Thema in de kijker klantendag focus op palestina in de wereldwinkels korte historiek van het israDovnload 10.04 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte10.04 Kb.
SEPTEMBER-OKTOBER 2007

THEMA IN DE KIJKER – KLANTENDAG
FOCUS OP PALESTINA IN DE WERELDWINKELS

KORTE HISTORIEK VAN HET ISRAËLISCH-PALESTIJNSE CONFLICT

Het Israëlisch-Palestijnse conflict sleept al verschillende decennia aan. Het jaar 2007 markeert het veertigste jaar van de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook (en de Syrische Golanhoogte). In 2008 herdenken we zestig jaar “nakba” (‘catastrofe’): het stichten van de staat Israël en de gewelddaden van de oorlog van 1948-1949 hebben geleid tot de eerste grote Palestijnse vluchtelingenstroom. In strijd met het internationaal recht is Israël al die tijd doorgegaan met het confisceren van landbouwgronden en waterbronnen en met het uitbouwen van joodse nederzettingen in Palestijns gebied. De laatste tien jaar zijn daar de talloze checkpoints bijgekomen en de bouw van de Muur door Israël – op de grens tussen Israël en de Palestijnse Gebieden, maar vooral ook binnen de Palestijnse Gebieden zelf. Door die maatregelen is de bewegingsvrijheid van de Palestijnen sterk beperkt.

Het verzet van de Palestijnen werd en wordt door het Israëlische leger genadeloos de kop in gedrukt. Intimidaties, arrestaties en standrechtelijke executies zijn schering en inslag. De eerste intifada (1987-1993) heeft geleid tot de Oslo-akkoorden (1993) die een eerste stap naar vrede hadden moeten zijn. De resultaten – een machteloze Palestijnse Autoriteit en een verslechterende economische situatie – waren echter een grote teleurstelling voor de Palestijnen. De geplande stappen naar een finale oplossing zijn nooit gezet en het verzet groeide eind 2000 uit tot de gewelddadige tweede intifada. Het antwoord van de internationale gemeenschap hierop was de “Road Map for Peace”. Dit stappenplan voor de vrede (dat onder andere voorziet in een onafhankelijke Palestijnse staat) werd uitgedacht door George W. Bush en wordt gesteund door het Kwartet (VS, EU, Rusland en VN).

HUIDIGE SITUATIE

In januari 2006 won Hamas de democratische parlementsverkiezingen. Tot die tijd had Fatah, de partij van voormalig president Arafat en huidig president Abbas, de macht in handen gehad. De internationale gemeenschap, met de VS en de EU op kop, weigerden de overwinning van Hamas – die zij als een terreurorganisatie beschouwen – te erkennen en zetten alle hulp aan de Palestijnse regering stop. Daardoor werden vele ambtenaren ongeveer een jaar lang niet uitbetaald. Dit heeft geleid tot stakingen, toenemende armoede en onvrede onder de Palestijnen. Die factoren hebben de spanningen tussen aanhangers van Fatah en van Hamas aangezwengeld en meermaals leek een Palestijnse burgeroorlog niet ver af. In februari 2007 vormden beide partijen een regering van nationale eenheid, in de hoop dat de internationale steun hervat zou worden. In maart 2007 keurden Fatah en Hamas het vredesinitiatief van de Arabische Liga (het “Mekka-akkoord”) goed. Het Westerse embargo tegen de Palestijnse Autoriteit werd echter niet opgeheven en het wantrouwen tussen beide partijen nam toe. In juni 2007 greep Hamas met geweld de macht in de Gazastrook. Daarop vormde president Abbas een noodregering op de Westelijke Jordaanoever. De internationale gemeenschap veroordeelde de coup van Hamas in Gaza en steunt voluit de regering van president Abbas. De Gazastrook en de regering van Hamas zijn sindsdien volledig geïsoleerd en de bevolking van Gaza kampt met grote problemen: de toevoer van elektriciteit en voedsel is beperkt, import en export liggen stil.STANDPUNT EN EISEN VAN OXFAM-WERELDWINKELS

In overeenstemming met het internationaal recht blijft Oxfam-Wereldwinkels het voor de onderdrukte Palestijnse bevolking opnemen. Wij veroordelen de bezetting door Israël, de bouw van de Muur en de nederzettingenpolitiek. Vanuit die optiek heeft Oxfam-Wereldwinkels de oproep van de European Co-ordinating Committee of NGOs on the Question of Palestine (ECCP) onderschreven (tot o.a. schorsing Associatieakkoord Israël-EU, stopzetting militaire overeenkomsten met Israël, desinvestering van Europese en internationale bedrijven werkzaam in Israël). Samen met de andere lidorganisaties van het Actieplatform Palestina eisen wij dat de EU politieke sancties tegen Israël treft en het Associatieakkoord tussen de EU en Israël opschort.

Met betrekking tot de huidige situatie wil Oxfam-Wereldwinkels benadrukken dat er een oplossing moet komen voor alle Palestijnen – in de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en in de omliggende landen. Wij betreuren dan ook de interne verdeeldheid onder de Palestijnen, maar veroordelen vooral de keuze van de internationale gemeenschap om alle steun aan één partij te schenken. Een dergelijke strategie staat elk streven naar een duurzame vrede in de weg en zal de onenigheid onder Palestijnen alleen vergroten. De focus op de verdeeldheid onder Palestijnen dreigt bovendien alle aandacht af te leiden van de voortdurende Israëlische bezetting.

POSITIEVE ACTIE

In overeenstemming met het internationaal recht blijft Oxfam-Wereldwinkels het voor de onderdrukte Palestijnse bevolking opnemen. We kiezen daarbij resoluut voor een positieve strategie en willen investeren in handel met Palestina om op die manier echt een verschil te kunnen maken. De Palestijnse economie is door de jarenlange Israëlische bezetting en door het systematische afgrendelingsbeleid kapot gemaakt (cf. Dossier “Handel met Palestina”). Oxfam-Wereldwinkels gelooft in handel 1) als een manier om de leefbaarheid in de Palestijnse Gebieden te verhogen en 2) als een concreet middel om het isolement van de Palestijnen te doorbreken en om bij een breder publiek aan bewustmaking te doen. Al verschillende jaren voert Oxfam-Wereldwinkels eerlijke producten in van twee Palestijnse partners (PARC en UAWC) en één Israëlische partner (Sindyanna). Uit solidariteit met de Palestijnen willen wij ook beleidsmakers en bedrijfsleiders aanzetten tot meer handel met Palestina.De keuze voor positieve actie houdt in dat Oxfam-Wereldwinkels niet wil oproepen tot een boycot van Israëlische producten. Wel zullen we blijven actie voeren tegen Belgische of Europese bedrijven die aan de Israëlische bezetting meewerken en hen oproepen tot desinvestering in Israël.

Verder blijft Oxfam-Wereldwinkels zich binnen het Actieplatform Palestina engageren: we ontwikkelen mee standpunten en persberichten en nemen deel aan de gesprekken met politici. We zullen ook mee mobiliseren voor de acties van het Actieplatform Palestina.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina