Technische handleidingDovnload 1.34 Mb.
Pagina6/8
Datum20.08.2016
Grootte1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

versie 04 :
13

14

1516

17


12

11

510

10


163

175


186

191


201

Numerisch

Numerisch

Numerisch

Datum


Datum

Rekeningnummer

Rijksregisternummer

Nationaliteitscode

Indiensttredingsdatum


Einddatum tewerkstelling

versie 05 :


13

14

1516

11

5

1010

163

174


179

189


Numerisch

Numerisch


Datum


Datum

Rijksregisternummer

Nationaliteitscode


Indiensttredingsdatum


Einddatum tewerkstelling2040-01 “aanvraag immatriculatie” : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : “2040” voor een datarecord RL-9.


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001: recordtype / versie niet numerisch:

recordtype moet numerisch zijn.

- 4020002: recordtype / versie onbekend:

recordtype is onbekend / niet van toepassing bij een ‘aanvraag immatriculatie’ of het versienummer is verschillend van “03”; bij de controle van het versienummer van een recordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht gebruikt, niet de geldigheidsdatum.

- 4380003 : manuele verwerking nodig :

recentere gegevens.

- 4310031: RL9 versie>4 niet met wijzigen IBAN

- 4310032: indien geen RL9 is RL14 verplicht

- 4310035: RL9 verplicht met gebeurtenis 21009


2040-02 “aanvraag immatriculatie” : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruikte recordlayout.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- geldig versienummer ( vanaf september 1998 = “03”, vanaf januari 2003 = “04” ).


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001: recordtype / versie niet numerisch:

recordtype moet numerisch zijn.

- 4020002: recordtype / versie onbekend:

versienummer is verschillend van “04”; bij de controle van het versienummer van een recordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht gebruikt, niet de geldigheidsdatum.


2040-03 “aanvraag immatriculatie” : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- = “000001” voor het eerste ( en enige ) RL-9 - record van het bericht ( geen RL-3 meesturen ).


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :


2040-04 “aanvraag immatriculatie” : GESLACHTAanduiding van het geslacht van de te immatriculeren persoon.Lengte : 1 Positie Type :ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- geldige waarden:

- “M”: mannelijk

- “V”: vrouwelijk


Aanwezigheid : VERPLICHT bij de gebeurteniscode 21009, de OPTIONELE waarde invullen bij de gebeurteniscode 21011.

Foutcodes :

- 4310029 : ongeldige waarde geslacht:

kan slechts de waarden “M” (man) of “V” (vrouw)aannemen.

- 4320035 : deze persoon was reeds geïmmatriculeerd.2040-05 “aanvraag immatriculatie” : GEBOORTEDATUM.Aanduiding van de geboortedatum van de te immatriculeren persoon.
Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij de gebeurteniscode 21009, de OPTIONELE waarde invullen bij de gebeurteniscode 21011.

Foutcodes :

- 4320036 : persoon te jong of te oud :

de te immatriculeren persoon moet tussen 17 en 65 jaar zijn.

2040-06 “aanvraag immatriculatie” : FAMILIENAAM.Aanduiding van de familienaam van de te immatriculeren persoon.Lengte : 44 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij de gebeurteniscode 21009, de OPTIONELE waarde invullen bij de gebeurteniscode 21011.

Foutcodes :

- 4310024: blanco familienaam:

de familienaam is verplicht.
2040-07 “aanvraag immatriculatie” : EERSTE VOORNAAMAanduiding van de eerste voornaam van de te immatriculeren persoon.Lengte : 30 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij de gebeurteniscode 21009, de OPTIONELE waarde invullen bij de gebeurteniscode 21011.

Foutcodes :

- 4310025: blanco eerste voornaam:

eerste voornaam is verplicht.

2040-08 “aanvraag immatriculatie” : TWEEDE VOORNAAM.Aanduiding van de tweede voornaam van de te immatriculeren persoon.Lengte : 18 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

2040-09 “aanvraag immatriculatie” : STRAATAanduiding van de straatnaam uit het officiële adres in België van de te immatriculeren persoon.Lengte : 32 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- moet steeds samen met de postcode ingevuld worden of samen met de postcode niet ingevuld worden.


Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

- 4320024: straat of postcode niet beiden ingevuld of blanco:

straat en postcode moeten steeds beiden ingevuld zijn of beiden op blanco staan.

2040-10 “aanvraag immatriculatie” : NUMMERAanduiding van het huisnummer uit het officiële adres in België van de te immatriculeren persoon.Lengte : 5 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

2040-11 “aanvraag immatriculatie” : BUSNUMMERAanduiding van het busnummer uit het officiële adres in België van de te immatriculeren persoon.Lengte : 4 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

2040-12 “aanvraag immatriculatie” : POSTCODEAanduiding van de postcode uit het officiële adres in België van de te immatriculeren persoonLengte : 6 posities Type :ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- moet steeds samen met de straatnaam ingevuld worden of samen met de straatnaam niet ingevuld worden.


Aanwezigheid : OPTIONEEL

Foutcodes :

- 4320003: postcode foutief :

de postcode moet een geldige waarde hebben.

- 4320024: straat of postcode niet beiden ingevuld of blanco:

straat en postcode moeten steeds beiden ingevuld zijn of beiden op blanco staan.

2040-13 “aanvraag immatriculatie” : REKENINGNUMMERAanduiding van het rekeningnummer van de te immatriculeren persoon.Lengte : 12 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : - 97 controle
Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4320030 : REKENINGNUMMER ongeldig.

- 4320032 : Enkel Rekeningnummer toegelaten.

- 4320033 : Rekeningnummer niet toegelaten.

- 4320034 : Rekeningnummer stopzetten onmogelijk.

- 4330002 : Warning: REKENINGNUMMER niet ingevuld.2040-14 “aanvraag immatriculatie” : RIJKSREGISTERNUMMERAanduiding van het rijksregisternummer van de te immatriculeren persoon.Lengte : 11 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :  • controle geboortedatum ( voor niet-Belgen en voor Belgen in het buitenland wordt bij de geboortemaand kunstmatig 20 of 40 bijgeteld );

  • “variante” 97-controle ( het controlegetal is het verschil dat ontstaat wanneer de rest na deling door 97 van 97 wordt afgetrokken );

  • bij geboortedatums vanaf 01.01.2000 moet men eerst een 2 zetten voor geboortedatum en volgnummer voordat men de 97-controle kan uitvoeren; voorbeeld : voor het rijksregisternummer 00091501119 (geboortedatum 15.09.2000) wordt dus voor de berekening van het controlegetal vertrokken van 2000915011.
Aanwezigheid : VERPLICHT bij de gebeurteniscode 21009, de OPTIONELE waarde invullen bij de gebeurteniscode 21011.

Foutcodes :  • 4320031 : RIJKSREGISTER ongeldig.

  • 4330002 : Warning: RIJKSREGISTER niet ingevuld.

2040-15 “aanvraag immatriculatie” : NATIONALITEITSCODEAanduiding van de nationaliteit van de te immatriculeren persoon.Lengte : 5 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : geldige waarden staan in de basistabel “nationaliteiten”: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp
Aanwezigheid : VERPLICHT bij de gebeurteniscode 21009, de OPTIONELE waarde invullen bij de gebeurteniscode 21011.

Foutcodes :

- 4320028: blanco of foutieve nationaliteitscode.2040-16 “aanvraag immatriculatie” : INDIENSTTREDINGSDATUMDit veld geeft de datum van de indiensttreding weer.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid : VERPLICHT bij gebeurteniscode 21009; de OPTIONELE waarde invullen bij gebeurteniscode 21011.

Foutcodes :


2040-17 “aanvraag immatriculatie” : EINDDATUM TEWERKSTELLINGDit veld geeft laatste dag van de tewerkstelling weer.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid: VERPLICHT bij gebeurteniscode 21009; de OPTIONELE waarde invullen bij gebeurteniscode 21011.
Foutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde3.10. RL-10 ( melden plage-uren )recordtype 2050 : melden plage-uren ( opvraging CAO VI)

versie 01 : gebruikt vanaf 22.11.2001

nr

len

pos

veldtype

omschrijving

1

4

1

numerisch

recordtype

2

2

5

numerisch

versienummer

3

6

7

numerisch

recordvolgnummer

4

9

13

decimaal

plage-uren ( opvraging CAO VI )

5

189

22

blanco's

2050-01 "melden plage-uren" : RECORDTYPE
Dit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : "2050" voor een datarecord RL10.


Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :  • 4120083 : annulatie plage-uren zonder voorkomen.

  • 4120080 : meerdere datarecords RL-10 :

er mag maar 1 record met plage-uren binnen 1 bericht aanwezig zijn.


2050-02 "melden plage-uren" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruikte recordlayout.
Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties:

- toegelaten waarde :

- geldig versienummer “01”
Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes:

- 4020002: Record Type/Versie onbekend :

het versienummer moet “01” zijn. Bij de controle van het versienummer van een recordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht gebruikt, niet de geldigheidsdatum.


2050-03 "melden plage-uren" : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties:

- = "000001" voor het eerste en enige RL-10 – record van het be­richt.


Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes:

- 4120085 : meerdere datarecords RL-11.
2050-04 "melden plage-uren" : PLAGE-UREN (opvraging CAO VI).
In het kader van de uitvoering van CAO VI dienen per personeelslid de uren die gepresteerd worden tussen het minimum en maximum van een voltijdse betrekking en niet uit het lestijdenpakket komen, opgevraagd te worden. In principe wordt dit opgevraagd op een vooraf bepaalde datum.

Dit veld geeft deze plage-uren weer per personeelslid in een bepaalde school en in een bepaalde hoofdstructuur.

Lengte : 9 Posities : 5.3 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties :

toegelaten waarde :

- 1 of 2 ( gebeurteniscode 21014 )

- 0 ( gebeurteniscode 21015 )

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes:

- 4120084 : annulatie: plage-uren CAO VI moet 0 zijn.

- 4120082 : combinatie datum – uren niet toegelaten.


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina