Technische handleidingDovnload 1.34 Mb.
Pagina3/8
Datum20.08.2016
Grootte1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

uitzondering: een ATO=2-opdracht met het vak 597 of 616 en veld 2100-05=blanco heeft het veld 2100-31=01.


  1. een ATO=1-opdracht heeft, op twee uitzonderingen na, steeds dezelfde tivoli-vlag als die van de opdracht die vervangen wordt.


Uitzondering 1: een ATO=1-opdracht, die een titularis vervangt die via een TAO ( 2100-05=J ) het vak 597 of 616 geeft, heeft steeds 2100-31=01 ( het aantal uren van deze ATO=1-opdracht met de tivoli-vlag is hoogstens gelijk aan het aantal uren dat de titularis vak 597 of 616 geeft ).

Uitzondering 2: een ATO=1-opdracht, die een titularis met tivoli-vlag vervangt, kan ook met “08” (vervanging korte afwezigheid) of “09” (bedrijfsstage) gemeld worden.


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld.

- 4120060 : combinatie hoofdstructuur/TIVOLI foutief.

- 4120066 : combinatie TADD/TIVOLI foutief :

 een TADD kan niet gecombineerd worden met tivoli-vlag=0.

- 4120067 : TIVOLI verplicht :

zie bovenvermelde gevallen waarin tivoli van toepassing is.

- 4120095 : combinatie VAK/OOM foutief.

- 4120097 : combinatie AMBT/OOM foutief.

- 4120104 : combinatie SOORT-IM/OOM foutief.

- 4120105 : combinatie SCHOOL/OOM foutief.


- 4120107 : combinatie DUURTIJD/OOM foutief.

- 4120110 : combinatie TE VERV TYPE DO/OPDRACHTKENMERKEN foutief.

- 4120111 : combinatie TAO/OOM foutief.


2100-32 “opdracht” : HERWAARDERING-CODE ( pool )Aanduiding van het opdrachttype in het kader van de herwaardering van de beroepsloopbaan in het onderwijs.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : OPRestricties :

- geldige waarden :

“00”: niet van toepassing ( optionele waarde )

“01”: herintreder

“02”: poolopdracht in een ankerschool ( PA )


(slechts geldig tot en met 31.08.2005)

“03”: pool korte reglementaire vervanging ( PKRV )


(slechts geldig tot en met 31.08.2005)

Voor toegelaten combinaties zie de basistabel “combinatie2” op: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp

Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld.


  • - 4120061 : combinatie ATO/Herwaardering foutief.

- 4120065 : combinatie Hoofdst/Herwaardering foutief.

- 4120068 : combinatie School/Herwaardering foutief.

2100-33 “opdracht” : RICHTGRAAD


(enkel in versie 05 van de RL-1)

Aanduiding van de richtgraad in SOSP.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : OPRestricties :

- geldige waarden :

“00”: niet van toepassing ( optionele waarde )

“01”: richtgraad 1

“02”: richtgraad 2

“03”: richtgraad 3

“04”: richtgraad 4

- de richtgraad moet gemeld worden waar die bestaat

- enkel toegelaten in HS 317

- enkel met ambt 208 (leraar SOSP)

- 01 en 02 kunnen enkel in 2 ASO

- 03 en 04 kunnen enkel in 3 ASO


Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld.


  • - 4120061 : combinatie ATO/Herwaardering foutief.

- 4120065 : combinatie Hoofdst/Herwaardering foutief.

- 4120068 : combinatie School/Herwaardering foutief.

3.2. RL-2 ( dienstonderbreking )
De niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen worden gemeld met de RL-2. Hieronder staat een lijst (kruistabel) van deze dienst­on­der­brekingen ­af­ge­drukt. Bij elk van de dienstonder­breking staat vermeld welk veld mag /moet ingevuld worden :

- een X betekent dat het veld moet ingevuld worden bij de melding en /of aanvulling van een dienstonder­breking

- een O betekent dat het veld niet moet ingevuld worden bij de melding (bv. omdat de waarde nog niet gekend is), maar wel bij de aanvulling van een eerder gemelde dienstonderbreking

- een leeg vakje betekent dat het veld niet van toepas-

­sing is

De velden "recordtype", "versienummer" en "volgnummer be­richt" zijn altijd verplicht.


Opm. enkel de dienstonderbrekingen die een O hebben kunnen een aanvulling (gebeurteniscode 24xxx) krijgen.


CODE

DIENSTONDERBREKING

Einddatum

A


Vermoedelijke beval.datumB


Effectieve beval.datu­m

C


Dag miskraam

D


Datum miskraam

E


Datum arbeidsongeval

F


Duur staking in dagen

G


Duur staking in uren

H


Opdrachtgever

I


001

Ziekteverlof

X

003

Bevallingsverlof

O

O

O

O

O

004

Uitgesteld bevallings-ver­lof

X
X005

Borstvoedingsverlof

X

006

Vaderschapsverlof

X

007

Adoptieverlof

X

008

Arbeidsongeval

X

X


016

Verlof militaire presta­ties in vredestijd

X

017

Verlof ministerieel

ka­binet


O


O

018

Syndicaal verlof

O


O

022

Afwezigheid van lange duur om fa­mi­li­ale redenen

X

025

Verlof TBS t.b.v. jeugd­organisaties

X


O

027

Volledige loopbaanonder­breking

X

030

Verlof dwingende redenen om familiaal belang

X

031

Verlof t.b.v. erkende politieke groepen

X


O

032

Verlof kandidaat verkie­zingen

X

033

Verlof TBS van de Koning

O

036

Opdracht homologatie- com­missie

X

037

Opdracht reaffectatie-com­missie

X

038

Opdracht examencommissie

X

039

Verlof om examens af te leggen

X

042

Militaire of vervangende dienst

X

043

Verlof voor stage

X

044

Ongewettigde afwezigheid

X

045

Staking

X
O

O
046

Staking bij openbare

ver­voerdienstenX

047

Profylactische maat- re­ge­len

X

048

Beroepsziekte

X

050

Politiek verlof

O

051

Afwezigheid voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

X

053

Uitstel hervatting na politiek verlof

O

056

Ongeval buiten dienstverband ( schuld derde )

X

061

TBS persoonlijke aangelegenheden

X

062

TBS-PA voorafgaand aan het rustpensioen

X

064

TBS bijzondere op­dracht

X

065

TBS ambtsontheffing in het belang van de dienst

X

066

TBS bij tuchtmaatregel

X

070

Schorsing bij tucht- maat­re­gel

X

072

Preventieve schorsing

X

086

Europese & bilaterale uitwisselingsprojecten

X

087

Volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

X

088

Volledige loopbaanonderbreking voor beroepsopleiding

X

090

Omstandigheidsverlof

X

095

Tijdelijk rustpensioen

X

097

Ouderschapsverlof in het kader van een loopbaanonderbreking

X

108

Voltijdse TBSPA 58+(56+)

X

118

Verlenging bevallingsverlof hospitalisatie kind

X

119

Omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind (10 dagen)

X1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina