Technische fiche bio-producten 2014-2015 : 1 dolomietkalkDovnload 20.5 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte20.5 Kb.
TECHNISCHE FICHE BIO-PRODUCTEN 2014-2015 :

1) dolomietkalk : is trager werkend en bevat minder spoorelementen dan zeewierkalk , maar bevat wel meer magnesium.

2) algenkalk : zacht gekorrelde krijtkalk van versteende zeewieren die zeer snel oplost

3) plantafert : uitstekend gekorreld bodemverbeteringsmiddel , laag in meststoffen (NPK 2-1-2) maar bevat wel veel

organische stof (65%) vooral vanwege cacao en moutkiemen.

Moutkiemen zijn de kiemwortels van gerst en worden na de bierbereiding van de gedroogde gerstkorrels verwijderd.

Worteltoppen zijn rijk aan plantenhormonen en om die reden stimuleren moutkiemen de wortelgroei. Ze bevatten weinig

stikstof (3%) , maar hebben des te meer organisch materiaal (65%).

4) regenwormencompost : gecomposteerde uitwerpselen van regenwormen die door gangen te graven aarde en orga-

nisch materiaal opnemen zodat er een voorvertering plaats vindt waardoor de bodem vlugger een rijker mineraalgehalte

krijgt. Is ook sterk watervasthoudend en verlucht de bodem.

5) kippenmest : werkt krachtiger dan koemest ( er zit dubbel zoveel stikstof in dan bij koemest) maar kan daardoor ook

meer verbranding veroorzaken , vooral bij jonge plantjes of bij droog weer.

6) gedroogde zeealgen : (= zeewiermeel uit Noorse zeeën), bevat veel groeihormonen, vitaminen, sulfaten, spoor-

elementen (jodium, ijzer, koper, natrium, mangaan …)

7) termitec : een nieuwe bodemverbeteraar die 70% organische stof bevat o.a. afkomstig van humus- of huminezuren,

moutkiemen, luzernemeel, druivenpulp enz…, aangerijkt met belangrijke (maar niet de goedkoopste !) spoorelementen

zoals boor, molybdeen, kobalt en mangaan. Humuszuren zijn eigenlijk de “motor” van de organische stof ; ze binden

zich aan bodemdeeltjes en zorgen voor een veel betere wisselwerking tussen de mineralen zodat deze veel beter opge-

nomen worden (tot 30% méér !) én werken als stabilisatoren van mineralen. Ze verlengen ook de werking van de mest-

stof en laten ze minder uitspoelen ; ze verbeteren ook de wortelvorming. Dosering : 2,5 à 3 kg/are.

Boor : rol bij de groei van de meristemen (aan de worteltop) + nodig voor transport van koolhydraten.

Molybdeen : belangrijk voor stikstofbinding + voor vorming van bladgroen.

Kobalt : noodzakelijk bij verschillende bacteriën om stikstof vast te leggen.

Mangaan : essentiëel voor celdeling, synthese van eiwitten, dus voor heel de stofwisseling (omzetting van nitraten enz..)

8) basaltmeel : is een hard vulkanisch gesteente dat wegens zijn hoog silicium-gehalte vooral gebruikt wordt als planten-

versterkend middel, terwijl lavameel en lavagruis tot de zacht vulkanische gesteenten behoren en die meest gebruikt

worden om het water in de grond vast te houden (vandaar dat het ook bodem- of grondverbeteraars zijn). Deze

gesteenten bevatten ook kalk en magnesium. Bij lavameel lossen de mineralen zelfs iets beter op dan bij basaltmeel.

Basalt- en lavameel zijn “fijn” gemalen gesteenten terwijl lavagruis een “grof” gemalen gesteente is.

9) bentoniet : is een kleimineraal , dat vooral in zandgronden wordt gebruikt om het water beter op te houden ; hoe meer

montmorilloniet erin zit , hoe beter de kwaliteit .

10) biopotgrond : is potgrond op basis van tuinturf, regenwormencompost , klei , zeewierkalk , basaltmeel en een beetje

biomeststof.

11) kokosturf : is een vezelachtige massa die zich bevindt tussen de bolster en de kokosnoot ; breekt trager af dan turf

(omdat kokosturf meer lignine bevat) maar kan wel meer positief geladen elementen binden dan turf . Hij kan ook

6 à 8 maal zijn eigen volume aan water opnemen.

12) OrgaBio : universele basismeststof, geschikt voor alle teelten en met een goed evenwicht tussen stikstof en potas.

Voor wie meer potas (= K2O) wil geven -zoals bij vele groentesoorten- , kan vinasse 38% K2O toedienen (= snel

werkend) of Orgakali (= trager werkend) of de NPK-meststof BioGro (heeft 10% K2O). De “Gro” in BioGro staat voor

groenten.

13) Bioflora : is een 100% plantaardige meststof , samengesteld uit soja , katoenzaadmeel , melasse, moutkiemen,

vinasse-extract en zeewiermeel.

14) bloedmeel : snelwerkende stikstof terwijl haar- of verenmeel traag werkende stikstofmeststoffen zijn.

15) Biomix 1 : overwegend haarmeel met een beetje diermeel , is dus traag werkend.

16) Biomix 2 : overwegend bloedmeel met een beetje diermeel , is dus snel werkend.

17) natuurfosfaat : traagwerkende fosfor ; werkt wel iets sneller in zuurdere grond.

18) beendermeel : hfdz. fosformeststof maar bevat toch ook wel wat stikstof ; werkt sneller dan natuurfosfaten.

19) vinasse-extract : een potassulfaatmeststof (poeder) die snel werkt ; uiteraard heel goed voor de groenteteelt .

20) patentkali : een potassulfaatmeststof met ook een stevige dosis magnesium in (10% MgO).

21) orgakali : is vinasse-extract verwerkt in organisch basismateriaal en daardoor trager werkend (wel in korrel).

Is in zandgronden beter geschikt dan andere potassulfaatmeststoffen omdat hij minder uitspoelt.

22) kieseriet : snelwerkende magnesium met zwavel bij ; stimuleert de fotosynthese of bladgroenverrichting.
25) Howi Ornata Plus 135 (= het “gewone” insectengaas) : zeer sterk gaas dat bescherming biedt tegen kool-, wortel-

en uienvlieg , rupsen , koolgalmug , melige koolluis enz… Het biedt ook bescherming tegen hagel, slagregens en

schadelijk wild zoals fazanten en konijnen . Maaswijdte 1,35 mm x 1,35 mm ; gewicht ca. 60 g/m².

Minimaal 15 teelten te gebruiken !

26) Howi Ornata Plus 80 (= het mineervliegengaas) : zeer sterk gaas tegen mineervliegen (vb. in prei) , tegen Suzuki-

fruitvlieg (bvb. in zacht fruit zoals kers, druif, aardbei en framboos) en tegen aardvlooien ; kleinere maaswijdte

(nl. 0,80 mm x 0,80 mm) in vgl. met het “gewone” gaas (Ornata Plus 135) ; gewicht ca. 70 g/m² .

Alleen per volle rol te bestellen : 100 m lang en 2,60 of 3,66 m breed.

27) Stop Slak : waterresistente mechanische barrière ; lijmproduct , slakken kunnen niet over de lijmbarrière heen.

Vorm : vloeibaar , in flacon met 1,1 kg product ; dit volstaat voor behandeling van 200 m.

28) Ecostyle Escargo / Ferramol : dit product verlamt de middenkropklier van de slak zodat direct vraatstop optreedt ;

de slak kruipt terug in haar schuilplaats (vaak tot in de bodem) en sterft. Dosis : bij normale aantasting : 2,5 g/m2 en bij

zware aantasting 5 g/m2. Werkzame stof : ferrifosfaat , dat vrij voorkomt in de natuur en door micro-organismen in de

bodem omgezet wordt tot de afzonderlijke stoffen ijzer en fosfaat (= opneembare voedingsstoffen voor de planten).

29) Howi Coclea slakkenscherm : tegen slakken ; alleen per volle rol leverbaar van 0,50 m (= de hoogte) x 100 m lang.

Hoe gaat men te werk ? De perceelsrand afzetten met paaltjes van 5 à 10 cm dikte , het slakkenscherm 5 à 10 cm

ingraven en zo plaatsen dat er een flap van 10 cm naar buiten ontstaat (de hoogte van het scherm wordt ca. 25 cm).

Het gaas aan de binnenzijde van het perceel aan de paaltjes bevestigen , de flap van het gaas over de paaltjes naar

de buitenzijde hangen. Zodoende zullen de slakken de overhangende flap niet passeren.

30) Bordeauxse pap : bestrijdt schimmels of zwammen ( latijn : fungi , vandaar ook als “fungicide” op de markt) ; is een

wateroplosbaar fungicide op basis van 20 % koper . Vooral gebruikt tegen valse meeldauw ( grijs schimmelpluis aan de

onderkant van de bladeren , aan de bovenkant : gele vlekken die soms bruin verkleuren ) ; ook tegen schurft (appel ,

peer) ; tegen krulziekte (perzik) … Dosis : 100 g / 10 L water / 100 m2.

31) Sulfovit spuitzwavel : een contactfungicide tegen echte meeldauw (= witziekte) bij druiven, kersen, pruimen en

houtig kleinfruit . In dozen van 1 kg. Dosis : 20 à 80 g / 10 L water / 100 m².

32) Cosavet spuitzwavel : ook ter bestrijding van echte meeldauw (= witziekte) . Preventief en regelmatig toepassen .

Bestaat uit 80% zwavel en 20% gemalen kalksteen . Dosis : 30 à 80 g / 10 liter water / 100 m².

33) Ecostyle Onkruid Ultima : werkt zoals glyfosaat (= actieve stof in Round-Up) , het vernietigt dus zowel de

stengel als de wortel maar het werkt ook tegen kattestaart en zevenblad (waartegen glyfosaat niet werkt !) .

Werkzame stof : organische vetzuren die de celwanden oplossen . Dosis : ca. 160 ml product / liter water .

34) Orgamé zeewierextract : komt van bruin- en groenwieren (uit Noorwegen, Ierland en Schotland) en heeft een groei-

bevorderende werking wegens de daarin aanwezige vitaminen, hormonen en enzymen. Het bevat auxinen , gibbere-

linen en meer dan 50 verschillende spoorelementen. Dosis : 30 à 50 ml per are , 3 tot 4 maal te herhalen .

35) Bioflora vloeibaar : is een bruine , licht siroopachtige vloeistof van plantaardige oorsprong, rijk aan potas en aange-

rijkt met zeewierextrakt. ; zorgt vooral voor een steviger gewas dat beter bestand is tegen allerlei ziektes .Dosis : 300 à 500 ml per 100 liter water.

36) Woelvork : een soort rugvriendelijke vork met een dubbele rij tanden . Enkele voordelen : je kan praktisch rechtop

werken , men verkrijgt nagenoeg zonder schudden een zeer goede kruimelstructuur, door de extra steunpunten aan de

tanden is er een extra hefboomeffect waardoor er minder kracht vereist is en de bodemlagen blijven op hun plaats.

De grote woelvork heeft 10 tanden en weegt 6,5 kg.

38) Bloembollenplanter : met diameter van 8 cm en tot maximaal 16 cm diepte. Door op de knop te drukken (aan het

handvat) , wordt het plantgat weer gevuld . Voor afbeelding : zie internet “bloembollenplanter” , dan “afbeeldingen

van bloembollenplanter” , dan bij “bakker-be.com” nr. 14044.jpg. (met rood handvat)

39) Meststofstrooier : kleine centrifugaal meststofstrooier met een inhoud van 15 liter .

Voor afbeelding : surf op internet naar www.osmo-international.com , ga naar “catalogus” , dan via “tuingereedschap”

tot bij “Osmo meststofstrooier”.

40) Poederverstuiver 500 g : is een zeer eenvoudig soort blaasbalgje waarmee poedervormige producten verstoven

kunnen worden. Sommige producten hebben een betere werking als ze verstoven worden , bvb. gesteentemelen .

Het toestel is wel een eenvoudiger uitvoering dan de poederverstuiver “Bobby” (zie voorgaande jaren).P.S. : voor nog meer informatie over producten van Howitec : zie ook www.howitec.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina