The physiatrist’s attitude towards Shared Decision-Making a further analysis among physiatrists on the role of shared decision-making in rehabilitation healthcareDovnload 288.99 Kb.
Pagina1/11
Datum22.07.2016
Grootte288.99 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Shared decision-making in rehabilitation healthcareThe physiatrist’s attitude towards

Shared Decision-Making

A further analysis among physiatrists on the role of shared decision-making in rehabilitation healthcare
Annemiek Punter,Enschede, August 2008


The physiatrist’s attitude towards

Shared Decision-Making

A further analysis among physiatrists on the role of shared decision-making in rehabilitation healthcare

Bachelor thesis

R.A. Punter – s0111139

Supervised by:

Dr. C.H.C. Drossaert

Drs. J.A. van Til

Psychology – Faculty of Behavioral Sciences

University of Twente, Enschede

August, 2008


Abstract


The concept of shared decision-making is increasingly promoted within healthcare settings. It describes a model in which physician and patient both actively participate in decision making about treatment. Research has shown that the use of this approach may result in desirable outcomes such as greater patient satisfaction and greater adherence to treatment plans. Shared decision-making can be supported by the use of a decision aid.

The purpose of the present study was to explore which decision-making process is most frequently employed by physiatrists and their attitude towards shared decision-making, in order to examine the applicability of the shared decision model in rehabilitation healthcare. The current use of a decision aid and physiatrists’ attitude towards the use of such aids were also explored. A cross-sectional survey was performed by sending a questionnaire to 408 physiatrists, identified through the Dutch association for physiatrists (VRA). The questionnaire was based on a questionnaire by Charles, Gafni, & Whelan (2004) and items by Holmes-Rovner et al. (2000).

Results of the 102 returned questionnaires showed that physiatrists felt the highest levels of comfort with the shared decision-making approach. The shared approach was reported by the majority of physiatrists as their usual approach as well. A considerable gap between these two self-reported measures was also found though. The patient receiving conflicting recommendations and the patient having difficulty accepting the disease were factors identified as barriers for the treatment decision-making process. Making a decision on treatment was reported to be eased by patient’s trust in the physiatrist and the patient being knowledgeable about the disease and treatment options before the consultation.

Many physiatrists reported to use a decision aid regularly or often. But the aids they showed to be most familiar with were relative simple ones. Their attitude towards the use of decision aids was moderately positive. Most physiatrists agreed that decision aids may result in better informed patients.

No relation was found between the work setting or physiatrists’ factors and physiatrists’ attitude towards shared decision-making. Results did suggest that the cognitive abilities of the patient influence physiatrists’ attitude towards patient involvement in decision-making.

Based on this study, shared decision-making seems well at place in the rehabilitation healthcare, as it was reported to be already used as their common approach by many physiatrists. Some barriers do seem to hinder the way to an even more common practice for this approach. Encouraging the use of decision aids may contribute to wider implementation of shared decision-making. Since decision aids can inform patients about treatment options before consultation, their engagement in decision-making may be enhanced.

Further research might look at the perceived barriers for the implementation of (more elaborate) decision aids within rehabilitation healthcare, since there seems to be room for improvement. Future research may also aim to provide more insight on the use of a patient centred decision-making approach with patients suffering cognitive limitations. Research designs using more objective measures than self-reported may also provide valuable additional information on the current use of shared decision-making in the rehabilitation healthcare in general.

Samenvatting


Gezamenlijke besluitvorming is een model dat meer en meer aandacht krijgt binnen de gezondheidzorg. Het betreft een model waarbij zowel patiënt als arts actief deelneemt aan het besluiten over een behandeling. Onderzoek heeft aangetoond dat gezamenlijke besluitvorming positieve effecten heeft, zoals grotere patiënttevredenheid en therapietrouw. Gezamenlijke besluitvorming kan worden ondersteund door het gebruik van besliskundige hulpmiddelen.

Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de huidige manier van besluitvorming door revalidatieartsen en hun attitude ten aanzien van gezamenlijke besluitvorming, om te kijken in hoeverre dit model toepasbaar is binnen de revalidatiezorg. Tevens is gekeken naar hun attitude ten aanzien van besliskundige hulpmiddelen en hoe vaak deze hulpmiddelen op dit moment worden gebruikt. Een cross-sectioneel survey onderzoek is uitgevoerd waarbij een vragenlijst is verstuurd naar 408 revalidatieartsen aangesloten bij de Vereniging Revalidatie Artsen (VRA). De vragenlijst was gebaseerd op een vragenlijst van Charles, Gafni, & Whelan (2004) en items door Holmes-Rovner et al. (2000).

Uit de 102 ingevulde vragenlijsten kwam naar voren dat revalidatieartsen zich erg prettig voelen bij gezamenlijke besluitvorming. Deze aanpak werd ook het vaakst genoemd als gewoonlijke manier van beslissingen nemen. Niet alle artsen die aangaven zich erg op hun gemak te voelen met dit model, gaven ook aan dat dit hun gebruikelijke manier is voor het nemen van beslissingen. Acceptatieproblemen en het hebben ontvangen van tegenstrijdige adviezen aan de kant van de patiënt, waren barrières die door de meeste artsen werden erkend. Vertrouwen hebben in de arts en goed geïnformeerd zijn vóór het consult, werden daarentegen geïdentificeerd als factoren die het besluitvormingsproces ten goede komen.

Het merendeel van de artsen gaf aan regelmatig of vaak een besliskundig hulpmiddel te gebruiken. Dit bleken echter vaak simpele hulpmiddelen. De attitude van de artsen ten aanzien van het gebruik van besliskundige hulpmiddelen was positief. De meeste revalidatieartsen waren het eens met de stelling dat het gebruik van een dergelijk hulpmiddel resulteert in beter geïnformeerde patiënten.

Er werd geen relatie gevonden tussen achtergrond variabelen en de attitude ten aanzien van gezamenlijke besluitvorming. De resultaten lieten wel zien dat er samenhang bestaat tussen de aanwezigheid van een cognitieve beperking bij de patiënt en de attitude van de revalidatiearts ten aanzien van betrokkenheid van de patiënt bij het keuzeproces.

Gezamenlijke besluitvorming lijkt goed toepasbaar binnen de revalidatiezorg, aangezien het door de meeste revalidatieartsen reeds wordt genoemd als gebruikelijke aanpak. Toch lijken barrières een nog betere implementatie van gezamenlijke besluitvorming in de weg te staan. Het stimuleren van het gebruik van besliskundige hulpmiddelen zou bij kunnen dragen aan een bredere implementatie. Aangezien besliskundige hulpmiddelen zorgen voor beter geïnformeerde patiënten tijdens een consult, zouden zij meer betrokkenheid van patiënten bij het nemen van beslissen over een behandeling kunnen bewerkstelligen.

Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het in kaart brengen van de mogelijke barrières die de implementatie van besliskundige hulpmiddelen nu nog beperkt. Verder onderzoek zou zich ook kunnen richten op de haalbaarheid van betrokkenheid van patiënten met een cognitieve beperking bij het beslisproces. Onderzoeksmethoden die objectievere instrumenten gebruiken dan self-report zouden waardevolle informatie kunnen toevoegen over het huidige gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de revalidatiezorg.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina