Tekst en muziek Johan Govaerts Samenzijn als kiezelsteentjes naast elkaarDovnload 104.92 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte104.92 Kb.

Wij


gaan

voor


God


GO 4 GOD

tekst en muziek Johan Govaerts


Samenzijn als kiezelsteentjes naast elkaar.

Om ons heen het water, nee niet even maar.

Duiken in de kring van Jezus’ eigen kleur:

dat geeft ons een prima humeur!


refrein:

Go 4 God! Go 4 God!

’t Is geen fantasie, maar leven tot en mét!

Go4 God! Go 4 God!

Want zijn deur staat nooit op belet!
Handen uit de mouwen voor m’n medemens.

Samen mogen bouwen aan Gods diepste wens.

Handen op de schouder als een goede vriend:

hij duwt ons vooruit op de wind.


Jij komt ons verrassen met wat wijn en brood

en we zitten samen in dezelfde boot.

Varen op de zee: dat hebben wij geleerd;

samen loopt dat voortaan gesmeerd.


Jij hebt ons geroepen om op weg te gaan.

Worden zoals Jezus en zijn stem verstaan.

Merken onderweg: een warme wind die waait:

’t vuur van God dat in ons oplaait!


Welkom door een catechist:
Openingswoord door de vormheer:
Schuldbelijdenis: (samengesteld door de vormelingen tijdens het slotweekend)
Vormheer: Om met een zuiver hart

deze eucharistie te vieren

roepen wij eerst de barmhartige God aan.
Vormeling: Heer, wij zagen soms te veel tegen onze ouders

en zijn niet altijd even gemakkelijk.

Heer, het spijt ons
Allen: Heer, ontferm U over ons.
Vormeling: Heer, wij letten in de klas niet altijd

even goed op en vragen u vergiffenis.


Allen: Christus, ontferm U over ons.
Vormeling: Heer, wij sluiten de mensen soms uit

en daar vragen wij vergeving voor.


Allen: Heer, ontferm U over ons.
Vormheer: Moge de almachtige God

zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven

en ons geleiden tot het eeuwig leven.


Allen: Amen.
E


Wij

gaan


voor

God
Wij

gaan


voor

God


er aan de Vader:

Here der Heren, koning der koningen,

U wil ik eren, U wil ik lofzingen,

Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting,

Mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.


Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,

Eer aan de Geest, U heb ik lief.
Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.

Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.

Eer aan de Geest, U maakt ons samen één.

U alleen, U heb ik lief.


Alleluia, alleluia,

Alleluia, alleluia.
Openingssgebed: door de vormheer
Laat ons bidden (gebedsstilte)
God, schepper van alle leven, in uw Geest is een vuur dat oplaait en warmte en licht uitstraalt. Schenk ons vandaag een nieuw hart, een nieuwe geest, zo dat we mee bouwen aan uw geloofsgemeenschap, de gemeenschap opbouwen van uw Zoon, die met U leeft, vandaag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen.
Allen: Amen.

Woorddienst:

Eerste lezing: De roeping van Mozes.

Uit het boek Exodus

Op een dag hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro in de buurt van de berg Horeb. Opeens zag hij iets vreemds. Een doornstruik stond in brand, maar hij verbrandde niet. Toen hij nieuwsgierig dichterbij kwam, hoorde hij een stem.

'Mozes! Doe je sandalen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben jouw God, de God van je voorouders.'

Mozes hield een hoofddoek voor zijn gezicht, want hij durfde God niet aan te kijken.

'Ik heb gezien dat mijn volk wordt onderdrukt en uitgebuit', zei God. 'Ik wil hen helpen en hen bevrijden uit de macht van Egypte. Ik zal hen brengen naar een

land dat goed en ruim is, een land van melk en honing, een land waar ze in vrijheid kunnen wonen. Jij moet naar de farao gaan en mijn volk wegleiden.'

'God,' schrok Mozes, 'dat kan ik toch niet zomaar doen!'

'Je hoeft niet bang te zijn, Mozes', zei God. 'Ik zal bij je zijn.'

Maar Mozes protesteerde. 'Als ik bij mijn volk, de joden, kom, en ze vragen me hoe die God heet die mij gestuurd heeft, wat moet ik dan zeggen?'

'Dan zeg je dat Jahwe je gezonden heeft', antwoordde God. 'Jahwe die met jullie bezig is, die het niet meer kan aanzien hoeveel verdriet jullie hebben. Jahwe, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob, zal jullie weg­voeren uit Egypte en jullie naar een land brengen waar het goed is om te wonen. Dat moet je aan de joden zeggen.'

Mozes schudde zijn hoofd. 'Ze zullen me niet geloven, ze zullen zeggen dat het niet waar is wat ik zeg, ze zullen denken dat jij niet echt met mij hebt gepraat.' God lachte. 'Dan leer ik je een tovertrucje om ze te overtuigen. Kijk, laat die stok die je daar vasthoudt maar op de grond vallen.'

Mozes liet zijn stok vallen en meteen kronkelde er een slang voor zijn voeten. Mozes sprong achteruit. 'Pak hem nu maar weer vast!' zei God.

Mozes pakte de slang vast en het werd weer een onbeweeglijke stok. 'Zo zullen de joden wel geloven dat ik het ben die je gestuurd heb', zei God. Maar Mozes bleef tegenpruttelen. 'God, ik ben niet zo'n vlotte spreker. Ik kom maar moeilijk uit mijn woorden en ik spreek traag. Dat zal niet opeens anders zijn omdat jij mij hebt gestuurd.'

God wuifde zijn bezwaren weg.'Wie geeft de mens een mond? Ben ik dat niet? Ik zal wel zorgen dat je kunt spreken, ik zal bij je zijn.

Ga nu maar, je hoeft niet bang te zijn. Ik laat je niet in de steek.'

Evangelie: JEZUS ROEPT LEERLINGEN

Lucas 5,1-11
Simon was moe. Met trage bewegingen spoelde hij de netten en keek na of er geen gaten hersteld moesten worden. De hele nacht waren hij en zijn broer Andreas op het meer geweest om te vissen, maar ze hadden niet eens genoeg gevangen om er zelf behoorlijk van te eten, laat staan om aan andere mensen te verkopen. Een eindje verder zag hij een groep mensen langs de oever van het meer wande­len. Jezus liep in hun midden en praatte maar door. Voor Simon hoefde het alle­maal niet meer. Een paar weken lang hadden Andreas en hij Johannes gevolgd. Ze waren onder de indruk geweest van wat Johannes zei, maar uiteindelijk bleef het bij woorden. Simon was niet geïnteresseerd in mensen die te veel praatten. Werken kwam voor hem op de eerste plaats. En dus waren Andreas en hij weer gaan vissen.

Kwam die Jezus nu naar hem toe? Inderdaad!

'Hallo, Simon', zei hij.'Mag ik een eindje meevaren in je boot? Dan kunnen we wat vis ophalen.'

Simon grijnsde. 'Mijn broer en ik hebben ons de hele nacht uitgesloofd, maar bijna niets gevangen', zei hij. 'Maar als u het wilt, proberen we het nog een keer.' Dan kan hij zelf zien dat vissen wel wat moeilijker is dan praten, dacht Simon.

'Vaar eens naar dat plekje, daar is het water dieper', wees Jezus. 'En gooi nu je netten uit.' Simon gehoorzaamde, maar hij geloofde niet dat het zou lukken. In diep water had je nog minder kans om de vis te slim af te zijn. Toen hij en An­dreas het net weer wilden ophalen, leek het ergens vast te zitten. Ook dat nog, dacht Simon kwaad.

Maar het net zat niet vast, het was zwaar omdat het hele­maal vol zat. Zo vol, dat ze het onmogelijk aan boord kregen. Simon riep Johannes en Jakobus, die in een boot vlakbij voeren. Samen brachten ze twee volle boten vis aan land.

Ze konden hun ogen haast niet geloven. Zoveel vis!

Simon keek Jezus verwonderd aan. Jezus lachte.

'Jij bent een goede visser, dat is wel duidelijk!' zei hij. 'Volgens mij kun je ook heel goed mensen vangen. Hen helpen als ze problemen hebben. Zorgen dat iedereen erbij hoort. Wil je dat niet eens proberen?' Simon zei niets, maar liet zijn netten liggen en volgde Jezus. Ook Andreas, Johan­nes en Jakobus gingen met Jezus mee.

's Avonds schoot Simon opeens in de lach. 'Jij bent toch wel de beste visser, Jezus!' zei hij. 'Jij hebt ons gevangen, mijn broer, mijn vrienden en mij!' Jezus knikte. 'Ik ben heel blij met mijn vangst', zei hij.Homilie:

Toediening van het sacrament van het vormsel
Vormheer:
Ik zie dat jullie een grote stap gezet hebben in het kiezen voor Jezus,

ook al zullen er nog wel veel vragen overblijven.

Daarom zou ik graag vragen aan God,

die jullie ontmoet hebben, dat Hij jullie helpt

om licht voor anderen te zijn.
Duiding door vormheer van het sacrament van het vormsel.
Ik nodig al wie op deze weg wil verder gaan uit,

om recht te staan zodat ik jullie

op een heel speciale manier

Gods kracht kan doorgeven.Geloofsbelijdenis:
Ik geloof

dat ik nooit alleen ben

dat God bij mij is,

dat Hij mijn Vader is.


Ik geloof

dat God zijn Zoon

naar de aarde gezonden heeft

om voor mij een Licht te zijn.


Ik geloof

dat de Geest van Christus

in mij leeft en werkt
Ik geloof

in de grote gemeenschap van de Kerk.

Daartoe wil ik behoren.
Ik geloof

dat God voor mij

het leven wil, elke dag opnieuw.

Gebed bij de handoplegging
Almachtige God,

Vader van onze Heer Jezus Christus,

door de doop uit water en de Heilige Geest

hebt Gij deze jongens en meisjes

tot nieuw leven gewekt

en bevrijd uit de macht van het kwaad.

Zend over hen uw Heilige Geest,

de trouwe helper.

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,

de Geest van raad en sterkte,

de Geest van vroomheid en liefde

en vervul hen met eerbied

voor uw heilige naam.

Door Christus onze Heer.


Amen.
Persoonlijke toediening van het sacrament van het vormsel.

……………………….. ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.


Vormeling : AMEN
Een applaus voor deze jonge mensen!

WAAI ONS DOOR

(naar “Walk in the Light”)


O, Goede Geest, die om ons is:

waai, waai, alsmaar door!

Je licht vult onze duisternis:

waai, waai, alsmaar door!


refrein:

Waai, alsmaar door

Waai, alsmaar door

Waai, alsmaar door;

God, daar gaan we voor!
Beadem ons met Jezus’ Geest;

waai, waai, waai ons door!

Het vuur dat onze kou geneest,

waai, waai, waai ons door!


O, Vader Zoon en Geest tesaam,

waai, waai, alsmaar door!

We willen leven in jouw naam,

Waai, waai, alsmaar door!


Voorbeden: (samengesteld door de vormelingen tijdens het slotweekend)
Elke dag worden er duizenden kinderen

mishandeld en gedood.

Wij bidden voor deze kinderen die niet

dezelfde kansen als ons hebben.

Laat ons bidden.
Allen: Wij bidden U.

Verhoor ons, Heer.
Ik bid voor een wereld zonder oorlog.

Wij bidden voor een wereld zonder bedrog.

Ik bid voor een wereld naar Jezus voorbeeld

en dat ik me dat niet verbeeld.

Ik bid voor mijn geloof

en zonder dat ik dat beloof.

Dit is mijn voorbede,

geschreven met een reden.

Ik geloof in een wereld vol van vrede.

Laat ons bidden.


Allen: Wij bidden U.

Verhoor ons, Heer.
Laat ons bidden voor vrede op deze grote dag.

In plaats van geweren voor kinderen, zouden

we ze moeten steunen.

Ze moeten niet schieten maar liefde geven

aan elkaar.

Laat ons bidden.


Allen: Wij bidden U.

Verhoor ons, Heer.
Wij bidden voor Jezus, Hij die zijn leven

heeft gegeven voor het volk.

Wij bidden voor de familie die aanwezig zijn

op deze feestelijke dag.

Wij bidden ook voor alle overleden

familieleden die we er vandaag zo graag

hadden bij gehad.

Laat ons bidden.


Allen: Wij bidden U.

Verhoor ons Heer.
Eucharistisch gebed:
V. De Heer zal bij u zijn.

A. De Heer zal u bewaren.

V. Verheft uw hart.A. We zijn met ons hart bij de Heer.

V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.A. Hij is onze dankbaarheid waardig.

V. Ja, goede Vader,

Het is een feest voor ons U dank te zeggen

en met Jezus voor U onze vreugde uit te

zingen.
A. Geloofd zijt Gij die van ons houdt.


  1. Zoveel houdt Gij van ons,

dat Gij voor ons gemaakt hebt

deze mooie wijde wereld.


A. Geloofd zijt Gij die van ons houdt.
V. Zoveel houdt Gij van ons,

dat Gij ons samenbrengt in Hem

als kinderen van één familie.
A. Geloofd zijt Gij die van ons houdt
V. Voor zoveel liefde

willen wij U loven en prijzen,

en wij zingen van dankbaarheid

met de engelen en de heiligen

die U aanbidden in de hemel:
Heilig, heilig is onze Heer
Heilig, heilig, heilig, heilig, heilig onze God alleen,

Heer van hemel en van aarde, heilig onze God alleen.

Heilig, heilig, heilig, heilig, heilig onze God alleen,

Hij is Heer van alle tijden, heilig onze God alleen.
Hij gaat op weg met ons, mensen. Hij leeft waar mensen opstaan.

Van hemel en van aarde is Hij alleen de Heer.


Heilig, heilig, ….
Gezegend zij die in Godsnaam het Goede Nieuws verspreiden

het grote verhaal vertellen: bevrijding is nabij.


Heilig, heilig, ….
V. Ja, gezegend zij Jezus

die Gij hebt gezonden,

de vriend van armen en kleinen.

Hij is ons komen tonen

hoe wij van U kunnen houden,

en van elkander.

Hij is het hart van de mensen komen zuiveren

van het kwaad dat vriendschap verhindert,

van de haat die het geluk belet.

Hij heeft zijn Heilige Geest beloofd

die met ons zal zijn van dag tot dag

opdat wij zouden leven van uw leven.


God, onze Vader,

wij bidden U: zend uw Geest

opdat dit brood en deze wijn

het lichaam en bloed worden

van Jezus, onze Heer.

De avond voor Zijn dood

heeft Hij ons uw liefde betuigd:

Hij was aan tafel met zijn leerlingen;

Hij nam een stuk brood,

zegde een gebed

om U te zegenen en te danken;

Hij verdeelde het brood

en gaf het aan zijn leerlingen

terwijl Hij zei:

Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn lichaam dat

voor u gegeven wordt.

Dan nam Hij een beker met wijn.

Nogmaals zegde Hij een gebed

om U te danken;

Hij liet de beker rondgaan bij

iedereen en sprak tot hen:


Neemt deze beker

van het nieuwe altijddurende verbond;

dit is mijn bloed

dat voor u en alle mensen wordt vergoten

tot vergeving van de zonden.

Dan zei Hij tot hen:

blijft dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.


A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij

belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
V. Hier gedenken wij, goede Vader,

de dood en de verrijzenis van Jezus,

de Redder van de wereld.

Hij heeft zichzelf aan onze handen

toevertrouwd om het offer te zijn

dat wij U thans opdragen en om ons

naar U toe te leiden.

Verhoor ons Heer, onze God,

deel uw Geest van liefde mee

aan allen die aan deze tafel aanzitten,

vooral aan deze jongens en meisjes

die wij de handen hebben opgelegd en gezalfd. Maak hen sterk in het geloof,

laat hen groeien in uw en onze liefde;

dat ze zich verbonden weten met

uw kerk, met Paus Benedicus,

met onze bisschop, Paul Van den Berghe,

de andere bisschoppen en met allen

die werken voor uw volk.


A. Samen één om U te loven!
V. Vergeet niet hen van wie wij houden,

vooral de ouders, de peter en meter

van deze jongens en meisjes,

en allen die met hen de weg gaan

door het leven.

Herinner U allen die gestorven

zijn en ontvang hen met liefde in uw huis.
A. Samen één om U te loven!
V. Breng ons bij U

samen met de maagd Maria,

moeder van God en onze moeder,

als de dag gekomen is

voor het grote feest in het koninkrijk

der hemelen.

Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn,

van Christus, onze Heer,

U toezingen en blijven toezingen:
A. Samen één om U te loven!
V. Door Hem en met Hem en in Hem

zal uw Naam geprezen zijn,

Heer, onze God, almachtige Vader,

in de eenheid van de Heilige Geest,

hier en nu en tot in eeuwigheid.
A. Amen.

Laten we rechtstaan, (de vormelingen rond het altaar) ,elkaar de hand reiken, over de rijen heen, met Jezus bidden en zingen:


Onze Vader

A. Onze Vader in de hemel

geheiligd zij uw Naam.

laat uw Rijk van liefde komen

en doe steeds uw Wil verstaan.

Geef ons brood om van te leven

vergeef ons onze schuld.

Leid ons nimmer in bekoring

maar verlos ons van het kwaad.

Want van U Heer is het koninkrijk

Alle krachten behoren U toe.

Laat ons leven van uw heerlijkheid

in de eeuwen der eeuwen Amen.

(de vormelingen gaan de vrede wensen en deze wordt door iedereen verder doorgegeven in gans de kerk)Vrede voor alle mensen:
Vrede voor alle mensen,

de vrede van de Heer.

Vrede voor u, voor mij, voor ons:

de vrede van de Heer.

Vormheer: Lam Gods, dat wegneemt

de zonden der wereld.


Allen: Ontferm U over ons. (2x)

Geef ons de vrede
Vormheer: Zalig zij die genodigd zijn

aan de maaltijd van de Heer.

Zie het Lam Gods, dat wegneemt

de zonden der wereld.


Allen: Heer, ik ben niet waardig

dat Gij tot mij komt

maar spreek

en ik zal gezond worden.
Communie:

Slotgebed:
Goede Vader,

Gij hebt het geloof van deze jongeren gesterkt

door uw Geest.

geef hun de kracht

om vanuit dit geloof te leven

en bij te dragen

tot het geluk en de vrede in de wereld,

door Christus, onze Heer.


Zending en zegen:
Beste jongens en meisjes,

jullie ouders, peters en meters,

alle parochies uit Berchem

verwachten veel van jullie in de toekomst.


Wij hopen dat jullie als gevormde, jonge christenen

actief blijven deelnemen

aan het leven van onze kerkgemeenschap.

Daar komt tot volle ontplooiing

wat jullie vandaag beloofd hebben.
Moge Gods Geest die je vandaag ontvangen hebt,

je sterken in het geloof

je begeleiden in de liefde

en je vervullen met hoop.

Daartoe zal ik jullie allen de zegen geven.

(rechtstaan)


Zegene jullie de almachtige God

Vader, Zoon en heilige Geest.


Allen: Amen.

GO 4 GOD

tekst en muziek Johan Govaerts


Samenzijn als kiezelsteentjes naast elkaar.

Om ons heen het water, nee niet even maar.

Duiken in de kring van Jezus’ eigen kleur:

dat geeft ons een prima humeur!


refrein:

Go 4 God! Go 4 God!

’t Is geen fantasie, maar leven tot en mét!

Go4 God! Go 4 God!

Want zijn deur staat nooit op belet!
Handen uit de mouwen voor m’n medemens.

Samen mogen bouwen aan Gods diepste wens.

Handen op de schouder als een goede vriend:

hij duwt ons vooruit op de wind.


Jij komt ons verrassen met wat wijn en brood

en we zitten samen in dezelfde boot.

Varen op de zee: dat hebben wij geleerd;

samen loopt dat voortaan gesmeerd.


Jij hebt ons geroepen om op weg te gaan.

Worden zoals Jezus en zijn stem verstaan.

Merken onderweg: een warme wind die waait:

’t vuur van God dat in ons oplaait!Werden gevormd op zaterdag 26 januari 2008
Glenn Beerlandt Chiara Bral

Lien Claeys Nick Cuypers Sam De Hert Lorenzo De Luca Andy De Meulder Hélène De Vos Wouter Dister Wendy Gomes

Pauline Hellemans Axelle Hemels Hannah Jacobs Laurence Joossens Eveline Jouk Louis Lebon Manon Limousin Henri Luyckx Joke Meuldermans Laurel Ntibashirakandi Adriaan Pietermans Davinia Podda Wesley Puttemans Aäron Scheirs Vinnie Schelfhaut Laurens Siemons Diego Sobral D’ Acquinto Karen Van Beek Sandy Van Gool Julie Van Leeuwen Eugenie Van Mieghem Amber Vandeloo Carl-Eduard Van Mieghem Claudia Verheyen

Guilliaume Verhaegen Kimmy Vicidomini Pauline Waeghe Kelly Weiszenberg

Yamsi Willaeys
Wij danken:
Vormheer Bisschoppelijk vicaris Louis Van Lommel
De pastoors en diakens van de federatie Berchem
Johan Govaerts, het koor en de organiste voor de muziek
De acolieten
Alle catechisten voor hun inzet
U voor uw meevieren met deze jonge mensen


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina