Telefoon: 013-507 91 46Dovnload 13.67 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte13.67 Kb.Openbare Basisschool

De Regenboog

Schoolstraat 8

5111 XP Baarle-Nassau

Telefoon: 013-507 91 46
E-mail:


obs.de.regenboog@opmaat-scholen.nl
Website:

www.obsderegenboog.info

Koningsdag:

Morgen gaan we met de school naar het klimbos in Goirle. U heeft daar afgelopen dinsdag een extra informatie brief over ontvangen. Lees deze nog eens goed door!


Luizen controle:

Op woensdag 11 mei gaat het “luizenteam” weer aan de slag. Het zou fijn zijn als er die dag geen moeilijke vlechten in de haren zitten en geen gel.

Mochten er luizen gevonden worden, dan wordt u door de leerkracht hiervan op de hoogte gebracht.

Schoolbezoek:

Op donderdag 12 mei komt Marius Liebregts op schoolbezoek. Hij is algemeen directeur van stichting Opmaat en komt 1 keer per op alle scholen binnen deze stichting. Hij zal dan n gesprek gaan met Jan en Remko, maar komt ook een kijkje nemen in de klassen.

Activiteiten in april en mei:

22-04: Koningsspelen

25-04 t/m 06-05 Meivakantie

11-05: luizencontrole

16-05: Tweede pinksterdag (Vrij)

19-05: Ouderinfo 16

23-05: Start projectweekCentrale eindtoets:

Afgelopen week hebben Sem, Isa en

Julia (groep 8) de eindtoets gemaakt.

In de week van 16 mei wordt de uitslag op

papier naar school gestuurd en krijgen de

leerlingen het mee naar huis.

Projectweek:

Van 23 mei t/m 03 juni besteden wij

School breed aandacht aan hetzelfde

project. Dit jaar hebben we gekozen voor

thema Afval.

Op dinsdag 24 mei hebben de groepen 3 t/m 8

een workshop. Hiervoor hebben we jullie hulp

nodig. Wij willen u vriendelijk verzoeken om

samen met uw kind minimaal 1 plastic tas met

schoon afval te vullen en deze mee te geven

naar school. Denk daarbij aan lege kartonnen

of plastic verpakkingen, schone/droge petflessen,

oud papier, kurken, eierdozen, oude keuken/wc

rollen, versleten lapjes etc.


Let op: geen glas, lege batterijen of andere

Materialen die gevaarlijke stoffen bevatten,

zoals lege flessen van chloor en dergelijke!
De verdere invulling van het project volgt.
Oproepje:

Heeft iemand nog reserve kleding liggen die

wij in de kleuterklas mogen hebben?

Broeken, truitjes, hemdjes, sokken ed….


Beste ouders verzorgers,

 

Zo rond de meivakantie loopt vanuit school altijd al de blik naar komend schooljaar wat betreft de indeling van de groepen. Ondanks het huidige lange schooljaar hebben wij onze “gewone” tijdplanning gevolgd en kunnen wij u de volgende indeling laten weten voor schooljaar 2016-2017:  • Groep 1-2-3       (ongeveer 19 leerlingen)

  • Groep 4-5           (ongeveer 15 leerlingen)

  • Groep 6-7-8       (ongeveer 18 leerlingen)

  • Deze indeling is het resultaat van een zo sterk mogelijke inzet t.a.v. o.a. de sociaal-emotionele en cognitieve leeropbrengsten, specifieke ondersteuningsbehoeften en leerlingaantallen per groep. De groepen gaan, evenals dit schooljaar, ’s morgens niet uiteen in vier instructiegroepen maar werken gedifferentieerd vanuit hun vaste groep. Gedurende het onderwijsinhoudelijk ontwikkeltraject van dit schooljaar hebben we de kwaliteit en structuur hiervoor geborgd. Vanuit de MR zijn ook enkele aandachtspunten geformuleerd die het meest tot hun recht komen in bovenstaande verdeling. Genoemde onderwerpen zijn bijvoorbeeld: ondersteuning groep 1, versoepeling overgang groep 2 naar groep 3, specifieke leerlingzorg en groepsgrootte.

  • De agenda van de eerstvolgende MR-vergadering (donderdag 19 mei) hebben we wat betreft tijd ruimer gemaakt. Wanneer u als ouder interesse heeft aan om aan sluiten voor informatie of vragen over de formatie van komend schooljaar of stand van zaken IKC vorming Uilenpoort praat onze directeur Remko Meeuwsen u graag bij vanaf 19.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur. Aansluitend zal de MR van school haar agenda zelf verder behandelen.

 

Aanmelden voor de agenda van 19.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur kan via het volgende mailadres: saskia.laurijsen@opmaat-scholen.nl Mocht de belangstelling gering zijn dan nemen wij persoonlijk contact met u op voor het best mogelijke moment van afstemming.

Ouderinfo 15

21 april 2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina