Tekst: Jakobus 5: 16-20Dovnload 13.8 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte13.8 Kb.


1Da Begi foe Wan Regtvaardiki Soema

Tekst: Jakobus 5:16-20 16. Bekenti oen sondoe wan na trawan, en begi gi trawan, so dati oen sa kom boen baka. Da tranga begi foe wan regtvaardiki soema kan doe foeroe foe troe. 17. Elia ben de wan soema nanga da srefi firi leki wi abi, en a ben begi tranga dati alen no sa fadon; en alen no ben fadon na tapoe grontapoe drie jari nanga siksi moen langa. 18. En a ben begi baka, en hemel ben gi alen, en grontapoe ben meki hem froktoe. 19. Brada, efoe iniwan foe oen dribi komopo foe da waarheid, en wan soema drai hem kom baka; 20. Meki hem sabi dati da soema disi drai wan sondoe soema komopo foe da verkeerti pasi disi a de waka, sa verloesoe wan sieli foe dede, en a sa kibri foeroe sondoe.
Inleiding: Wi si dja dati Gado ben taki abra fa begi kan doe foeroe, en A ben gebruiki Elia leki wan voorbeeld gi wi. Meki wi loekoe na san ben pasa nanga hem, bikasi efoe a de wan soema leki wi, dan wi kan gi Gado wan kans foe gebruiki wi toe.


 1. Wi no sabi foeroe abra da fosi libi foe Elia

  1. A ben komopo foe Gilead, wan presi na ini da “boesi” na abrasei foe da Jordaan liba

  2. A ben abi wan krosibei relatie nanga da Gado foe Israel. A ben sabi dati A de na libi

  3. A ben sabi Bijbel boekoe:

   1. Leviticus 26:14-20

   2. Deuteronomium 11:26-28

   3. Deuteronomium 28:15, 22-26

 2. Wi sabi dati Achab ben doe foeroe ogri na ini Israel

  1. A ben trow nanga Izebel, wan oema priester foe Baal foe Sidon. A ben tjari 450 priester foe Baal & 400 priester foe Astarte kom

  2. A ben opo altari foe dem falsi gado na ini da heri kondre

  3. Israel ben go doro foe dini dem falsi gowtoe pikin kaw foe Jerobeam

 3. Gado ben sori hem foe go na Achab

  1. A ben go - A ben taigi Achab dati a ben tanapoe na fesi foe Gado. Daarom a no de so wan skreki sani foe tanapoe na fesi foe da kownoe.

  2. A ben taigi hem dati alen efoe dow no sa fadon te leki a taki so

Punt I - Wan soema moesoe abi wan boen relatie nanga da libilibi Gado, en foe arki na Hem woortoe en begi na Hem.

 1. Gado ben komanderi Elia foe go kibri na da kriki Cherith

  1. Watra ben komopo foe da kriki

  2. Ma dem sortoe tingi fowroe sa tjari njanjan gi hem - pe? Drape

  3. Elia ben gi Gado jesi

  4. A ben si dati Gado sa sorgoe hem

  5. A ben abi foe leri saka-fasi, foe teki da voorziening komopo foe tingi-fowroe

  6. Te foe kaba, da kriki ben kom drei. Ma Elia ben wakti foe Gado

Punt II - Gi Gado jesi, en wakti te leki A sa sori joe san joe moesoe doe, en doe dati

 1. Gado ben seni hem go na Zarefat, krosibei na Sidon foe kisi jepi foe wan weduweMoro saka-fasi & moro leri foe vertrouw Gado

  1. A ben komopo helemaal foe Israel en go na ini da heiden kondre foe Izebel. En foe doro drape, a ben abi foe waka 100 mijl doro da kondre pe Achab ben soekoe hem

  2. A ben si dati da angritem ben de so tranga drape toe, en da weduwe ben pina te leki a sa dede

   1. A ben vertrouw Gado

   2. Gado ben sorgoe dem

  3. Wi si dati da pikin foe da weduwe ben dede. A ben klagi na Elia, ma Elia ben teki da pikin en a ben begi Gado

   1. Gado ben doe wan bigi wondroe-wroko foe opo da fosi dedesoema

Punt III - Pasensi en gi jesi na ini ala situatie- en no frede foe aksi Gado foe doe bigi sani

 1. Gado ben seni hem go na Achab, en dan Gado ben taki dati A sa seni alen baka.

  1. A ben go alwasi kande Achab ben wani kiri hem

  2. Wi si da tori foe Obajda

   1. Wan boen man disi ben lobi Gado

   2. A ben kibri 100 profeti en hori dem na libi

   3. Ma tokoe a ben tan na ini da dienst foe Achab - compromis ben moesoe de

  3. Achab ben taki dati Elia ben trobi Israel. Ma Elia ben sori krin dati a de Achab disi ben trobi Israel. En vaak wi si da tori disi pasa

  4. Elia ben seti da stree na fesi, en Achab ben gi jesi

 2. Da stree na tapoe da bergi Karmel

  1. Dem profeti foe Baal ben dini da zon-gado, so dem no man weiger

  2. Da fasi dati dem seti da stree de krin

  3. Dem falsi profeti no ben kan doe noti

  4. Elia ben sori fa a ben bribi, en a nati alasani\

  5. A ben begi wan leisi nomo, en da faja ben fadon

  6. Elia ben graboe dem falsi priester en a ben kiri dem

 3. Now Elia ben seni Achab go njan, en a ben go begi

  1. A ben begi 7 leisi, en wan pikin wolkoe ben de

  2. Dan a ben seni wan boskopoe seni Achab foe meki hemsrefi klari

  3. Elia ben lon moro snel leki da asiwagi foe Achab

Punt: - Vertrouw tapoe Gado, en begi go doro

 1. Now wi kom na wan sari sani.

  1. Izebel ben jere, en a ben seni wan boskopoe dati a sa kiri Elia

  2. Elia ben lowe go kibri. Wi no leisi dati a ben begi fosi aksi Gado san a moesoe doe

  3. So di Israel ben abi hem fanowdoe foe seti da kondre boen, a no ben de

  4. Tokoe Gado ben gi hem pardon, A ben sorgoe hem, en A ben seni hem go baka na hem wroko

  5. Moro lati, a ben taki abra da kroetoe over Achab & Izebel, en a ben opo da skoro foe dem profeti

  6. Te foe kaba, a ben go direkt na hemel, en libi Elisa na baka

Punt: Dem moro tranga man kan fadon toe - a de leki wi. Ma Gado kan opo dem baka

 1. Lobiwan, Gado loekoe foe soema leki Elia. Di Elisa ben kisi da mantel foe Elia, a ben aksi: Pe da Gado foe Elia de? Ma Gado aksi: Pe dem Elia foe tide de?

  1. Soema disi vertrouw tapoe Gado

  2. Soema disi no frede wan sani boiti sondoe

  3. Soema disi sa gi jesi na da woortoe foe Gado

  4. Soema disi no sa loekoe na libisoema, en san libisoema kan doe, ma tapoe Gado en san Gado wawan kan doe

  5. Soema disi sa teki tem nofo foe begi na Gado omeni leisi foe troe te leki Gado srefi piki foe hemel

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina