The physiatrist’s attitude towards Shared Decision-Making a further analysis among physiatrists on the role of shared decision-making in rehabilitation healthcareDovnload 288.99 Kb.
Pagina11/11
Datum22.07.2016
Grootte288.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 1. In welke mate ervaart u de volgende factoren als ondersteunend voor het besluitvormingsproces rond behandeling? (omcirkel steeds één antwoord)
Nooit ondersteundBijna altijd ondersteunend

 1. De patiënt heeft iemand bij zich tijdens het consult

1

2

3

4

 1. De patiënt praat met iemand anders met dezelfde aandoening

1

2

3

4

 1. De patiënt krijgt emotionele steun van familie of anderen

1

2

3

4

 1. De patiënt is er emotioneel aan toe om een beslissing te nemen

1

2

3

4

 1. De patiënt vertrouwt me

1

2

3

4

 1. Het verstrekken van schriftelijke informatie aan de patiënt

1

2

3

4

 1. De patiënt heeft contact met / is lid van een patiëntenvereniging

1

2

3

4

 1. De patiënt vraagt om een second opinion

1

2

3

4

 1. De patiënt wil participeren in het nemen van de beslissing over behandeling

1

2

3

4

 1. De patiënt is voorbereid (goed geïnformeerd over aandoening en behandeling) op het consult

1

2

3

4

 1. De patiënt heeft vrienden die in de gezondheidszorg werken

1

2

3

4

 1. Anders, nl.: _________________________________

1

2

3

4

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


De volgende vragen gaan over hulpmiddelen die het beslisproces ondersteunen

Sommige artsen gebruiken beslishulpmiddelen, ‘Decision Aids’, voor het presenteren van behandelopties en bijbehorende voordelen en bijwerkingen.

 1. Welke van de volgende beslishulpmiddelen gebruikt u wel eens bij/met uw patiënten?

(meerdere antwoorden mogelijk)

 • Folder / Brochure

 • Handgeschreven notities

 • Beslisbord (met systematisch informatie over opties)

 • Video met uitleg

 • Interactieve CD Rom

 • Interactieve website

 • Geen van deze

 • Anders, nl.: __________________________________________________________ 1. Hoe vaak gebruikt u een dergelijk beslishulpmiddel bij een consult met de patiëntengroep uit vraag 9?

 • Nooit

 • Zelden

 • Regelmatig

 • Vaak

 • Altijd

Opmerking: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Een (multimedia) programma kan gebruikt worden als beslishulpmiddel. De informatie die daarbij aan de patiënt wordt gegeven bestaat meestal uit: de behandelprocedures, de risico’s en bijwerkingen, de voordelen, de mogelijke uitkomsten en de kans op een succesvolle behandeling voor alle beschikbare opties. Deze keuzehulpen kunnen zowel vóór als tijdens een consult gebruikt worden. De volgende vragen gaan over de toepasbaarheid van dergelijke beslishulpmiddelen in het algemeen.

 1. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (omcirkel steeds één antwoord)

Helemaal oneens


Helemaal eens

 1. Patiënten zouden een keuzehulp moeten bekijken voordat ze een beslissing maken

1

2

3

4

5

 1. Patiënten die een keuzehulp bekijken zullen beter geïnformeerd zijn

1

2

3

4

5

 1. Alle patiënten die ervoor in aanmerking komen zouden naar een keuzehulp verwezen moeten worden

1

2

3

4

5

 1. Een keuzehulp kan ervoor zorgen dat sommige patiënten de verkeerde keuze maken

1

2

3

4

5

 1. Een keuzehulp zal ervoor zorgen dat patiënten meer betrokken zijn in de besluitvorming over een behandeling

1

2

3

4

5

 1. Een keuzehulp zal ervoor zorgen dat patiënten meer vragen stellen dan ze anders zouden hebben gedaan

1

2

3

4

5

 1. De meeste patiënten zullen, de risico’s en voordelen van de verschillende behandelingen kennende, willen bepalen hoe acceptabel een behandeling voor hun is

1

2

3

4

5

 1. Patiënten willen doorgaans een gelijkwaardige partner zijn met de arts bij het maken van belangrijke keuzes

1

2

3

4

5

 1. Het grootste deel van de patiënten wenst niet betrokken te zijn bij het maken van een keuze over hun behandeling

1

2

3

4

5

 1. De meeste patiënten geven er de voorkeur aan dat de arts verantwoordelijkheid neemt voor hum medische problemen

1

2

3

4

5

 1. Met een keuzehulp zal ik in staat zijn om de tijd die ik besteed aan het voorlichten van de patiënt over behandelingen te reduceren

1

2

3

4

5

 1. Een keuzehulp zal het risico op wanpraktijken (malpractice) verminderen

1

2

3

4

5

 1. Een keuzehulp zal de behoefte aan ‘third party utilization’ moeten wegnemen, zoals de vraag om een second opinion

1

2

3

4

5 1. Indien u geïnformeerd wenst te worden over de uitkomsten van het onderzoek, kunt u hier uw e-mailadres invullen. Emailadres: 1. Hieronder is ruimte voor eventuele opmerkingen.

Mocht u vragen hebben over de vragenlijst of over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Annemiek Punter (telefoon: 06-18536605, email: r.a.punter@student.utwente.nl)_____________________________________________________________________________

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.

Uw medewerking wordt erg op prijs gesteld.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina