The physiatrist’s attitude towards Shared Decision-Making a further analysis among physiatrists on the role of shared decision-making in rehabilitation healthcareDovnload 288.99 Kb.
Pagina10/11
Datum22.07.2016
Grootte288.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Appendix: Final version of the questionnaire


Shared Decision Making

in de revalidatiezorg

Deze vragenlijst is onderdeel van de bacheloropdracht van Annemiek Punter.

Het onderzoek wordt ondersteund door de Universiteit Twente.

Naam ________________________________Datum _______________________________

De volgende vragen gaan over u en uw werksituatie

 1. Wat is uw geslacht?

 • Man

 • Vrouw 1. Wat is uw leeftijd?

________ jaar

 1. Hoe lang bent u al werkzaam als revalidatiearts?

________ jaar

 1. In welke setting voert u het grootste deel van uw klinische activiteiten uit?

 • In een revalidatiekliniek (→ welke kliniek? ________________________________)

 • In een verzorgingstehuis (→ welk verzorgingstehuis? ________________________)

 • In het ziekenhuis (→ welk ziekenhuis? ____________________________________)

 • Anders, nl.: __________________________________________________________ 1. Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan directe patiëntenzorg?

 • Tussen 8 en 16 uur per week

 • Tussen 16 en 24 uur per week

 • Meer dan 24 uur per week 1. Hoeveel patiënten ziet u gemiddeld per week?

________ patiënten

 1. Hoe lang duurt een gemiddeld consult?

________ minuten

 1. Met patiënten uit welke diagnosegroepen heeft u op dit moment te maken? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Amputatie/prothesiologie

 • Brandwonden

 • Politrauma

 • Chronische pijn

 • Traumatisch hersenletsel

 • Dwarslaesie

 • CVA

 • Hartziekten

 • Anders, nl.: 1. Met patiënten uit welke diagnosegroepen heeft u op dit moment voornamelijk te maken? (één antwoord aankruisen)

 • Amputatie/prothesiologie

 • Neuromusculaire aandoeningen

 • Brandwonden

 • Politrauma

 • Chronische pijn

 • Traumatisch hersenletsel

 • Dwarslaesie

 • CVA

 • Hartziekten

 • Anders, nl.:

Neemt u deze specifieke patiëntengroep in gedachten bij het verder invullen van de vragenlijst.

De volgende vragen gaan over de informatieverschaffing aan patiënten

 1. In welke mate geeft u informatie aan uw patiënten over: (omcirkel steeds één antwoord)

Geen


Veel

 1. Ernst van de ziekte

1

2

3

4

5

 1. Details over behandelprocedures

1

2

3

4

5

 1. Voordelen van behandeling

1

2

3

4

5

 1. Nadelen van behandeling

1

2

3

4

5

 1. Gevolgen van behandeling op seksualiteit

1

2

3

4

5

 1. Gevolgen van behandeling op uiterlijk

1

2

3

4

5

 1. Gevolgen van behandeling op stemming

1

2

3

4

5

 1. Gevolgen van behandeling op familie

1

2

3

4

5

 1. Gevolgen van behandeling op sociale activiteiten

1

2

3

4

5

 1. Gevolgen van behandeling op het vermogen van de patiënt om (thuis) voor zichzelf te zorgen

1

2

3

4

5 1. Ervaart u moeilijkheden bij het verstrekken van bovenstaande informatie aan patiënten?

 • Ja  Zo ja, wat zijn de drie belangrijkste moeilijkheden?

1. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

________________________________________________________________ • Nee

De volgende vragen gaan over hoe een besluit tot behandeling in de praktijk tot stand komt

Hieronder staan voorbeelden van verschillende manieren waarop een besluit over de behandeling kan worden genomen met de patiënt.

Voorbeeld 1

Na het doornemen van het medisch dossier en het onderzoeken van de patiënt neemt de arts de beslissing over een passende behandeling en doet de aanbeveling aan de patiënt. De arts geeft de patiënt informatie over de behandeling, waaronder de risico’s en uitkomsten. De patiënt accepteert de behandeling die de arts aanbeveelt.Voorbeeld 2

Na het doornemen van het medisch dossier en het onderzoeken van de patiënt brengt de arts de mogelijke behandelingen naar voren. De arts geeft informatie over de risico’s en uitkomsten van elke behandeling en spreekt die met de patiënt door. De arts nodigt de patiënt uit tot het stellen van vragen. Dan stelt de arts een behandeling voor, die door de patiënt geaccepteerd wordt.Voorbeeld 3

Na het doornemen van het medisch dossier en het onderzoeken van de patiënt brengt de arts de mogelijke behandelingen naar voren. De arts geeft informatie over de risico’s en uitkomsten van elke behandeling en spreekt die met de patiënt door. De arts vraagt de patiënt een beslissing te nemen over de behandeling en deelt mee dat de patiënt de beste persoon is om die beslissing te nemen. De patiënt beslist en maakt aan de arts kenbaar welke behandeling is uitgekozen.Voorbeeld 4

Na het doornemen van het medisch dossier en het onderzoeken van de patiënt brengt de arts de mogelijke behandelingen naar voren. De arts geeft informatie over de risico’s en uitkomsten van elke behandeling en spreekt die met de patiënt door. De arts nodigt de patiënt uit tot het stellen van vragen. De arts vraagt wat de voorkeuren voor behandeling zijn, gegeven de levensstijl van de patiënt en andere punten die belangrijk zijn. Samen beslissen ze over het inzetten van de best passende behandeling.Denk bij het beantwoorden van de volgende vraag aan uw benadering van besluitvorming in de laatste 6 maanden met patiënten uit de bij vraag 9 genoemde patiëntengroep. 1. Mijn huidige benadering lijkt meestal op:

 • Voorbeeld 1

 • Voorbeeld 2

 • Voorbeeld 3

 • Voorbeeld 4

 • Geen van deze voorbeelden

 • Anders, nl.: __________________________________________­­­­­________________ 1. In welke mate voelt u zich op uw gemak bij elk van de vier voorbeelden als benadering bij uw patiëntengroep? (omcirkel steeds één antwoord)

Niet


Erg

 1. Voorbeeld 1

1

2

3

4

5

 1. Voorbeeld 2

1

2

3

4

5

 1. Voorbeeld 3

1

2

3

4

5

 1. Voorbeeld 4

1

2

3

4

5

Opmerking: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


 1. Bent u op uw initiatief, in de afgelopen 6 maanden, een gesprek aangegaan met (één van) uw patiënten over de mate waarin hij/zij wilde participeren in de besluitvorming over zijn/haar behandeling? 1. Is een van uw patiënten in de afgelopen 6 maanden op eigen initiatief een discussie met u aangegaan over de mate waarin hij/zij wilde participeren in de besluitvorming over zijn/haar behandeling?

 • Nee, nooit

 • Ja, een enkele keer

 • Ja, regelmatig

 • Ja, vaak 1. a. Welk percentage van uw patiënten geeft er de voorkeur aan dat u de volledige verantwoordelijkheid neemt voor het nemen van een beslissing over behandeling?

%

b. Welk percentage van uw patiënten geeft er de voorkeur aan gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor het nemen van een beslissing over behandeling?%

c. Welk percentage van uw patiënten geeft er de voorkeur om zelf alle verantwoordelijkheid te nemen voor het nemen van een beslissing over behandeling?%

 1. Als er meerdere behandelopties beschikbaar zijn voor uw patiënten, geeft u ze dan meestal een keuze uit de verschillende opties?

 • Nee, nooit

 • Ja, een enkele keer

 • Soms wel, soms niet

 • Ja, vaak

 • Ja, altijd 1. Als er meerdere behandelopties beschikbaar zijn voor uw patiënten, geeft u ze dan een gerichte aanbeveling voor behandeling?

 • Nee, nooit

 • Ja, een enkele keer

 • Soms wel, soms niet

 • Ja, vaak

 • Ja, altijdDe volgende vragen gaan over belemmerende en ondersteunende factoren van gezamenlijke besluitvorming

Er zijn vele factoren die invloed hebben op de manier waarop beslissingen over behandeling genomen worden. Sommige factoren maken besluitvorming moeilijk en vormen een barrière voor het proces. Andere factoren zijn juist nuttig en maken het proces van besluitvorming gemakkelijker.

 1. In welke mate ervaart u de volgende factoren als belemmerend voor het besluitvormingsproces rond behandeling? (omcirkel steeds één antwoord)
Nooit belemmerendBijna altijd belemmerend

 1. Ik heb onvoldoende tijd om met de patiënt door te brengen

1

2

3

4

 1. De patiënt begrijpt de informatie die ik hem/haar heb gegeven niet

1

2

3

4

 1. Ik heb onvoldoende informatie om een beslissing over behandeling te nemen tijdens het eerste consult

1

2

3

4

 1. De patiënt wil in mindere mate participeren in het beslissen over behandeling dan ik zou willen

1

2

3

4

 1. De patiënt wil in grotere mate participeren in het beslissen over behandeling dan ik zou willen

1

2

3

4

 1. De patiënt is besluiteloos

1

2

3

4

 1. Er zijn cultuurverschillen tussen de patiënt en mij

1

2

3

4

 1. De patiënt heeft tegenstrijdige adviezen gekregen van verschillende specialisten

1

2

3

4

 1. De patiënt vraagt om een behandeling waarvan het effect niet bewezen is

1

2

3

4In welke mate ervaart u de volgende factoren als belemmerend voor het besluitvormingsproces rond behandeling? (omcirkel steeds één antwoord) (omcirkel steeds één antwoord)


Nooit belemmerendBijna altijd belemmerend

 1. De patiënt weigert een behandeling waar hij/zij baat bij zou kunnen hebben

1

2

3

4

 1. De patiënt heeft moeite om zijn/haar aandoening te accepteren

1

2

3

4

 1. De patiënt is te bezorgd/angstig om te luisteren naar wat ik te zeggen heb

1

2

3

4

 1. De patiënt brengt te veel informatie in om te bespreken

1

2

3

4

 1. De patiënt heeft andere gezondheidsproblemen

1

2

3

4

 1. De patiënt wil al een beslissing maken voordat hij/zij informatie van me heeft gekregen

1

2

3

4

 1. De familie van de patiënt overheerst het beslisproces

1

2

3

4

 1. De patiënt heeft misvattingen over de aandoening of behandeling

1

2

3

4

 1. Ik heb moeite met het formuleren van de verschillende behandelopties voor de patiënt

1

2

3

4

 1. De patiënt komt met de verwachting voor een bepaalde behandeling in plaats van een consult

1

2

3

4

 1. Anders, nl.: _________________________________ 1 2 3 4

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina