The savior lives inside me there etcDovnload 418.84 Kb.
Pagina4/8
Datum22.07.2016
Grootte418.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Although, Head has experienced fame, and a successful career, he admits there were earlier times in his life when felt empty, and even close to the edge of death. "When I was in Korn, I would get up, eat and drink beer, and I would start my day like that. Or in my darker days, I would get up, get alone, and do lines of speed to start my day," Welch said. "Now, I get up and I pray, read the Bible and I get with God, and then I start my day. To me, I rock harder now than I have in years. I'm the same person, it's just what I do is different. It's a lot cleaner, healthier, and my life is filled with so much more power."

Head said his daughter said it best, "She says I'm funnier now."

Brian Head Welch (christen geworden ex- Korn)

Cd - “ Save me from myself”

Nr. 1) L.O.V.E. verhaal doet denken aan de het verhaal van de verloren zoon. In het lied wordt gezegd “Ik gaf je alles om je terug te krijgen”. (zoals een vader een zoon toespreekt). Hij(God de Vader) heeft begrip en legt uit dat Hij betrouwbaar is. 1. Flush – dit lied gaat over het gevecht tegen dronkenschap(als jeugdige). Drank maakt meer kapot dan je lief is. Met dit lied zou je een mooie verbinding aan kunnen gaan met het verhaal van Noach waarin Noach te veel gedronken heeft. En een koppeling naar het Nieuwe testament “Drink een weinig wijn” en “wordt vervuld met de Geest in plaats van met wijn” Of David die de man van Bathseba (Uria) dronken probeert te voeren.

3 Loyalty – Hij wil loyaal blijven aan zijn fans als het gaat om de muziekstijl hij gaat alleen de inhoud veranderen. Hij zingt over het geen keus geven om te doden(anti-abortus). Trouw aan jezelf. 1 grote schreeuw !!

4 Rebel –over uiteengevallen gezinnen en misbruik –over het breken van de familievloek – over het redden van misbruikte kinderen die God aan het hart gaan.

5 Home – (lied gericht aan 50 cents om thuis te komen) aan de ene kant uitnodiging(verloren zoon) aan de andere kant de waarschuwing.

6 Save me from myself – Judas figuur – gevecht tegen coke- de demonen roepen. (roept hel sfeer op).

7 Die religion die – “sick of all your rules” “you put yourself above” kritiek op kerken die de vorm/het gebouw en de gewoontes aanbidden in plaats van God.Hij roept op om missionair te zijn i.p.v. te schuilen inde kerk. Kerk is niet in een gebouw –“kijk diep in de ogen van de verlorenen.” Kuriake(kerk) mensen zijn die mensen die de verlorenen redden.

8 Adonai – betekent “Heer”in het hebreeuws(aanspreektitel voor God). “Life is just a test from Adonai” hij zingt ook over Adonai als steunpilaar van de wereld. God valt aan hij vecht om de wereld terug te krijgen.

9 Money – “your god is money” – past bij verschillende Bijbelverhalen – aanbidding gouden kalf- Paulus en de zilveren artemisbeeldjes in handelingen. Verhaal van de rijke jongeling. Uitspraak van Jezus “een rijke komt moeilijker in de hemel dan een kameel door een naald.”

10 Shake – Jezus voorspellingen over het eind van de wereld. God schud het land als Zijn Naam uit de scholen wordt verbannen. Dan neemt God de bescherming weg. 1. Washed by blood – “not a prisoner of your old life –a brand new start- rebuilding heart” doet wat denken aan Petrus die aan het eind van zijn leven door God aan de hand wordt genomen. Jezus zegt dat Petrus het niet meer zelf voor het zeggen zal hebben. Maar dat hij (be)geleid zal worden.

Laurie London;He’s got the whole World in his hands.dit nummer stond in 1958 in de hitlijst en was nr 1 op meest gespeeld lijdt van de discjockeys.
Larry norman; (vriend(geweest)van paul mc cartney) hij heeft cd’s gemaakt met de beatles-producer George Martin.

Deze serie heet The trilogie cd serie bestaande uit So along ago the garden, in another land en Only visiting this planet.

Hij word ook wel de vader van de christelijke rock genoemd. 300 liedjes van hem zijn gecoverd door o.a. Van Morrison, John mellencamp, Bob Dylan en U2. Zij noemen hem een belangrijke inspiratiebron.
Led Zeppelin:


 • Stairway to heaven – het lied gaat over een rijke hebzuchtige dame die zich realiseert dat haar leven leeg is en geld haar net in de hemel kan krijgen.

In de bijbel staat een verhaal dat jezus vertelt over een man die schuur aan schuur bouwt en dan ineens overlijdt en dus niks aan zijn rijkdom heeft. Ook de rijke man en de arme lazarus hebben met dit thema te maken.
Lenny Kuhr:

The song of the ladder” loopt van Abraham voorbij jakob.

De boom” aan je vruchten ken ik je alleen – Jezus zegt dat over valse profeten - aan hun vruchten zul je hen herkennen.

het meer van galilea” van de lp God laat ons vrij. Het droomt op de vrede die ooit in israel en omstreken zal uitbreken.
Lenny kravitz:

Rosemary: in dit lied zingt hij een meisje toe: ‘Because life is for believing/That your heart van turn to gold/all you need is Christ to receive it/ There’s eternal life for every soul’.

I Build this garden for us; “We’ll live each day in peace/In hope that we will one day reach/the rest of the world/when they are ready to be teached/The Kingdom will come/Thy will be done/ On earth as it is in heaven. (laatste zinnen komen uit het Onze Vader)

Cd’s baptism( lenny zit in een badkuip vol bloed(van Jezus ?)) en it is time for a love revolution.


Linkin Park: Hit the Floor in relatie tot psalm 59 over wraak nemen ?

Live (Ed Kowalczyk) geeft in interviews aan christen te zijn geworden na lange zoektocht.

Cd: Alive


 1. Drive – lied gaat over het stuur aan God over geven, verlangen op God’s schouders leggen na een worsteling met de whisky verslaving. (mooie koppeling mogelijk met Elia’s hemelvaart verhaal ook daarin stuurt God de wagen).

 2. The Great Beyond –“Silence is the loudest sound - I was lost but now I’m found” doet direct denken aan Amazing grace lied en aan de stilte waarin God zich openbaarde aan Elia op de berg Horeb. De grond verlaten doet ook weer denken aan Elia’s hemelvaart.

 3. Grace – “Is there any love at all ?” “That there’s no reason left to dream”. Hij zag alles duister in maar vond licht in de ogen van de mensen. “Yeah there was somethin’ in their eyes, every Saint used to be a sinner every man used to be a child ” Verandering is mogelijk er is hoop ! “ Everytime I feel the sunshine, I thank the Lord above, For seein something, I couldn’t see at all”. Genade als licht in de duisternis.

 4. Stand – “The rain came down in sheets of razors cuttin’ my face and blocking my way, it was impossible to see the angel that was starin’ at me” Doet denken aan de knecht Gehazi van Elia(of Elisa) die een vijandige troepenmacht ziet en bang word tot zijn ogen worden geopend voor alle ontelbare engelen die op wacht staan. “Someone said you were the one who comes to every man when his back against the wall and his money’s all been spent” Dit doet denken aan het verhaal van de verloren zoon.” and it’s time to fan the flame or never to walk this way again, will I be the one to rise above, Lord am I strong enough ?” Doet denken aan het alles of niets van Simsons laatste verzet (toen de pilaren van de temple instorten).

 5. Drink (everlasting Love) Edward kowalczyk als hedendaags mysticus ”You alone you are the secret makes the mona lisa smile”. Begin van het lied doet denken aan openbaringen hfst 22 over de rivier van levend water die uit God voortkomt.

Dronken van de liefde van God. “Drink you like the nectar that fall from Eden” – “Borrowed time we’re living on” Je leven in bruikleen hebben van God. “ You alone you are the timeless light that illuminates my way” doet denken aan vuurkolom in de woestijn). “You alone you are the sparkle in my eye everyone can see” – Doet denken aan de uitstraling die Mozes had toen hij op de berg bij God was geweest en de tien geboden had gekregen”.

Het lied is een mengeling van de liefde voor zijn vrouw en de liefde van God. Vergelijking met het bijbelboek Hooglied ligt dan ook voor de hand.(ook als je kijkt naar nectar als vergelijking). Hooglied 4:11-5:1 komen veel beelden uit het lied terug. 1. Zion – Sion andere naam voor Jeruzalem. “Take me on up to Zion, where my Lord will comfort me, he will lay me down by still water while my enemies run from me..” psalm 23 vers 2 en 5. “ Take me on up to zion, think I gotta psalm runnin’through my head. Bring me over to king David..” Verwijzing Koning David als dichter van de Psalmen. “ Take me on up to Zion to that secret place in my heart where even Satan don’t dare to stand too long when he sees that temple guard he’s gonna run..” (Openbaringen 15:7 en 8).

 2. In Your light – “Sometimes I find myself beholdin all the Gifts some magnificent power gave me in the form of my two kids” psalm 127 “ Zie het erfdeel van de Ene is een huis van zonen, echt loon is de vrucht van de schoot.”

“ You are my mountain, my high place to climb, deep in your valleys are plenty of places to hide, there’s plenty of ways to get lost in Your Light.” Bijvoorbeeld Psalm 90 vers 1 “wie zetelt in het geheim van de Hoogste, in de schaduw van de almachtige overnacht” en vers 14 “ …ik zet hem op een steilte omdat hij mijn naam kent”.


 1. Just in time – “.. all the bread’s still on the table, and I still wanna break it with you” –verwijzing avondmaal. “to bring the water and the wine” – avondmaal. God geeft de hulp precies op tijd aan een getekend en doorleefd hart. “I’m gonna bring you shelter from the storm” verwijzing naar lied van Bob Dylan Shelter from the storm ??

 2. Rome – “O Great city of the veil” en “O Great woman on the veil” deze zinnen verwijzen naar Openbaringen 17:1-6 en 18 gaat over een stad die wordt beschreven al s een vrouw.” We gotta move on to the temple not made with hands” in Openbaringen 21: 22 dit gaat over de nieuwe hemel en aarde waar geen tempel meer is.

 3. Soul whispers – doet wat denken aan de ervaring die Samuel had dat hij God hem riep maar hij dacht dat het Eli was. Pas na drie keer drong het door (eerst bij Eli toen bij Samuel).

Lost in Rotation(alt.rock 2004): “Proverbs” hoe functioneert het lichaam in het opdoen van wijsheid. Spreuken 2:2 en 4 en 3:3 en 7


Leonard Cohen:

“Story of Isaac” hervertelling Genesis 22. (een aardig idée is misschien om de jongeren zelf een lied te laten schrijven vanuit een van de andere personen – knechten- sara etc.)

“The future” I’m the little jew who wrote the bible, i’ve seen the nations rise and fall, I’ve heard their their stories, heard them all but love’s the only engine of survival. Your servant here, he has been told, to say it clear, to say it cold: it’s over, it ain’t going any further and now the wheels of heaven stop you feel the devil’s riding crop get ready for the future:it is murder.” Hij geeft dan voorbeelden van moord. Hiroshima – de moord op Christus en Paulus.?

De beelden in het lied doen denken aan Daniel (beeld nebukadnessar, nations rise and fall) en ezechiel (wheels of heaven)


Lionel Richie:

Jesus is love: “ Father, help your children And don’t let them fall By the side of the road Teach them to love one another” Jezus zei: heb elkaar lief zoals de vader en ik elkaar en jullie liefhebben. he brought the power, the glory, forever (zinsnede uit het Onze Vader)
Low:

 1. That’s how you sing amazing grace

 2. If you were born today( song for little babay Jesus)

 3. Lion/lamb

 4. I am the lamb

Manic street preachers: cd Holy Bible

Interessant citaat van Edwards (de zanger): “In elk hotel in de wereld is het enige constante de Heilige Bijbel”. En ook: Foto van edwards met achterop geschreven: Once, I remember well, my life was a feast where all hearts opened and all wines flowed. Alas the gospel has gone by; suppose damnation were eternal ! Then a man who would mutilate himself is well damned isn’t he ?” Arthur Rimbaud.

Cd hoezen – cd 1 Jezus met doornenkroon cd 2 geloof,hoop en liefde (Jezus gekruisigd Maria biddend). Een foto van de zanger met gegeselde borst. Alle bandleden met een aureool. Een spreuk van Solomon Northup “de meester zal op zijn beurt om genade smeken”.

Interessante Nummers van de cd Holy Bible

1)The intense humming of evil doet denken aan het laatste oordeel The court has come. The court of the nations….

“From the ditch of kerch the dead will rise, they will arise from the graves, they will arise from flames…. Now the victims will judge the butchers.

Bekend beeld dat de martelaren uiteindelijk de koningen en rechters zullen zijn.

Openbaringen etc.

2) Judge Yourself: Dit is een poplied vertolking van een tekst van Nietschze. Namelijk Dionysius tegen de gekruisigde. De gekruisigde is Jezus en Dionysius is de god van de wijn etc. Opvallende is ook het blessed be. Dit idee komt weg bij de rij zaligsprekingen van Jezus.

Mattheus 6 (zalig/gezegend zijn de armen van geest etc.).

Het grotere idee achter het lied lijkt te zijn zelfredzaamheid. Genees jezelf, doe jezelf pijn, beoordeel jezelf in plaats van Christus !?

3) Yes over je bent geen God om te beslissen over leven en dood.


Cd 2 Journal for plague lovers (titel doet al denken aan de plagen van egypte etc.)

Interessante nummers:

1) Journal for plague lovers: kritiek op hen die alles in “gods hand” leggen. De triomfen en tragedies.

2) All is vanity: “Alles is ijdelheid” doet direkt denken aan bijbelboek Prediker met het ijdelheid der ijdelheden als spreekwoord.

3) Doors Closing Slowly: Richy als martelaar voor grote kunst ?

Nr “ Sculpture of man” citaat “Jesus descends, Dachau his father” moderne kritiek op de mix van Christendom en oorlogsgeweld gerelateerd aan de Deutsche christen in de Nazitijd.

Nr. There by the grace of God (nr 6 U.K.)

Citaat uit het lied:

“And all the drugs in the world
Can't save us from ourselves
Victims with the saddest hearts
Passing by the grace of God
There by the grace of God

With grace we will suffer


With grace we shall recover
There by the grace of God
There by the grace of God”

Eerste betekenis God’s redding in plaats van drugs.

2e betekenis: "There by the grace of God" isn't an optimistic phrase, unfortunately. It's a shortened form of "There but by the grace of God go I" which basically means that your life could go to hell at any given time. It's traditionally said in reference to the homeless, etc. In the context of the song, I'm thinking that "God" is the drugs (recreational or psychiatric) and if the drugs stop working, or if they're not available, everything goes to shit. The song is noted for the line "And all the drugs in the world can't save us from ourselves". This is an almost word-for-word quote from Marilyn Manson's song Coma White, which features the line "And all the drugs in this world can't save her from herself".

Leviathan:

"Leviathan" is a song by the Welsh rock band Manic Street Preachers. It was recorded for the charity album Help!: A Day In The Life for War Child UK in 2005 [1]. The song is also available as a download on iTunes. It takes its title from the 1651 book about political power, Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil by Thomas Hobbes.

En Thomas hobs heeft Leviathan weer geleend uit het bijbelboek Job waar staat dat God speelt met de Leviathan.1.

Job 40,20

 

Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat nederzinken?2.

Ps 104,26

 

Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen.3.

Jes 27,1

 

Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden.
Het lied zelf gaat erover dat iedereen een Leviathan kind(een dictator-terrorist) wil die snel alles oplost. De prijs die we willen betalen is strikte gehoorzaamheid. Lied is kritisch op dit verlangen.
Metallica: “The Four horsemen” het lied gaat over de vier paarden in het bijbelboek openbaringen.

Mark Chessnut “Broken promise land” (country 1992).

Huwelijksbreuk/verbondsbreuk doet denken aan Hosea en de onbetrouwbaarheid van de partner.
Matisyahu

Thunder: verwijzing naar Jacob’s ladder en doet ook denken aan de donderstem bij Mozes en de tien geboden.

Darkness into light: “vision new York city to Jerusalem” – burn down Babylon – the seed you plant is the seed you sow.(doet denken aan de bijbelse tekst wat jezaait zul je oogsten). I’ll be standing on the sun (in openbaring 19:17 staat er een engel op de zon ??).

Motivate: Raise the gate ( psalm 24:7) ‘Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, aloude poorten, omhoog: de koning van de glorie komt binnen.’

Revelation wake in the morning (droom van jakob ??).For You: I will be there for you to search for you wherever you are. ( N.T. verloren schaap, verloren penning). O.T. ?? Come from mount Zion, stay out of the whirlwind. ( berg Sion).

We will walk:patience on top of a mountain pumping blood through the veins of creation. (scheppingsmoment).

Silence: hebreeuws eerste twee zinnen: Let it be your will that my words of my mouth and the meditations of my heart come before you God my rock, my redeemer. (psalm 19:15) De tekst gaat ook over een kaars zijn voor God (kandelaar moet je niet onder een mand zetten) N.T. bergrede matt 6.

Lucas 12;35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend.On Nature: verwijzing dat wij maar gemaakt zijn uit zand (adam gemaakt uit rode aarde) + verwijzing naar 80 jaar oud worden.(psalm 90) Return to the kingdom (koninkrijk van God).
Matisyahu and the crystal method:

Drown in the now dit lied gaat over mensen die de laatste boot uit deze samenleving proberen te halen. Doet sterk denken aan een moderne variant van het Noach verhaal.

Mercy me: I can only imagine


Metallica: The Judas kiss
Michael Jackson:

 • We are the world – tekst van willie Nelson “As God has shown us by turning stones to bread” duidelijk verwijzing naar de verzoeking in de woestijn van Jezus waarin de duivel Jezus uitdaagt om stenen in brood te veranderen en Jezus zegt dan dat de mens niet leeft bij brood alleen. Verder zijn er de verhalen van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging van Jezus.

Mike farris; cd Shout!Live (in 2008 uitgekozen tot beste nieuwkomer in het Americana segment). Combinatie van blues en black gospel.

1) mary don’t you weep

2) Will the circle be unbroken


Moke(zanger is overtuigd gelovig katholiek):

 1. Heart without a home – “Broke our backs for the love of God, slaving me and you. Crossed our fingers and we wiped our brows, hoping we could see it through.” O Lord, we’ve done all that we can do. For God’s sake it’s just to late...

( de hele cd shorland ging over de verwerking van de gevechten in ierland tussen Ira etc. en het verlies van zijn broer daarin)

Momus(alt.rock 1986):The lesson of Sodom(according to Lot) Lied bij Genesis 19-30-38.

King Solomon’s Song and Mine 1 koningen hfst 3-9 en 1 samuel 8 over machtsmisbruik.

Lucky Like St. Sebastian De helft van het lied gaat over Paulus(geen bijbelse paulus). Lied zegt dat hij zich bekeert omdat hij ziet dat de vervolging het christendom laat groeien. Zijn bekering mislukt door bloed aan zijn handen. Hij vraagt of hij mag sterven als martelaar.

Montell Jordan (overtuigd christen)

T-Bone - To Da River Music Video


Fighting Temptations

Dit lied heeft allerlei geloofsverwijzingen en Montell Jordan zingt hier ook in mee.

Helps you die, that cocaine, get me trippin', y'all
Never been lickin' that, none of my burdens
Because I don't wanna be left and burnin'
Flirtin' with death
And make promise my last breath
Dressed in prison blues
Holy Spirit got me under arrest

I used to be a thug, sold drugs


Might have stalked you
Stepped up in the church got converted at the altar
And I fought 'ya
Feel back and he caught you
Out tryin' to floss, better live what he taught you

(montell jordan)


Goin' down

(t-bone)
we goin' down to the river


Take it to the river

Het lied gaat over vergeven worden door gedoopt te worden in de rivier. Johannes de doper doopte bij de rivier de Jordaantot vergeving van de zonden. Naaman de syrische minister werd gereinigd van een ziekte door te baden in de Jordaan etc.


Morrisey(voormalig The Smiths):

 1. Dear God please help me – vraagt kracht om om te gaan met sexuele drift (explosive cake between my legs” Als hij zingt het hart voelt vrij dan laat hij zijn hoofd hangen(deed mij denken aan de symboliek van de gekruisigde die zijn laatste adem uitblaast voor hij in de eeuwige vrijheid komt).

 2. I have forgiven Jesus – In de clip ziet hij eruit als een priester – hij zingt dat hij Jezus heeft vergeven om de liefde die hij heeft gekregen. ( waarschijnlijk celibaat als thema ! ?) zware worsteling doet denken aan God en het lijden. Hij zingt over de dagen van de week en op vrijdag “life is killing me” dit heeft natuurlijk de associatie met Goede vrijdag.

 3. The Boy with the thorn in his side – associatie met doornen(doornenkroon) Jezus werd in zijn zij gestoken. Apostel paulus heeft het over een doorn in het vlees. Hij moest leren leven met een lichamelijke beperking in zijn leven. Het nummer zelf gaat over waarheid en of ze hen geloven.

 4. There is a light that never goes out – verlangen naar de dood samen met een geliefde in een autoongeluk maar uiteindelijk durft hij het God toch niet te vragen om naar de plek te gaan waar een licht is dat nooit uitgaat.

Mumford and Sons;(domineeskinderen) 1. Awake my soul – tekst “ awake my soul, you were made to meet your maker”

 2. Roll away your stone – kijk in het duister van je hart om hoop de kans te geven. (om Jezus op te laten staan !!??) tekst “All bridges burned that is how this grace thing Works”.

 3. Thistle and weeds – doorns en distels (analogie voor woekerend kwaad – denk aan de gelijkenissen van Jezus over het koninkrijk van God – graankorrel etc.)

 4. Dust Bowl – “there will come a time when I will look in your eye/you will pray to the god that you’ve always denied/I’ll go out back and I’ll get my gun/I’ll say you haven’t met me/I am the only son.” Doet meteen denken aan het laatste oordeel over het wel of niet helpen van de armen of de vijf wijze en vijf dwaze maagden en de bijbeltekst van Jezus “wie Mij heeft ontkend hem zal ik ontkennen voor de Vader.”

 5. Sigh no more – tekst “serve God, love me and mend” “Love it will not betray you Dismay or enslave you, it will set you free be more like the man you were made to be” Loflied op de liefde 1 korinthe 13.

 6. Timshel – tekst “and you have your choices, and these are what make man great, his ladder to the stars” associatie met jakob’s ladder in de bijbel. “But I can’t move mountains for you”. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat als ze een geloof als een mosterdzaad hebben dat ze bergen kunnen verzetten. Het algemene thema lijkt te gaan rondom keuzes rondom abortus ja of nee.

 7. Winter winds – tekst “Oh the shame that sent me off from the God that I once loved was the same that sent me in your arms”.

‘Let love grow’ . Algemene thema : met de dood en ziekte in zicht moeten we liefde als erfenis achterlaten.

 1. The Cave (De grot) – eerste associatie is weer met een graf in de rotsen. “so come out of your cave walking on your hands, and see the World hanging upside down, you can understand dependence when you know the makers hand.

( Jezus zet de wereld ook op zijn kop – als ik zwak ben ben ik sterk – de minste zal de meeste zijn etc.)

Het lied gaat over het laten vullen van de leegte in iemand’s hart die leegte kan gevuld worden door afhankelijkheid van de Maker.

Nicko Mc Brain(drummer Iron maiden) (christen geworden).

Hij heeft een nieuwe cd gemaakt met zijn vrouw.

The rebecca mc brain band.

- lied “For the greater Good of God”Nina hagen: (ex-Herman brood , gedoopt christen)
Cd Personal Jesus – Gospel cd bestaande uit klassiekers.


Tracklist - Disk 1

 1. AfspelenGod´s Radar

 2. AfspelenI'll Live Again

 3. AfspelenPersonal Jesus

 4. AfspelenNobody's Fault But Mine

 5. AfspelenDown At The Cross

 6. AfspelenJust A Little Talk With Jesus

 7. AfspelenMean Old World

 8. AfspelenHelp Me

 9. AfspelenTake Jesus With You

 10. AfspelenOn The Battlefield

 11. AfspelenRun On

 12. AfspelenAll You Fascists Bound To Lose

 13. AfspelenSometimes I Ring Up Heaven

Nirvana: Jesus don’t want me for a sunbeam. Nirvana wil niet geloven ?? reactie op een beroemd zondagsschoolliedje.


Neil Sedaka:Run samson run lied over het gevaar van meisjes
Neill Young;

1)Yonder stands the sinner: in het lied zingt hij over de great pretender die de zondaar aanspreekt. Doet denken aan het idee van de duivel als aanklager in de bijbel.

2) Love and only love: Long ago in the book of old,
Before the chapter where dreams unfold A battle raged on the open page, Love was a winner there overcoming hate Like a little girl who couldn't wait. De bijbel als liefdesboek dat alles overwint.

3) When God made me: Was he thinkin' about my country Or the color of my skin? Was he thinkin' 'bout my religion And the way I worshipped him? Did he create just me in his image Or every living thing? was he planning only for believers Or for those who just have faith? Did he envision all the wars That were fought in his name? Did he say there was only one way To be close to him? Did he give me the gift of love To say who I could choose? Did he give me the gift of voice So some could silence me? Did he give me the gift of vision Not knowing what I might see? Did he give me the gift of compassion


To help my fellow man?

4) God’s prophet

5) Fallen angel: Fallen angel Who's your saviour tonight. De duivel is in de bijbel een gevallen engel. Ook Jezus zag hem vallen als bliksem.

6) falling from above: Sing a song for freedom Sing a song for love Sing a song for depressed angels Falling from above" jezus zag de aartsengel vallen op de aarde.

Rollin' through the religious wars Rollin' down the temple walls
And the church's exposed sores.

Hear that rooster crowin' Down on the double e It's a new morning. Haan van petrus verraad.

7) Devil’s sidewalk: It's a simple thing Trying to stay afloat, "The captain said Without his boat. Doet denken aan de mensen buiten de ark van Noach.

"there's a garden growing Greendale And a million weeds Greendale With no way of knowing Greendale Who has done which deed" Greendale.

Deze zinnen doen denken aan de gelijkenis van Jezus waarin het kruid en het onkruid samen opgroeien tot het laatste oordeel. Tussendoor is het verschil bijna niet te zien.

8) After the garden: (We live in the garden of Eden, yeah Don't know why we wanna tear the whole thing to the ground We live in the garden of Eden, yeah Don't know why we wanna tear the whole thing down And we've got to get ourselves Back to the garden)

9) Star of bethlehem: Yet still a light is shining from that lamp on down the hall. Maybe the star of Bethlehem wasn’t a star at all. In je eenzaamheid is misschien de lamp van een geode buur een ster van Bethlehem voor jou. Je gids in de duisternis. Je redding.

10)spirit road: There's a long highway in your mind The spirit road that you must find


To get you home to peace again Where you belong my love lost friend Don't feed that snake That turns on you You starve it out, that's what you do And it makes you lie It makes you cheat It steals your shoes and cuts your feet The snake keeps feeding through the night You lose your soul without a fight There's nothin' right that you can say
You keep on talkin' anyway.

De slang is natuurlijk de duivel en in de bijbel staat dat zijn kop vermorzelt zal worden maar dat hij in de hiel zal bijten en die vermorzelen. (in het lied steelt hij schoenen en snijdt in de voeten). En dan val je dus in het stof.

11) The believer: And like that songbird singin' Whether it's red or blue
Just like those church bells ringin' I'm keepin' my faith in you.

I remember my mama sayingI want to beOn this windy road For eternity


I'm makin' the change I'm keepin' my faith in you

12) Ever after: When you hear that rooster crowing In the dawn, in the dawn


There's really no way of knowing What goes on, what goes on. Wereld is vol met petrus verraad.

I love the sound of laughter And music in the air


And in the Ever After I know it's always there. Dit stukje gaat over het eeuwige gezang in de hemel. Bijbelboek Openbaringen heeft het daarover.

13) The way; The way, we know the way. We've seen the way We'll show the way


To get you back home To the peace where you belong. Jezus zegt ik ben de weg, de waarheid en het leven”.

14) No Hidden path:

Sometimes when I go walkin' Among the tall trees I feel the light comin' down on me
Under moon, under sun I feel the chosen one Through the mist, come walkin' here with me And the leaves on the ground Make a rustling sound In the wind now blowing in my face It's that cool wind again And I feel my missing friend Whose counsel I can never replace. Doet denken aan het wandelen van God met Adam en Eva in het paradijs.

“En zij hoorden de stem van den Heere God,wandelende in den hof, aan de wind des daags”. Ook over henoch wordt gezegd datdat hij wandelde met God.

15) God’s perfect plan: But nothing is perfect in God's perfect plan Look in the shadow to see He only gave us the good things so we'd understand What life without them would be. Doet denken aan tel je zegeningen dag aan dag uit een van de psalmen.

16) "Guilty Train" Guilty train, don't whistle my way again. Vlucht voor de zonde zoals paulus zegt.17) "Out Of Control"Once high on a hill, There was a song, Nothing was wrong, That's when time stood still. Doet denken aan de volmaakte liefde van Jezus waar andere liefdes schraal bij afsteken in de rest van het lied.

18) Thank God I’m on the road tonight: I swear that The Devil Came visiting me last night


Surrounded my old stagecoach With his eerie light He was pounding on my windows
Rattling my wheels I may not be The Devil But I know just how he feels.
Thank God I'm on the road tonight With this old hillbilly band.

Jezus werd in de woestijn door de duivel verzocht en lastiggevallen ?

19)
Norah Jones: Humble me “you humble me lord, I’m on my knees empty, forgive me”. Lijkt op een psalm van david.
Nick cave:

Op de cd The Boatman’s call(1997) zingt cave dat hij niet gelooft in God als bemiddelaar, maar ook: “Just like a bird that sings up in the sun/In a dawn so very dark/Such is my Faith for you/…/ There is kingdom/there is a king/and he lives without and he lives within.

God is voor de oudere Cave zelfs een bron van troost. “How have I offended Thee/Wrap your tender arms around me/ Oh My Lord,” verzucht hij op het album No More shall We Part (2001)
Nirvana

Nr. Heart shaped Box – duidelijk kruisigingstafereel van een kerstman. Etc.

Schijnt te gaan over een doosje dat zijn liefde Cortney hem stuurde met het hoofd van een pop ? cd voorkant heet In Uterus – terug naar de plek van de geboorte ? wedergeboorte ?

Ocean:


 • Put your Hand in the Hand

Dit nummer stond op nr 22 van best verkopend nummer in 1971. Gecoverd door Elvis presley, anne murray en Joan baez.
Pink Floyd

Nr “Sheep” bevat duidelijke scherpe reactie op psalm 23. Verzet zich tegen de rustige overgave van het lied.“ The Lord is my shepherd, I shall not want
He makes me down to lie
Through pastures green he leadeth me the silent waters by etc…”.
P.J. Harvey: Is this desire ( Maria & Jozef verhaal).
Prince
This list is 7 of the top religious songs Prince has recorded since the release of The Rainbow Children in 2001, with an honorable mention of songs from the 80s. These are in no particular order and were compiled from a list made by people on prince.org.

1.Everywhere (The Rainbow Children)- The Rainbow Children" was an album chock-full of spiritual songs. "Everywhere" seemed to be about Prince and him being able to now feel God not just in church, but everywhere. There's a place I want 2 go/Where the milk and honey flow/Without God it wasn't there/Now I feel it Everywhere"

2. The Word (3121) 3121 Boasted a funky title track and a hit dance number with "Black Sweat", but in the middle of it all Prince wanted to ask people if they knew God's message. "The Word" asks people what they are going to do if they don't have God and bad people try to bring them down. They might try to get us crazy/Cuz they don't know what I've heard/ We got this new exaltation/ I'm talking about the word

3.Beautiful, Loved and Blessed (3121) This is also on 3121 and talks about someone who feels like a different and better person after accepting Jesus and God I was 4mless, U gave me a new name/ With the breath of life I now live abundantly
All I needed was the potter's hand/And the blood on Calvary
4. Cinnamon Girl (Musicology) Although not directly religious in lyrics, Cinnamon Girl tells a story about a girl and her beliefs being tested somewhere in the Middle East. It seems that Prince is writing about events after 9/11 and if you've seen this video, you can see Prince with "Matthew 5:5" written on his face. Tearful words of love 4 people she had never met b4/ Asking God 2 grant them mercy in this face of a holy war

5. Everlasting Now (The Rainbow Children) This dance track, complete with latin flavor, reminds believers to stay strong when challenged because Christ and God promise a better world as long as they believe. Don't let nobody bring U down (Letnobody) /Accurate knowledge of Christ and the Father/ Will bring the everlasting now

6. Last December (The Rainbow Children) Last December questions if you died tomorrow, would you be saved? In the name of the Father In the name of the Son/
We need 2 come 2together/Come 2gether as one

7. Lion of Judah (Planet Earth) This track is on Prince's newest release and speaks of having the strength of the Lion of Judah to fight opposing forces in one's life. Like the Lion of Judah/ I Strike my enemies down/ As my God is living/ Surely the trumpet will sound

Honorable mentions. "Lets Go Crazy" and "I Would Die 4 U" from Purple Rain were top pop hits strewn with religious elements in them. How could you forget "Dearly beloved, we are gathered here 2day to get through this thing called life" sang on top of church organs, and "I'm your conscience/I am love/What I really need/ is 2 know that u believe" in "I Would Die 4 U"?

My personal favorite is "The Cross" from Sign O' 'The Times. "Black day, stormy night/no love, no hope in sight/ Don't cry, he is coming/ Don't die without knowing the cross."
Owl city: Tidal wave (amazing grace tekstfragment). In psalm 42:8 staat “al uw golven slaan zwaar over mij heen”.
Patrick Watson

Fireweed: Dit nummer lijkt een verbeelding van Jezus woorden over de graankorrel die eerst moet sterven in de aarde voordat ze vrucht kan dragen. Video is te zien op www.patrickwatson.net.
Paul weller ( meest geliefde en invloedrijke artiest van groot brittannie vele nr 1 hits gehad)


 1. All Good Books – wat zou Jezus er niet van vinden als hij zag hoe wij zijn woorden verdraaiden. Over gelovigen die geweld gebruiken.

paul kalkbrenner: sky and sand – I found myself alive in the palm of your hand. Johannes 17:6-19 gebed van Jezus voor zijn discipelen. Jesaja 40:28-31


Paddy Kelly (Kelly family)

Gelovig geworden in 2000 zingt sindsdien over zijn geloof.nr ?


Paul Simon; Graceland
Pink

Ave maria: (ave Maria) wees gegroet maria zegt de engel tegen maria als zij te horen krijgt dat jezus uit haar geboren zal worden.

Ze zingt alsof ze net als het kind van Maria getroost wil worden en beschermd worden voor de duivel en het kwaad


Popgroep
Ray Charles: Sinner’s prayer –gebed om vergeving.
Ramses Shaffy:

Sammy: “kijk omhoog,Sammy, er is Een die van je houdt”

Shrine of God: ?

Zing, vecht, huil, bid,lach,werk en bewonder

Psalm 88 (bijbel vertaling 1773)
Rage against the machine:

Killing in the name: over doden in de naam van God ??

Inside out: tekst “no spiritual surrender”
Randy Travis: 30 hits gescoord op Billboard hot country songs, daarvan waren er 16 nummer 1 hits)

Bijbelse nr 1 hit was Three wooden crosses.

Ook nog een single van het jaar 1987 met forever and ever amen.

Verschillende gospelalbums gemaakt nadat hij christen was geworden.


Rigtheous brothers: You’re my soul and inspiration
Ricky Lee Jones(hit met Chuck E’s in love eind jaren zeventig):

1)Evening of my best day (album wat richting de gospel gaat) 1. Cd sermon on exposition boulevard – deze cd loopt het leven van Jezus door. Bijna in elk nummer zit een verhaal.

  Disc: 1  1. Nobody Knows My Name Niemand kent Jezus naam ??

  Listen

  2. Gethsemane gethsemane is de plek waar Jezus zwetend bad en werd opgepakt – de hof van de olijven.

  Listen

  3. Falling Up hemelvaart van Jezus en mensen – Jezus komt in clip voorbij als rabbi tussen farizeeers.

  Listen

  4. Lamp Of My Body Jezus zegt: het oog is de lamp van het lichaam

  Listen

  5. It Hurts

  Listen

  6. Where I Like It Best

  Listen

  7. Tried To Be A Man

  Listen

  8. Circle In The Sand

  Listen

  Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen 9. Donkey Ride

  Listen

  10. 7th Day De zevende dag is de zondag (opstandingsdag van Jezus nieuw begin in de schepping)
  12. Road To Emmaus Het nr. Emmaus over de emmaus gangers uit de bijbel etc.  Listen

  13. I Was There “when Jesus walked” zingt ze. Over de voetstappen van Jezus in de wereld. Over de momenten van tot geloof komen van mensen ?
 2. Cd Balm in Gilead – titel komt uit jeremia 46:11 “vrouwe Egypte, haast je maar naar Gilead en haal daar balsem. Geen middel baat je nog, je wonden groeien toch niet dicht”

Red hot chili peppers:Shallow be thy game (lijkt op hallowed be thy name ??) Hij protesteert tegen het in zonde geboren: “not created in the likeness of a fraud”.
Ricky Skaggs & kentucky Thunder(bluegrass gospel): Jakob’s vision Genesis 28 – (jakob’s ladder gebruikt als kruis en steen als jezus is de rots/hoeksteen).
Ringo Starr: (Heeft in een interview in 2009 aangegeven dat hij christen is geworden).

Walk with you (peace dream) oorspronkelijk bedoelt als gospel
Robbie Williams: Jesus in a camper Van

Sade: Jezebel dit lied gaat in tegen de bijbelse visie op jezebel(moordenares van naboth). Sade noemt haar een godsdienstig tolerante, hardwerkende, ik weet wat ik wil vrouw, schaamt zich niet voor haar afkomst. (interessant voor een discussie over de persoonlijkheid van Izebel in bijbels licht. Eenzijdig ??)


Sam Cooke (hits met what a wonderful life en a change is gonna come).

(Soul stirrers)Jesus gave me water Johannes 4 De samaritaanse vrouw “livin,lovin,lasting water”.

Touch the Hem of His garment bijbelverhaal van de bloedvloeiende vrouw.

Markus 5;15-34 en Matt 9:20-22 en Lukas 8:42b-48


Santana (Leon Patillo)1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina