Tbr rallysprintDovnload 36.92 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte36.92 Kb.

TBR RALLYSPRINT” 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENTINHOUDSOPGAVE


 1. PROGRAMMA 2

TIMING 2


ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2

TECHNISCHE CONTROLE 2

UITSLAGEN 2

PERMANENTIE 3

OFFICIEEL UITHANGBORD 3


 1. ORGANISATIE 4

Art. 1.2 INRICHTENDE CLUB 4

Art. 1.3 OFFICIALS VAN DE WEDSTRIJD 4

WEDSTRIJDLEIDING 4 COLLEGE VAN SPORTCOMMISSARISSEN 4

VEILIGHEIDSCOMMISSARISSEN 4

TECHNISCHE COMMISSARISSEN 4

MEDEWERKERS 4


 1. BIJZONDERE BEPALINGEN 5

Art. 2 OMSCHRIJVING 5

Art. 3 INSCHRIJVINGEN 5

Art. 4 INSCHRIJVINGSRECHT, VERZEKERING, STARTTOELATING 5

INSCHRIJVINGSRECHT 5

VERZEKERING 6

STARTTOELATING 6

Art. 5 TOEGELATEN WAGENS 6

Art. 6 KLASSE INDELING 6

Art. 11 CONTROLEBOEKJE 7

Art. 12 TIJDEN EN TUSSENSTANDEN / OFFICIEEL UITHANGBORD 7

Art. 13 PUBLICITEIT 7

Art. 14 VERKENNINGEN 7

Art. 22 EINDNAZICHT 7

Art. 24 PRIJZEN EN BEKERS 7

Art. 25 BIJKOMENDE BEPALINGEN 7

Art. 26 VARIA 8 SERVICEPARK 8
De TBR RALLYSPRINT wordt ingericht door Team Bassin Roeselare vzw op 9 & 10 juli 2016 en zal plaats vinden te Roeselare, deelgemeente Oekene.
A. PROGRAMMA
TIMING

1/5/2016 Verschijning van het bijzondere wedstrijdreglement.

1/5/2016 Opening van de inschrijvingen.

3/7/2016 Sluiting van de voorinschrijvingen.

6/7/2016 Bekendmaking deelnemers en startnummers op de website.

9/7/2016 Eerste vergadering sportcommissie in vergaderzaal “De Platte Tube”.

9/7/2016 Publicatie lijsten “Deelnemers toegelaten tot de start” en “Startlijst”.
ZATERDAG 09/07/2016
ADMINISTRATIEVE CONTROLE : De Platte Tube, Oekensestraat 171 te 8800 Oekene.

Bij administratieve controle moet het betalingsbewijs voorgelegd of contant betaald worden (zie art. 4). Er dient een bijdrage van 5 € betaald te worden voor de baanposten en er wordt een waarborg gevraagd van 15 € voor de netheid van het Servicepark op de terreinen van Turbo’s Hoet. Dit is dus 20 € per team.


13.00 – 13.30 u Wagen nummer 1 tot en met 15

13.30 – 14.00 u Wagen nummer 16 tot en met 30

14.00 – 14.30 u Wagen nummer 31 tot en met 45

14.30 – 15.00 u Wagen nummer 46 tot en met 60

15.00 – 15.30 u Wagen nummer H01 tot en met H15

15.30 – 16.00 u Wagen nummer H16 tot en met H30

16.00 – 16.30 u Wagen nummer H31 tot en met H…
TECHNISCHE CONTROLE : Atelier PJ. Maeyaert, Sint Elooiswinkelsestraat 82 te Oekene.

13.30 – 14.30 u Wagen nummer 1 tot en met 30

14.30 – 15.30 u Wagen nummer 31 tot en met 60

15.30 – 16.30 u Wagen nummer H01 tot en met H15

16.30 – 17.30 u Wagen nummer H16 tot en met H30

17.30 – 18.30 u Wagen nummer H31 tot en met H…


Het niet opvolgen van de voorgelegde timing zal worden gesanctioneerd met een boete van 15€ per 15 minuten.

De start zal geweigerd worden aan elk team die zich na 18.25 u aanbiedt op de nazichten, behalve in geval van overmacht of voorafgaande verwittiging, aanvaard door de Sportcommissarissen.


VERKENNINGEN : van 14.00 u tot 18.00 u.

ZONDAG 10/07/2016
07.15 u Publicatie startlijst

07.30 u Gesloten wagenpark OUT

08.30 u Start van de eerste wagen eerste ronde

11.00 u Start ven de eerste wagen tweede ronde

13.30 u Start van de eerste wagen derde ronde

16.00 u Start van de eerste wagen vierde ronde


UITSLAGEN

Officiële uitslag 30 minuten na aankomst van de laatste deelnemers

Definitieve officiële uitslag 30 minuten na de officiële uitslag

Prijsuitreiking 20.30 u in tent bij podium (Oekene Plaats)


PERMANENTIE
Voor de wedstrijd : DEGRYSE Hans

Meensesteenweg 264 te 8800 Roeselare

Telefoon 051 / 248 204

Gsm 0475 / 237 898

info@rallytbr.com
Tijdens de wedstrijd : HQ “De Platte Tube” Oekensestraat 171 te 8800 Oekene
OFFICIEEL UITHANGBORD
Voor en tijdens de wedstrijd op de website www.rallytbr.com

Tijdens de wedstrijd : HQ “De Platte Tube”.B. ORGANISATIE
De TBR Rallysprint komt in aanmerking voor het Regionaal kampioenschap rally-rallysprint, het Westvlaams kampioenschap rally-rallysprint en het Regionaal Historic kampioenschap rally-rallysprint en het FIRC championship.

ART. 1.2 INRICHTENDE CLUB : Team Bassin Roeselare vzw

Meensesteenweg 264 te 8800 Roeselare

Telefoon : 051 / 248 204

BTW : Be 0419 033 367

Bankrelatie : BE81 0014 5000 6934

Voorzitter : DEGRYSE Hans

Penningmeester : SIX Donald

Secretaris : CLINCKEMAILLIE Rik


ART. 1.3 OFFIALS VAN DE WEDSTRIJD

WEDSTRIJDLEIDING :

Wedstrijdleider CALLEWAERT Luc Licentie : 2016/289

Adjunct wedstrijdleider SAELENS Ivan Licentie : 2016/101

Adjunct wedstrijdleider CLINCKEMAILLIE Rik Licentie : 2016/322

Secretaris van de wedstrijd DESMET Guy Licentie : 2016/034

Hoofd veiligheid DEMEYERE Trevor Licentie : 2016/363

Relatie deelnemers MAESEN Marc Licentie : 2016/048

Verantwoordelijke KP VERFAILLIE Danny Licentie : 2016/

Verantw. Veiligheid KP CUVELIER Rudy Licentie : 2016/

Piloot 00 – wagen HUYGHEBAERT Geert Licentie : 2016/073

Co-Piloot 00 – wagen WULLEN Eric Licentie : 2016/052

Medisch verantwoordelijke BEIRNAERT Jan

Ver. Veiligheidsposten FORREST Filiep
COLLEGE VAN SPORTCOMMISSARISSEN VAS :

Voorzitter van het College MALENGIER Marnik Licentie : 127

Leden RAMBOUR Peter Licentie : 138

VANDOORN Karel Licentie : 141

Veiligheidscommissaris MALENGIER Marnik Licentie : 127
TECHNISCHE COMMISSARISSEN VAS :

Verantwoordelijke VANDEMEULEBROUCKE CL. Licentie : 242

Leden BAELE Wim Licentie : 240

VANMOERBEKE Kris Licentie : 218

Teruggave gele boekjes STADSBADER Delphine Licentie : 260

T.K. SCHACHT Stig Licentie : 248

OPSOMER Geert Licentie : 212

MEDEWERKERS :

Relatie Pers DEVRIESE Herwig

Relatie Officials / Firc MORTELE Jurgen

Verantwoordelijke servicepark VERACX Francis
 1. BIJZONDERE BEPALINGEN


ART.2 OMSCHRIJVING

De TBR Rallysprint wordt verreden over een klassementsproef van 14.5 km op een voor 100 % verhard wegdek. Deze moet 4 maal verplicht worden verreden. De maximum rijtijd voor elke gechronometreerde rit bedraagt 29 minuten.

De organisatie opteerde voor maximum 3 vrije gecontroleerde verkenningsronden op zaterdag 9/07/2016 (van 14.00 tot 18.00 u).
ART. 3 INSCHRIJVINGEN
INSCHRIJVEN KAN ENKEL EN ALLEEN OP www.rallytbr.com
De organisatoren willen de deelnemers wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het invullen van het inschrijvingsformulier.

Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in aanmerking genomen worden en zijn geen geldige inschrijving.


Maximaal 120 deelnemers worden toegelaten tot de start.

Prioriteit zal verleend worden aan de vooraf ingeschreven deelnemers die betaald hebben.

Vanaf het ogenblik dat bij de voorinschrijving het maximaal aantal deelnemers bereikt is, wordt er een reservelijst aangelegd en wordt de volledige lijst van voorinschrijving naar het VAS secretariaat gestuurd ter bevestiging.

De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren na schriftelijke afgifte van een gemotiveerde reden aan het College van sportcommissarissen.

Bij betaling aan de inschrijvingstafel dient een supplement van 20 % betaald op het inschrijvingsrecht.
ART. 4 INSCHRIJVINGSRECHT, VERZEKERING EN STARTTOELATING :
INSCHRIJVINGSRECHT :

Het inschrijvingsrecht bedraagt 128.00 euro en is te betalen aan de inrichter. In dit recht zijn alle wedstrijddocumenten, zoals roadbook, startnummers enz. inbegrepen. De betaling gebeurt per overschrijving op rekeningnummer IBAN BE81 0014 5000 6924 – BIC GEBABEBB op naam van Team Bassin Roeselare met vermelding van “naam piloot en co piloot” en “TBR R.S 2016” ,dit ten laatste op 06/07/2016.


VERZEKERING :

AXA Industries, polis nummer 100.700.558.685 26/2016
STARTTOELATING :

De dienstdoende sportcommissaris zal aan elk team de starttoelating afleveren nadat de verzekeringspremie en de bijdrage in de werkingskosten van de federatie (VAS vzw) zijn vereffend.


Verzekeringspremie 73.00 €

Deelname aan de federatie 12.00 €

Bijdrage in de veiligheidskosten 12.00 €
De totale startrechten bedragen dus 97.00 €. Deze som is contant en in gepast geld te betalen bij de documentencontrole aan de aangestelde sportcommissaris.

Bij de administratieve controle wordt per team 5 € gevraagd, dit bedrag gaat integraal naar de baanposten.


ART. 5 TOEGELATEN WAGENS

Alle deelnemende wagens moeten voldoen aan de technische- en veiligheidsvoorschriften van het VAS reglement. De deelnemende wagens moeten in orde zijn met de voorschriften van de wegcode en dus voorzien zijn van een geldig inschrijvingsbewijs, een geldig groen verzekeringsattest, een geldige keuringskaart en een geldig VAS Pre-keuringsattest.Nieuw vanaf 1/1/2016 : wagens mogen tijdens de keuring op de automobielinspectie geen enkele code 4 (gebreken nauwlettend in het oog te houden) gekregen hebben met betrekking tot het remsysteem, de stuurinrichting, de ophanging of de banden. Dergelijke wagens zullen op de technische controle van de wedstrijd een "voorstel tot startweigering" krijgen en zullen derhalve niet mogen starten.
ART. 6 KLASSE INDELING

Divisie 1 Klasse A t.e.m. 1600 cc

Klasse B van 1601 cc t.e.m. 2000 cc

Divisie 2 Klasse C t.e.m. 1600 cc

Klasse D van 1601 cc t.e.m. 2000 cc

Klasse E van 2001 cc t.e.m. 3600 cc

Divisie 3 Klasse F t.e.m. 1600 cc

Klasse G van 1601 cc t.e.m. 2000 cc

Klasse H van 2001 cc t.e.m. 2500 cc

Klasse I van 2501 cc t.e.m. 3600 cc

Divisie 4 Klasse H1 t.e.m. 1300 cc

Klasse H2 van 1301 cc t.e.m. 1600 cc

Klasse H3 van 1601 cc t.e.m. 2000 cc

Klasse H4 meer dan 2000 cc

Klasse H5 alle 4x4 wagens en/of wagens met drukvulling voorzien van

een regionaal technisch paspoort, ooit gehomologeerd in de

groepen 1 tot en met bouwjaar 1981.

Divisie 5 Klasse H6 t.e.m. 1600 cc

Klasse H7 van 1601 cc t.e.m. 2000 cc

Klasse H8 meer dan 2000 cc

(VAS reglement art. 8 divisie 5 pag. 71)
ART. 7 TOEGELATEN PILOTEN

Alle piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs. Alle piloten en copiloten moeten beschikken over een clublidkaart en een geldige VAS of ASAF vergunning.

De wedstrijd staat op de open kalender en is toegankelijk voor piloten met een nationale of internationale rallyvergunning. Deelnemers met een RACB vergunning dienen een administratief recht van 60.00 € te betalen aan de aangestelde sportcommissaris.
ART. 11 CONTROLEBOEKJE

Te vroeg inklokken aan de TC, gesloten wagenpark IN, is toegelaten. Aan de TC regroup IN zal voor iedere rit een nieuw boordboekje overhandigd worden. Het boordboekje van de laatste rit dient aan TC Gesloten wagenpark IN afgegeven te worden.


ART. 12 TIJDEN EN TUSSENSTANDEN / OFFICIEEL UITHANGBORD

Tijden en tussenstanden worden gepubliceerd op de website “www.rallytbr.com” en op het officiële uitgangbord in “De Platte Tube”.


ART. 13 PUBLICITEIT

De deelnemers zijn verplicht om alle publiciteit, opgelegd door de inrichter, aan te brengen met bestraffing van dubbel inschrijvingsrecht. De verplichte publiciteit moet op de door de inrichter aangeduide plaatsen aangebracht worden vanaf de technische controle tot en met het einde van de wedstrijd.


ART. 14 VERKENNINGEN

Verkenningen zijn enkel toegelaten op zaterdag 9 juli 2016 van 14.00 tot 18.00 uur met standaard wagen, zonder rolkooi. Maximum DRIE passages per deelnemer, gecontroleerd door de inrichter. De nummerplaat van de verkenningswagen dient bij de inschrijving opgegeven te worden. De inrichter wijst erop dat de wegcode van toepassing is gedurende de verkenningen. Zie ook de strafmaat betreffende de verkenningen in het VAS sportreglement. Geen enkele reden zal bij een overtreding aanvaard worden.


ART. 22 EINDNAZICHT

De eventuele eindnazichten gaan door bij Atelier MAEYAERT NV, Jakenshof 1a te Roeselare, deelgemeente Oekene.


ART. 24 PRIJZEN & BEKERS

De prijsuitreiking zal volgens timing plaatsvinden in de tent op de marktplaats te Oekene.


ART. 25 BIJKOMENDE BEPALINGEN

Dit bijzondere wedstrijdreglement is gebaseerd op het standaardreglement VAS Rallysprint. Voor het volledige sport-, technisch en standaardreglement rallysprint verwijzen wij naar de VAS sportreglementen en de officiële mededelingen 2016.

Alle niet in dit reglement opgenomen gevallen zijn voorzien door het VAS reglement, de nationale- en internationale sportcode.

Elk schadegeval door de deelnemer veroorzaakt voor, tijdens of na de wedstrijd tegenover derden of andere deelnemers, moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de wedstrijdleiding gemeld worden.
ART. 26 VARIA

Wegverlating met schade.

Na een wegverlating met schade, dient de deelnemer verplicht contact op te nemen met de technische commissie om zijn wagen te laten keuren voor de volgende rit. Deze controle gebeurt in het servicepark.

Wagens met code 4 worden resoluut de start geweigerd.


GELIEVE ERVOOR TE ZORGEN DAT DE WAGEN GETANKT IS VOORALEER NAAR HET GESLOTEN WAGENPARK TE RIJDEN !!!

ER IS ENKEL EEN TANKBEURT VOORZIEN TUSSEN DE TWEEDE EN DE DERDE RONDE !!!
SERVICEPARK :


 • Het servicepark is toegankelijk vanaf 8.00 uur op zaterdag 9 juli 2016.

 • Het aanmelden voor het servicepark gebeurt verplicht aan de terreinen van Turbo’s Hoet, op het einde van de Armoedestraat.

 • Teams met meerdere deelnemende wagens die wensen samen te staan voor de service, dienen vooraf contact op te nemen met de organisatie via het email adres info@rallytbr.com en dit voor 7 juli 2016.

 • Per deelnemende wagen is er plaats voor de rallywagen en één servicewagen die te allen tijde het doorgangsbewijs “SERVICE” zichtbaar achter de vooruit dient te plaatsen. Wagens niet voorzien van een serviceplaat worden de service zone geweigerd.

 • Bijkomend doorgangsbewijs “SERVICE” is aan de inschrijvingstafel verkrijgbaar voor de prijs van

 • 25 €.

 • Het gebruik van grondzeil is verplicht.

 • Op het servicepark zal een container voor afval worden geplaatst, deze dient niet om auto onderdelen en banden in te deponeren, ENKEL HUISHOUDELIJK AFVAL.

 • Trailers dienen op de plaats aangeduid in het roadbook te worden geplaatst.


BRANDBLUSSERS


 • De nieuwe reglementering verplicht iedere deelnemers om bij iedere servicewagen een GEKEURDE BRANDBLUSSER VAN 6 KG te voorzien. !!! Bij het niet naleven van deze maatregel zal het desbetreffende team onmiddellijk uit wedstrijd worden genomen.

Particulier reglement goedgekeurd op 23/03/2016 onder nummer B.W.2016.020.2303 door Jos GOESSENS voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz.: 8.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina