY & JUNIOR CLASSES asbl

rue du taciturne 50 1000 bruxelles

willem de zwijgerSTRAAT 50  1000 BRUSSEL

TEL.: +32 (0)2 218 39 20 - Fax: +32 (0)2 217 64 51

SITE: www.kiddyclasses.net info@kiddyclasses.net
MEDISCHE INLICHTINGENFORMULIER : STAGE ............. tot ........../...../20

(ter plaatse af te leveren, de eerste dag van de stage met een copie van de sis kaart)
Naam van de deelnemer: Voornaam :

Geboorte datum : Geboorte plaats :

Adres :
Tel. : / Gsm : /
Woonplaats


 • Waar woont het kind gewoonlijk? gezin / instituut / groot ouders /

 • Persoon te verwittigen in dringende gevallen :Naam : Tel. : familie band::

Naam : Tel. : familie band :


Activiteiten :

 • Zijn er activiteiten/ sporten die hij/zij niet mag beoefenen?

 • Mag hij/zij zwemmen? Ja/nee

 • Kan hij/zij zwemmen? ZG G Gemiddeld Moeilijk Helemaal niet


Slaap en maaltijden :


 • Heeft hij/zij een bepaalde gewoonte voor het slapen gaan of tijdens de nacht?

 • Moet hij/zij wakker gemaakt worden tijdens de nacht om naar het toilet te gaan? Ja/nee

 • Is er voeding dat hij/zij niet verteert? Ja/nee

Zo ja, welke?

 • Moet hij /zij een speciaal regime volgen? Ja/nee

Zo ja, welk?:
Gezondheid :

 • Naam van de huisarts::

Adres :

Tel. :


 • Gezondheids toestand van de deelnemer:: ZG G Gemiddeld

 • Wordt hij/zij homeopatisch behandeld? Ja/nee

 • Bloedgroep:


Medische inlichtingen :

 • Is hij/zij ernstig ziek geweest ? Ja/nee

Zo ja, welke ziekte of interventie en wanneer?

 • Is hij/zij allergisch ? aan voedingstoffen ? Ja/nee Zo ja, de welke?

aan medicamenten? Ja/nee Zo ja, de welke?

aan andere dingen ? Ja/nee Zo ja, de welke? • Heeft uw dochter maand stonden? Ja/nee

 • Moet hij/zij medicamenten nemen tijdens de stage? Ja/nee

Zo ja, welke medicamenten, wanneer en waarom?

 • Heeft hij/zij bepaalde gevoeligheden? Zo ja, dewelke? :

 • Draagt hij/zij een bril? Ja/Nee Zo ja welke lenssterkte?

 • Heeft hij/zij een gehoorapparaat? Ja/Nee

 • Heeft hij/zij een handicap? Ja/Nee Zo ja, welke

 • Is hij/zij gevaccineerd tegen tetanos? Ja/Nee

Datum van de eerste injectie : Datum van de laatste injectie :

 • Zij er nog andere opmerkingen die u wil maken met betrekking tot de participatie van uw zoon/dochter

in deze stage?Lijdt het kind regelmatig aan:


Ja

Nee

Indien ja, hoe wordt het kind behandeld? Hoe te reageren? Zijn er bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen? ?

Diabetis


Hart ziekte


Epilepsie


Huid aandoening


Slaapwandelen


Slapeloosheid


Besmettelijke ziekte


Bed wateren


Astma


Sinusitis


Bronchitis


Neus bloedingen


Hoofdpijn


Zonneslag


Buikpijn


Verstopping


Diaree


Braken


Andere


De gegeven informatie in dit formulier is exact en volledig. KJC zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor zaken die niet in dit document vermeld werden. In dringend geval en bij onmogelijkheid om de ouders te contacteren autoriseren deze laatsten het centrum om alle medische ingrepen/maatregelen te nemen die noodzakelijk geacht worden ( chirurgische ingreep, medische behandeling)Naam en functie (ouder/voogd) van de ondertekenaars
Datum :
Handtekening van de ouders of de verantwoordelijke:


Kiddy & Junior Classes asbl/vzw: Enseignement des langues * Taalonderwijs: ING 310-1215097-64
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina