Te onderzoeken spellingvragenDovnload 259.18 Kb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte259.18 Kb.
  1   2   3
Te onderzoeken spellingvragen

9 oktober 2007

Nr.

Vraag/opmerking

Indiener

Datum

indiening

Status

1

De schrijfwijze van de 'kleine' partijen moeten voor mij niet in de lijst worden opgenomen.

Ik stel voor om de schrijfwijze, die door de gemeente zelf wordt opgegeven, te volgen.

 


Lut D’Haeseleer

1/3/07

Schrijfwijze kleine partijen OK zoals de gemeente het opgeeft.

Lut geïnformeerd op 1/3/07.
2

Wat eventueel wel mag in de lijst worden opgenomen is

GIS - Geografische Informatie Systemen maar of de afkorting al dan niet correct is, weet ik niet. Ik heb de informatie van internet gehaald.
Lut D’Haeseleer

1/3/07

Afkorting GIS te bevragen bij WKB spellingcommissie.Mening Dana Van Roie-Schaeken:

Volgens mij moet "geografisch informatiesysteem" afgekort worden als "gis", aangezien er in de benaming voluit geen hoofdletters voorkomen, gebruiken we ook geen hoofdletters in de afkorting. Er is een regel die zegt dat als er verwarring mogelijk is met een ander woord - hier: ww gissen - dan mogen puntjes gebruikt worden. Als de context echter verwarring uitsluit, zouden de puntjes weer weggelaten mogen worden; naar analogie met "global positioning system - gps" zou ik "gis" als afkorting opnemen. 
Mening Carine Govaert:

Als GIS/gis geen eigennaam zou zijn, dan zou Dana gelijk hebben en moet de afkorting klein en zonder puntjes geschreven worden. Maar GIS is een eigennaam (van een databank) en daar geldt in eerste instantie het donorprincipe. Pas als de naamgever geen eigen schrijfwijze vooropstelt, gelden de algemene regels. En de Vlaamse overheid heeft wel degelijk een voorkeur. Die heeft de afkorting bij decreet van 17 juli 2000 vastgelegd als 'GIS' en de benaming als 'Geografisch Informatie Systeem' (niet “Systemen”) (B.S. 02/09/2000).


Als je GIS opneemt, ook GRB vermelden; Grootschalig Referentie Bestand (GRB) ook een databank. Zie 'decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)'.


Beslissing:

Voluit: Geografisch Informatie Systeem

Afkorting: GIS

Lut geïnfomeerd op 3/4/07 + aangepast/toegevoegd in de tabel.


GRB wordt ook opgenomen, voluit en afgekort

3

Ik zie in de tabel dat minister overal met een kleine letter wordt geschreven. Moet hier niet het volgende aan toegevoegd worden (zie blauw gemarkeerder tekst, is een groep die hier zeer gevoelig voor is) - van het publicatiebureau van de Europese Gemeenschap:
Titels en aanduidingen voor ambten en functies krijgen een kleine letter.

In een gezamenlijke bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken heeft de secretaris-generaal van de Raad een resolutie van het personeel voorgelezen.Op grond van deze regel krijgen ook een kleine letter:

voorzitter van de Raad


voorzitter van het Europees Parlement
directeur-generaal
lid van de Commissie
adjunct-secretaris-generaal
minister-president

Bij ministers en staatssecretarissen e.d. krijgen de adjectieven en substantieven van het vakgebied wel een hoofdletter.

minister van Landbouw


staatssecretaris van Sociale Zaken

Bijzonder geval

Bij adressering en aan het slot van een brief krijgen titels en aanduidingen voor ambten en functies een hoofdletter. In samenstellingen krijgt alleen het eerste deel een hoofdletter.


Adres
De heer José Maria GIL-ROBLES,
Voorzitter van het Europees Parlement
ter attentie van de heer ...,
Adjunct-secretaris-generaal
Mevrouw Ina Vos,
Directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Ondertekening
a) ...............................
    Secretaris-generaal
b) de Secretaris-generaal
    voor deze
    .....................................
Directeur-generaal

Jenny Van Eeckhout

2/3/07

 • Bespreken met Sandra en Guy in functie van mogelijkheden in nieuw adressysteem.Mening Annick Woods:

Ik zou zoals zij voorstelt in geval van adressering de titel/benaming van de persoon in kwestie met een hoofdletter schrijven, niet enkel vanwege de "gevoeligheid" maar ook omdat die titels meestal toch vooraan een nieuwe lijn staan en het met een hoofdletter mooier oogt.


Sandra: voor brieven wordt het opgenomen in nieuw adresmanagementsysteem


 • Bevragen bij WKB-spellingcommissieMening Carine Govaert:

Het lijkt mij correct dat ook de Europese functionarissen klein geschreven worden. Want anders krijg je zinnen als “De minister-president van Vlaanderen en de EU-Commissaris zaten samen rond de tafel”.
Beslissing:

Europese functionarissen worden opgenomen in de tabel.

Jenny hiervan op de hoogte gebracht op 3/4/07 + aangepast/toegevoegd in de tabel.
Voor adressering wachten op hetgeen voorzien wordt in het nieuw adresmanagementsysteem.
Suggestie Carine Govaert:

De volgende Europese functies (en instanties) kunnen nog toegevoegd worden.


Europese Commissie:

 • Commissievoorzitter

 • vice-voorzitter van de Europese Commissie

 • (Europees) commissaris voor Ontwikkeling en humanitaire hulp

 • commissaris Louis Michel,

 • commissaris Reding van Informatiemaatschappij en media

 • (Europees) commissaris voor Buitenlandse betrekkingen en Europees natuurschapsbeleid

Er staat een overzicht van de precieze titels van alle Europese Commissieleden op: http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_nl.htm
het (Europees) Hof van Justitie:

Zie: http://www.curia.europa.eu/nl/instit/services/index.htm en http://www.curia.europa.eu/nl/instit/services/index.htm, knop ‘De protocollaire rangorde’- president van het Hof
het (Europees) Gerecht van eerste aanleg:

Zie: http://www.curia.europa.eu/nl/instit/services/index.htm, knop ‘De protocollaire rangorde’ • president van het Gerecht


het (Europees) Gerecht voor ambtenarenzaken:

Zie: http://www.curia.europa.eu/nl/instit/services/index.htm, knop ‘De protocollaire rangorde’

- president van het Gerecht


Conclusie:

Voormelde functies worden toegevoegd aan de lijst.4

In de spellingtabel staat Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap met hoofdletters.

Hoe moet 'plaatselijk openbare bibliotheek' dan geschreven worden? En 'openbare bibliotheek'?

En wordt de afkorting POB zonder puntjes geschreven?

Lut D’Haeseleer (via Carine Govaert)

6/3/07

Antwoord Carine Govaert:

Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap (PWA) is een uitzondering.

De enige reden om hier beginhoofdletters te schrijven, is dat Van Dale het begrip met beginhoofdletters schrijft. Idem voor OCMW.

'plaatselijke openbare bibliotheek' staat niet als term in Van Dale. De afkorting ook niet.

Dus stel ik voor dat we de gewone regels volgen:

Voluit:

Zonder beginhoofdletters.

Dus plaatselijke openbare bibliotheek en openbare bibliotheek; de (openbare) bibliotheek van Antwerpen.

Afkorting:

Een afkorting heeft enkel hoofdletters als de benaming voluit hoofdletters heeft.

Dus hier: geen kapitalen.

Met of zonder puntjes hangt af van de uitspraak: • Als de afkorting altijd voluit gelezen wordt, dan is het een "d.w.z."-geval. Mét puntjes. Je schrijft "d.w.z.", maar je leest "dat/dit wil zeggen".

Bij de bibliotheek geeft dat dan: p.o.b.

 • Als je de afkorting ook kort leest: dus "pee-oo-bee", dan schrijf je: pob.

 

Volgens Lut wordt de afkorting zowel voluit als kort gelezen  pob

pob is een beetje raar. Je leest "pobbu" in plaats van pee-oo-bee. Dan toch maar p.o.b.? 

Ik stel de vraag aan de Taalunie.

Voluit OK: zie voorstel Carine GovaertAfkorting: wachten op antwoord TaalunieAntwoord Taalunie:

“Wij adviseren om plaatselijke openbare bibliotheek met kleine letters te schrijven, omdat het een algemene aanduiding is voor een instantie, en dus als soortnaam fungeert.
De gangbare afkorting is pob. Dat deze afkorting letter voor letter wordt uitgesproken (het is dus een initiaalwoord en geen letterwoord) kunt u niet afleiden uit de spelling.”


Beslissing:

Voluit: plaatselijke openbare bibliotheek

Afkorting: pob

Lut is op de hoogte gebracht op 3/4/07 + aangepast/toegevoegd in de tabel.

5

de schrijfwijze van CLB/clb en naar die van CC of cc?


Lut D’Haeseleer

(via Carine Govaert)

?

Carine heeft geïnformeerd bij de Taalunie.Mening Taalunie en toevoegingen Carine:Taalunie:

“Ook centrum voor leerlingenbegeleiding zouden we klein schrijven, aangezien er heel wat centra voor leerlingenbegeleiding zijn in Vlaanderen, en het dus evenmin een unieke benaming is.”


Carine: Dus, clb en niet CLB.
Taalunie:

“U kunt cultureel centrum en cc zeker met kleine letters schrijven, maar ook de schrijfwijze met hoofdletter(s) is mogelijk. De schrijfwijze met kleine letters gebruikt u als u cultureel centrum/ cc als algemene aanduiding bij de naam beschouwt. Als cultureel centrum/cc deel uitmaakt van de naam van het cultureel centrum, dan volgt u de schrijfwijze die de naamgever heeft bepaald. Dat is het zogenaamde donorprincipe.”


Carine:

M.a.w.: het is het cultureel centrum van Heist-op-den-Berg, maar dat cc noemt zichzelf ‘CC Zwaneberg’...


En de Taalunie voegt eraan toe:

Voor de spelling van dit soort combinaties zijn geen sluitende regels te geven. De vraag is vaak: beschouwen we het geheel als een eigennaam of niet? En ook: als het een eigennaam is, wat is dan de officiële benaming (waar begint en eindigt die?) en wat is de schrijfwijze die door de naamgever is vastgelegd? Vaak gaat het ook om interne afspraken (bv. huisstijl) of ingeburgerde gewoonten.

In uw eigen teksten kunt het best een richtlijn opstellen en die zo consequent mogelijk volgen. U zou er daarbij voor kunnen kiezen om bij elk twijfelgeval kleine letters te gebruiken, omdat u overbodige hoofdletters wilt vermijden.”

Carine:

Dus toch maar cc Zwanenberg???

Aangezien er hier twijfel is, en je onmogelijk elk centrum kunt afgaan om te kijken hoe het zijn eigen naam schrijft, zou ik voorstellen om de regel van “bij twijfel, kleine letters” te volgen en dus altijd ‘cc’ te schrijven.


Beslissing:

We schrijven altijd centrum voor leerlingenbegeleiding/clb en cultureel centrum/cc met kleine letters.

Lut is op de hoogte gebracht op 3/4/07 + aangepast/toegevoegd in de tabel.


6

Misschien enkele inconsequenties (bv. advies raad van State)

 


corrector Paul Pitsi (via Carine Govaert)


6/3/07

Antwoord Carine Govaert:

Volgens mij gaat het hier om een tikfout, en moet in de tabel "adv. Raad van State" staan.

OK, aangepast in de tabel
7

“programmawet”, “herstelwet” gevolgd door een datum: hoofdletter of niet ?

Sonia Sneppe


12/3/07


Te bevragen bij de WKB-spellingcommissieMening Dana Van Roie-Schaeken:

programmawet" en "herstelwet" volgt gewoon de regel dat opschriften van wetteksten met kleine letter worden geschreven.
Mening Carine Govaert:

Geen hoofdletter. Programmawetten zijn soms wel zo dik als wetboeken, maar het zijn en blijven ‘wetten’, geen codexen. Dus de herstelwet van..., de bijzondere wet van..., de programmawet van 29 december 2006...Beslissing:

kleine letters

Sonia is op de hoogte gebracht op 3/4/07 + aangepast/toegeoegd in de tabel.


8

regel: bij twijfel voorkeur voor kleine letters Opmerking Bert: in die zin: "apa", "bpa" voor algemeen plan van aanleg en bijzonder plan van aanleg; maar anderzijds "GRS", "PRS" voor gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en provinciaal ruimtelijk structuurplan…

moet dan niet alles klein?
Bert Notré

15/3/07

Mening Karen De Clerck:

Het lijkt mij aangewezen om omwille van het nastreven van uniformiteit steeds kleine letters te gebruiken (dus: grs, prs,...). 


Mening Carine Govaert:

Bert heeft gelijk dat het niet logisch is. Maar logica en taal zijn zelden goede vrienden. “apa” en “bpa” zijn logische afkortingen – die de nieuwe regels volgen -, maar ze zijn (vooralsnog) niet gebruikelijk. Dat blijkt uit een check in Van Dale, het Staatsblad en Google. Een overzicht.


apa/algemeen plan van aanleg

1) Van Dale: APA, Algemeen Plan van Aanleg

2) BS: APA, meestal: algemeen plan van aanleg

3) Google: APA, meestal: algemeen plan van aanleg

APA - algemeen plan van aanleg
bpa/bijzonder plan van aanleg

1) Van Dale: BPA, Bijzonder Plan van Aanleg

2) BS: BPA, meestal: bijzonder plan van aanleg

3) Google: BPA, meestal: bijzonder plan van aanleg

BPA – bijzonder plan van aanleg
GRS/gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

1) Van Dale: /

2) BS: GRS, meestal: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

3) Google: GRS, meestal: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

 GRS - gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
PRS/provinciaal ruimtelijk structuurplan

1) Van Dale: /

2) BS: PRS, provinciaal ruimtelijk structuurplan

3) Google: PRS, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (50%); provinciaal ruimtelijk structuurplan (50%)

 PRS - ?
PRUP/provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

1) Van Dale: /

2) BS: PRUP, meestal: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

3) Google: PRUP, meestal: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

 PRUP – provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
RSV/Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

1) Van Dale: /

2) BS: RSV, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

3) Google: RSV, meestal: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

 RSV – Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
RUP/ruimtelijk uitvoeringsplan

1) Van Dale: /

2) BS: RUP, ruimtelijk uitvoeringsplan

3) Google: RUP, ruimtelijk uitvoeringsplan

 RUP – ruimtelijk uitvoeringsplan.
Nog toe te voegen (BS + Google):

- VEN; Vlaams Ecologisch Netwerk

- GEN; Grote Eenheden Natuur

- GENO; Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling

- IVON; Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk
Conclusie:

De ruimtelijke ordeningsplannen zijn blijkbaar goed ingeburgerd op lokaal vlak en worden daar met kleine beginletter geschreven. Toch worden de afkortingen nog te nieuw bevonden om ze al klein te schrijven.


Voorstel Carine:

 1. Alle afkortingen van ruimtelijke plannen worden met hoofdletters geschreven, zoals momenteel gebruikelijk is. Dus: APA, BPA, GRS, PRS, PRUP, RSV, RUP (Voor sommige plannen betekent dit een afwijking op de regel dat woorden die voluit met kleine letters geschreven worden, ook met kleine letters afgekort worden).

 2. Alle gemeentelijke en provinciale plannen van ruimtelijke ordening worden voluit met kleine letters geschreven. Dus: algemeen plan van aanleg, bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, provinciaal ruimtelijk structuurplan, provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

 3. Alle – minder ingeburgerde – gewestelijke plannen behouden voluit hun beginhoofdletters. Dus: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Vlaams Ecologisch Netwerk, Grote Eenheden Natuur, Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk.Beslissing:

Nog geen definitieve beslissing; wordt nog verder onderzocht door Carine Govaert
Is ondertussen gebeurd: Carine stelt voor:

Voluit : • algemeen plan van aanleg, bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, provinciaal ruimtelijk structuurplan, provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

 • Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), Grote Eenheden Natuur (GEN), Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO), Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)

Afkortingen : APA, BPA, GRS, PRS, PRUP, RUP

Opmerking : De minder ingeburgerde gewestelijke plannen behouden voluit hun beginhoofdlettersGraag mening WKB-spellingcommissie hierover
Geen reactie ontvangen op het voorstel van Carine.Beslissing:Voluit:

 • algemeen plan van aanleg, bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, provinciaal ruimtelijk structuurplan, provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

 • Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), Grote Eenheden Natuur (GEN), Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO), Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)

Opmerking: De minder ingeburgerde gewestelijke plannen behouden voluit hun beginhoofdletters

Afkortingen: APA, BPA, GRS, PRS, PRUP, RUP

Is ondertussen zo opgenomen en/of aangepast in de spellingtabel.
9

Toevoegen in de tabel de afkortingen:

 • extern verzelfstandigd agentschap: EVA; en

 • intern verzelfstandigd agentschap: IVA

 • autonoom gemeentebedrijf: AGB (dit is geen wettelijke afkorting, maar ze komt frequent voor)

Carine Govaert

27 & 29/3/07


OK, toegevoegd in de tabel

10

Publicatieblad E.G.; met afkorting: PB. L. of C toevoegen

Bert Notré

15/3/07

OK: toegevoegd in de tabelMening Carine Govaert:

De officiële titel van het Publicatieblad is het ‘Publicatieblad van de Europese Unie’. Zie: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=nl.
De afkorting is PB. L (zonder punt na L), of PB C


11

“ki” als afkorting van kunstmatige insiminatie lijkt een onbekend purisme, waartegenover het bekende “A.I.” staat

Bert Notré


15/3/07

Te bevragen bij de WKB-spellingcommissieMening Karen De Clerck:

De afkorting "ki" zou ik niet gebruiken. "A.I." geniet de voorkeur.
Mening Carine Govaert:

Kunstmatige inseminatie

‘Kunstmatige inseminatie’ is geen onbekende term. Het is een wettelijke term. Het voorbije jaar alleen al verschenen er 7 teksten in het Belgisch Staatsblad met die term in de titel.


ki

‘ki’ is geen onbekende afkorting. Ze komt voor in het Belgisch Staatsblad, maar wordt daar geschreven als ‘KI’.


Zie voor ‘ki’ de ‘Woordenlijst der Nederlandse Taal’, op http://woordenlijst.org:

Gezocht naar ki: “keyboard ki ki, (kunstmatige inseminatie, kunstmatige intelligentie), de[v.]”
kibbelarij


De afkorting ‘ki’ voor kunstmatige inseminatie (niet: kunstm. intell.) komt ook voor in de Spellingbijlage nr. 5 bij De Standaard van 21 oktober 2005, onder het opschrift ‘Veelgebruikte afkortingen’.
In Van Dale staat de afkorting ook, maar ze wordt daar groot geschreven. En dan maar zeggen dat er vanaf nu overeenstemming zou zijn tussen de woordenboeken en het Groene Boekje! Zie:

KI, de KI (vrouwelijk)

1 kunstmatige inseminatie

2 kunstmatige intelligentie


A.I.

A.I. zou ‘AI’ (indien voluit met beginhoofdletters) of ‘ai’ (indien zonder beginhoofdletters) of ‘a.i.’ (met puntjes wegens mogelijke verwarring met het pijnlijke woord “ai”) moeten geschreven worden.


Ik ken deze afkorting alleen als de afkorting van het begrip ‘artificiële intelligentie’ (artificial intelligence).
Bedoel je misschien ‘artificiële inseminatie’? Een zoektocht op Google levert mij maar één hit op bij die term. In het Engels blijkt ‘artificial insemination’ wel gangbaar te zijn. In het Belgisch Staatsblad komen ‘A.I.’, ‘AI’, ‘artificiële inseminatie’ of ‘artificial insemination’ niet voor. A.I. staat ook niet in Van Dale. Van Dale kent enkel de “kunstmatige” inseminatie. Zie:

in·se·mi´na·tie

de inseminatie (vrouwelijk); het in de vrouwelijke geslachtsorganen inbrengen van zaadvloeistof

voorbeeld

+ bijvoeglijk naamwoordkunstmatige inseminatie

bevruchting van een eicel zonder geslachtsverkeer


Misschien slaat A.I. bij Bert op een andere term?
Voorstel Carine:

Voorlopig geen wijzigingen.
Beslissing:

We behouden “ki”
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina