The manifold (after) lives of performanceDovnload 14.84 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte14.84 Kb.
13, 14, 15 november 2009

The manifold (after) lives of performance”

Een multidisciplinaire conferentie en performances
De Appel presenteert in coproductie met STUK Kunstencentrum (Leuven) en in samenwerking met theater Frascati “The manifold (after)lives of performance”, een tweedaagse conferentie waarbij wordt ingezoomd op ongewone en alternatieve manieren van presenteren en documenteren van live performances. Op twee achtereenvolgende dagen in Leuven (STUK Kunstencentrum, 13 november) en in Amsterdam (Frascati, 14 november) beoogt de conferentie, in het verlengde van eerdere symposia als “After the Act” (MUMOK, Wenen, 2005) en “How to perform? Re-enactment and documentation in performance art” (Kunsthalle, Fridericianum, Kassel, 2006) een bijdrage te leveren aan de kennisvorming omtrent de vele manieren waarop performance bewaard,overgeleverd en gemedieerd wordt ‘na de daad’. 

Performance en live art zijn kunstvormen die zich sinds jaar en dag in de marge van disciplines situeren. De acties van de futuristen en dadaïsten, van de protagonisten van fluxus en de zogenaamde body art waren artistieke uitdrukkingen die zich vaak onaangekondigd aandienden of quasi spontaan werden uitgevoerd. Dit tijdsgebonden karakter van een performance botst met het verlangen om ook dit soort kunstwerken nadien ‘levend’ te houden, te verzamelen en te presenteren aan beschouwers die niet bij het oorspronkelijke moment aanwezig waren. Waar een performance aanvankelijk een eenmalig, onherhaalbaar live moment was, maken hedendaagse kunstenaars steeds meer gebruik van andersoortige modellen om hun werk te presenteren. Ze maken gebruik van scripts, scenario’s en personages/acteurs; ze houden zich niet langer aan het ‘unieke’ karakter, maar herhalen performances in meerdere uitvoeringen; bovendien lijken ze bewuster om te gaan met de sporen en relicten die hun performances nalaten.

De vraag die hierbij relevant blijft is hoe kunstenaars en instituten de efemere live-acties na het kortstondige momentum van de oorspronkelijke uitvoering steeds opnieuw kunnen presenteren en betekenis geven?

Vertrekkend vanuit deze vraag hebben de Appel en STUK Kunstencentrum het initiatief genomen tot “The manifold (after) lives of performance”, een conferentie die in november 2010 een vervolg zal kennen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, waarbij zowel het perspectief van de kunstenaar als dat van de theoreticus aan bod komt, wordt op twee achtereenvolgende dagen ingegaan op de (on)mogelijkheden van het vastleggen, documenteren en archiveren, maar ook op het heropvoeren, activeren of hercontextualiseren van performances. Met bijdragen van o.a. Peter Baren & Ondra Libal, Dirk Braeckman & Els Dietvorst (TIME festival), Marie Cool & Fabio Balducci, Serge Delbruyère, Sophie Delpeux, Annie Fletcher, Myriam van Imschoot, Inside Movement Knowledge, Eric Mangion, Eva Meyer- Hermann, Sarah Vanhee, David Weber-Krebs & Alexander Schellow.

Als ‘epiloog’ bij de conferentie vinden in Amsterdam twee performances plaats en dit op 14 en 15 november. Met “Build it & the will cum” evoceert Serge Delbruyères (BE) kennismaking (en obsessie) met het werk van Trent Tepesz, een obscure pornoregisseur die, na een ontmoeting waarvan de precieze aard aanvankelijk in het ongewisse blijft, beslist zijn carrière een nieuwe wending te geven. Daarnaast is op 14 november in Frascati “DISCOVER HEAVEN (Under The Arches Of Societies)” van Peter Baren (NL) en Ondra Libal te zien en op de 15e Barens performance “FLEET OF ARKS (Under The Arches Of Societies)”. Beide performances vinden raakvlakken tussen sensuele verbijstering en politiek commentaar, waarbij de geconstrueerde aard van onze ideeën over cultureel geheugen wordt blootgelegd evenals onze soms oppervlakkige beeldvorming over identiteit.

Het luik in STUK sluit aan bij het multidisciplinaire performance festival Playground dat van 6 tot 13 november in Leuven te zien is. Playground brengt voorstellingen, performances en kunstwerken samen van beeldende kunstenaars, theatermakers en choreografen die hun artistieke praktijk niet langer in de traditionele disciplines situeren en die media als performance, installatie, film en interactief werk combineren. Het programma bestaat uit een reeks voorstellingen en een tentoonstellingsluik, met ondermeer Matt Mullican, Aurélien Froment, Mette Edvarsen, Miet Warlop, Myriam Van Imschoot, Barbara Visser, Ulla von Brandenburg, Laurent Montaron, Julien Discrit en Thomas Dupouy. Op 13 november kan aansluitend de tentoonstelling bezocht worden, evenals voorstellingen van Rimini Protokoll en Sarah Vanhee. Meer info: www.playgroundfestival.beProgramma

13 nov. in STUK Kunstencentrum, Naamsestraat 96, Leuven (BE)

14.00: Introduction Organisation (Ann Demeester, Eva Wittocx)

14.15: Keynote Lecture by Annie Fletcher (IE/NL)

15.00: Case Study Presentation by David Weber-Krebs (BE) & Alexander Schellow (DE)

15.20: Case Study Presentation by Eva Meyer Hermann (DE) “Allan Kaprow – Art as Life”

15.40: Break

16.10: Case Study Presentation by Els Dietvorst (BE) & Dirk Braeckman (BE) (Time is a book)

16.30: Case Study Presentation by Sarah Vanhee (BE) – The manifold forms of performance

16.50: Round Table Conversation moderated by Annie Fletcher
14 November (Frascati, Amsterdam)

14.00: Introduction Organisation (Ann Demeester, Eva Wittocx)

14.15: Keynote Lecture by Sophie Delpeux (FR)

15.00: Case Study Presentation by Myriam van Imschoot (BE)

15.20: Case Study Presentation by Marie Cool and Fabio Balducci (FR)

16.00: Break

16.20: Case Study Presentation by Eric Mangion (FR)

16.40: Case Study Presentation by INSIDE MOVEMENT KNOWLEDGE (ML)

17.00: Round Table Conversation
19.00: Performance by Serge Delbruyère (BE) “Build it & they will cum”

20.30: Performance by Peter Baren (NL) & Ondra Libal (CZ) “DISCOVER HEAVEN (Under The Arches Of Societies)


15 November (Frascati, Amsterdam)

19.00: Performance by Serge Delbruyère (BE) “Build it & they will cum”20.30: Performance by Peter Baren (NL) “FLEET OF ARKS (Under The Arches Of Societies)”
Tickets: via STUK Kunstencentrum 0031 16 320 300 en Theater Frascati – 020 626 68 66

Prijzen: STUK: enkel conferentie: vrije toegang. Performances: 13 EUR/ 9 EUR

Frascati: conferentie inclusief performance: 14 EUR /10,50 EUR Enkel performances: 14 EUR /10,50

Financiële ondersteuning: Gemeente Amsterdam, Ministerie van OCW en de Mondriaan Stichting
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hiske Zomer (de Appel) via Hzomer@deappel.nl of +31(0) 20 6255651.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina