Technische handleidingDovnload 1.34 Mb.
Pagina4/8
Datum20.08.2016
Grootte1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Voor de geldigheidsperiode van de dienstonderbrekingen: zie de basistabel “dienstonderbrekingen” op: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp
recordtype 2110 : dienstonderbrekingen

versie 04 : gebruikt vanaf 01.09.1999

nr

len

pos

veldtype

omschrijving

1

4

1

numerisch

recordtype

2

2

5

numerisch

versienummer

3

6

7

numerisch

volgnummer bericht

4

10

13

datum

einddatum dienstonderbreking

5

10

23

datum

vermoedelijke bevallingsdatum

6

10

33

datum

effectieve bevallingsdatum

7

3

43

numerisch

dag miskraam

8

10

46

datum

datum miskraam

9

10

56

datum

datum arbeidsongeval

10

7

66

decimaal

duur staking in dagen

11

9

73

decimaal

duur staking in uren

12

40

82

alfanume­r.

opdrachtgever

13

2

122

numeriek

aantal kinderen bij geboorte

14

87

124

blanco's


2110-01 "dienstonderbreking" : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.
Lengte : 4 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : "2110" voor een datarecord RL-2.

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :

- 4020001 : recordtype niet numerisch :

recordtype moet numerisch zijn.

- 4020002 : recordtype onbekend bij deze verwerking :

recordtype is onbekend / niet van toepassingbij dienstonderbreking.

- 4230015 : warning Overlappende DO.

2110-02 "dienstonderbreking" : VERSIENUMMER
Dit veld identificeert het versienummer van de gebruikte recordlayout.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- geldig versienummer (vanaf september 1999 = "04").

Aanwezigheid : VERPLICHT

2110-03 "dienstonderbreking" : RECORDVOLGNUMMER
Uniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLE
Restricties :

- = “000001” voor het eerste RL-2 - record van het bericht;

- moet 1 hoger zijn dan het volgnummer van het vorig record binnen het bericht.Aanwezigheid : VERPLICHT
2110-04 "dienstonderbreking" : EINDDATUM
De laatste kalenderdag waarop de dienstonderbreking geldi­g is.Lengte : 10 posities Type : DATUM
Personeelscategorie : ALLE


Restricties :

- de einddatum moet vallen na 31 augustus 2002;

- de einddatum kan (voorlopig) onbekend zijn en wordt dan op “31.12.2999” gezet; alleen mogelijk voor:

“003” bevallingsrust

“017” verlof ambt ministerieel kabinet

“018” syndicaal verlof

“033” verlof terbeschikkingstelling van de Koning

“050” politiek verlof

“053” uitstel hervatting na politiek verlof

“136” voltijds politiek verlof persoonsgebondenAanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

moet vallen na 31.08.2002.

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

enkel bij DO = "003", "017", "018", "033", "050" of"053" mag, indien de einddatum voorlopig onbekend is,

31.12.2999 ingevuld worden.


2110-05 "dienstonderbreking" : VERMOEDELIJKE BEVALLINGS-­ DA­TUMAanduiding van de vermoedelijke bevallingsdatum.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- zie kruistabel;

- bij de eerste melding moet ofwel dit veld ingevuld ­zijn ofwel de effectieve bevallingsdatum ( één van de twee data is steeds verplicht );

- deze datum mag voor 01.09.2002 gesitueerd zijn voor de nieuwe EDISON-scholen;

- minimaal 7 dagen en maximaal 42 ( of 56 dagen bij meerlingen ) dagen na begin van het bevallingsverlof.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4220002 : veld niet geldig voor type DO :

enkel voor bevallingsverlof.

- 4020003 : Veld niet geldig voor type DO :

minimaal 7 dagen en maximaal 42 ( of 56 dagen bij meerlingen ) dagen na begin van het bevallingsverlof;

moet groter zijn dan de begindatum.

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

vermoedelijke of effectieve bevallingsdatum moet ingevuld zijn voor bevallingsverlof.

- 4220002 : Veld niet geldig voor type DO

- 4220005 : ongeldig met effectieve bevallingsdatum :

combinatie met de effectieve bevallingsdatum of begindatum is ongeldig.

- 4310026 : DATUM GEBOORTE niet ingevuld.2110-06 "dienstonderbreking" : EFFECTIEVE BEVALLINGS­DA­TUMAanduiding van de effectieve bevallingsdatum.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLE
Restricties:

- zie kruistabel;

- bij de eerste melding moet ofwel dit veld ingevuld zijn of de vermoedelijke bevallingsdatum ( één van de twee data is steeds verplicht );

- deze datum mag voor 01.09.2002 gesitueerd zijn voor nieuwe EDISON scholen.

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4220002 : veld niet geldig voor type DO :

enkel voor bevallingsverlof en uitgesteldbevallingsverlof.

- 4220001 : verplicht veld voor type DO :

verplicht voor uitgesteld bevallingsver­lof.

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

vermoedelijke bevallingsdatum of effec­tieve

beval­lings­da­tum moet ingevuld zijn voor bevallingsverlof.

- 4220005 : ongeldig met effectieve bevallingsdatum

moet groter zijn dan of gelijk zijn aan begindatum.
2110-07 "dienstonderbreking" : DAG MISKRAAMAanduiding van de dag van het miskraam.Lengte : 3 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- zie kruistabel

- gelijk of groter dan 181


Opmerking: bij miskraam tot dag 180 mag geen bevallingsrust gemeld worden maar ziekte.

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4220002 : veld niet geldig voor type DO :

enkel voor bevallingsverlof.

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

indien datum miskraam ingevuld moet ook de dag in­ge­vuldzijn.2110-08 "dienstonderbreking" : DATUM MISKRAAMAanduiding van de kalenderdag van het miskraam.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- zie kruistabel;

- moet gelijk zijn aan de effectieve bevallingsdatum indien ingevuld.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4220002 : veld niet geldig voor type DO :

enkel voor bevallingsverlof.

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld :

indien dag miskraam ingevuld moet ook de datum miskraaminge­vuld zijn.

- 4220005 : ongeldig met effectieve bevallingsdatum :

moet gelijk zijn aan de effectieve bevallingsdatum.2110-09 "dienstonderbreking" : DATUM ARBEIDSONGEVALAanduiding van de kalenderdag van het arbeidsongeval.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- zie kruistabel.

Aanwezigheid : OPTIONEEL
Foutcodes :

- 4220001 : verplicht veld voor type DO :

verplicht veld voor arbeidsongeval.

- 4220002 : veld niet geldig voor type DO :

enkel geldig voor arbeidsongeval.


2110-10 "dienstonderbreking" : DUUR STAKING IN DAGENAanduiding van de duur van de staking uitgedrukt in dagen

per dag gedurende de ganse periode.

Lengte :7 posities : 5.1 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties:

- zie kruistabel ; bij de melding van een staking moet wel ofwel dit veld ofwel het veld 2110-11 ingevuld zijn.

Voorbeeld :

- wanneer men 0.5 dagen opgeeft betekent dit dat men elke dag uit de opgegeven periode een halve dag staakt.

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4220002 : veld niet geldig voor type DO :

enkel geldig bij staking.

2110-11 "dienstonderbreking" : DUUR STAKING IN URENAanduiding van de duur van de staking uitgedrukt in uren per dag gedurende de ganse periode.Lengte : 9 posities : 5.3 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- zie kruistabel ; bij de melding van een staking moet wel ofwel dit veld ofwel het veld 2110-10 ingevuld zijn.

Voorbeeld :

- wanneer men 3 uur opgeeft betekent dit dat men elke dag uit de opgegeven periode 3 u staakt.

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4220002 : veld niet geldig bij type DO :

enkel geldig bij staking.

- 4230001 : waarsch.: geen stakingsaanzeggingsper.

- 4230002 : waarsch.: enkel 1u, 4u, 8u, 0.5d of 1d :

de officiële stakingsaanzeggingsperiode geldt alleen voor 1 u, 4 u, 8 u, een halve dag of een hele dag.2110-12 "dienstonderbreking" : OPDRACHTGEVERAanduiding van de opdrachtgever bij wie het personeelslid is tewerkgesteld tijdens de periode van de dienstonder­breking.Lengte : 40 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- zie kruistabel.

Aanwezigheid : OPTIONEEL
2110-13 "dienstonderbreking" : AANTAL KINDEREN BIJ GEBOORTE


Aanduiding van het aantal kinderen bij de geboorte.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- mag niet 0 zijn.


Aanwezigheid : OPTIONEEL, verplicht bij de gebeurteniscodes 23003, 24003 en 25003.Foutcodes:

-4220006 : teveel kinderen bij bevalling.

-4220007 : minstens 1 kind bij bevalling.


3.3. RL-3 ( opmerking )recordtype 2120 : opmerking

versie 03: gebruikt vanaf 01.09.1996

nr

len

pos

veldtype

omschrijving

1

4

1

numerisch

recordtype

2

2

5

numerisch

versienummer

3

6

7

numerisch

recordvolgnummer

4

198

13

alfanumer.

opmerking


2120-01 "opmerking" : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.
Lengte : 4 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : "2120" voor een datarecord RL-3.

Aanwezigheid : VERPLICHT

2120-02 "opmerking" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruikte recordlayout.
Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie: ALLERestricties:

- toegelaten waarde :

- geldig versienummer (vanaf september 1996 = "03").Aanwezigheid : VERPLICHT


2120-03 "opmerking" : RECORDVOLGNUMMER
Uniek volgnummer van het record in het bericht.
Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie: ALLERestricties:

- moet 1 hoger zijn dan het volgnummer van het vorig

re­cord binnen het bericht waarop de melding be­trek-

­king heeft; beide re­cords vor­men één ge­heel.

Aanwezigheid : VERPLICHT


2120-04 "opmerking" : OPMERKINGMededeling van een opmerking.Lengte : 198 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : geenAanwezigheid : VERPLICHT
3.4. RL-4 ( beëindigen opdrachtenpakket )recordtype 2130 : beëindigen opdrachtenpakket

versie 03 : gebruikt vanaf 01.09.1996

nr

len

pos

veldtype

omschrijving

1

4

1

numerisch

recordtype

2

2

5

numerisch

versienummer

3

6

7

numerisch

recordvolgnummer

4

2

13

numerisch

ontslagcode

5

196

15

blanco's

2130-01 "beëindigen opdrachtenpakket" : RECORDTYPE
Dit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : "2130" voor een datarecord RL-4;


Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes:

- 4120043 : geen opdracht actief voor opgegeven datum.

- 4120075 : geldigheidsdatum te ver in toekomst:

datum moet in kalender staan.

- 4190010 : “STOPZETTEN” opdrachten verloopt foutief.2130-02 "beëindigen opdrachtenpakket" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruikte recordlayout.
Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties:

- toegelaten waarde :

- geldig versienummer (vanaf september 1996 = "03").
Aanwezigheid : VERPLICHT


2130-03 "beëindigen opdrachtenpakket" : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties:

- = "000001" voor het eerste RL-4 - record van het be­richt.


Aanwezigheid : VERPLICHT


2130-04 "beëindigen opdrachtenpakket" : ONTSLAGCODE
Dit veld geeft de ontslagcode weer wanneer een volledig op­drach­tenpakket onverwachts ( d.i. niet volgens de plan­ning ) vroeger wordt beëindigd dan de voorheen reeds opgegeven einddatum.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde :

"01" : mutatie

"02" : affectatie of aan­wijzing

"03" : afdanking of ontslag

"04" : pensioen

"05" : overlijden

"06" : foutieve melding

“07” : herstructureringAanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :  • 4120046: ontslagcode “07” is enkel toegelaten in een stopgezette hoofdstructuur.


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina