Test sea life 14 juni 2011 test sea life, strandweg scheveningenDovnload 56.78 Kb.
Datum04.10.2016
Grootte56.78 Kb.


TEST


SEA LIFE
14 juni 2011TEST SEA LIFE, STRANDWEG SCHEVENINGEN
Op 14 juni 2011 werd SEA LIFE in Scheveningen door Voor­all getest naar aanleiding van de verbouwing die zojuist is afge­rond. Al eerder - voor de verbouwing - werd in september 2010 een test uitgevoerd, voornamelijk door dezelfde personen met een beper­king.
Deelnemers aan de test van 14 juni waren:

1. Yvonne van Barneveld, scootmobiel

2. Liesbeth Lubberts, scootmobiel

3. Margreet Jonkers, elektrische rolstoel

4. Marian Bastiaanssen, zeer slechtziend

5. Theo Bayer, zeer slechtziend

6. Margreet Roemeling, projectcoördinator Voorall

7. Erik Herbschleb, projectleider TestTeams Voorall

De deelnemers aan de test
Algemeen

 • Dinsdagmiddag 14 juni was voor SEA LIFE een zeer rustige middag. Er waren slechts enkele andere gasten, plus een grote groep die ons in korte tijd voorbijkwam. Daardoor was het steeds mogelijk in alle rust de test uit te voeren.

 • Waar in dit verslag rolstoelgebruiker staat, worden ook gebruikers van scootmobielen bedoeld.


Voorall voor Hagenaars met een beperking
Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag. Voorall is adviseur voor het gehandicaptenbeleid van de gemeente Den Haag en fungeert als spreekbuis voor de achterban.

Om de toegankelijkheid van Den Haag in beeld te brengen zet Voorall TestTeams in. Problemen in de toegankelijkheid worden door Voorall aangekaart bij de verantwoordelijke instanties en meegenomen in de adviezen die Voorall uitbrengt over toegankelijkheid. Meer informatie: www.voorall.nl
Testresultaten

 • Elk item begint met het teken - (minpunt) of + (pluspunt).

 • Alle items staan genoteerd in de volgorde van de route van in- tot uitgang.

 • Maten volgens Handboek Toegankelijkheid, 6e druk.

+ De toegang is drempelloos. Dit maakt de ingang toegankelijk voor mensen met en zonder beperking, wat als zeer prettig wordt ervaren.


- De toegang is vrij smal en somber, daardoor voor slechtzienden moeilijk herkenbaar, vooral tot ca. 14.00 uur wanneer de zon er (nog) niet op staat.

ADVIES: De aanduiding SEA LIFE boven de toegang naar VOREN verplaatsen, zodat deze ook zichtbaar is wanneer men al vlak voor de ingang staat.
- Bij de toegang bleek het niet mogelijk een klein stuk bagage in bewaring af te geven; dit moet voor iedereen - beperkt of niet - die hieraan behoefte heeft, een onprettige ervaring zijn.

ADVIES: Creëer de mogelijkheid om wel kleine bagage in bewaring te kunnen geven.
- Het kronkelige toegangspad is erg smal, nl. 1.20 m, plaatselijk ook vaak maar 1.10 m. Weliswaar kunnen de rolstoelgebruikers hier goed pas­seren, maar het is niet mogelijk door anderen te worden ingehaald. Om vanuit hun lage positie de teksten te kunnen lezen, kost dit gemiddeld meer tijd dan voor mensen zonder beperking, waardoor het inhaal­probleem ontstaat. Op zich lijkt 1.20 m voldoende wanneer de optel­som (80 cm voor de mobieler plus 40 cm voor een niet-beperkte) wordt gemaakt, maar in de praktijk staat de mobieler natuurlijk midden in het pad en blijft (aan weerszijden) voor passanten maar 20 cm over, en slechts 15 cm bij een padbreedte van 1.10 m.

ADVIES: Vanuit het gezichtspunt van toegankelijkheid voldoet weliswaar een pad van 1.20 m, maar gezien de onderweg te lezen teksten blijkt dit in de praktijk erg smal.

Smal / kronkelig toegangspad ….. ….. met (te) lage, schuine balken
- Er lopen diverse bruingekleurde balken schuin over het pad op te geringe hoogte. Een van de slechtziende testpersonen stootte derhalve onmiddellijk z’n hoofd. De stalen stangen zijn nog erger: nl. nog iets lager, en gespoten in het heel camouflerende donkergroen.

ADVIES: Minimale doorloophoogte op 2.30 m brengen, en markeringen aanbrengen in contrasterende kleuren.
- De teksten aan de muur langs het toegangspad zijn wit op licht­blauw (te weinig contrast), met bovendien de Nederlandse ver­sie op ca. 2.5 m hoogte. Onze slechtzienden konden hier niets mee. Ook voor de mobielers woog het extra hoogteverschil zwaar,
vanwege hun zittende positie.

ADVIES: De tekst naar ooghoogte overbrengen (dus de talen niet boven, maar NAAST elkaar) en met meer contrast. Zie ook de BIJLAGE hieromtrent.


De teksten aan de muur rechts Het trapgat links met de schuine drempel

- Even verderop doemt links een trapgat op, schuin achter een schuifdeur, en niet als zodanig gemarkeerd. Voor slechtzienden die hierop niet zijn bedacht is dit levens-gevaarlijk. Op ditzelfde punt bevindt zich ook een schuine drempel van ca. 4 cm hoog, die voor de rolstoelgebruikers alleen met een aanloop bleek te nemen.ADVIES: Trapgat markeren en de drempel minder steil maken door hem langer te maken.
- In de volgende ruimte bevinden zich los op de grond twee of drie donkergekleurde kisten. Voor een van de slechtzienden was dit een heel vervelende ontdekking.

ADVIES: Deze kisten weghalen.
+ Om uit deze ruimte weg te komen is er een trapje van drie treden, goed aangelicht.

- Echter: een rolstoelgebruiker heeft hier niets aan. Onderzoek leerde dat de onverlichte, niet nader aangeduide ruimte enkele meters meer naar links toegang verschaft tot een hellingbaan. Bovendien is er een hoogteverschil van 2 cm (naar beneden) tussen vloer en begin hellingbaan, waarvan een van de mobielers schrok.ADVIES: Helling­baan bewegwijzeren en bij het hoogteverschil een contrasterende markering aanbrengen.
- In bovengenoemde ruimte bevindt zich een aquarium met erboven een uitstekend deel met een scherpe rand. Slechtzienden buigen zich in het algemeen voorover tot bij het glas, en stoten vervolgens hun achterhoofd bij het weer omhoogkomen.

ADVIES: Aangezien dit deel geen functie lijkt te hebben: verwijderen.
- In deze en andere ruimten is er blauw ledlicht aanwezig. Deze vorm van verlichting werd door de slechtzienden als verblindend en ook anderszins als onprettig ervaren. ADVIES: Volgens onze slecht­zienden is uitgerekend een blauwe verlichting het meest hinderlijk. Hiervoor zou een expert geraadpleegd moeten worden. Zie BIJLAGE.
- Bij de voelbak ligt een partij (vast gemetselde) stenen op de vloer. Daardoor was het voor onze beide groepen testpersonen niet mogelijk de voelbak voldoende dicht te naderen.

ADVIES: Stenen verwijderen en voor kinderen een klein bankje plaatsen. Op zichzelf is de hoogte van de bak goed.


Vastgemetselde stenen Toegang tot toiletten ….. ….. met te klein bordje

- De toiletten zijn aangegeven m.b.v. bordjes waarvoor men sowieso goede ogen moet hebben; de mannetjes en vrouwtjes zijn maar enkele cm's groot.ADVIES: Veel grotere aanduidingen.
- De deuren richting het toiletgedeelte gaan te zwaar open. De benodigde kracht mag maximaal 4.5 kg zijn, maar die wordt hier zeker overschreden.

ADVIES: Drangers minder zwaar afstellen.Deur gaat moeilijk open ….. met erachter nog een lange gang Drempel van 2 cm

- Een vervelende ontdekking was dat achter de eerste toiletdeur zich geen toiletten, maar een lange gang bleek te bevinden. Achter de tweede toiletdeur hetzelfde verhaal, behalve voor het herentoi­let. Dames en bezoekers met een beperking moeten nogmaals een lange gang door. Een scootmobieler die hier 'even' probeert te lopen komt bedrogen uit. ADVIES: Tevens een aanduiding aanbrengen die wijst op deze gangen.


+ De toiletten op zich waren prima in orde en goed bruikbaar.
- Links van de toegang tot de toiletten bevindt zich een ongemar­keerde drempel van 2 cm hoog. Struikelgevaar voor slechtzienden.

ADVIES: Markering aanbrengen.
- In het algemeen is onduidelijk wat zich achter de deuren van de nooduitgangen bevindt en of rolstoelgebruikers kans hebben via zo'n deur te ontsnappen. De nooduitgang is via een trap omhoog.

ADVIES: Evacuatiestoel aanbrengen.
- In het algemeen: Looplijnen maken de te volgen route gemakkelijker te vinden. De testleden hadden het gevoel de weg kwijt te raken.

ADVIES: Looplijnen aanbrengen in de vorm van bijv. de vloerbedekking (zie verderop).
- Tekstbordjes bij diverse vitrines en aquaria hebben een te klein lettertype. Bovendien kunnen ze voor slechtzienden beter naast elkaar op ooghoogte hangen, dan onder elkaar met de onderste op ongeveer kniehoogte.

ADVIES: Groter lettertype op bordjes naast elkaar. Elke letterpuntgrootte meer is veel winst voor slechtzien­den. Zie ook de BIJLAGE.

TIP: Is een Audifoon-systeem ook niet een mooie oplossing voor slechtzienden? En natuurlijk ook door bezoekers zonder beperking te gebruiken. Of een gids die een rondleiding geeft?


- De lamp boven een ronde aquariumbak (waarin we overigens geen leven aantroffen) was zowel verblindend als spiegelend, en werd door de slechtzienden als zeer hinderlijk ervaren.

ADVIES: Expert op het gebied van verlichting voor mensen met een visuele beperking raadplegen.
- De trap bij de lift aan het eind van de route heeft geen enkele markering.

ADVIES: Markeren d.m.v. gele strepen. Bovenste en onderste trede geheel markeren, de andere treden alleen een markering aan de zijkant, zie BIJLAGE schouwlijst.


Ongemarkeerde trap Contrasterende en zelfs voelbare zeepaardjes

+ Bij de zeepaardjes is het contrast voor slechtzienden soms uitstekend: gele visjes tegen een donkerblauwe achtergrond, alleen wat groen op de bodem. Het zeepaardjes-voelmodel is ook erg leuk, d.w.z. dat mensen met een visuele beperking ze ook goed kunnen waarnemen.


+ In het algemeen is er nu meer verlichting dan in de oude situa­tie, maar optimaal is een en ander nog zeker niet.

De rolstoellift aan het eind: soms voor scootmobielen te klein
- De rolstoellift aan het eind bleek voor een van de rolstoelgebruikers te kort te zijn. De maat van 1.45 m lengte voldoet wel aan de toegankelijkheidscriteria. Gelukkig is er ook nog een goederenlift.
+ De behulpzaamheid van het personeel werd als zeer plezierig erva­ren. Evenals de toelichting die werd gegeven bijv. bij de voelbak en door de piraat.
Samenvatting

Hier en daar valt nog wel wat te verbeteren, vaak ook tegen zeer geringe kosten. In het algemeen mag het niveau van de verlichting ook wel wat omhoog. (Of is dit slecht voor de dieren?)


Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Herbschleb, projectleider TestTeams.

  

Van Diemenstraat 1962518 VH Den Haag

070 365 52 88

info@voorall.nl

www.voorall.nl
Bijlagen

* Lijstje verlichtingsexperts

* Tips lettergebruik

* Tips contrast en verlichtingBIJLAGE I
ORGANISATIES DIE ADVIES KUNNEN GEVEN OVER VERLICHTING


 • Bartimeus

Laan 20

2512 GN Den Haag

070 - 311 78 30

www. bartimeus.nl

 • Koninklijke Visio

Bordewijklaan 3

2591 XR Den Haag070 - 304 72 22

www.visio.org
BIJLAGE II
TIPS VOOR LETTERTYPE EN LETTERGROOTTE T.B.V. MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING
U kunt uw gedrukte informatiemiddelen toegankelijk maken voor mensen met een leeshandicap door gebruik te maken van duidelijk leesbare lettertypes en een goede lettergrootte. Hieronder vindt u tips waarmee u de weergave van tekst in huisstijl website en op infoborden en bewegwijzering kunt verbeteren.
Lettertypen

 • Schreefloze letters
  Lettertypen kunnen grofweg verdeeld worden in s­chreef­letters (met dwarsstreepjes of verdikkingen aan het uiteinde van de lijntjes) en schreefloze letters (zonder dwarsstreepjes of verdikkingen). Schreefloze lettertypen (met weinig versiersels) zijn het duidelijkst leesbaar. Voorbeelden van schreefloze lettertypen zijn: helvetica, verdana, univers, arial, futura, comic sans, tahoma en gill sans.

 • Geen boeklettertypen
  Kies voor folders liever geen letters die als boeklet­ter ontworpen zijn (bijvoorbeeld 'Bembo' of 'Ga­ra­mond'). Deze letters vallen op 'gestreken' papier vaak wat iel uit.

 • Stok- en staarthoogten
  Voor de leesbaarheid is het belangrijk om een letter te kiezen waarbij letters die op elkaar lijken (zoals de i en de l) goed van elkaar te onderscheiden zijn. Ook 'stokken' (de uitsteeksels naar boven van bijvoor­beeld k en l) en 'staarten' van letters (de uitsteek­sels naar beneden van bijvoorbeeld g en p) kunnen bijdragen aan een duidelijker woordbeeld. Daarvoor moeten ze voldoende ver uitsteken. Een stok- en staar­thoogte van minimaal 30 tot 40 procent van de romp­hoogte (de hoogte van de letter x) is wenselijk.

 • Vette-, cursieve- en hoofdletters
  Kies voor langere teksten een gewone letter, dus geen hoofd­letter, niet cursief of extra vet. Koppen boven teksten kunnen wel in hoofdlet­ter, vet of - afhankelijk van het type letter - cursief.
  - Hoofdletters
  Lange teksten in hoofdletters zijn moeilijker lees­baar. Hoofdletters lezen 10 tot 20 procent langzamer en geven een zwak woord­beeld.
  - Vette letters
  Een wat vettere letter heeft over het algemeen een gunstig effect op de leesbaarheid. Sommige vette en extra vette letters hebben een averechts effect omdat ze de tekst ineen doen vloeien. Kies daarom liefst een letter die van nature wat vetter is.
  - Cursief
  Lange teksten in cursieve letters zijn moeilijk lees­baar. Cursieve letters lezen 5 procent langzamer en kunnen (afhankelijk van het letterty­pe) irriteren omdat de letters snel in elkaar overvloei­en. Dit is vooral bij schreefletters het geval.

 • Teksten met veel cijfers
  Indien in de teksten veel cijferinformatie is verwerkt let dan op de vormgeving van deze cijfers. Zorg voor een lettertype waarbij de cijfers goed van elkaar te onderscheiden zijn.
  Markeer tevens bij getallen met meer dan vier cijfers de duizendtallen met een teken zoals een punt.


Lettergrootte

 • Breedte-hoogte verhoudingen
  Letters zijn het best leesbaar wanneer de breedte-hoogte verhoudingen als volgt zijn:
  Hoofdletters 1:1, Cijfers 3:5.

 • Puntgrootte
  Tijdens het lezen van teksten heeft de grootte van letters in­vloed op het oogbewegingspa­troon. In een waarneming worden, bij een lettergrootte tussen negen en twaalf punten, onge­veer vijftien posi­ties waargenomen.
  De behoefte aan een bepaalde lettergrootte bij slecht­ziende mensen varieert van corps 12 tot corps 24. Welke grootte optimaal is verschilt per oogafwijking.
  Voor teksten in folders en boekjes die bestemd zijn voor slecht­zien­den kan het beste een lettergroot­te geko­zen worden tussen 14 en 18 punten (3.5 en 4.5 mm). Letters groter dan corps 24 zijn slech­ter lees­baar.


Bron: Viziris, augustus 2010
BIJLAGE III
TIPS VOOR CONTRAST EN VERLICHTING T.B.V. MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING
Voor slechtzienden en kleurenblinden is het contrast tussen de tekst en de achtergrond van groot belang. Een ander punt is de hoeveelheid licht en/of mogelijke verblinding op de plaats waar men leest.
Kleurenblindheid
Erg onbekend is het probleem van kleurenblinden. Een grote groep van 700.000 Nederlandse vooral blanke mannen kan op zich goed zien maar hebben een vorm van kleurenblindheid. Zij zien geen rood en vaak ook geen groen. Meer informatie: e-mail: info@blindcolor.com telefoon: (026) 4430880.

Voor meer informatie over de gevolgen van kleurenblindheid in de praktijk zie:www.achromatopsie.nl
Verlichting en verblinding
Ouderen hebben tien maal zoveel licht nodig als jongeren om tekst te kunnen lezen. Sommige slechtzienden hebben veel licht nodig, anderen hebben last van te veel licht. Goed licht op het leesvlak is belangrijk, maar ook het voorkomen van verblinding. Verblinding ontstaat als de lichtbron zoals een lamp of de zon niet afgeschermd is en er weerkaatsing ontstaat op het leesvlak.
Hieronder vindt u tips waarmee u uw eigen informatiemiddelen beter leesbaar kunt maken.
Contrastkleuren

 • Donker op licht
  Druk donkere teksten op licht papier of lichte rasters. Zwart op geel geeft het beste contrast.

 • Op een beeldscherm hebben mensen die overgevoelig zijn voor licht problemen met fel witte vlakken vooral als zij ook nog vergrotingssoftware gebruiken; Geel of gebroken wit als achtergrond is beter.

 • Helderheid
  Een hoge contrast is uitermate belangrijk. Dit houdt in een verhouding in helderheid van donker versus licht van minimaal 1 op 8.

 • Contouren van letters
  Scherpe contouren van letters zijn voor mensen met een leeshandicap belangrijk. Vooral voor diegenen die met hulpmiddelen moeten werken is het vervelend als letters rafelig zijn. Let bij drukwerk dus op een goede randscherpte van letters.

 • Geen voorstellingen en rasterlijnen op de achtergrond
  Druk teksten niet op een achtergrond met voorstellingen en rasterlijnen. Maak een duidelijke scheiding tussen tekst en illustraties.

 • Kleurcontrasten
  Het gebruik van kleur kan bijdragen aan ordening van informatie en gemak bij het zoeken. Daarvoor is het wel nodig dat de kleur systematisch gebruikt wordt, zodat het oog de kleur als een soort zoekcode kan gebruiken. Het gebruik van meer dan drie kleuren bij elkaar op een bladzijde of beeldscherm is af te raden omdat het onrustig en afleidend werkt.

 • Vermijd pasteltinten en gebruik contrasterende kleuren.

 • Gebruik geen verlopende of in elkaar overlopende kleuren.

 • Rood en groen wordt door kleurenblinden en sommige slechtzienden niet waargenomen. Zij zien dat als grijstinten. Blauw daarentegen wel.

 • Voor kleurenblinden is rood op groen en groen op rood niet leesbaar.

 • Op een beeldscherm is voor blinden en slechtzienden en kleurenblinden bij het invullen van formulieren een dubbele signalering nodig. Zeg nooit: “Vul de rode velden in”, maar zorg voor een dubbele signalering bijvoorbeeld: “vul de rode velden die met een sterretje gemarkeerd zijn in”.

 • Over het algemeen worden de volgende kleurencombinaties als het beste getypeerd: zwart op wit, blauw op wit, zwart op geel, groen op wit, rood op wit en rood op geel.

 • Over het algemeen worden de volgende kleurencombinaties als het minst goed leesbaar getypeerd: zwart op paars, rood op groen, groen op rood, oranje op wit en oranje op zwart.

 • Kopiëren

Controleer of een zwart-wit kopie van de tekst nog leesbaar is. De tekst is in dit geval ook goed leesbaar voor kleurenblinde lezers en voor mensen die de tekst omzetten naar een groot-letter versie.
Papiersoort

 • Contrast
  Zorg voor contrast. Vermijd grauwe papiersoorten zoals krantenpapier en recycled papier omdat het een slecht contrast geeft. Kies bij druk­werk dat lang mee moet gaan voor papier dat niet snel vergeelt.
  Helderwit papier kan vervelend zijn voor mensen die lichtschuw zijn. Gebroken wit of zachtgeel zijn dan het beste.

 • Zwaarte/dikte
  Gebruik gesloten papier. Bij drukwerk dat aan twee kanten bedrukt moet worden is het van belang om de zwaarte zodanig te kiezen dat 'doordruk' aan de achterzijde wordt voorkomen.

 • Geen glans papier
  Gebruik geen glanzend papier, maar wel mat papier. De schittering van glans papier kan namelijk storend werken.

 • Vouwen in papier
  Houd de middenvouwen van het papier vrij van tekst en illustratie.


Bron: Viziris, augustus 2010
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina