TerNatuurken Nr. 110 – oktober 2006Dovnload 105.87 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte105.87 Kb.
België-Belgique

PB-PP


1740 TERNAT

BC 9602


Afdeling Groot-Ternat

TerNatuurken


Nr. 110 – oktober 2006 Verschijnt driemaandelijks

Twaalfde jaargang
Verantwoordelijke uitgever :

Afgiftekantoor 1740 TERNAT Marc Vandenhende

P409519 Afzendadres:

Weidelaan 39 1742 Sint-Katharina-LombeekInformatieblad van

Natuurpunt V.Z.W.

Afdeling Ternat
Oplagen:
200 exemplaren.
Artikels voor ons TerNatuurken zijn altijd welkom bij :

Ann WauterechtKleemstraat 43

1741 Ternat
02/569 03 47 cornette.wauterecht@skynet.be
Lidmaatschap :
20€ op rekening 734-1691817-49 van Natuurpunt Afdeling Ternat

Zij zijn er voor UVoorzitter / vertegenwoordiger in GECORO en MILIEURAAD

Marc Vandenhende-Weidelaan 39-1742 St.-Katherina-Lombeek

 02/582.53.33-marc.vandenhende1@telenet.be
Penningmeester / ledenadministratie

Johan Cornette -Kleemstraat 43-1741 Wambeek

 02/569.03.47-cornette.wauterecht@skynet.be
Conservator / verantwoordelijke beheerswerkgroep / vertegenwoordiger in MILIEURAAD en bij VZW ZENNE, ZUUN & ZONIËN en STUURGROEP LIEDEKERKEBOS

Luc Platteau -D’Hoef 4-1741 Wambeek

02/582.47.18-luc.platteau@belgacom.net
Verantwoordelijke amfibieënwerkgroep

Sven Van Campenhout -Muilemlaan 18 -1742 St.-Katherina-Lombeek

02/582.76.90-svancampenhout@telenet.be
Vlinderdeskundige

Serge Van Cleynenbreugel-Ternatstraat 33-1742 St.-Katherina-Lombeek

02/582.72.21-Serge.VanCleynenbreugel@Scarlet.be
Ternatuurken

Ann Wauterecht -Kleemstraat 43-1741 Wambeek

02/569.03.47-cornette.wauterecht@skynet.be
Wandelingen

Henri Vanhuffel-Meersstraat 150 B -1742 St.-Katherina-Lombeek

 02/582.22.09-hayot.mobil@mail.be
Vertegenwoordiger in commissie erfgoed (CULTUURRAAD) / MILIEURAAD / STUURGROEP LIEDEKERKEBOS

Geert De Feyter -Van Cauwelaertstraat 25-1740 Ternat

 0474/421600-geert.defeyter4@yucom.be
Vertegenwoordiger in CULTUURRAAD

Frank Baeyens -Watermolenstraat 30-1742 St.-Katherina-Lombeek

 02/582.22.21

-

Bestuurslid

Karel Vanderborght-Watermolenstraat 34-1742 St.-Katherina-Lombeek

 02/582.35.04


Bestuurslid / zetelt in MILIEURAAD en GECORO

Marc Vermeir -Reukenstraat 7-1740 Ternat

 02/582.55.63-vermeir.marc@tiscali.be
Bestuurslid

Fransine De Ridder -Watermolenstraat 34-1742 St.-Katherina-Lombeek

 02/582.22.21- fransinederidder@skynet.be
Secretariaat

Rita Saerens –Processiestraat 67-1742 St.-Katherina-Lombeek

 02/582.45.96- saerens.rita@skynet.be
Steven De Greef –Heidestraat 63A-1742 St.-Katherina-Lombeek

 0485/ 36.99.18- steven_de_greef@pandora.be
WAT KAN U IN DIT NUMMER LEZEN?

Zij zijn er voor U 2

Voorwoordje 4

Onze T-shirts en sweaters 4

Verslag zomeruitstap Natuurpunt 27 augustus 5

Vrijwilligers gezocht 6

PERSBERICHT: Ooievaar Germaine veilig in Afrika! 6

Mijn bezoek aan de bibliotheek. 7

Investeren in zuiver water 8

Vogelnieuws: Roofvogeldemonstraties zijn alles behalve educatief 9

Dag van de natuur op zaterdag 18 november 2006 10

Japanse duizendknoop – Fallopia Japonica Ronse decr. 10

Wist je datjes 12

Trefdag 13

Veertiendaagse van het bos, oktober 2006 13

Agenda Natuurpunt 2006 14


Steun onze aankopen in de plaatselijke Natuurgebieden

Steenvoorde nr. 9411 en

Dronkenborre nr. 9953

Door storting op rekening 293-0212075-88 en vermelding van de projectnaam en nummer.

Voor giften vanaf 30€ ontvangt U een fiscaal attest.


Voorwoordje

Weet je dat de zon ons nu nog laat genieten in de septembermaand? Augustus was verdronken door extreme regenval. Extremen in het weer, het bestaat; en de ene extreme toestand veroorzaakt een andere extreme weervorm. Het oude spreekwoord zegt ons, en geeft eveneens een zekere houvast: “een andere maand, een ander weer”.


De week van het bos, een knalevenement, loopt van zaterdag 30 september toe en met zondag 15 oktober 2006. Op zaterdag 30 september om 17u zal er een receptie doorgaan georganiseerd door Bos en Groen. Iedereen is welkom! Natuurpunt Ternat heeft een schoolmap klaargestoomd met al thema “Meesters van het lichtruim – vleermuizen en avondvogels – alsook amfibieën. Een prachtig stuk en hiervoor wil ik Mevrouw Francine De Ridder vooral bedanken voor haar realisatie. Meer praktische info kunt U verder lezen in dit Ternatuurken.
Wij willen ook de kunstminnende organisatoren van Midzomer in Wambeek bedanken voor hun realisatie van de door kunstenaars gerealiseerde nestkasten. Ze waren prachtig en de openbare verkoop ervan was naar mijn inziens een succes. Mijn enorme dank hiervoor. De opbrengst wordt goed besteed voor de realisaties van Natuurpunt Ternat … kom maar kijken!
Misschien hebt U al gehoord dat er wordt geïnvesteerd en belegd in water, het goud van de toekomst. In Ternatuurken leest U meer over hoe we zo weinig mogelijk geld in het water willen gooien. Ook over tal van andere activiteiten vindt U zeker uw gading. Wij hopen binnenkort de scholengemeenschap van groot Ternat te verwelkomen in het Ternatuurken met hun realisaties, acties en vragen.
Ik sluit nu af met een donkere Westvleteren en op al het mooie dat ik dagelijks onderga en van geniet.
De groeten,
Marc Vandenhende

Voorzitter Natuurpunt


Onze T-shirts en sweaters


Cadeautip voor wie iets nuttigs wil geven: onze t-shirts en sweaters !

Ledenprijs : sweater : 17€, T-shirt: 9€. Te koop op al onze aktiviteiten of


voor een bestelling bel je, schrijf je of stuur je een email naar Luc Platteau

D’Hoef 4-1741 Wambeek


02/582.47.18
luc.platteau@belgacom.net

Verslag zomeruitstap Natuurpunt 27 augustus

Het ongeveer 4500 ha groot staatsnatuurreservaat “De Hoge Venen” is geen aaneengesloten veengebied, in tegenstelling tot wat dikwijls wordt gedacht. Hectaren bos, waarvan slechts enkele gemengd natuurlijk loofbos,begrenzen de verschillende venen. De grootste bospercelen zijn met fijnspar aangeplant. Niettemin bepalen deze bossen mee het zeer afwisselend uitzicht van dit uniek natuurgebied.


De gids wilde jullie laten genieten van een uitzonderlijk mooie wandeltocht maar niet zonder een kritische kijk mee te geven. Dit landschap startte zijn ontstaansgeschiedenis na het einde van de laatste ijstijd en is sedert een 1000 jaar terug door menselijke activiteit zeer geleidelijk maar grondig en onherstelbaar gewijzigd.

De laagste plaatsen - waar moeizaam door het veenmos millimeter per jaar een veenlaag groeide - zijn door plaggen, beweiden en andere landbouwactiviteit, bijna alle herschapen in open vlaktes begroeid met het pijpestrooitje. Op hellingen en hoogste plaatsen zijn de talrijke sparaanplanten het oorspronkelijk loofbos gaan domineren. De daartoe noodzakelijke drainagewerken hebben de waterhuishouding in de bodem grondig verstoord.


Tijdens de dagtocht van zowat 10km, wandelden we door enkele kleinere geïsoleerde stukken veen aan de zuidelijke helling van het hoogplateau. We kwamen dus in de minder gekende grensgebieden van het reservaat.
Vertrekkend vanuit Sourbrodt stapten we langs het veen van Troupa, één uitgestrekte open ruimte begroeid met het pijpestrooitje. In de wegkant ontdekten we op verschillende plaatsen prachtige blauw bloeiende klokjesgentiaan. Goed herkenbaar zijn op de buitenzijde van de diepblauwe kroon de 5 groene lengtestrepen. Deze plant is waardplant voor het gentiaanblauwtje waarop de vlinder eitjes afzet. Tijdens de eerste vervellingsfasen vreten de rupsen in de bloemen aan de vruchtbeginsels. Zij verlaten - ongeveer 0,5 cm - de bloem door gaatjes te boren door de blauwe kroon en laten zich dan vallen op de grond. Knoopmieren verslepen de rupsjes naar het mierennest, waar ze mierenbroed ‘mogen’ eten. In ruil voor de gastvrijheid produceren de rupsen een zoetsmakende stof die de mieren begeren. Ze overwinteren als pop en verlaten in het voorjaar als vlinder het mierennest. Het vlindertje is erg zeldzaam, toch hebben we ronde gaatjes in de blauwe bloemkroon van de waardplant gezien, wat hun aanwezigheid in het gebied mag bewijzen.

Aan de grens van dit stuk verlieten we even de weg om –via een knuppelpad- een afgebakend perceel van dichterbij te bekijken. Dat kleine gebied wordt nauwlettend beheerd als stukje geïsoleerd hoogveen en laat dan ook de soorteigen vegetatie opmerken.

Onopvallend en toch massaal aanwezig was de ronde zonnedauw. De fonkelende druppeltjes op de gesteelde bladranden lokken insekten. Deze blijven aan de kleverige stof plakken en worden door de hierin aanwezige enzymen verteerd.

Ook de kleine veenbes en reeds uitgebloeid beenbreek en wateraarbei werden opgemerkt.

Doorheen een sparrenaanplant – met rijpe blauwe bosbes in de bodemlaag - wandelden we naar het veen Nesselo. Daar kon het veenmos getoond worden. Deze mossen groeien bovenaan verder en sterven onderaan af. De dode cellen kunnen enorm veel water vasthouden. In de zure, zuurstofarme, waterverzadigde bodem kunnen dode resten nauwelijks tot ontbinding komen door de afwezigheid van bacteriën. Het organisch, vooral plantaardig, materiaal stapelt zich op en wordt turf. De turflaag neemt jaarlijks met zo’n 1mm toe in dikte in een onaangetast veengebied en krijgt met toenemende dikte dan de naam laag- en verder hoogveen toegewezen.
Verder door bospercelen naar Bergervenn, waar we van een middagpauze genoten met uniek uitzicht. Een regenbui verplichtte ons wel te schuilen onder een dikke spar. Via allerlei ‘omwegjes’ keerden we daarna terug richting vertrekpunt. Voor we de bovengrens van het Nesselo bereikten hebben de ‘voorste’ wandelaars een ree opgemerkt. Hoewel we dan verder “muistil”doorstapten, bleef het bij deze ene waarneming. Eventjes verder nog genoten van een pauze in de zon. Daar wel degelijk hengel (Melampyrum pratense) opgemerkt en schaduwkruiskruid (Senecio fuchsii).
De laatste kilometers onder een dreigende hemel doorgestapt naar het vertrekpunt.

Nadat de natte schoenen werden verwisseld, reden we naar de Tour de Botrange om van daar nog even het Fagne Wallonne te overzien aan het toeristisch platform.

Juist op tijd in het café en bij een pint een nieuwe afspraak gemaakt: volgend jaar verkennen we de C zones met een gemandateerde gids (?). Ondertussen regende het nog maar eens ….
Kristien De Wolf was de gids voor 15 Natuurpunters.

Vrijwilligers gezocht


Op 18 en 19 november 2006 is het weer zover. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen steken vrijwilligers de handen uit de mouwen voor een beter natuur in hun buurt. Jij kan zeker ook helpen want alle hulp is welkom.

Voor een overzicht van de activiteiten surf naar www.natuurpunt.be/dagvandenatuur.
PERSBERICHT: Ooievaar Germaine veilig in Afrika!Ooievaar Germaine, uitgerust met een satellietzender en hoofdrolspeelster van het project ‘Ooievaars zonder Grenzen', is op 7 september met succes vanuit Tarifa (Spanje) naar Marokko overgestoken. De andere 3 bezenderde ooievaars zijn in Spanje. Tia en Pumba verblijven op een huisvuilstort nabij Madrid en Kobe in de Ebrovallei in het noorden van Spanje (ten zuidwesten van Pamplona).

Ooievaar Germaine vertrok op 19 augustus vanuit dierenpark Planckendael en bereikte op 6 september het zuidelijkste punt van Spanje, nabij Tarifa. Op 7 september, haar 20ste dag sinds haar vertrek, stak ze over naar Afrika. Vorig jaar stak ze al over op haar 14de trekdag op 9 september, ze was toen pas op 27 augustus vertrokken vanuit Mechelen.

7 september was een goede trekdag in Tarifa want er werden 1.976 ooievaars geteld na bijna 8 dagen stilte in de doortrek door sterke wind en slecht zicht (data van Programa MigreS y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 2006). Dit seizoen werden 90.000 ooievaars geteld in de periode van 25 juli tot 7 september.

Germaine zal waarschijnlijk nog een 10-tal dagen nodig hebben om de Sahara over te zweven, zo'n 2.600 km moet ze zeker nog afleggen. Om Zuid-Spanje te bereiken heeft ze al meer dan 2.000 km afgelegd. Vorige winter begon ze haar verblijf in het zuidwesten van Mauritanië in het gebied ten noorden van de Senegal rivier. Later trok ze verder naar Mali en het noordwesten van Niger.

De satellietzender van Microwave Telemetry (VS) weegt 35 gram en zendt een signaal dat door ARGOS-satellieten en antennes kan opgevangen worden. De plaatsbepaling door de satellieten gebeurt door middel van het Doppler effect en de onderzoeker krijgt per e-mail een overzicht van de coördinaten waar de vogel zich ophoudt. Dit systeem laat toe een individuele vogel overal ter wereld te volgen.

Het project “Ooievaars zonder Grenzen” volgde sinds 1999, 25 ooievaars met satellietzenders en is een samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Natuur en Bos (Nico Verwimp: 02-553 75 03); Natuurpunt (Wim Van den Bossche: 015-29 72 49); Dierenpark Planckendael (Marleen Huyghe: 015-45 09 03) en het Zwin. (Kris Struyf: 050-60 70 86).

Meer informatie kan je vinden op http://www.ooievaars.be

Mijn bezoek aan de bibliotheek.


Vandaag ben ik wat gaan snuffelen in de leeszaal van onze bibliotheek. Daar staan natuurlijk een pak “lijvige” inkijkboeken. Eerlijk gezegd heb ik enkele uurtjes genoten, het is ook onmogelijk om ter plaatse een volledige boekbeschrijving te maken maar wat ik interessant vond vermeld ik graag:

Bossen van Vlaanderen L636.1

Dit boek maakt een studie over de historische ecologie van de bossen. Ik kan mij moeilijk inbeelden dat een natuurliefhebber hier niet aan zijn trekken zou komen. Mooi geïllustreerd, zeer bruikbare informatie, het gaat over historiek in onze eigen streek, een boek om regelmatig door te nemen in een rustige omgeving, ja, ik heb er van genoten in de leeszaal.

De thema’s:

Bodemgebruikevolutie;


Bosgebruik: kaphout en houtkanten;
Faunagebruik en –beheer;
Ontginning van bodemrijkdommen;
Beheersorganisatie;
Bodem als archief;
Flora: de spiegel van het verleden.

Nu ik weet dat hij in de bibliotheek voorhanden is, zal ik hem regelmatig eens gaan bekijken.Botanica. Meer dan 10.000 tuinplanten van A tot Z. L637.5

Zeer degelijk werk, goed geïllustreerd en makkelijk te oriënteren onderwerpen.Historische tuinen en parken van Vlaanderen L638.3

Dit is plezierig, in dit boek ontdek je een opsomming van historische tuinen in Vlaams Brabant, het Pajottenland en Zuidwestelijk Brabant.

Kastelen en parken in Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat… Ik heb er verschillende herkend uit mijn eigen geboortestreek en ze zijn mooi gefotografeerd en voor je ’t weet ben je aan het opzoeken wat de speciale bomen zijn die er nog te vinden zijn, hoe de tuin aangelegd is, wie de tuinarchitect was en nog zo veel meer.

Wat Ternat betreft, komen volgende locaties aan de beurt:

Kasteel Kruikenburg;
Kasteel Terlinden met zijn parkvijver en merkwaardige bomen;
Pastorie van de Sint Gertrudiskerk met zijn dikke beuk van 3 m stamomtrek.

Ga zeker dit boek eens bekijken.Natuurbeheer L570.3

Dit boek bespreekt de ontwikkeling van het hoe en het waarom van natuurbeheer in Vlaanderen. Het is fraai geïllustreerd en uiterst interessant.

Het boek is ontstaan door de medewerking van Argus, Natuurpunt en het Instituut voor Natuurbehoud. Ik ben ervan overtuigd dat onze beheerwerkgroep dit boek nog zal raadplegen.

Ziezo, dit voor wat de inkijkboeken betreft, het is een aanrader om af en toe eens te gaan neuzen in de leeszaal, rustig wat gaan lezen, dat moet kunnen.

Wat heb ik geleend?

Eetbare wilde planten – Winkler Prins

Die kleine Winkler Prins Miniuitgaven zijn zeer handig.


Eetbare wilde planten zijn ook weer zo’n beetje in de mode. We willen altijd maar wat originaliteit in de keuken brengen en met wat fantasie hoeft dit niet altijd uit de delicatessenwinkel te komen.

In dit boekje vind je een opsomming van planten die eetbaar of bruikbaar zijn, gevolgd door een receptje. Je kunt van sommige vruchten een originele jam maken en eventueel als een geschenkje aan je vrienden aanbieden. Op blz. 25 vind je een kalender die aangeeft wanneer je de planten/vruchten kan plukken.

Ik ga er zeker wat van uitproberen!

Graag gedaan! 50 jaar inzet voor natuur in Vlaanderen

We zijn wat fier dat het jubileumboek van Natuurpunt kan geleend worden in onze bibliotheek. Dit boek geeft een overzicht van wat onze vereniging dank zij de steun van onze leden op nationaal gebied heeft kunnen realiseren. Een prachtig kijkboek geïllustreerd door Misjel Decleer, de huisfotograaf van Natuurpunt. Je krijgt echt de kriebels om je laarzen aan te trekken en op verkenning te gaan. Mooi lees- en kijkboek.Natuurlijk Vlaams-Brabant – Alle natuurgebieden van de provincie

De auteur Herman Dierickx van deze wandelgids bespreekt 120 natuurgebieden van Vlaams-Brabant. Hij maakt melding van de beheerder, de hoofdingang van elk gebied en de oppervlakte. Zeg nu zelf, als je nu nog niet weet waar naartoe…

Geen langdradige uitleg, kort en bondig, een dergelijk boek bekijk ik graag, je moet tenslotte soms snel beslissen waar je vandaag nog gauw es naartoe wilt. Op pagina 122 vind je Ternat en zijn Hertegembos terug. De gebieden zijn alfabetisch gerangschikt en dus heel gemakkelijk terug te vinden.

Natuurfotograaf Marc Slootmaekers maakt het ons zeer moeilijk om een keuze te maken, van begin tot eind zijn de teksten vergezeld door de “perfecte” foto, ’t is dus heel normaal dat hij geregeld prijzen haalt bij internationale fotografiewedstrijden.

Ik weet één ding: bij gelegenheid koop ik dit boek!

Natuur in de buurt - Natuurbeheer en natuurbehoudbeleid in de gemeente

Dit boek dateert van 1985 en gaat uit van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten m.a.w. het huidige Natuurpunt en de Koning Boudewijnstichting. Het is een handleiding voor natuurbeheerwerken waar rekening gehouden wordt met landschapsecologie.

Het oogt wat ouderwets, de foto’s zijn wit-zwart en je zou de neiging hebben om te denken: niet meer van deze tijd. Maar, een knotboom blijft een knotboom en een heg een heg. De functie van zon planten of struiken, de aanplantperiode, snoeiperiode enz. blijven in 2006 identiek met 1985.

Na het grondig inkijken van dit boek denk ik dat, wie wil helpen aan natuurbeheer, geïnteresseerd is in bermbeheer, visie heeft in landschapsarchitectuur, informatie wil over vegetatie en nog zo veel meer, hier aan zijn trekken komt.


Investeren in zuiver water

Door minder water, even proper. Het kan. Met zijn allen verbruiken we elke dag gigantisch veel water. De gemiddelde Vlaming verbruikt per dag zo’n 110 liter. Terwijl, ja zeker, het met veel minder kan.


» De grootste waterverbruiker in een gezin is het toilet. Zorg dus voor een zuinig toiletspoeling door een toilet met een spaartoets en een stortbak met een kleine inhoud. U kunt de vlotter bijstellen, enkele gevulde waterflessen in de stortbak zetten, zodoende kunnen we minder water gebruiken.
» Voor vaatwas en wasmachine kies dan voor een laag gebruik. Laat ze draaien als ze machine goed vol is. Hoe lager de temperatuur van het wasprogramma, hoe lager ook het water- en energieverbruik. Laat vuile was beter een nachtje weken in plaats van een voorprogramma te gebruiken. Laat de kraan niet onnodig lopen bij het scheren, handen wassen of tanden poetsen.
» Als U een kraan 1 minuut laat lopen verbruikt U makkelijk 5 liter water. Een lekkende kraan kan op jaarbasis gemakkelijk 2.000 liter water laten verloren gaan. Herstel ook tijdig uw toilet.
» Was uw auto met een emmer en spons en het liefst met regenwater. Neem een douche in plaats van een bad. Met het water van één bad – 100 tot 150 liter – kan U drie keer douchen. En zelfs vijf keer met een spaardouchekop.
» Gebruik waar mogelijk regenwater, voor het toilet, de wasmachine, de schoonmaak en zeker om de auto te wassen en de tuin te besproeien. Maar gebruik ook regenwater met mate.
De gezinnen zijn verantwoordelijk voor 60 procent van het totale waterverbruik in Vlaanderen, zo’n 110 liter per dag. Per jaar wordt er in Vlaanderen 400 miljard liter drinkwater verbruikt. Vlaanderen kan dat alleen niet produceren, het tekort wordt dan ook aangevuld uit Wallonië, Nederland en Frankrijk. Het leiding water is in Vlaanderen perfect geschikt als drinkwater. Het voldoet aan erg hoge kwaliteitseisen en wordt constant gecontroleerd, door de drinkwatermaatschappij zelf, maar ook door de verschillende overheden. Flessenwater is dus zeker niet gezonder dan leidingwater.

Het feit is, dat we steeds voor ogen moeten houden dat slechts 0,6 procent van al het water op onze planeet zoet en vloeibaar is en dus geschikt voor menselijk gebruik. Laten wij de stelregel nastreven dat we met minder water even proper willen zijn, en waarom dan vraagt U zich misschien wel af. Wel omdat als de vraag naar water aan het huidige tempo blijft stijgen, zal tegen 2025 tweederde van de wereldbevolking mogelijk met een ernstig watertekort te kampen hebben.

Marc Vandenhende

Voorzitter NatuurpuntVogelnieuws: Roofvogeldemonstraties zijn alles behalve educatief


Vogelbescherming Vlaanderen maakt zich ernstige zorgen over de toename van demonstraties met roofvogels en uilen en de aandacht die ze in de media krijgen. Overal bieden bepaalde individuen – die zichzelf valkenier noemen – hun diensten aan in scholen, bij verenigingen, feestcomités en zelfs bij overheidsdiensten. Het is betreurenswaardig dat de meeste instanties daar positief op ingaan, vermoedelijk door gebrek aan de nodige achtergrondinformatie. Personen die roofvogelshows ten beste geven zijn in feite geen echte valkeniers, het zijn eerder – wat wij noemen – 'pseudo-valkeniers'. Deze mensen proberen onder het mom van natuureducatie hun boterham te verdienen. Zij beschikken vaak over een groot aantal dag- en nachtroofvogels, waarvan lang niet vaststaat of ze legaal werden verkregen. Het is al langer dan vandaag geweten dat roofvogelhorsten in de natuur worden leeggeroofd om aan de grote vraag van pseudo-valkeniers en andere 'roofvogelliefhebbers' te kunnen voldoen. Ook nestkasten – ondermeer van kerkuilen en torenvalken – worden hoe langer hoe meer geplunderd.

Roofvogels die met lederen riemen aan een blok of 'sprengel' worden vastgehouden en die af en toe eens mogen rondvliegen, kunnen natuurlijk het publiek bekoren, zoveel is zeker. Maar daarmee maak je de toeschouwers niet warm voor de bescherming van de roofvogels in de natuur, integendeel. Het publiek vindt dit wel leuk en bepaalde toeschouwers zouden dat ook wel willen doen. Het valt regelmatig voor dat scholieren ons vragen waar ze dit 'vak' kunnen aanleren. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen zijn roofvogels door hun aard en levenswijze ongeschikt om in gevangenschap te worden gehouden. Zowel door hun lichaamsbouw als door hun gedrag hebben deze dieren immers veel ruimte nodig. Zij vangen hun prooien door middel van een snelle vlucht of door het afleggen van lange afstanden, waarbij ze de omgeving afspeuren en hun prooi in een duikvlucht verrassen.

Het opsluiten van deze majestueuze vogels in kleine kooien of ze vastketenen aan een blok (beperking van hun bewegingsvrijheid), ziet onze vereniging als een ernstige vorm van dierenmishandeling. Het tonen van deze dieren in gevangenschap is alleen maar bedoeld als publiekstrekker en dient tot vermaak van de bezoekers. Dergelijke initiatieven hebben dan ook niets te maken met het geven van informatie over roofvogels of goede voorlichting over deze dieren in de natuur. Door deze vogels onder dergelijke omstandigheden te laten zien – waarbij zij zich in geen enkel opzicht natuurlijk kunnen gedragen – wordt de natuurbeschermingsgedachte geweld aangedaan. Om de dieren te kunnen gebruiken voor het geven van demonstraties zullen bovendien allerlei valkeniersmethoden worden toegepast, zoals het gebruik van lederen kapjes op de kop die de ogen bedekken om de vogels rustig te houden (huif) en zendertjes om ze te kunnen opsporen als ze ontsnapt zijn.

Bovendien worden de vogels hongerig gehouden zodat ze gemakkelijk met voedsel kunnen worden gemanipuleerd. Wil je écht aan educatie doen, ga dan met een roofvogelkenner op stap in de natuur. Ga bijvoorbeeld naar een elektriciteitscentrale waar een speciale nestkast voor Slechtvalken werd geplaatst. Daar kunnen de vogels in hun natuurlijke doen geobserveerd worden met behulp van telescopen en verrekijkers. Deze waarnemingen zijn een stuk spectaculairder dan die van een of andere getrainde hybridenvalk die naar een ronddraaiend stuk vlees aan een koord (loer) duikt.

Roofvogels en uilen horen thuis in de natuur. Het is een vaststaand feit dat jaarlijks vele tientallen ontsnapte roofvogels en uilen in bedenkelijke conditie in de Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren terechtkomen en dat andere in de natuur sterven omdat ze nooit hebben leren jagen. Het valt ook vaak voor dat ontsnapte vogels met hun lederen riemen in boomtakken verstrikt geraken en sterven door uitputting. Deze vogels waren voordien in het bezit van pseudo-valkeniers of ondeskundige particulieren en hebben nooit zelfstandig leren jagen. Het natuurlijke jachtinstinct is hen ontnomen door inmenging van de mens. Op educatief niveau zijn dergelijke demonstraties waardeloos, bovendien stimuleren ze anderen om ook een roofvogel of uil in huis te halen, met alle gevolgen vandien. Vogelbescherming Vlaanderen wil dat de regelgeving m.b.t. het houden van beschermde vogels strenger wordt gemaakt en dat (commerciële) roofvogeldemonstraties aan banden worden gelegd.

Wat zijn roofvogeldemonstraties?


De meeste mensen zullen al eens een demonstratie bijgewoond hebben. Een pseudo-valkenier geeft dan het beste van zichzelf op één of andere kermis, braderij, in een pretpark en zelfs op school met behulp van roofvogels en/of uilen. De meeste van deze mensen hebben een vergunning om (een) roofvogel(s) te houden, te vervoeren en er demonstraties mee te geven. De pseudo-valkeniers vinden dat zij hier niets mis mee doen en zijn van mening dat alles volgens de wet verloopt. Vogelbescherming Vlaanderen houdt hier echter een andere mening op na, namelijk dat dit alles niet echt diervriendelijk is. Je moet immers weten dat deze roofvogels op honger getraind worden en dat ze vóór een demonstratie een tijdlang geen voedsel krijgen.

Dat is trouwens de reden waarom roofvogels op zo'n demonstratie constant zitten te krijsen (lees: bedelen om voedsel). Je moet er maar eens op letten. Het eerste wat de vogel doet als hij terug op een lederen handschoen landt is met zijn bek naar de vuist gaan omdat hij weet dat daar voedsel in zit. Nachtroofvogels (of uilen) zitten op dergelijke demonstraties dan weer uren in de zon, een onnatuurlijke situatie voor nachtactieve roofvogels. Heel geregeld worden op roofvogeldemonstraties inbreuken vastgesteld op de Vlaamse vogelbeschermingregelgeving van 1981 en op de federale wetgeving inzake dierenwelzijn en -bescherming van 1986. Dergelijke demonstraties werken de handel in roofvogels en uilen bovendien in de hand.


Meer info op www.vogelbescherming.be


Dag van de natuur op zaterdag 18 november 2006

Om 9 u starten we met de opruiming van de kruinen van de populieren.


Deze oude en gevaarlijke populieren waarvan er aan de voet rot zijn en waarvan er reeds een is omgewaaid zullen vooraf gekapt worden door een boomkapper. De kapvergunning voorzag een heraanplanting; deze gebeurde reeds vorig jaar.Er werd een brede gemengde haag geplant van els, meidoorn, sleedoorn, hazelaar, gelderse roos, sporkehout, haagbeuk, eglantieren vredesesdoorn. Tezamen een 200-tal planten.

Deze haag zal dienen als schuilplaats voor vogels, amfibieën en insekten die zullen kunnen genieten van de bloemen en de bessen.


Tijdens de middag zal er soep zijn met brood.
Helpers kunnen gratis brandhout meenemen.
Contactpersoon : Luc Platteau 02/ 582 47 18.

Japanse duizendknoop – Fallopia Japonica Ronse decr.

In ons vorig Ternatuurken verscheen er een artikel over exoten. De Japanse duizendknoop is wel een kanjer van een exoot. Deze exoot werd ondergebracht in het geslacht Fallopia.


Fallopia Japonica Ronse Decr. is een kruidachtige doorlevende plant die gegroepeerd leeft en een hoogte bereikt van 3 meter. Reproductie kan zowel via zaad als wortelstokken. Deze laatste kunnen een lengte bereiken van 15 meter, ja 15 meter. De stevige stengel is hol en lijkt op bamboe. De stengel vertrekt vanuit een rechtopstaande plantbasis, is zeer weinig vertakt en heeft vlezige kokertjes ter hoogte van de bladoksel. Ovale bladeren met spitse stop en afgeknotte voet. Bladlengte van 5 – 15 cm, breedte van 5 – 12 cm, bladstengel van 1 – 3 cm lang, witte bloempjes.
De ongewenste uitzaaiing van F. Japonica vormt een probleem in heel de Westerse wereld. In de Benelux is nog geen onderzoek gevoerd. Waardoor we moeten gaan kijken naar de oplossingen die men zocht in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In de VS zijn immense oppervlakten overgroeid door F. Japonica en de plant breidt zich steeds verder uit, zodat verschillende nationale parken bedreigt worden. In Groot-Brittannië wordt F. Japonica beschouwd als één van de belangrijkste bedreigende onkruiden en deze plant in de natuur brengen is bij de wet verboden.
F. Japonica is zeer sterk uitgespreid en komt nu zo goed als in elke 10 km² voor (onderzoek 1989), gaande van losse exemplaren tot groepen van meer dan 500 m². De vroege opkomst samen met de snelle groei zorgen ervoor dat de Japanse Duizendknoop al snel alle andere soorten gaat overgroeien en hun regeneratie vermindert. Hierdoor vermindert de diversiteit in plantensoorten en worden natuurlijke habitats beschadigd. Voorlopig vormt de Japanse Duizendknoop nog geen probleem voor in oude, niet verstoorde bossen en andere plaatsen met een beperkte lichthoeveelheid. Toch blijft controle nodig om de verspreiding binnen open gedeelten van een bos te voorkomen. Eenmaal F. Japonica zich ergens heeft gevestigd, vormt deze grote bijna zuivere bestanden, die zeer hardnekkig en moeilijk uit te roeien zijn.
In Japan is F. Japonica vooral terug te vinden op zonnige plaatsen in de heuvels en bergen. Het is daar een dominante pionier op vulkaanhellingen. Verwonderlijk en spijtig is dat F. Japonica in vele habitats kan overleven. In Japan groeit de plant op vulkaangronden met een hoog zwavelgehalte en een PH lager dan 4. In de U.S.A. is vastgesteld dat de Japanse Duizendknoop groeit op verschillende bodemtypes, met een PH variërend van 4,5 tot 7,4. (PH = zuurtegraad van de grond)
Huidige bestrijdingsmethodes (mechanisch en chemisch) vereisen een continue behandeling om het herpakken van F. Japonica te voorkomen. Het is misschien mogelijk om als alternatief voor die volgehouden behandeling concurrenten in te schakelen. Er is in ieder geval nood aan verder onderzoek naar inheemse soorten die als concurrent kunnen dienen en hoe ze geïntroduceerd moeten worden op plaatsen met Japanse Duizendknoop. Enkel voorbereidend werk naar de ontwikkeling van een biologische beheersing is reeds gebeurd. Er dient nog veel onderzoek te gebeuren, bvb. Bestrijding d.m.v. plantetende insecten.

Door opvolging van de plaatsen die gevoelig zijn voor F. Japonica en de verwijdering van eventueel reeds aanwezige planten, kunnen grotere problemen voorkomen worden. Manueel door afmaaien, vrij effectief voor de verwijdering van de plant een maaischema, waarbij de planten tot 3 maal per groeiseizoen onder handen worden genomen, geven reeds een beduiden kleine reserve in de wortelstokken. Toch zal de soort niet gemakkelijk uitgeroeid kunnen worden door maaien alleen. Branden heeft hetzelfde effect. Chemische bestijding is vooral d.m.v. glysofaat efficiënt. Het probleem hierbij is dat dit product een niet selectief herbicide is en dat met realiteit snel afbreekt. Kleine stukjes wortelstok kunnen regenereren, maar ook fragmenten van de stengel met een bladknop kunnen een nieuwe plant vormen. Geen lachertje, denkt U niet.


Toch nog een positieve noot. Als er gewerkt met mechanische bestrijding, dan is er nog een tip voor de lekkerbekken. F. Japonica is perfect eetbaar, de jonge scheuten met een lengte tot 3 cm kunnen als asperges verwerkt worden. De oude stengels zijn na het pellen en koken met suiker en pectine te verwerken tot een confituur (vergelijkbaar met rabarber confituur).

Marc Vandenhende

Voorzitter Natuurpunt

Wist je datjes

Wist je: • Dat volgens professoren van de V.U.B kikkers en padden wel eens tijdgenoten zouden kunnen zijn van Dinosaurissen. Een rede te meer om zorg te dragen voor onze resterende Amfibieën.

 • Dat volgens verschillende kranten, kikkers en padden aan groepsseks zouden doen. Volgens mijn jarenlange observatie van Amfibieën heeft men hier te maken met kikker- of paddenknopen. Deze paarknopen hebben in hoofdzaak te maken met meerpopulatie van exemplaren en van het mannelijk geslacht met overdreven paringsdrang die alles vastgrijpen wat ze tegenkomen, in dit geval verschillende concurenten die zich al hadden vastgeklemd aan een vrouwtje.

 • Dat een drietal leden van Natuurpunt een bijscholingscursus Amfibieën volgden, bij Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zonieën.

 • Dat voor de tweede maal, het koppeltje Kerkuilen op de Kerktoren in Wambeek, dit jaar weer drie jongen grootbracht, de jongen werden geringd door mensen van de Kerkuilen werkgroep Vlaanderen. Zij hebben ondertussen het nest verlaten op zoek naar een eigen territorium.

 • Dat de Kyoto-norm voor broeikasgassen voor ons landje de slechte richting uitgaat, de grootste boosdoeners zijn verwarming en transport. In plaats van te dalen naar 7,5 %, zoals beloofd, is de uitstoot met 16 % gestegen ten opzichte van 2002.

 • Dat we voor het eerst in Ternat een waarneming deden van een koppeltje Gekraagde Roodstaart.

 • Dat duurzaam gevangen en niet bedreigde vissoorten nu ook een M.S.C.-label kreeg.

 • Dat we met Natuurpunt gelukkig zijn dat verschillende wandelclubs meewerkten aan de verdere uitbouw van de gemeentelijke wandelingen, tot een overkoepelende en de door de provincie gesteunde luswandeling (Dender-Lombeek) misschien ook echt de gelegenheid om alle gemeentelijke wandelingen nu degelijk te bewegwijzeren. Aan iedereen nog veel wandelgenot.

 • Dat vrachtwagens bij hun poging om goederen te vervoeren, die met regelmaat en ook meer en meer verliezen, met kilometer lange files als resultaat. De onkosten hiervan worden nog steeds niet doorverrekend aan de daders. Slechte en dure gewoontes denk ik maar.

 • Dat leven in en in evenwicht met de natuur, de oudste vorm van Cultuur is die er ooit heeft bestaan. Spijtig genoeg zijn de meesten onder ons door vele omstandigheden deze manier van leven totaal verleerd.

 • Dat de weergoden misschien ook hierdoor een beetje verbolgen zijn en ons bijna alleen nog met uitersten bedenken. Te warm, te droog en orkanen over gans de wereld met zware windstoten en winteroverlast, met grondverschuivingen en noem maar op.

 • Dat het eerste Vlaamse Nationaal Natuurpark een feit is. Het luistert naar de mooie naam van “Park De Hoge Kempen” met een voorlopige oppervlakte 5.746 ha. Vogelrichtgebied 2.344 ha. Habitatgebied 2.381 ha.

 • Dit Nationaal park wordt niet omheind en is dus vrij toegankelijk, maar alle aanpalende gemeenten krijgen wel een officiële ingang met alle nodige informatie over bv. ± 200 km wandelpad en ± 55 km. Fietspaden enz. Nog meer info op www.nationaalpark.be

 • Dat er voor het eerst een hybride ijsbeer werd geschoten in Canada . D.N.A.-onderzoek wees uit dat het hier om een kruising ging van een ijsbeer en een grizzlybeer.

 • Dat in Rusland een olieterminal aangepast werd om het leefgebied van de zeldzame Siberische Luipaard te vrijwaren.

 • Dat het Braziliaanse Amazonewoud 30 % van de regenwouden en 20 % van het zoetwater bevatten.

 • Dat reeds 16 % van het oorspronkelijk bosarsenaal is verdwenen.

 • Dat als antwoord hierop President Cardoso beloofde in 1998 van 10 % van het Braziliaanse regenwoud te beschermen. Enkele verenigingen en de Wereldbank stichtten het vennootschap A.R.P.A. Er is nu al een National park beschermd gebied van 445.000 ha. Het kostenplaatje 330 miljoen Euro. W.W.F. droeg bij de opstart van A.R.P.A. al 13,8 miljoen Euro bij. Dit is eigenlijk wereldnieuws. Het Braziliaans Regenwoud zijn de enigen van de wereld.Trefdag

Jaarlijks geeft Natuurpunt nationaal een trefdag. Die gaat door op 14 oktober 2006. Al wie geïnteresseerd en vrij is, zou ik zeggen allen daarheen. Het wordt zeer zeker een dag om mee te maken.


Deze activiteit zal ook voor de dag van natuur heel belangrijk worden. Een van de workshops zal uitgebreid over de dag van de natuur gaan met toelichting over de opzet van deze dag, de manier van aanpakken, de partners die ons hierbij helpen, de jeugd die vooral dit jaar moet aangesproken worden en onze ambities voor de volgende jaren.
Er zal een kleine expo aanwezig zijn waarin we één en ander kunnen tonen over onze partners. Er zullen getuigenissen zijn van afdelingen die komen vertellen over de dag van de natuur, zoals ze die verleden jaar beleefd hebben. Hopelijk hoort er ook beeldmateriaal bij met het relaas van de dag van de natuur 2005 in een bepaald natuurgebied.
Zoals jullie lezen, een plaats om aanwezig te zijn, denkt U niet?
Praktische info, schrijf het op uw kalender, de dag van de natuur gaat op door op zaterdag 14 oktober 2006 in het auditorium van de universiteit Antwerpen, in de Rodestraat 14. Vanuit het Antwerpen Centraal (station) is het 10 minuten te voet. Daar-naast is er gratis kinderanimatie en een paralel programma voor de partners. Zie voor verder informatie op www.natuurpunt.be/trefdag
Vergeet ook niet te noteren, zaterdag 21 oktober 2006 Jaarmarkt Ternat. Kom ons bezoeken op de stand van Natuurpunt Ternat. Wij willen U overtuigen om lid te blijven van Natuurpunt Ternat om zo het milieu te helpen beschermen voor onze toekomst in Ternat en in de wereld.

Marc Vandenhende

Voorzitter Natuurpunt

Veertiendaagse van het bos, oktober 2006


Van 1 tot en met 13 oktober organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeentes en natuurpunt afdelingen van Ternat en Liedekerke en talrijke gidsen de veertiendaagse van het bos.


Dit gaat door in een tent aan de boerderij aan Stene Lindeken; op dezelfde plaats als de planting van het ‘kom op tegen kanker bos’.
Op de weekdagen worden de scholen van Liedekerke, Ternat en de omliggende gemeentes rondgeleid door een gids in de tent waar een tentoonstelling is opgesteld over amfibieën en vleermuizen; er zal ook een boswandeling zijn met uitleg.
Alle scholen kregen van Jurgen ook een brochure over vleermuizen, uilen en amfibieën die door Francine werd opgesteld.
Programma voor het publiek
Zondag 1 oktober

om 10 u wandeling natuurpunt Liedekerke, vertrek hoofdingang Liedekerkebos aan de Gravenbosstraat.


om 14 u wandeling natuurpunt Ternat, vertrek spoorwegbrug Dalialaan; er is een korte wandeling met uitleg over paddestoelen en algemene onderwerpen en er is ook een langere

stapwandeling zonder uitleg.


Zaterdag 7 en zondag 8 oktober
Van 14 tot 17 u is de tentoonstelling open voor iedereen in de tent met gids en mogelijkheid van een vrije boswandeling.

Groepen kunnen ook een gidsbeurt aanvragen bij de milieuambtenaar Jurgen Thiebaut op tel 02/583 04 32.Hopelijk tot op een van deze activiteiten.

Agenda Natuurpunt 2006
Wanneer ?

Wat ?

En verder ?

1 oktober 2006

Wandeling + tentoonstelling ter gelegenheid van de week van het bos te Liedekerkebos Vertrek 14 u los Bosstraat.

Gids Henri Vanhuffel en Kristien De Wolf

14 oktober 2006

Trefdag Natuurpunt Nationaal

Universiteit Antwerpen
Rodestraat 14
meer info op www.natuurpunt.be/trefdag

21 oktober 2006

Jaarmarkt Ternat

Stand van Natuurpunt

Noteer deze data alvast in je agenda of leg een aantal knopen in je zakdoek !!Ternatuurken - -
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina