Tekenen van de dag des oordeels deel 1Dovnload 44.17 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte44.17 Kb.
Tekenen van de dag des oordeels deel 1
Allah Meester van de Dag des Oordeels (1:4) zegt in de Qor-aan: "Zij vragen jou (oh Mohammed ) over het Uur "Wanneer zal het plaatsvinden?" Zeg: "Voorwaar de kennis daarover is slechts bij Mijn Rabb (Heer), niemand kan over de tijd duidelijkheid geven dan Hij.

Zwaar (is de kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen."Zij vragen jou alsof jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: "Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet."( 7:187) "Zij vragen jou naar het Uur: "Wanneer zal het plaatsvinden?"Hoe kan jij dat noemen? Bij jouw Rabb is de kennis daarover. Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest. Op de dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of morgen op de aarde verbleven."(79:42-46)


"Zij (de ongelovigen) wachten op niets dan het Uur dat onverwachts over hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (Uur) werkelijk tot hen komt?"(47:18)

De Profeet heeft ons door verschillende overleveringen op de hoogte gebracht wat de tekenen zijn voordat de dag des Oordeels zal plaatsvinden.


Er zijn kleine tekenen die begonnen zijn bij de komst van de Profeet en nog steeds aan de gang zijn.

Dan zijn er ook de grote tekenen die aangeven dat het einde der dagen werkelijk dichtbij is. Zodra de grote tekenen verschijnen zal het niet lang duren voordat de wereld zal vergaan, het zal in een vrij korte periode achtereenvolgend plaatsvinden.


Deze tijd zal een hele zware beproeving worden voor de Moslims maar de Profeet heeft ons zoveel aanwijzingen en mogelijkheden gegeven om onszelf te beschermen tegen deze beproevingen.

Een van die aanwijzingen is het aangeven welke tekenen we kunnen verwachten, door deze kennis is het mogelijk ons voor te bereiden.

Kleine tekenen
1. De komst van de Profeet .
2. Splijten (delen) van de maan.
3. De dood van de Profeet .
4. De verovering van Jeruzalem.
5. De plaag van Amwaas (Palestina).
6. De verovering van Constantinopel (Istanbul).
7. Een oorlog tussen Moslims en een roodachtig volk met smalle ogen, die sandalen dragen gemaakt van haar ( hier wordt de Mongoolse invasie in het Moslim territorium onder verstaan)
8. Er zullen 30 valse Profeten (Dajjals) verschijnen
9. De tijd zal sneller voorbijgaan.

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar (voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodigt heeft om een palmblad te verbranden."(Ahmad)


10. Kennis neemt af door de dood van geleerden en mensen zullen onwetende als hun leiders nemen.
11. Rampen zullen toenemen (kijk naar de talloze stormen, aardbevingen, vulkaanuitbrastingen, modderstromen, vliegtuig -, trein-, verkeers rampen ect).
12. Moorden zal toenemen, waarbij degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood is (zinloos geweld en onschuldige mensen die niet eens weten waarom hun land wordt gebombardeerd ect).
13. Gierigheid zal toenemen in de harten van de mensen.
14. Eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken.
Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben."(Ahmad)
15. Iemand zal wensen in het graf te liggen dat hij passeert vanwege de grote fitnah (verdeeldheid, onenigheid en ellende).
16. Weelde zal toenemen totdat een persoon zijn zaqat (armenbelasting) niet kwijt kan. Als hij het aanbiedt aan een persoon zal diegene zeggen dat hij het niet nodig heeft.
17. Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen. (world trade centre, rembrandtoren ect ).
18. Vrouwen zullen gekleed zijn maar toch zijn ze naakt.
19. Zina (overspel) zal toenemen en heel normaal worden.
Anas heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Onder de tekenen van het Uur zijn de volgende: "Overspel en het drinken van wijn zal normaal worden; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen, totdat één man voor 50 vrouwen zal zorgen (dat 1 op 50 zal zijn)."(Boekhari)
20. Alcohol gebruik zal toenemen (ook een heel bekend fenomeen, we zien de waarschuwingen drink alcohol vrij, drink met mate ect ect).
21. Vrouwen zullen in de meerderheid zijn, zodat de verhouding 1 man op 50 vrouwen zal zijn.
22. Het gebruiken van Riba ( interest en rente) zal normaal worden.
23. Moslims zullen de kafirs nadoen, zelfs als deze in een hagedissen hol zullen kruipen de moslims dit ook zouden doen. (We zien het zo duidelijk om ons heen, moslims nemen zelfs de kleinste gewoontes over van de niet moslims, in de waan dat dit betekent dat ze zich ontwikkelen of modern zijn terwijl het juist zoals de Profeet het beschreef een hele Trieste zaak is, want wat is het nut om in een hagedissen hol te kruipen (bij wijze van spreken) maar omdat zij het doen doen de moslism het na).
24. Twee grote landen zullen tegen elkaar vechten en elkaar doden maar zullen de zelfde leer aanhangen.
25. Inkomsten zullen uit twijfelachtige bronnen komen, maar de moslism zullen zich daar geen zorgen over maken of hun inkomen wel of niet halal is.
De Profeet heeft gezegd: "Voorwaar er zal een tijd komen waarin de mensen zullen leven, dat een gelovige niet bezorgd zal zijn hoe hij zijn geld heeft verdiend, of het Halal of Haram is."(Ahmad)
26. Salaam (begroeting) zal alleen gegeven worden aan degene die men kent en niet aan de gene die men niet kent ondanks dat ze moslim zijn.
Abdullah ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Voorwaar, onder de tekenen van de dag des Oordeels is, dat men alleen diegene groet (met de groet van de Islaam) die men kent."(Ahmad)
27. Een speciale begroeting wordt gegeven aan de mensen die een hoge positie bekleden.
28. De opkomst van de Onderdrukkers en hun helpers.
29. Het gewoon worden van Muziek en zijde kleding voor mannen.
30. Dat iemand via een stok (of een dergelijke vorm) zijn familie op de hoogte brengt dat hij thuis komt. (de mobiele telefoontjes worden kleiner en kleiner, dit lijkt erop dat het hiernaar verwijst, iemand die zijn familie belt).
Het was overgeleverd door Abu Said dat de Profeet heeft gezegd: "Het Uur zal niet komen tot de tijd dat een man zijn huis zal verlaten en zijn schoen, zweep of stok hem zal vertellen wat er met zijn familie gebeurt sinds hij het huis heeft verlaten."(Ahmad)
31. Hoge posities zullen worden gegeven aan mensen die niet geschikt zijn voor die positie (bv door vriendjes politiek of onderdrukking of erving etc).
32. Het wedijveren in het bouwen van prachtige moskeeën.
33. Wilde dieren zullen tot de mensen spreken (als je ziet gorillas leren gebarentaal en communiceren zo met de mens, het begint er zo wel op te lijken maar Allahu Allem).
34. Er zullen zware regenvallen komen die alles wegvagen (we zien dit in Amerika en in Azië, waar we volledige dorpen zien weg drijven door de zware regenval die stromingen en overstromingen veroorzaken).
35. Aardverschuivingen nemen toe.
36. Valse getuigenis zal normaal zijn.
37. Homofilie zal toenemen (nou daar hoeven we verder niet op in te gaan).
38. Roddelen neemt toe (ook daar hoeven we verder geen commentaar op te geven lijkt mij).
39. De Eufraat zal een schat aan goud blootstellen en velen zullen erover vechten en er zullen vele doden vallen.
40. Familie banden worden verbroken en het slecht behandelen van de buren.
41. Graven worden veranderd tot Moskeeën (dus plaatsen van aanbidding, wat we dus ook veel om ons heen zien. Moslims onder anderen gaan op bedevaart naar graven van zogenaamde heiligen. Ze denken dat hun gebeden dan worden aanvaardt en zegeningen zullen krijgen terwijl de Profeet ons heeft gewaarschuwd de graven niet als gebedsplaatsen te nemen. Het is verboden in die plaatsen aanbidding te verrichten).
42. Plotselinge dood die toeneemt.
43. Haat in de harten van de mens.
44. Toenemende regen maar afname in productie.
45. De opkomst van Shirk (ongeloof) in deze Ummah.
46. Toename van de Handel.
47. Toename van grondverzakkingen.

Grote tekenen


1. De Mahdee.
2. De Anti-Christ (Dajjal - Valse Messiahs).
3. Het nederdalen van Eesah (Jezus).
4. De Ghoeg wa Maghoeg.
5. De 3 grote verzakkingen van de Aarde.
6. Het verschijnen van Rook in de lucht.
7. Het opkomen van de zon in het Westen.
8. Het beest dat uit de Aarde komen (Daabbat ul-Ard)
9. Het vuur dat de mensen bijeen zal drijven

Tekenen van de dag des oordeels deel 2

De eigenschappen die de oemmah (volgelingen) zal hebben voordat de rampspoed over hen komt :

-De winst zal alleen over de rijken worden verdeeld, de armen zullen daar niet van profiteren

-een onderpand wordt iets om winst te maken

-het betalen van zakaat wordt een last

-de man zal gehoorzaam zijn aan zijn vrouw en ongehoorzaam aan zijn moeder

-de man zal zijn vrienden vriendelijk behandelen en zijn vader schuwen

-de stemmen zullen zich verheffen in de moskee

-de leider onder de mensen zal de ergste onder hen zijn

-de mensen zullen iemand met respect behandelen omdat ze bang zijn dat hij anders iets slechts zal doen

-er wordt veel wijn gedronken

-mannen zullen zijde dragen

-zangeressen en muziekinstrumenten zullen populair zijn

-de laatste mensen zullen de eerste vervloeken

Als deze dingen allemaal gebeuren kan men een rode wind verwachten of de aarde zal hen verzwelgen, of ze worden in dieren veranderd. (Dit hoeft niet letterlijk)

Nog een paar tekenen:

-de tijd zal heel snel gaan een jaar zal op een maand lijken, een maand op een week, een week op een dag

-mensen zullen om een andere reden dan de islam kennis vergaren

-mensen zullen in de ochtend gelovig zijn en in de avond niet meer en in de avond gelovig en in de ochtend niet meer

-mensen zullen wedijveren in het maken van moskeeën, ze zullen tegen mekaar zeggen onze moskee is groter en mooier dan die van jullie

-de gelukkigste mensen zullen diegenen zijn die zich slecht gedragen (in het oerdoe kamiena)

-in de laatste periode zullen er moslims zijn die de Qoeraan lezen maar er niet echt in geloven, ze zullen aan anderen de hadies (overleveringen ) van de profeet vertellen maar ze geloven er zelf niet in

De tekenen dat de dag des oordeels snel zal aanbreken:

-het verdwijnen van de kennis en de opkomst van de onwetendheid

-zina (overspel) zal gangbaar zijn

-het aantal mannen zal afnemen en vrouwen zal toenemen , in zo een mate dat een man voor vijftig vrouwen moet zorgen


De grotere tekenen :

-de zonsopkomst uit het westen (als een van deze drie zaken verschijnt

-de dajjal zal het geloven geen ziel baten, als ze

-en het beest uit de aarde voorheen niet geloofde )

De zon reist tot zij beneden de troon neerknielt en toestemming vraagt om opnieuw op te komen .Maar er zal een tijd komen dat haar verteld wordt :Ga terug naar waar je vandaan kwam (boechaarie)

Het beest zal uit de aarde verschijnen het zal de staf van hazrat moesa (Mozes ) en de ring van hazrat Soelemaan (Salomon) bij zich hebben, hij komt uit de buurt van Mekka uit de grond. hij zal er heel vreemd uitzien. hij zal het woord kafier (ongelovige) schrijven op het voorhoofd van de ongelovigen en het woord moe'min (gelovige) op het voorhoofd van de gelovigen

-het afdalen van Hazrat Iesa (Jezus

-de rook

-Gog en Magog

-drie grondverschuivingen (in het oosten, westen en een in Arabie )

-een vuur uit de richting van Aden (Jemen) die de mensen naar de plaats van de laatste

bijeenkomst zal drijven of een wind die de mensen in een rivier gooit

De Dajjal is blind aan zijn rechteroog hij heeft gekruld haar en een lichte huid, zijn oog is als een drijvende druif, op zijn voorhoofd zullen de letters kaf, fa , ra , staan wat betekent kafir iedere gelovige ook een analfabeet kan het lezen. zijn bijnaam zal zijn Aboe Yoesoef . Een manier om toevlucht tegen de dajjal te zoeken is : het lezen van de eerste tien verzen (ayats) van soerah al Kahf

Hazrat iesa zal alle misvattingen rechtzetten, hij heeft sluik haar en water dat van zijn hoofd druppelt, zijn huidskleur is roodachtig wit, hij zal 40 jaar regeren, hij zal ook kinderen krijgen en naast de Heilige begraafplaats van onze Profeet (vrede zij met hem ) worden begraven.

Er zal een rook verschijnen die de grond tot aan de hemel donker zal maken .

Gog en Magog (Yadjudj en Madjudj) zijn twee stammen mensen ze zitten vast in een pas tussen twee bergen, ze graven elke dag tot ze het zonlicht kunnen zien, hun leider zegt dan tegen hen: ga terug morgen kan je verder gaan, en als ze volgende dag terugkomen is de barriere sterker dan hij daarvoor was. Dit gaat net zolang door tot hun tijd is om eruit te komen, dit gebeurt doordat de leider zal zeggen: ga terug morgen kan je verder gaan Insha ALLAH

Er zal een tijd zijn dat er in de hele wereld alleen maar ongelovigen zullen zijn, alle ware gelovigen zullen naar Mekka en Madienah gaan, op dat moment zal iemaam Mahdi verschijnen, (iemaam Mahdi is een afstammeling van onze profeet (vrede zij met hem) volgens de meeste overleveringen is hij van het nageslacht van hazrat Hassan). Hij zal uit het oosten komen het zal de maand Ramadan zijn, de gelovige zullen hem trouw zweren bij de ka'aba hij zal met de moslims naar Syrie ( moelki sjaam) gaan en vechten tegen de ongelovigen.

Rond deze periode zal ook de Dajjal verschijnen, hij zal de mensen eerst zeggen dat hij een profeet is, later zal hij zeggen dat hij de Heer is, hij heeft twee rivieren een noemt hij het paradijs en de andere de hel, hij liegt hierover het is andersom, hij zal een grote beproeving zijn omdat ALLAH hem toestemming heeft gegeven om wonderen te verrichten, hij zal iemand doden en weer tot leven wekken, hij blijft veertig dagen waarvan een dag als een jaar zal zijn, een als een maand en een dag als een week en de rest als normale dagen.Hij zal een gebied doorkruisen waar de mensen hem zullen ontkennen, geen enkele beest van hun veestapel zal in leven blijven. Dan komt hij door een tweede gebied waar de mensen in hem geloven, hij zal de hemel bevelen om te regenen en de aarde om oogsten voort te brengen en hun kudden zullen van het grazen vetter terugkomen dan zij ooit geweest zijn. Hij zal op elke plaats op de aarde komen, behalve in Mekka en in Madienah, waar hij niet naar binnen kan gaan, want er zijn engelen die elke poort bewaken. Wanneer hij in het zoutmoeras bij Madienah kampeert zal het door drie bevingen geschud worden, iedere hypocriet zal naar buiten komen en zich bij de dajjal voegen.

Hazrat Iesa zal afdalen op de minaret in het oosten van Damascus, hij zal het ochtendgebed achter iemaam Mahdi lezen daarna zal hij de moslims leiden als zij tegen de dajjal optrekken, de dajjal zal in die tijd in de richting van Jeruzalem gaan, hazrat Iesa zal hem inhalen, de dajjal zal voor hem weg rennen, hazrat Iesa zal hem bij de poort van Loed inhalen en hem met zijn speer doden: als de dajjal hazrat Iesa aankijkt zal hij oplossen zoals zout in water oplost. De moslims zullen tegen de ongelovigen vechten, ALLAH zal de ongelovigen vernietigen, tijdens de gevechten. De overgebleven ongelovigen zullen de mogelijkheid krijgen of je wordt moslim of je vecht tegen ons. Later zal hazrat Iesa met alle gelovigen naar een berg (Al toer) gaan, op dat moment verschijnen Gog en Magog, ze zullen alles wat in hun weg staat vernietigen, een groep zal langs een meer ( Tiberias) komen en alles opdrinken, de tweede groep zal er voorbij gaan en zeggen vroeger was hier water, ze zullen hun pijlen naar de hemel sturen, deze zullen terugkomen op de aarde met iets wat op bloed lijkt, hierop zullen ze zeggen: wij hebben alle mensen op aarde en de mensen van de hemel overmeesterd. Hazrat Iesa zal bidden en ALLAH zal een soort worm in hun nekken sturen daar zullen ze door gedood worden. Hazrat Iesa en zijn metgezellen zullen naar beneden komen de lichaam van Gog en Magog zullen vreselijk stinken, hazrat Iesa zal opnieuw bidden, ALLAH zal vogels sturen die de lichamen zullen grijpen en hen neergooien waar ALLAH wil. ALLAH zal regen sturen, de hele aarde zal gereinigd worden als een spiegel.

Later zal ALLAH een vriendelijke wind sturen die de ziel van elke moslim zal nemen. Alleen de ongelovigen zullen achterblijven die zullen als ezels overspel plegen en terugkeren naar het aanbidden van beelden enz. 40 jaar lang zullen er geen kinderen geboren worden, dus er zal niemand jonger dan 40 jaar zijn, hazrat Iesrafiel (een engel) zal op de bazuin (soer) blazen iedereen zal sterven, de hemelen de aarde alles zal verdwijnen. Alleen ALLAH zal overblijven

Als ALLAH het wil zal hij hazrat Iesrafiel en de bazuin opnieuw opwekken .Hazrat Iesrafiel zal het bevel krijgen om weer op de bazuin te blazen iedereen zal weer levend worden als eerste Hazrat MOHAMMED MOESTAFA (ALLAH' S zegen en vrede zij met hem ).

daarna zal iedereen worden samengebracht.

Tekenen van de dag des oordeels deel 3

In de naam van Allah, de Genadevolle, de Barmhartige.De profeet Mohammad saw heeft gezegd: Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen!
De Edele Koran:


7:97. Zijn de bewoners der steden veilig voor de komst van Onze straf over hen, 's nachts, terwijl zij slapen?


7:98. Of zijn de bewoners dezer steden veilig voor Onze straf die over hen zou kunnen komen, des daags terwijl zij spelen?

7:99. Zijn zij dan veilig voor God's voornemen? En niemand waant zich veilig voor God's voornemen, dan het volk dat te gronde gaat.

In een overlevering is overgeleverd dat de profeet Mohammad saw zei:


De tijd zal sneller voorbijgaan. Aboe Hoerairah heeft
overgeleverd dat de Profeet (swt) heeft gezegd:
"Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar
(voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag,
en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodigt heeft om een palmblad te verbranden."
de profeet Mohammad saw heeft gezegd: De laatste dag zal niet komen totdat....iemand's eigen stem tegen hem spreekt.

de profeet Mohammad saw heeft gezegd: een stem zal hem bij zijn naam noemen......zelfs de mensen in het oosten en het westen zullen het horen.de profeet Mohammad saw heeft gezegd: het stem zal over de hele wereld te horen zijn....voor iedereen in zijn eigen taal.

waarlijk, kijk naar deze tekenen!


67:16 voelen jullie je er veilig voor dat hij die in de hemel is, jullie niet doet wegzinken in de aarde? zij begint al te schudden!/


67:17 of voelen jullie je er veilig voor dat hij die in de hemel is, niet een vulkanische regen over jullie zal zenden? jullie zullen dan weten hoe terrecht mijn waarschuwing was.

Mohammad saw heeft gezegd: Alcohol gebruik zal toenemen.de profeet saw heeft gezegd: in dat tijd.......De gemiddelde levensduur wordt langer.een persoon die geboren is in het jaar 1995 leeft gemiddeld 35 jaar langer dan iemand die geboren was in het jaar 1900. Jeanne Calment werd geboren in het jaar 1875. ze stierf op 122 jarige leeftijd.

de profeet heeft gezegd: Het gewoon worden van Muziek.

de profeet saw heeft gezegd: De laatste dag zal niet komen totdat er 30 valse profeten (dajjals) zullen verschijnen, en ieder van hen zal beweren dat ze van god komen.Net als David Koresh in Texas, de valse massiah met zijn 74 volgelingen.

De profeet heeft gezegd: in de eindtijd zullen moslims vermoordt worden omdat ze hun geloof uiten.de profeet saw heeft gezegd: Er zal gangbaarheid zijn voor open onwettige seksuele betrekkingen.De profeet saw heeft gezegd: aardbevingen zullen toenemen.De profeet saw heeft gezegd: grote steden zullen geruineerd worden, alsof ze een dag daarvoor niet bestaan hadden.

de profeet saw heeft gezegd: Alfabetisme zal toenemenHet wedijveren in het bouwen van prachtige moskeeën.Mohammad saw heeft gezegd: Dat iemand via een stok of een dergelijke vorm zijn familie op de hoogte brengt dat hij thuis komt.de profeet saw heeft gezegd: armzaligheid zal in een snel tempo groeien.

de profeet saw heeft gezegd: Salaam zal alleen gegeven worden aan degene die men kent en niet aan de gene die men niet kent.De Edele Koran:

Koran 24:22 En laat hen, die rijkdommen en overvloed onder u bezitten niet ophouden te geven aan verwanten en behoeftigen en hun die hun huizen terwille van God hebben verlaten. Laten zij vergeven en over het hoofd zien. Wens je niet dat God u zou vergeven? God is Vergevensgezind, Genadevol.

Mohammad saw heeft gezegd: bloedvergieten zal toenemen.Mohammad saw heeft gezegd: Er zullen zware regenvallen komen die alles wegvagen.

de profeet saw heeft gezegd: paarden zullen niet meer nodig zijn bij oorlogen.de profeet saw heeft gezegd: kamelen zullen niet meer als transport middelen gebruikt worden. de profeet saw heeft gezegd: Mensen zullen rijden op zadels die geen zadels zijn.De Edele Koran:

30:46 En één onder Zijn tekenen is dat Hij de winden met blijde vooruitzichten zendt, opdat Hij u Zijn genade moge doen smaken, en opdat de schepen op Zijn gebod mogen varen, opdat gij moogt zoeken naar Zijn overvloed en opdat gij dankbaar zult zijn.Aan de moslims is de Paradijs beloofd:

De Edele Koran:

56:27. En zij die rechts zullen staan - hoe (gelukkig) zijn deze die rechts staan!

56:28. Zij zullen zich bevinden tussen doornloze lotusbomen

56:29. En trossen bananen,

56:30. En dekkende schaduwen,

56:31. En stromende wateren,

56:32. En overvloedig fruit,

56:33. Noch afgesneden, noch verboden,

Allah is Groot.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina