Tariefreglement voor het gebruik van stadslocaties met hun uitrustingDovnload 90.68 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte90.68 Kb.
Tariefreglement voor het gebruik van stadslocaties met hun uitrusting

Voor een termijn ingaand op 1 september 2012 en eindigend op 31 december 2013 wordt een tariefreglement voor het gebruik van stadslocaties met hun uitrusting ingevoerd.


Het betreft volgende 5 locaties:

- CC De Mol

- CC Vredeberg

- CC Vleeshuis

- CC Spui

- CC Colibrant


De inrichter van activiteiten - de gebruiker genoemd - schikt zich naar dit reglement.

Er zijn 4 categorieën van gebruikers.


Categorie A = Tarief A (gratis):

1) Stadsbestuur Lier (de Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen, de stadsdiensten), het OCMW, de v.z.w. PROLIER, de door de Gemeenteraad erkende Lierse adviesraden, alle stedelijke commissies, de beheersorganen van de Stad Lier.

2) Lierse politieke partijen en erkende Lierse verenigingen, aangesloten bij de Lierse adviesraden voor vergaderingen en vormingsactiviteiten in CC Colibrant.

3) Lierse scholen voor vergaderingen en vormingsactiviteiten in CC Colibrant met een maximum van 4 dagen / jaar.

4) Lierse scholen, die actieve kunstbelevingen verzorgen met hun leerlingen met een maximum van 4 dagen / jaar.
Het gebruik van materiaal en technische uitrusting is inclusief voor tarief A. Extra toezicht is exclusief. Verder blijven voor het tarief A alle bepalingen van het huishoudelijk reglement voor het gebruik van stadslocaties van toepassing.

Reservatie is zoals voor de andere categorieën verplicht. Wie zonder verwittiging niet komt opdagen, verliest het recht op gratis gebruik.Categorie B = Tarief B:

1) Erkende Lierse verenigingen, aangesloten bij de Lierse adviesraden voor een socio-culturele activiteit. De eventuele opbrengsten van de activiteit is integraal bestemd voor de eigen werking van de organisatie of voor een sociaal, cultureel of menslievend doel.

2) Lierse politieke partijen voor een socio-culturele activiteit zonder commercieel doel.

3) Lierse scholen voor een socio-culturele activiteit zonder commercieel doel.Categorie C = Tarief C:

Inrichters van activiteiten met een sociaal of cultureel karakter die niet thuishoren in de categorieën A en B. De eventuele opbrengsten van de activiteit is integraal bestemd voor de eigen werking van de organisatie of voor een sociaal, cultureel of menslievend doel.


Categorie D = Tarief D:

Inrichters van activiteiten met een commercieel karakter en de inrichters van persoonsgebonden activiteiten (bv. het tentoon stellen van beeldende kunst met als doel deze te verkopen is een commerciële activiteit).

 1. TARIEVEN CC DE MOLTarief B

Tarief C

Tarief D

Volledige zaal + podium

Max. aantal personen staand: 1300

Max. aantal personen zittend (zonder tafels): 900€ 250

€ 400

€ 1000

2/3 zaal + podium

Max. aantal personen staand: 800

Max. aantal personen zittend (zonder tafels): 550€ 190

€ 300

€ 760

1/2 zaal + podium

Max. aantal personen staand: 600

Max. aantal personen zittend (zonder tafels): 400€ 140

€ 240

€ 560

1/3 zaal (= zonder podium)

Max. aantal personen staand: 300

Max. aantal personen zittend (zonder

tafels): 150€ 100


€ 150

€ 400

Artiestenfoyer & loges (3)

Max. aantal personen: 20

Enkel in combinatie met zaal


€ 30

€ 40

€ 120

Foyer CC De Mol

Max. aantal personen: 400

Enkel voor recepties en staand publiek (kan ook als extra ruimte bij de zaal)


€ 100

€ 150

€ 400Tarieven ter beschikking stellen materiaal en technische uitrusting

(prijzen per dag)

(enkel in combinatie met huur zaal en/of foyer CC De Mol)Tarief B

Tarief C

Tarief D

Lichtinstallatie€ 100

€ 200

€ 400

Grote geluidsinstallatie

(zie technische fiche www.lierscultuurcentrum.be)€ 100

€ 200

€ 400

Kleine geluidsinstallatie

(front luidsprekers + versterker + kleine mengtafel + 2 microfoons/statief)€ 25

€ 50

€ 100

Tribune

Max. aantal personen: 300

Niet in combinatie met

zaaltogen tenzij met tussenwand€ 25

€ 50

€ 100

Nevelmachine + product

€ 25

€ 50

€ 100

Draadloze microfoons (3) /

tarieven per stuk

(enkel in combinatie met geluidsinstallatie)


€ 15

€ 20

€ 30

CD-speler

(enkel in combinatie met geluidsinstallatie)€ 10

€ 20

€ 30

DVD-speler

(enkel in combinatie met geluidsinstallatie)€ 10

€ 20

€ 30

Minidisk

(enkel in combinatie met geluidsinstallatie)€ 10

€ 20

€ 30

Beamer voor zaalproductie + scherm (3x4m)

€ 50

€ 100

€ 200

Digitale piano Yahama P120

€ 30

€ 60

€ 120

Extra toezichter (verplicht vanaf 600 personen) of technieker

€ 150

€ 150

€ 150

Volgende materialen zijn gratis beschikbaar, na reservatie: • spreekgestoelte

 • muziekstandaarden (45)

 • trapje (2)

 • podiumelementen 1x2m (12)

 • receptietafels (8)

 • tafels (117)

 • stoelen (750)

 • tentoonstellingspanelen (20)

 • mogelijkheid tot gebruik zaaltoog

Bijkomende bepalingen:
 1. Vanaf de tweede opeenvolgende dag geldt een korting van 50% voor categorie B en C en 10 % voor categorie D.

 2. In de terbeschikkingstelling zijn energiekosten, nutsvoorzieningen, schoonmaak voor en na de gebruiksperiode en één toezichter inbegrepen. Tijdens de gebruiksperiode staat de gebruiker zelf in voor de schoonmaak.

 3. De gebruiker zorgt ervoor dat CC De Mol uiterlijk om 2 uur opgeruimd en ontruimd is.

 4. Wanneer de gebruiker tijdens de activiteit catering wenst te voorzien, dan is hij verplicht dit bij reservatie te melden aan de medewerker zaalverhuur. De gebruiker neemt zelf contact op met de uitbater van het cultuurcafé in CC De Mol. In geen geval is het de gebruiker toegestaan zelf voor eten en drank te zorgen. Ook voor het gebruik van de vestiaire en regelingen i.v.m. het gebruik van de toiletten bij een meerdaagse activiteit, maakt de gebruiker de nodige afspraken met de uitbater. Info op www.lierscultuurcentrum.be.

 5. CC De Mol betaalt voor de gebruikers een jaartarief “billijke vergoeding” (polyvalente zaal met drank). Organisatoren van activiteiten met dans dienen zelf aangifte te doen via www.ikgebruikmuziek.be. Meer info op www.vlaanderen.be/billijkevergoeding of info@bvergoed.be. 1. TARIEVEN CC VREDEBERGTarief B

Tarief C

Tarief D

Zaal (lichtinstallatie inbegrepen)

Max. aantal personen zittend: 243 (zaal + balkon)


€ 80

€ 120

€ 320

Zaal (lichtinstallatie inbegrepen)

+ cafetaria (geluidinstallatie ingebouwd)

Max. aantal personen zittend: 243 (zaal + balkon) / cafetaria 80€ 100

€ 150

€ 400

Zaal (lichtinstallatie inbegrepen)

+ cafetaria (geluidinstallatie ingebouwd) + keuken€ 120

€ 180

€ 480

Cafetaria (geluidinstallatie ingebouwd) + keuken

€ 50

€ 80

€ 200

Repetitielokaal beneden

€ 10

€ 25

€ 40

Repetitielokaal boven

€ 10

€ 25

€ 40

Repetitielokaal beneden + boven

€ 15

€ 40

€ 60

Volledig CC Vredeberg

€ 135

€ 220

€ 540

Tarieven terbeschikkingstelling materiaal en technische uitrusting

(prijzen per dag)

(enkel in combinatie met huur zaal en/of cafetaria CC Vredeberg)
Tarief B

Tarief C

Tarief D

Geluidsinstallatie

(4 luidsprekers + versterker + mengtafel + 2 microfoons/statief)€ 25

€ 50

€ 100

CD-speler

(enkel in combinatie met geluidsinstallatie)€ 10

€ 20

€ 30

Minidisk

(enkel in combinatie met geluidsinstallatie)€ 10

€ 20

€ 30

Nevelmachine + product

(enkel indien niet in gebruik in CC De Mol)€ 25

€ 50

€ 100

Digitale piano Yahama P120

(enkel indien niet in gebruik in CC De Mol)€ 30

€ 60

€ 120

DVD-speler

(enkel in combinatie met geluidsinstallatie en indien niet in gebruik in CC De Mol)€ 10

€ 20

€ 30

Beamer voor zaalproductie + scherm 3X4m (enkel indien niet in gebruik in CC De Mol)

€ 50

€ 100

€ 200

Volgende materialen zijn gratis beschikbaar, na reservatie: • spreekgestoelte

 • muziekstandaarden (45) (enkel indien niet in gebruik in CC De Mol)

 • podiumelementen 1x2m (14)

 • mogelijkheid tot uitbouw podium

Bijkomende bepalingen: 1. Vanaf de tweede opeenvolgende dag geldt een korting van 50% voor categorie B en C en 10 % voor categorie D.

 2. In de terbeschikkingstelling zijn energiekosten, nutsvoorzieningen, schoonmaak voor en na de gebruiksperiode en één toezichter inbegrepen. Tijdens de gebruiksperiode staat de gebruiker zelf in voor de schoonmaak.

 3. In de keuken zijn volgende toestellen beschikbaar: elektrisch kookvuur (4 kookplaten), steamer, vaatwasser, ijskast en ingebouwd werkblok met aanrecht en spoelbak. De gebruiker is verantwoordelijk voor een correcte toepassing van de toestellen in keuken en cafetaria.

 4. Wanneer enkel de repetitielokalen of de cafetaria met keuken worden gehuurd, haalt de gebruiker de sleutel af vóór de activiteit tijdens de kantooruren in CC De Mol en brengt deze na de activiteit terug. In deze formule is geen toezichter voorzien. Voor het ontlenen van de sleutel wordt een waarborg van € 20 aangerekend.

 5. De gebruiker verlaat CC Vredeberg uiterlijk om 2 uur. De gebruikte locaties zijn dan volledig opgeruimd, ontruimd en afgesloten, maw de gebruiker laat de ruimte achter zoals hij ze heeft aangetroffen. De lichten worden gedoofd.

 6. De gebruiker bestelt dranken bij de drankenhandelaar waarmee het stadsbestuur een overeenkomst “drankafname” heeft afgesloten. Bij het niet naleven van deze verplichting wordt de gebruiker een forfaitair schadevergoeding aangerekend van €500, verhoogd met eventuele kosten die het stadsbestuur betaalt als gevolg van het schenden van de overeenkomst “drankafname” tussen stadsbestuur en drankenhandelaar.

 7. De gebruiker maakt een keuze uit de bijgevoegde lijst van dranken van de aangeduide drankenhandel en staat zelf in voor het schenken en de verkoop ervan.

 8. Voor het bestellen, brengen, opbergen en weghalen van dranken en/of leeggoed maakt de gebruiker de nodige afspraken met de drankenhandelaar. Leveringen en terugnames worden uitgevoerd binnen de huurperiode van de gebruiksovereenkomst. 1. TARIEVEN CC VLEESHUIS (per 6 dagen)Tarief B

Tarief C

Tarief D

Tentoonstellingsruimte

(per 6 dagen, van woens-dag t.e.m. maandag)

Max. aantal personen: 49€ 150

€ 200

€ 600

Volgende materialen zijn gratis beschikbaar: • tentoonstellingspaneel 2 x 2 (10)

 • tentoonstellingspaneel 1,5 x 2 (6)

 • tentoonstellingspaneel 1 x 2 (12)

 • haken

 • ophangsystemen

Bijkomende bepalingen: 1. CC Vleeshuis wordt voor een periode van 6 opeenvolgende dagen ter beschikking gesteld die loopt van woensdag t.e.m. maandag. Meerdere aansluitende periodes zijn mogelijk.

 2. In de terbeschikkingstelling zijn energiekosten, nutsvoorzieningen, schoonmaak voor en na de gebruiksperiode inbegrepen. Tijdens de gebruiksperiode staat de gebruikers zelf in voor de schoonmaak.

 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor de bewaking en het afsluiten van een verzekering ‘van nagel tot nagel’ (zie IX. Verzekeringen).

 4. De gebruiker haalt de sleutel af vóór de activiteit tijdens de kantooruren in CC De Mol en brengt deze na de activiteit terug. Voor het ontlenen van de sleutel wordt een waarborg van € 20 aangerekend.

 5. Haken en ophangsystemen worden afgehaald en teruggebracht samen met de sleutel.

 6. Eventuele kosten van verlies of beschadiging worden verrekend met de waarborg.
 1. TARIEVEN CC SPUI

De tarieven voor het gebruik van CC Spui worden vastgesteld per dag, met

uitzondering van tentoonstellingen (tarief per 6 dagen).
Tarief B

Tarief C

Tarief D

Polyvalente ruimte

Max. aantal personen: 49
€ 30

€ 60

€ 120

Gebruik voor tentoonstellingen

(per 6 dagen, van woens-dag t.e.m. maandag)

Max. aantal personen: 49


€ 150

€ 200

€ 600

Bijkomende bepalingen: 1. Vanaf de tweede opeenvolgende dag geldt een korting van 50% voor categorie B en C en 10% voor categorie D.

 2. In de terbeschikkingstelling zijn energiekosten, nutsvoorzieningen, schoonmaak voor en na de gebruiksperiode inbegrepen.

 3. De gebruiker zorgt ervoor dat CC Spui uiterlijk om 1 uur opgeruimd en ontruimd is.

 4. De gebruiker haalt de sleutel af vóór de activiteit tijdens de kantooruren in CC De Mol en brengt deze na de activiteit terug. Voor het ontlenen van de sleutel wordt een waarborg van € 20 aangerekend.

 5. CC Spui kan als tentoonstellingsruimte gebruikt worden voor een periode van 6 opeenvolgende dagen die loopt van woensdag t.e.m. maandag. Meerdere aansluitende periodes zijn mogelijk.

 6. De gebruiker is verantwoordelijk voor de bewaking en het afsluiten van een verzekering ‘van nagel tot nagel’ (zie IX. Verzekeringen). De gebruiker zorgt zelf voor de nodige haken en ophangsystemen.

 7. Tijdens de gebruiksperiode staat de gebruiker zelf in voor de schoonmaak.

 8. De ruimte van CC Spui wordt verwarmd met stralingswarmte. Dat betekent dat alleen het gebied dat aangestraald wordt, verwarmd is. Bij straling kan de ruimtetemperatuur veelal 2 à 3 º C lager zijn dan bij luchtverwarming.

 9. CC Spui is voorzien van een toilet voor mindervaliden, een ingebouwd werkblok met aanrecht, spoelbak, koelkast. 1. TARIEVEN CC COLIBRANT (per dagdeel)

De tarieven voor het gebruik van CC Colibrant worden vastgesteld per dagdeel.

De vergaderlokalen worden niet ter beschikking gesteld tijdens het weekend.

Op feestdagen is CC Colibrant in principe gesloten.

Dagdeel voormiddag (VM) tussen 9 en 13 uur

Dagdeel namiddag (NM) tussen 13 en 17 uur

Dagdeel vooravond (VA) tussen 17 en 20 uur

Dagdeel avond (AV) tussen 20 en 23 uurTarief B

Tarief C

Tarief D

Colibrantzaal

Max. aantal personen: 99€ 40

€ 60

€ 160

Colibrantzaal + keuken + leescafé (enkel buiten de openingsuren van het leescafé*)

€ 60

€ 100

€ 240

Vergaderlokaal Bérenice

Max. aantal personen: 12€ 5

€ 10

€ 30

Vergaderlokaal Amélie (incl. laptops en beamer)
Max. aantal personen: 12

€ 25

€ 40

€ 100

Vergaderlokaal Carola

Max. aantal personen: 16€ 7

€ 15

€ 40

Vergaderlokaal Esmée

Max. aantal personen: 20€ 9

€ 20

€ 50

Vergaderlokaal Delphine

Max. aantal personen: 30€ 10

€ 25

€ 60

* Openingsuren leescafé: • ma, di en do 10 – 12 uur / 15 – 20 uur

 • woe 12 – 19 uur

 • vr 10 – 12 uur / 15 – 19 uur

 • za 10 – 14 uur

Volgende materialen zijn gratis beschikbaar, na reservatie: • 12 pc’s laptops (enkel te gebruiken in vergaderlokaal Amélie, niet uitleenbaar)

 • Geluidinstallatie met microfoon in Colibrantzaal (enkel voor spraak, geen muziek)

 • beamer (3)

 • scherm

 • flip-over (3)

 • vleugelpiano (Colibrantzaal)

Bijkomende bepalingen: 1. Vanaf de tweede opeenvolgende dag geldt een korting van 50% voor de categorie B en C en 10% voor de categorie D.

 2. In de terbeschikkingstelling zijn energiekosten, nutsvoorzieningen, schoonmaak voor en na de gebruiksperiode en één toezichter inbegrepen.

 3. De gebruiker zorgt ervoor dat locatie CC Colibrant uiterlijk om 24 uur opgeruimd en ontruimd is.

 4. De Colibrantzaal kan als tentoonstellingsruimte worden gebruikt. Het opstellen gebeurt in overleg met de coördinator van het leescafé.

 5. De gebruiker maakt de nodige afspraken met de coördinator van het leescafé i.v.m. de catering bij bepaalde activiteiten (colibrant@lier.be / 03 480 11 96)

 6. De gebruiker neemt alle dranken af van het leescafé. Voor het schenken van eigen wijnen wordt een stopgeld gerekend van € 5 per opengemaakte fles.


 1. TICKETSERVICE
De gebruiker kan beroep doen op de ticketservice van Uit in Lier. D.w.z. dat de verkoop van tickets voor een bepaalde activiteit wordt verzorgd door de administratie van Uit in Lier. De gebruiker bepaalt de start van de verkoop. Hij verklaart zich akkoord met de openingsuren van Uit in Lier.


Voor deze dienstverlening wordt 10% op de netto-inkomsten aangerekend + 21% btw.

SLOTBEPALINGEN

Door de ondertekening van de reserveringsovereenkomst verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit reglement.Elke vraag tot afwijking van dit reglement wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 57, 2500 Lier.
Dit tariefreglement voor het gebruik van stadslocaties met hun uitrusting kan opgevraagd worden bij “Uit In Lier”, Aarschotsesteenweg 3, onthaal dienst toerisme, leescafé CC Colibrant of via www.lierscultuurcentrum.be / www.stadlier.be
Goedgekeurd in de Gemeenteraadszitting Stad Lier van 25 juni 2012.

Tariefreglement gebruik stadslocaties 25 juni 2012
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina