Technische handleidingDovnload 1.34 Mb.
Pagina8/8
Datum20.08.2016
Grootte1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   83.13. RL-13 ( premies )


recordtype 2070 : premie

versie 01 : gebruikt vanaf 01.09.2006

nr

len

pos

veldtype

omschrijving

1

4

1

numerisch

recordtype

2

2

5

numerisch

versienummer

3

6

7

numerisch

volgnummer bericht

4

1

13

numerisch

code administratieve toestand

5

9

14

decimaal

bedrag premie

6

2

23

numerisch

type premie

7

186

25

blanco's
Belangrijke opmerking :
De geldigheidsdatum (veld 0005-07 van de berichtheader) voor een premie is verplicht de eerste van de maand.


2070-01 "premie" : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NU­MERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • toegelaten waarde : "2070" voor datare­cord RL-13.

 • enkel toegelaten in HS 411, 311, 312 en 321
Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :
- 2010002 : combinatie recordtype/versie is foutief

- 4020001 : recordtype / versie niet nume­risch :

re­cord­type moet nume­risch zijn (4 posities) of

versienummer moet numerisch zijn (2 posities).

- 4020002 : recordtype / versie onbekend :

- 4020005 : bericht is leeg :

het be­richt be­vat geen enkel data­re­cord.

- 4020009 : ONGELDIG ELEKTRONISCH DOSSIER :

het elektronisch dossier van de hoofdstructuur in nietgeldig op de geldigheidsdatum of er wordt een onbestaand

ambt (veld 15) gemeld.


2070-02 "premie" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruik­te recordlayout.

Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : geldig versienummer


- vanaf september 2006: “01”

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes:


- 3110019 : foutief versienummer.

- 4020002: Record Type/Versie onbekend versienummer moet 01 zijn.

bij de controle van het versienummer van een

recordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht

gebruikt, niet de geldigheidsdatum.

- 4120073 : verschillend versienr. binnen een bericht.
2070-03 "premie" : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- "000001" voor het eerste RL-13 - record van het be­richt;

- moet 1 hoger zijn dan het volgnummer van het vorig

record binnen het bericht.

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 3110020 : meerdere datarecords uit volgorde.2070-04 "premie" : CODE ADMINISTRATIEVE TOESTANDDit veld duidt de administratieve toestand code aan. Hiermee worden de afhoudingen bepaald.Lengte : 1 positie Type : NUMERISCH
Personeelscategorie : ALLERestricties :


- toegelaten waarden in HS 411 :

"1" : tijdelijk in een niet-va­cant ambt

"2" : tijdelijk in een va­cant ambt

"4" : vast benoemd


- toegelaten waarde in HS 311, 312 en 321 :

"2"


Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

 • gel­dige waar­den zijn de vermelde waar­den


2070-05 "premie" : BEDRAG PREMIEHet bedrag in euro van de premie die moet uitbetaald worden.Lengte : 9 posities : 6.2 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • in HS 411 :

  • het bedrag moet groter zijn dan nul ;

  • het bedrag is reeds geïndexeerd door de hogeschool indien nodig • in HS 311, 312 en 321 :

  • het bedrag moet groter zijn dan nul ;

  • het bedrag is een veelvoud van 50 ;

  • het bedrag wordt geïndexeerd bij het ministerie


Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :

2070-06 "premie" : TYPE PREMIEAanduiding of het een echte premie is of het bedrag van de vakantie-bezoldiging voor tijdelijk OP.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • toegelaten waarden in HS 411 :
  “01” : echte premie
  “02” : bedrag van de vakantiebezoldiging voor tijdelijk OP

 • toegelaten waarden in HS 331, 312 en 321 :
  “03” : premie bedrijfsstage

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :

3.14. RL-14 ( rekeningnummer (IBAN-BIC) )


recordtype 2080 : rekeningnummer (IBAN-BIC)

versie 01 : gebruikt vanaf 15.12.2008

nr

len

pos

veldtype

omschrijving

1

4

1

numerisch

recordtype

2

2

5

numerisch

versienummer

3

6

7

numerisch

volgnummer bericht

4

34

13

alfanumer.

IBAN

5

11

47

alfanumer.

BIC2080-01 "rekeningnummer (IBAN-BIC)" : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NU­MERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • toegelaten waarde : "2080" voor datare­cord RL-14.
Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :
- 2010002 : combinatie recordtype/versie is foutief

- 4020001 : recordtype / versie niet nume­risch :

re­cord­type moet nume­risch zijn (4 posities) of

versienummer moet numerisch zijn (2 posities).

- 4020002 : recordtype / versie onbekend :

- 4020005 : bericht is leeg :

het be­richt be­vat geen enkel data­re­cord.

- 4020009 : ONGELDIG ELEKTRONISCH DOSSIER :

het elektronisch dossier van de hoofdstructuur in nietgeldig op de geldigheidsdatum of er wordt een onbestaand

ambt (veld 15) gemeld.

- 4310030 : RL14 niet samen met RL9 versie <5

-


2080-02 "rekeningnummer (IBAN-BIC)" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruik­te recordlayout.

Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : geldig versienummer


- vanaf 15 december 2008 : “01”

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes:


- 3110019 : foutief versienummer.

- 4020002: Record Type/Versie onbekend versienummer moet 01 zijn.

bij de controle van het versienummer van een

recordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht

gebruikt, niet de geldigheidsdatum.

- 4120073 : verschillend versienr. binnen een bericht.
2080-03 " rekeningnummer (IBAN-BIC)" : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- "000001" voor het eerste RL-14 record van het be­richt;

- moet 1 hoger zijn dan het volgnummer van het vorig

record binnen het bericht.

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 3110020 : meerdere datarecords uit volgorde.2080-04 "rekeningnummer (IBAN-BIC)" :IBANAanduiding van het IBAN-rekeningnummer (International Bank Account Number).Lengte : 34 posities Type : ALFANUMERISCH
Personeelscategorie : ALLERestricties :
 • er kunnen enkel Belgische IBAN-rekeningnummers gemeld worden

 • in België telt het IBAN 16 karakters : “BE” gevolgd door 2 cijfers gevolgd door de 12 cijfers van het huidige bankrekeningnummer

 • 97 controle op 12 cijfers van huidige rekeningnummer

 • voorbeeld : “BE68539007547034 "Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 4310037 : landcode in IBAN moet BE zijn

 • voorlopig kunnen enkel Belgische IBAN-nummers gemeld worden

- 4310038 : BBAN in IBAN foutief

- 4310042 : IBAN niet ingevuld
2070-05 "rekeningnummer (IBAN-BIC)" : BICAanduiding van de BIC van de bank (Bank Identifier Code).Lengte : 11 posities Type : ALFANUMERISCH
Personeelscategorie : ALLERestricties :
 • moet een geldige BIC-code zijn

 • voorbeeld : “BANKBEBB “


Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 4310040 : BIC code niet gevonden

- 4310041 : opgestuurde BIC verschillend tabel BIC1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina