Test centrale bibliotheek spui den haagDovnload 73.62 Kb.
Datum04.10.2016
Grootte73.62 Kb.


TEST CENTRALE BIBLIOTHEEK


SPUI – DEN HAAG
16 februari 2012
TEST CENTRALE BIBLIOTHEEK 16 FEBRUARI 2012

Plaats:


Gemeente Den Haag, Dienst Openbare Bibliotheek

Spui 68, 2511 BT Den Haag

www.bibliotheekdenhaag.nl

Datum en tijd:

donderdag 16 februari 2012 vanaf 13.30 uur

Aanwezig:


 • Yvonne de Pagter

 • Annemarie Kuipers

 • Theo Bayer

 • Niek Heering, alle vier zeer slechtziend

 • Erik Herbschleb, projectleider TestTeams Voorall

 • John v.d. Linden, hoofd facilitaire zaken Openbare Bibliotheek

Aanleiding:

Aanleiding tot het doen van deze test door het TestTeam Zicht op Den Haag was het contact van de heer Heering, frequent gebruiker van de Centrale Bibliotheek (verder: CB) met Voorall naar aanleiding van zijn briefwisseling met de heer Van der Linden betreffende een aantal (14) aandachtspunten. Voorall vindt het belangrijk dat de CB goed toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. Daarom is besloten deze test uit te voeren.

Nadat iedereen verzameld was en een korte kennismaking had plaats gevonden, werden allereerst de meeste van de punten van Niek Heering aan de orde gesteld en de reacties door John van der Linden hierop genoteerd. Ook vanuit de overige deelnemers aan dit gesprek kwamen vanzelfsprekend de nodige reacties en adviezen los.


Inleiding:

Tijdens de eigenlijke test door middel van een rondgang door het gebouw werd gebruik gemaakt van de vragenlijst uit “Toegankelijke openbare bibliotheken, ook voor slechtziende en blinde mensen - een handreiking voor lokale belangen-behartigers en medewerkers van openbare bibliotheken” van Viziris.

Het onderstaande verslag is opgebouwd uit de punten zoals ze in bedoelde vragenlijst aan de orde komen. Tevens zijn hierin de gesprekspunten aan de hand van de lijst van Niek Heering verwerkt.

Achtereenvolgens zullen aan de orde komen: • Bereikbaarheid

 • Toegankelijkheid

 • Bruikbaarheid

 • Veiligheid

 • Extra service 1. Bereikbaarheid
 • Is de bibliotheek goed bereikbaar vanaf een nabij gelegen OV knooppunt of halteplaats?

De afstand tot de dichtstbijzijnde halte van het OV (tramstation Spui) is zeer gering, ca. 100 meter. Vanaf de halte ontbreken geleidelijnen naar de gevel.

ADVIES: Geleidelijnen (laten) aanbrengen vanaf de halte tot aan de gevel van het gebouw.
 • Zijn oversteekplaatsen op die route voorzien van een zebra of van verkeerslichten met rateltikkers?

Het bedoelde gebied is bestemd voor langzaam verkeer en openbaar vervoer; om die reden ontbreken stoplichten, en dus ook rateltikkers. De inrichting van dit gebied voor mensen met een visuele beperking blijkt zeer ongelukkig uit te pakken. De Gemeente en Voorall zijn hierover in gesprek binnen het campagnejaar Verkeer & Mobiliteit.


 • Is de ingang van de bibliotheek vanaf de openbare weg goed te onderscheiden en te herkennen?

Niet echt, enige vorm van markering of herkenning ontbreekt.

ADVIES: Bewegwijzering of duidelijk(er) naambord aanbrengen. (De banieren gaan ook helpen!)
 • Vormen vaste en tijdelijke objecten (paaltjes, fietsen, afstapjes, trappen e.d.) een probleem om de ingang van de bibliotheek te bereiken?

De bij de ingang ’geparkeerde’ fietsen vormen al jaren een probleem. De gemeentelijk manager Spuiplein zal een dezer dagen banieren ophangen die verwijzen naar de CB en naar de (inpandige) VVV. Er zal op zeer korte termijn een geschilderd kruis op de tegels voor de ingang worden aangebracht waar beslist geen rijwielen mogen worden geparkeerd.

ADVIES: Erop toezien dat deze voorgestelde verbeteringen inderdaad zo snel mogelijk worden gerealiseerd en vervolgens letten op de handhaving.


Veel geparkeerde fietsen bij de ingang • Is de bewegwijzering naar en op de bibliotheek afgestemd op mensen met een visuele beperking? Zijn er (speciale) bordjes?

Uit het bovenstaande blijkt dat dit niet het geval is. 1. Toegankelijkheid
 • Heeft de bibliotheek automatische schuifdeuren?

Geen schuifdeuren, maar draaideuren.


 • Zijn glaswanden bij de toegang voorzien van markeringen op ooghoogte?

Nee, hiervan is geen sprake, zie ook bovenstaande foto.

ADVIES: Aanbrengen van enkele (eenvoudige) markeringen op een hoogte tussen de 0.90 m en 1.90 m, om te voorkomen dat mensen met een visuele beperking tegen de glazen deuren aanlopen.
 • Is een eventuele bel goed zichtbaar en vindbaar?

Men bezoekt dit gebouw tijdens de reguliere openingsuren, een bel is dus niet nodig.


 • Is voldoende licht beschikbaar om de overgang van buiten naar binnen te vergemakkelijken?

Niemand van het TestTeam gaf aan problemen op dit gebied te ervaren.


 • Is voor de bezoeker direct duidelijk welke richting moet worden gekozen na binnenkomst?

De ruimte bij de ingang dient vrij te blijven om mensen juist de gelegenheid te geven zich te oriënteren. De bewegwijzering na binnenkomst door de draaideuren ontbreekt geheel, zowel naar het trappenhuis naar rechts als naar links waar de kranten digitaal te lezen zijn. Zilverkleurige streepjes zoals in het atrium van het stadhuis zouden een mogelijkheid zijn voor de looproute naar de liften.

ADVIES: Door middel van bebording en/of een vorm van geleidelijnen een route aangeven in de richting van de infobalie en in de richting van de trappen en liften.

 • Is de informatiebalie goed zichtbaar vanaf de ingang?

Zie ook hierboven, het is rechtuit vanaf de ingang.

Informatiebalie met schermen erboven en enkele TestTeamleden die er met hun vragen terecht kunnen


 • Is de bewegwijzering c.q. informatievoorziening bij binnenkomst afgestemd op mensen die slechtziend zijn?

Boven de balies zijn TV-schermen aanwezig, maar die blijken voor mensen met een visuele beperking niet goed leesbaar te zijn. Opgemerkt werd dat het belangrijkste is dat de balie goed bereikbaar is, de rest is van secundair belang.

Vier zaken spelen een belangrijke rol bij leesbaarheid: contrast, indirecte verlichting, tekst zoveel mogelijk op ooghoogte en een lettergrootte van minimaal 18 pts.
 • Vormen vaste en tijdelijke objecten (uitstallingen, glazen afscheidingswanden en pilaren) obstakels op de looproutes in de bibliotheek, c.q. zijn zij voorzien van markering op ooghoogte?

De route op de begane grond naar lift en roltrap is onlangs verbeterd, maar men stuit op het einde op een witte en dus contrastarme paal.

ADVIES: Deze paal voorzien van een strip in een contrasterende kleur, zoals men bijv. in het ziekenhuis Leyenburg deed.


Er zijn nog obstakels die soms langs de reling van het roltrappenhuis staan.

ADVIES: Zorgen voor een obstakelvrije looproute.
 • Zijn geleidehonden toegestaan?

Ja, natuurlijk. 1. Bruikbaarheid

Algemeen: Het intern dienstencentrum van de Gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de inrichting van het gehele bibliotheekgebouw.
 • Is de informatiebalie continu bemenst of is duidelijk hoe assistentie kan worden ingeroepen?

Tijdens de openingsuren is de balie voldoende bemenst, hoewel zich wel eens rijen vormen. Specifieke of ook minder specifieke vragen kunnen daar goed gesteld worden.


 • Zijn de bibliotheekmedewerkers op de hoogte van specifieke vragen die ze van mensen met een visuele beperking kunnen verwachten?

Er is hier niet op getest.


 • Zijn de bibliotheekmedewerkers goed geïnformeerd over diensten ten behoeve van mensen met een visuele beperking?

Bij de dienstdoende medewerker op de afdeling met de meeste literatuur, geschikt voor mensen met een visuele beperking, was dit het geval. Overigens is deze vaardigheid bij het overige personeel niet getest.


 • Is het inname- en uitleencentrum goed zichtbaar?

De inleverbalie is inmiddels weer naar de begane grond verplaatst, deze was aanvankelijk boven. (Op het uitleencentrum hebben we niet gelet.)


 • Is het inname-, uitleen- en betaalsysteem bruikbaar?

Er is niet gecontroleerd of de instructie voor het gebruik van de kaartlezer bij de boekenuitleen nog steeds afwezig is.
Op de beeldschermen keerde de kleine witte pijl terug; er is geen apart apparaat voor slechtzienden aanwezig.
ADVIES: De (vier) computers op de begane grond zouden hiervoor aangepast kunnen worden. Ons is niet bekend wat hiervoor nodig is. Ook de hulp van medewerkers speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. • Wordt er gebruik gemaakt van reliëfcijfers?

ADVIES: Indien mogelijk verdient het gebruik van reliëfcijfers de voorkeur boven het gebruik van braille.


 • Is er een duidelijk zichtbaar en voelbaar onderscheid tussen voor- en achterkant van de lezerspas?

Niet getest, maar wel een belangrijk punt.

ADVIES: Indien geen onderscheid: dit aanbrengen! Zeker ook het lezersnummer in grotere cijfers aanbrengen, en met veel contrast!

 • Zijn de digitale publiekscatalogus en de website toegankelijk en bruikbaar?

Waarschijnlijk zal door de doelgroep toch wat sneller om hulp worden gevraagd. Een toegankelijke website is belangrijk. Deze lijkt dat niet te zijn, het gebruikte lettertype is te klein, en er is nergens specifieke informatie voor slechtzienden te vinden.

De zoekcomputers bij de ingang zouden een instelbare lettergrootte op het scherm moeten hebben. Voorbeelden van programma’s hiervoor: Zoomtext en Supernova.

Denk in dit verband ook aan duidelijke informatie via de website! Voorzie deze dan ook van het Waarmerk Drempelvrij. Voor meer informatie: zie www. accessibility.nl

ADVIES: De bibliotheek zal ernaar moeten streven ook de website toegankelijk te maken.
 • Zijn titels en genres leesbaar?

Nee, niet of nauwelijks. Op de aanwezige literatuur voor slechtzienden was de belettering niet groot genoeg.

ADVIES: Groter lettertype gebruiken op de ruggen van de (gesproken) boeken, en bovendien met sterk contrast. In de bijlage vindt u informatie over lettergrootte en contrast.Soms is de belettering (bijna) te groot om te kunnen lezen, maar soms ook (veel) te klein • Is er een leen-Daisyspeler beschikbaar?

Nee. Er is geen speler van dit type aanwezig om te gebruiken of te lenen.

ADVIES: Aanschaffen zou wenselijk zijn.
 • Is een optisch hulpmiddel zoals een beeldschermloep beschikbaar?

Ja, slechts een gewone loep die ca. 5x vergroot. (Maar die zal de bezoeker in de regel zelf al bij zich hebben.)

ADVIES: Het is wenselijk een TV-loep aan te schaffen.Een simpele (geleende of eigen) loupe is al een handig hulpmiddel


 • Zijn publicaties zoals die van postbus 51 beschikbaar in aangepaste leesvormen?

Niet getest. Indien niet aanwezig: Erg handig als het er zou zijn.


 • Zijn liften voorzien van aanduidingen in reliëf, braille en spraak?

De liften zijn nu beter verlicht, maar de knoppen zijn nog steeds niet (goed) te zien. In een van de twee liften is nu een automatische stem die de verdieping aankondigt, maar die is te zacht. De belettering in de liften is (nog) te summier.

ADVIES: De automatische stem in beide liften aanbrengen, en voldoende luid laten klinken.

ADVIES: Minimaal reliëfcijfers aanbrengen van de verdiepingen.
ADVIES: Op de begane grond op het bord links van de liften met de indeling graag een verwijzing naar de verfijning op het bord rechts van de liften.


 • Toiletten.

Op de 4e verdieping staat op het bord: o.a. 4e verdieping. Daar aangekomen werd men via een handgeschreven briefje verwezen naar de 3e en de 1e verdieping. Op de 3e verdieping stond op de eerste deur alleen een logo van luiers verwisselen; op de tweede deur niets. Daartussen stond een schoonmaakkar. De eerste WC bleek het damestoilet te zijn, de tweede die voor heren.
De aankondigingen op de borden t.a.v. de 4e verdieping vervielen, maar de toiletten op de 3e verdieping hebben nog steeds geen duidelijke pictogrammen. Bovendien gaat het bord gedeeltelijk schuil achter een kast als men dit bord nadert. Met een bord op ooghoogte zou dit niet gebeuren. Die op de 1e verdieping werden niet bekeken.

ADVIES: De gebruikte pictogrammen en teksten dienen te moeten worden verbeterd. Pictogrammen groter en met meer reliëf en contrast, de aanduidingen op de borden naar ooghoogte overbrengen.Li: Eerste verwijzing naar de toiletten: te klein, niet op ooghoogte

Re:Tweede verwijzing: te weinig contrast, gaat schuil achter de kastDe pictogrammen zijn nu klein, nauwelijks reliëf en geen contrast,

nl. wit op melkwit


 • Is de verlichting afgestemd op mensen die slechtziend zijn?

In het algemeen is de verlichting goed op orde. Maar op de eerste verdieping bevindt zich een donkere ruimte; nergens staat daar te lezen waar die ruimte voor dient. De ruimte zelf is erg weinig uitnodigend doordat die erg donker is dankzij het zwarte plafond, het donkere tapijt, het zwarte  meubilair en de spaarzame verlichting. Aan de raamkant was -ook- de plafondverlichting beter, maar op de weg ernaar toe liep een testpersoon tegen een tafeltje op. Men kon zich echter niet voorstellen dat de belichting voldoet aan de eisen die de overheid aan een klaslokaal stelt. Zoals wij bespraken: als kinderen het vertrek te weinig verlicht vinden, zullen zij heel wat minder snel hierover klagen dan volwassenen. Bovendien zijn er ook kinderen die slecht zien. Bij beter buitenlicht is een en ander beter zichtbaar. Niet een ruimte geschikt voor slechtzienden! Verklaring: De ruimte is zo donker, omdat deze dan beter geschikt is voor gebruik van een laptop.

ADVIES: Breng een aanduiding aan dat deze ruimte bestemd is voor gebruik van de eigen laptop.
 • Is de akoestiek in de bibliotheek geschikt voor slechtziende en blinde mensen?

Hieraan is ons niets bijzonders opgevallen.


 • Boekenkasten en contrast.

Veel kasten zijn gemarkeerd zoals op bijgaande foto aangegeven: Rood gekleurd glas met daarin uitsparingen voor cijfers en teksten waardoorheen de bruine achtergrond zichtbaar is. Kortom: de teksten zijn bruin op rood. Vijf procent van de mannelijke bevolking (3% van de totale bevolking) is rood-bruin-groen kleurenblind, en zal met deze bewegwijzering dus veel moeite hebben.

Bovendien is voor slechtzienden het contrast tussen lichtbruin en deze kleur rood te gering.

ADVIES: De kleur rood vervangen door een andere kleur die (meer) contrasteert met het lichtbruin van de kasten.
Bruin op rood op bruin: moeilijk!


 1. Veiligheid
 • Kan de bibliotheek als ‘veilig’ worden aangemerkt?

Geen speciale problemen geconstateerd.


 • Zijn nooduitgangen goed zichtbaar en bereikbaar?

Gemarkeerd met de bekende groene bordjes.


 • Zijn de procedures bij ontruimingen berekend op bezoekers met een beperking?

Dit is niet getest.


 • Zijn bibliotheekmedewerkers voorbereid op calamiteiten?

Dit is niet getest.


 1. Extra service
 • Zijn er openingsuren waarop (extra) hulp beschikbaar is?

Ja, in de ochtend- en de avonduren.


 • Is een rondleiding mogelijk?

Ja.


 • Is er een boek-aan-huis-service?

Ja.


 • Is er een telefonische service?

Ja.


 • Zijn overige activiteiten als lezingen, muziekavonden, exposities e.d. toegankelijk voor mensen met een visuele beperking?

Ja.

Zie BIJLAGE.


Over Voorall

Stichting Voorall adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente Den Haag over zijn beleid zodat Hagenaars met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke beperking en/of chronische ziekte op een gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan de samenleving.
Van Diemenstraat 196

2518 VH Den Haag

070 365 52 88

info@voorall.nl

www.voorall.nl

 

Over VizirisStichting Viziris is een netwerkorganisatie van mensen met een visuele beperking. Viziris werkt als belangenbehartiger, lobbyist, gesprekspartner en adviseur aan concrete oplossingen voor mensen met een visuele beperking.
Piet van Dommelenhuis

Churchilllaan 11

3527 GV Utrecht

030 299 28 78

info@viziris.nl

www.viziris.nl
Bijlage
TIPS VOOR CONTRAST EN VERLICHTING

T.B.V. MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING
Voor slechtzienden en kleurenblinden is het contrast tussen de tekst en de achtergrond van groot belang. Een ander punt is de hoeveelheid licht en/of mogelijke verblinding op de plaats waar men leest.
Kleurenblindheid
Erg onbekend is het probleem van kleurenblinden. Een grote groep van 700.000 Nederlandse vooral blanke mannen kan op zich goed zien maar hebben een vorm van kleurenblindheid. Zij zien geen rood en vaak ook geen groen. Meer informatie: e-mail: info@blindcolor.com telefoon: (026) 4430880.

Voor meer informatie over de gevolgen van kleurenblindheid in de praktijk zie:www.achromatopsie.nl
Verlichting en verblinding
Ouderen hebben tien maal zoveel licht nodig als jongeren om tekst te kunnen lezen. Sommige slechtzienden hebben veel licht nodig, anderen hebben last van te veel licht. Goed licht op het leesvlak is belangrijk, maar ook het voorkomen van verblinding. Verblinding ontstaat als de lichtbron zoals een lamp of de zon niet afgeschermd is en er weerkaatsing ontstaat op het leesvlak.
Hieronder vindt u tips waarmee u uw eigen informatiemiddelen beter leesbaar kunt maken.
Contrastkleuren

 • Donker op licht
  Druk donkere teksten op licht papier of lichte rasters. Zwart op geel geeft het beste contrast.

 • Op een beeldscherm hebben mensen die overgevoelig zijn voor licht problemen met fel witte vlakken vooral als zij ook nog vergrotingssoftware gebruiken; Geel of gebroken wit als achtergrond is beter.

 • Helderheid
  Een hoge contrast is uitermate belangrijk. Dit houdt in een verhouding in helderheid van donker versus licht van minimaal 1 op 8.

 • Contouren van letters
  Scherpe contouren van letters zijn voor mensen met een leeshandicap belangrijk. Vooral voor diegenen die met hulpmiddelen moeten werken is het vervelend als letters rafelig zijn. Let bij drukwerk dus op een goede randscherpte van letters.

 • Geen voorstellingen en rasterlijnen op de achtergrond
  Druk teksten niet op een achtergrond met voorstellingen en rasterlijnen. Maak een duidelijke scheiding tussen tekst en illustraties.

 • Kleurcontrasten
  Het gebruik van kleur kan bijdragen aan ordening van informatie en gemak bij het zoeken. Daarvoor is het wel nodig dat de kleur systematisch gebruikt wordt, zodat het oog de kleur als een soort zoekcode kan gebruiken. Het gebruik van meer dan drie kleuren bij elkaar op een bladzijde of beeldscherm is af te raden omdat het onrustig en afleidend werkt.

 • Vermijd pasteltinten en gebruik contrasterende kleuren.

 • Gebruik geen verlopende of in elkaar overlopende kleuren.

 • Rood en groen wordt door kleurenblinden en sommige slechtzienden niet waargenomen. Zij zien dat als grijstinten. Blauw daarentegen wel.

 • Voor kleurenblinden is rood op groen en groen op rood niet leesbaar.

 • Op een beeldscherm is voor blinden en slechtzienden en kleurenblinden bij het invullen van formulieren een dubbele signalering nodig. Zeg nooit: “Vul de rode velden in”, maar zorg voor een dubbele signalering bijvoorbeeld: “vul de rode velden die met een sterretje gemarkeerd zijn in”.

 • Over het algemeen worden de volgende kleurencombinaties als het beste getypeerd: zwart op wit, blauw op wit, zwart op geel, groen op wit, rood op wit en rood op geel.

 • Over het algemeen worden de volgende kleurencombinaties als het minst goed leesbaar getypeerd: zwart op paars, rood op groen, groen op rood, oranje op wit en oranje op zwart.

 • Kopiëren

Controleer of een zwart-wit kopie van de tekst nog leesbaar is. De tekst is in dit geval ook goed leesbaar voor kleurenblinde lezers en voor mensen die de tekst omzetten naar een groot-letter versie.
Papiersoort

 • Contrast
  Zorg voor contrast. Vermijd grauwe papiersoorten zoals krantenpapier en recycled papier omdat het een slecht contrast geeft. Kies bij druk­werk dat lang mee moet gaan voor papier dat niet snel vergeelt.
  Helderwit papier kan vervelend zijn voor mensen die lichtschuw zijn. Gebroken wit of zachtgeel zijn dan het beste.

 • Zwaarte/dikte
  Gebruik gesloten papier. Bij drukwerk dat aan twee kanten bedrukt moet worden is het van belang om de zwaarte zodanig te kiezen dat 'doordruk' aan de achterzijde wordt voorkomen.

 • Geen glans papier
  Gebruik geen glanzend papier, maar wel mat papier. De schittering van glans papier kan namelijk storend werken.

 • Vouwen in papier
  Houd de middenvouwen van het papier vrij van tekst en illustratie.


Bron: Viziris, augustus 2010De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina