Termijnagenda raadscommissie leefomgeving 16 januari 2007Dovnload 59.61 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte59.61 Kb.

TERMIJNAGENDA RAADSCOMMISSIE LEEFOMGEVING 16 januari 2007

onderwerp

aangemeld door

in vergadering

te agenderen

Aanpassing openbare ruimte Molenwijk

DB

14-06-2005

16 januari 2007

Beleidsnotitie verhuringen tuingrond/water

DB
16 januari 2007

Onteigening Centrum Banne

DB
16 januari 2007

Discussie onkruidbestrijding

CIE

05-09-2006

6 februari 2007

Investeringsbesluit/SP De Banne: Aakstraat

DB
6 februari 2007

Buurtbeheer

CIE

07-12-2006

6 februari 2007

Meerjarenprogramma (MJP)

CIE

07-12-2006

6 februari 2007

Halfjaarlijkse stand van zaken Noord/Zuidlijn en Noorderpark

DB

20-06-2006

2 keer per jaar

Vergunningverlening Gehandicaptenparkeerkaarten13 maart 2007

Voortgangsrapportage Fonds Kwaliteit Openbare Ruimte


Stand van zaken wateroverlast Meerpad/ Molenpad

CIE

26-09-2006
Strategische Vastgoednota

DB

07-12-2006
Noord-Zuidlijn

LN

07-12-2006
Nota Fiets

DB

07-12-2006
Activiteiten in het kader van de Luchtkwaliteit

GL/PvdA

07-12-2006
Brede behandeling Verkeer en Vervoer

GL/PvdA

07-12-2006
Resultaten Rekenkamercommissie-onderzoek Vastgoed

RKCPlanafsluiting Hamerstraat e.o., deelexploitatie Aambeeldstraat

DB
8 mei 2007

Planafsluiting Noorderstrook

DB
8 mei 2007

Planafsluiting Kop Zijkanaal I

DB
8 mei 2007

Planafsluiting Corn. Douwesterrein, deelgebied 3

DB
8 mei 2007

Planafsluiting Twiske-Zuid

DB
8 mei 2007

Planafsluiting restplan Kadoelen-Oostzanerwerf

DB
8 mei 2007

Planafsluiting Oplagen Nieuwendam (grexnr. 40.02)

DB
8 mei 2007

Planafsluiting Oplagen Nieuwendam (grexnr. 440.01)

DB
8 mei 2007

Investeringsbesluit/SP De Banne: Marjoleinterrein

DB
8 mei 2007

Ontwikkeling Afvalstoffenheffing

DB
5 juni 2007

Rapportage Meldingen Openbare Ruimte

DB
5 juni 2007


LANGE TERMIJNAGENDA


onderwerp

aangemeld door

in vergadering

te agenderen

De Bongerd (maaiveldontwerp)


Projectbesluit/Investeringsbesluit Mosveld (grex)


Zuideinde (grex en maaiveldontwerp)


Schellingwouderschool (grex en maaiveldontwerp)


Twiske-Zuid (grex en maaiveldontwerp)


Deelgebied 0 Corn. Douwesterrein (stratenplan)


Overhoeks (stratenplan)


Herprofilering Grasweg


’t Schouw


Maaiveldontwerp Elzenhof


Investeringsbesluit NZ-lijnstation Buikslotermeerplein


Bouwenveloppen Buiksloterham


Beleid vastgoed en onroerende zaken
JAARLIJKS TERUGKERENDE ONDERWERPEN


onderwerp

aangemeld door

in vergadering

te agenderen

Afvalstoffenheffing


Afsluiten grondexploitaties


Planning jaaroverzicht stadsdeelwerken


Plan van Aanpak achterstallig onderhoud wegen


Jaarlijkse rapportage markten


Jaarlijkse rapportage havens


Jaarlijkse rapportage landelijk Noord


Dierenwelzijn


Buurtgericht werken


Verkeer en vervoer (overleg GVB/ROA)


NoorderparkOVERIGE VRAGEN/OPMERKINGEN

onderwerp

ingebracht door

in vergadering

actie/afgehandeld

cursus GREX, bestemd voor alle raadsleden/waarnemers

Commissie
31 januari 2007

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina