Theologisch en pastoraal centrum bibliotheek van het seminarie groenenborgerlaanDovnload 209.37 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte209.37 Kb.
BIBLIOGRAFIE VAN WERKEN BETREFFENDE

THEOLOGIE EN GODSDIENST,

VERSCHENEN IN HET NEDERLANDS

36(2008)2

THEOLOGISCH EN PASTORAAL CENTRUM

BIBLIOTHEEK VAN HET SEMINARIE

GROENENBORGERLAAN 149

2020 ANTWERPEN

Tel: 03.287.35.63

Fax: 03.287.35.62

BIBLIOGRAFIE VAN WERKEN BETREFFEND ETHEOLOGIE

EN GODSDIENST, VERSCHENEN IN HET NEDERLANDS

36(2008)2

====================================================
5 5e Internationaal colloquium over Katharen en andere middeleeuwse ketters/ red. Raymond Doms, Annine van der Meer, Jaap van Moolenbroek e.a. 1170 Brussel, Als Catars (Heiligenborre 13), 2008, 4°, 90p. (Kathaarse kronieken. Acta). : € 7,00
ABDOLAH, Kader De boodschapper: een vertelling. Amsterdam, De Geus, 2008, 12°, 266p. ISBN 978-90-445-0913-7
ABDOLAH, Kader De Koran: een vertaling. Amsterdam, De Geus, 2008, 12°, 382p.

ISBN 978-90-445-0913-7: € 39,90 € (in cassette samen met: De boodschapper)


ALBERT Albert Schweitzer: voor het leven/ red. Geert Van Oyen. Budel, Damon, 2008, 8°, ill., 160p. ISBN 978-90-5573-892-2: € 17,90
ALLERZIELEN Allerzielen alom: kunst tot herdenken/ samenst. Ida van der Lee; tekst Peter Brusse e.a. Zoetermeer, Meinema, 2008, 12°, ill., 95p.

ISBN 978-90-211-4203-6: € 15,00


ALLES, Hildegard De Vrouwe van alle volkeren: de feiten, de documenten. Hilversum, Stichting Vaak, 2008, 8°, 137p. ISBN 978-90-90231-72-3: € 9,95
AMBROSIUS MEDIOLANENSIS De Ioseph. Inl., filologisch commentaar en vert. M.A. van Willigen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 517p. (Ook verschenen als proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen).

ISBN 978-90-239-2328-2: € 39,90


ANCKAERT, Luc De rode huid van Adam: verhalen over crisis en zin/ Luc Anckaert en Roger Burggraeve. Averbode, Altiora, 2008, 8°, 141p.

ISBN 978-90-317-2581-6: € 15,50


ANDERSON, R. Dean 1 Korintiërs: orde op zaken in een jonge stadskerk. Kampen, Kok, 2008, 8°, ill., cart., 267p. (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie. Afdeling Brieven van Paulus).

ISBN 978-90-435-1487-3: € 29,90


ANTHONY, Tony Getemde tijden/ Tony Anthony; met Angela Little; vert. Joke Tan. Amsterdam, Ark Boeken, 2008, 12°, 256p. (Vert.van: Taming the tiger. - Oorspr. Nederlandse uitg.: 2006).

ISBN 978-90-338-1496-9: € 4,95


ARMINIANEN Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam/ red. Tjaard Barnard en Eric Cossee. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2007, 8°, ill., 304p. (Historische werken over Rotterdam, 165). ISBN 978-90-6707-618-0: € 25,00
ARMINIANEN Arminianen in de Maasstad: de Remonstrantse Gemeente Rotterdam/ red. Tjaard Barnard en Eric Cossee. 2e aangev.dr. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2008, 8°, ill., 322p. (Historische publicaties Roterodanum, 165. - 1e dr.: 2007). ISBN 978-90-6707-632-6: € 25,00
AUGUSTINUS, Aurelius God zoeken met de zinnen? De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeërs. Ingel., vert. en van aant. voorz. door Elly Houtsma, Marijke Nota-Renders en Hans van Reisen. Budel, Damon, 2008, 8°, 147p. ISBN 978-90-5573-853-3: € 24,90
AUGUSTINUS, Aurelius Belijdenissen. Vert. en ingel. door Gerard Wijdeveld. 9e dr. Amsterdam, Ambo, 2008, 8°, 372p. (Vert.van: Confessiones.- Oorspr. tit.: De belijdenissen. 1963. - 1e dr. deze uitg.: Baarn, Ambo, 1985). ISBN 978-90-263-2102-3: € 24,95
AUGUSTINUS, Aurelius De stad van God. Vert. en ingel. door Gerard Wijdeveld. 6e dr. Amsterdam, Ambo, 2008, 8°, 1295p. (Vert.van: De civitate Dei. - 1e dr.: 1983)). ISBN 978-90-263-1995-2: € 34,95
AUGUSTINUS, Aurelius Twintig preken van Aurelius Augustinus/ vert. Gerard Wijdeveld; inl. Paul van Geest. Amsterdam, Van Gennep; Amsterdam, Dagblad Trouw, 2008, 12°, 231p. (De kracht vanbinnen).

ISBN 978-90-5515-909-3: € 14,95


AUGUSTINUS, Aurelius Handboekje over geloof, hoop en liefde/ vert. T.J. Van Bavel. Leuven, Peeters, 2008, 8°, IV-110p.

ISBN 978-90-429-2021-7: € 19,00


BEAUREGARD, Mario Het spirituele brein: bewijzen voor het bestaan van de ziel/ Mario Beauregard en Denyse O'Leary; vert. Peter van Huizen; voorw.: Pim van Lommel. Kampen, Ten Have; Kapellen, Pelckmans, 2008, 8°, 381p. (Vert.van: The spiritual brain: a neuroscientist's case for the existence of the soul). ISBN 978-90-79+00-105-7: € 29,90
BECK, Herman Moslims in een westerse samenleving: islam en ethiek. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 268p. ISBN 978-90-211-4103-9: € 21,50
BENEDICTUS XVI Alles heeft zijn tijd: inspiratie voor elke dag: dagboek/ verz. en uitg. door Ludger Hohn-Morisch; vert. Ad Geerling. Kampen, Kok; Averbode, Altiora, 2008, 8°, 395p. (Vert.van: Berührt vom Unsichtbaren). ISBN 978-90-435-1453-8 (Kok); 978-90-317-2590-8 (Altiora) : € 22,50
BERGER, Herman Pleidooi voor meer zinnigheid. Budel, Damon, 2008, 8°, 223p.

ISBN 978-90-5573-891-5: € 19,50


BERGER, Maurits De sjeik in de Domkerk : overeenkomsten en verschillen tussen de Arabische en Europese wereld. Antwerpen-Amsterdam, Contact, 2008, 12°, 174p. ISBN 978-90-254-2639-2: € 16,90
BERICHT Bericht voor jou: dagboek voor tieners. Red. J.H. Mauritz en A.P.A. Overbeeke. 5e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 374p. (1e dr.: 2004). ISBN 978-90-331-1797-8: € 14,50
BERTKEN [Zuster] Mi quam een schoon geluit in mijn oren: het werk van Suster Bertken/ ed. en toel. door José van Aelst, Fons van Buuren en Ann-meike Tan. Hilversum, Verloren, 2007, 8°, ill., 248p. (Middelneder-landse tekstedities, 10). ISBN 978-90-6550-966-6: € 19,00
BEZIELD Bezield Leiden: wereldgodsdiensten aan de Rijn. Red. Joantine Berghuijs en Aike Rots; inl. Willem B. Drees. Leiden, Kosmikos, Leids Dispuuut voor Studenten van Religie, 2007, 8°, ill., 125p
BIBLICA Biblica: atlas van de bijbel: een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel/ hoofdred. Barry J. Beitzel; vert. Joost Zwart e.a. 2e dr. Houten, Unieboek, 2008, 4°, ill., cart., 574p. (Vert.van: Biblica: the bible atlas. - 1e dr.: 2006). ISBN 978-90-475-0173-1: € 125,00
BISSCHOPPEN VAN BELGIE God ontmoeten in zijn Woord: groeien in geloof. Brussel, Licap, 2008, 8°, 47p. (Verklaringen van de Bisschoppen van België. N.R., 36). ISBN 978-90-6858-789-0: € 3,10
BISSCHOPS, Hubert J. Franciscus van Assisi: mysticus en mystagoog. Assen, Koninklijke Van Gorcum, 2008, 8°, ill., XXIII-487p. (Scripta franciscana, 11. - Ook verschenen als proefschrift Katholieke Theolo-gische Universiteit Utrecht). ISBN 978-90-232-4461-5: € 62,50
BOORSTEIN, Sylvia Geluk komt van binnenuit: boeddhistische lessen voor een vreugdevol leven. Vert.: Willemien de Leeuw. Haarlem, Altamira-Becht, 2008, 8°, 157p. (Vert.van: Happiness is an inside job).

ISBN 978-90-6963-820-1: € 14,90


BORSTIUS, Jacobus Op weg naar de hemel. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 268p. ISBN 978-90-8865-006-2: € 24,90
BOSTON, Thomas Het leven is mij Christus: de autobiografie van Thomas Boston. Vert. J.H. Schuttel. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, ill., 592p. (Vert.van: Memoirs of the life, time and writings of the reverend and learned Thomas Boston, M.A.). ISBN 978-90-8865-007-9: € 37,50
BOYD-MACMILLAN, Ronald Volharden in geloof: een onthullende gids over de wereldwijde vervolging van de kerk. Vert.: Chris Canter. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 188p. (Vert.van: Faith that endures: the essential guide to the persecuted church).

ISBN 978-90-239-2268-1: € 14,90


BRAKEL, Wilhelmus à Redelijke godsdienst: bijbels dagboek. Samenst. en bew.: J.M. Vermeulen. 4e dr. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, ill., 384p. (1e dr.: 2002). ISBN 90-6140-809-1: € 26,50
BREEDBEELD Breedbeeld: jongerendagboek vol perspectief/ red. Marieke Slagter. Amsterdam, Ark Media; 2008, 8°, ill., 183p.

ISBN 978-90-338-1860-8: € 14,95


BRENON, Anne De ketterse keuze. Dl. 1-2. 1170 Brussel, Als Catars (Heiligenborre 13), 2007-2008, 62+58p. (Kathaarse kronieken, 12-13). : € 14,00
BRIENEN, T. Johannes Hoornbeck (1617-1666): eminent geleerde en pastoraal theoloog. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 142p. (Inleidingen met kernteksten). ISBN 978-90-8865-025-3: € 14,90
BRIENEN, T. Van ambt naar dienst: een Bijbelse visie op diensten en bedieningen. Kampen, Kok, 2008, 8°, 158p. ISBN 978-90-435-1530-6: € 16,50
BRONS, Wilma Short term: goed voorbereid naar het buitenland/ Wilma Brons, Annjo van der Hooning, Geanne Klapwijk. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, ill., 188p. ISBN 978-90-297-1873-8: € 14,50
BUIZER, Bert Het Vredeskerkje in Bergen aan zee, een kerkje voor allen. 1870 AB Schoorl, Pirola (PB 62), 2008, 88p. : € 14,95
BUNYAN, John De christen- en christinnereis naar de eeuwigheid/ met aant. van de Engelse predikant Robert Maguire; geïll. met 100 platen door H.C. Selous en M. Paolo Priolo; opnieuw vert. door C.S. Adama van Scheltema. 7e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, ill., 520p. (Vert.van: The pilgrim's progress). ISBN 978-90-331-1627-8: € 39,50
BUNYAN, John De heilige oorlog, gevoerd door koning El-Schaddaï tegen Diabolus; met een levensbeschrijving van de auteur; geïll. met 100 platen door GH.C. Selous en M. Paolo Priolo. 7e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, ill., 323p. (Vert.van: The holy war made by Shaddai upon Diabolus for the regaining of the metropolis of the world).

ISBN 90-331-1678-2: € 29,50


CHAMBERS, Oswald Geheel voor Hem: één-minuut meditaties. Vert. D. Ringnalda; bew. B. Kampuis. 2e dr. Kampen, Kok, 2008, 18°, 379p. (Vert.van: My utmost for His Highest.- 1e dr.: 2005).

ISBN 978-90-435-1131-5: € 14,50


CHAPMAN, Gary Huwelijk verbond voor het leven. Vert. Margriet Logtenberg. 2e dr. Vaassen, Medema, 2008, 12°, 238p. (Vert.van: Convenant marriage. - 1e dr.: 2005). ISBN 9878-90-6353-448-6: € 16,95
CHARIS Charis: theologische opstellen aangeboden aan prof.dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn/ red. A. Baars e.a. Heerenveen, Groen, 2008, 8°, ill., portr., 303p. ISBN 978-90-5829-869-0: € 19,95
CHASSERIAU, Nathalie Het boeddhisme ontdekken en beleven. Vert.: Luc Van de Cruys. Aartselaar, Deltas, 2008, 12°, ill., 220p. (Vert.van: Bouddhisme au quotidien). ISBN 978-90-447-1634-4: € 19,95
COMTE-SPONVILLE, André De geest van het atheïsme: inleiding tot een spiritualiteit zonder God. Vert. Frans de Haan. Amsterdam-Antwerpen, Atlas, 2008, 8°, 189p. (Vert.van: L'esprit de l'athéisme).

ISBN 978-90-450-0689-5: € 19,90


CONCORDANTIE Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap/ red. S.P. Dee en J. Schoneveld. 14e dr. Kampen, Kok, 2008, 8°, 405p. (1e dr.: 1971). ISBN 978-90-435-0821-6: € 39,00
COORNHERT, D.V. Synode over gewetensvrijheid: een nauwgezet onderzoek in de vergadering gehouden in het jaar 1582 te Vrijburgh/ red. J. Gruppelaar, J.C. Bedaux en G. Verwey. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008, 8°, 256p. (Bibliotheca dissidentium Neerlandicorum. – Amster-damse Gouden Eeuw reeks). ISBN 978-90-8964-014-7: € 36,00
CORNWELL, John Darwins engel: een repliek op God als misvatting. Vert. Jaap de Berg. Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2008, 12°, 175p. (Vert.van:Darwin's angel: an angelic riposte to The God delusion).

ISBN 978-90-468-0410-0: € 16,95


DAAD-WERKELIJK Daad-werkelijk: rituelen en zegeningen vandaag/ red. Didier Pollefeyt en Ellen De Boeck. Antwerpen, Halewijn, 2008, 8°, 171p. (Leuvense cahiers voor praktische theologie, 8).

ISBN 978-90-8528-077-4: € 17,00


DALAI LAMA De weg van de leider: leiderschap en boeddhisme in een globaliserende wereld/ Dalai Lama, Laurens van den Muyzenberg. Amsterdam-Antwerpen, Business Contact, 2008, 8°, 188p. (Vert.van: The leader's way: business, buddhism and hapiness in an interconnected world). ISBN 978-90-470-0084-6: € 19,90
DALAI LAMA De weg naar vrijheid. Vert. Aleid Swierenga. Amsterdam, Muntinga Pockets, 2008, 12°, 191p. (Rainbow dimensie, 6. - Vert.van: The way to freedom. - Oorspr.Ned.uitg.: Utrecht, Servire, 1995).

ISBN 978-90-417-2026-9: € 9,95


DANNEELS, Godfried Richt ons weer op: als leven pijn doet/ Godfried Danneels en Iny Driessen. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, ill., 350p.

ISBN 978-90-209-7830-8: € 29,95


DAYTON, Howard Jouw geld telt: wat de Bijbel zegt over verdienen, uitgeven, sparen, investeren, geven en schulden aflossen/ vert. Judith van den Berg. Amsterdam, Ark Media, 2008, 8°, 200p. (Vert.van: Your money counts). ISBN 978-90-33818-59-2: € 14,95
DE BEUKELAER, Eric Leesgids bij het Compendium van de Catechismus. Brussel, Licap, 2008, 12°, 117p. ISBN 978-90-6858-788-3: € 12,50
DE BRUIJNE, Marijke Teksten voor de toekomst. Kampen, Kok, 2008, 8°, mus., 173p. ISBN 978-90-435-1507-8: € 17,50
DE GROOT, Maria Het evangelie naar Maria Magdalena: hersteld, vertaald en toegelicht. 3e dr. Kampen, Ten Have, 2007, 12°, 111p. (1e dr.: 1996).

ISBN 978-90-259-5768-1: € 14,90


DE HEER, Jos Lucas-Acta: het evangelie volgens Lucas en de Handelingen. - 3,. Jezus' passie. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 374p.

ISBN 978-90-211-4208-1: € 35,00


DE HOOP, Anneke ‘Als een kind gestorven is…': rondom afscheid van en door kinderen/ Anneke de Hoop, Wout Oosterhof. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 18°obl., 40p. (Werkboekjes voor de eredienst, 33).

ISBN 978-90-239-2234-6: € 4,50


DE JONG, Pieter L. Genesis: het begin van alles. 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°, 139p. (Luisterend leven. - 1e dr.: 2002).

ISBN 978-90-239-0476-2: € 11,50


DE JONGE, Maria Lopen op het water: bespiegelingen over het leven met Jezus. Sliedrecht, Merweboek, 2008, 8°, 127p.

ISBN 978-90-5787-122-1: € 9,50


DE KESEL, Jozef Blijf bij ons, Heer. Antwerpen, Halewijn, 2008, 12°, 39p.

ISBN 978-90-8528-082-8: € 3,00


DE KONING, Martijn Zoeken naar een 'zuivere' islam: geloofsbeleving en identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims. Amsterdam, Bakker, 2008, 8°, tab., 396p. (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam). ISBN 978-90-351-2902-3: € 49,90
DE KRUIJF, Gerrit Ethiek onderweg: acht adviezen. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 145p. ISBN 978-90-211-4197-8: € 15,00
DE ROEST, Henk En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop. 3e dr. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 246p. (1e dr.: 2005).

ISBN 978-90-211-4080-3: € 16,90


DE VRIES, Reijer Jan Gods woord verandert mensen: een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen. Gorinchem, Narratio, 2008, 8°, ill., 357p. (Proefschrift Protestantse Theologische Universiteit).

ISBN 978-90-5263-926-0: € 19,50


DE VRIES, Sytze Bij gelegenheid. - 2. Woorden voor gedenkwaardige dagen. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 391p. ISBN 978-90-211-4083-4
DELOBEL, Joël Paulus: een kennismaking. Antwerpen, Halewijn, 2008, 8°, 128p. ISBN 978-90-8528-079-8: € 15,00
DEN BOEF, August Hans God als hype: dwarse notities over religieus Nederland. Amsterdam, Van Gennep, 2008, 12°, 224p.

ISBN 978-90-5515-890-4: € 16,90


DENNETT, Daniel C. De betovering van het geloof: religie als een natuurlijk fenomeen Vert. Hans Bosman. 2e dr. Amsterdam, Olympus, 2008, 8°, 447p. (Vert.van: Breaking the spell: religion as a natural phenomenon. - 1e dr.: Amsterdam, Contact, 2006). ISBN 978-90-254-2871-6: € 15,00
DESMET, Marc Het evangelie volgens mij. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 224p.

ISBN 978-90-209-7633-5: € 19,95


DEURLOO, Karel Schepping: van Paulus tot Genesis. Kampen, Kok, 2008, 8°, 164p. (Kleine bijbelse theologie, 4). ISBN 978-90-259-5893-0: € 23,50
DEURLOO, Karel Het luistert nauw: de Nieuwe Bijbelvertaling nader bekeken/ Karel Deurloo en Nico ter Linden. Amsterdam, Van Gennep, 2008, 8°, 282p. ISBN 978-90-5515-908-6: € 17,90
DILLOW, Linda Intiem: gesprekken van vrouw tot vrouw: 21 vragen van vrouwen over seks/ Linda Dillow & Lorraine Pintus; vert. Leontien Elbers. 2e dr. Vaassen, Medema, 2007, 12°, 334p. (Vert.van: Intimate issues, conversations woman to woman: 21 questions christian woman ask about sex. - 1e dr.: Telos, 2006). ISBN 978-90-6353-478-3: € 16,95
DIVERSITEIT Diversiteit in islam: over verschillende belevingen van het moslim zijn/ red. Els Vanderwaeren en Christiane Timmerman. Leuven-Voorburg, Acco, 2008, 8°, 206p. (Sociale InZichten, 7).

ISBN 978-90-334-6658-8: € 28,00


DORNSEIFFEN, Hans Beelden van zorg: geestelijke verzorging zichtbaar gemaakt. Kampen, Kok, 2008, 8°carr., ill., 64p. + cd.

ISBN 978-90-435-1518-4: € 17,50


DOUMA, Jos Jezus aanbidden: de glorie van Christus. Kampen, Kok, 2008, 8°, 128p. ISBN 978-90-435-1274-9: € 13,50
DOUMA, Jos Veni Creator Spiritus: de meditatie en het preekproces.. Kampen, Kok, 2008, 8°, ill., 367p. (Oorspr. verschenen als proefschrift Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken in Nederland, 2000).

ISBN 978-90-242-6309-7: € 32,50


DOUMA, Jos Genade ervaren: het verlossende werk van Jezus in je leven. Kampen, Kok, 2008, 8°, 103p. ISBN 978-90-435-1497-2: € 13,50
DUVEKOT, Willem S. Bijbels reisdagboek Israël: meditatieve gids langs 21 plaatsen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°, ill., 80p.

ISBN 978-90-239-2271-1: € 9,50


ELKE Elke dag een psalm/ red. M. van Campen. 5e dr. Zoetermeer, Boekencentrum , 2008, 8°, 384p. (Omslagtitel: Bijbels dagboek. - 1e dr.: 1994). ISBN 978-90-239-0294-2: € 18,90
EN En nu de Bijbel! Dagboek over de Bijbel voor jonge mensen. Red. Herman van Wijngaarden. 3e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 425p. (1e dr.: 2003). ISBN 978-90-239-1349-8: € 18,50
EN En God beschikte een worm: over schepping en evolutie/ red. Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg. 4e dr. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, ill., 405p. (1e dr.: 2006).

ISBN 978-90-259-5644-8: € 25,50


ERASMUS, Desiderius Het leven van Hieronymus. Vert. John Piolon. Rotterdam, Donker, 2007, 12°, 112p. (De kleine Erasmus reeks. - Vert.van: Hieronymi Stridonensis vita). ISBN 978-90-6100-605-3: € 13,50
FALCON, Ted Jodendom voor dummies/ Ted Falcon en David Blatner; vert. Jan van de Westelaken. Amsterdam, Pearson Education Benelux, 2008, 8°, ill., 394p. (Vert.van: Judaism for dummies). ISBN 978-90-430-1608-7: € 27,95
FELDMAN, Christian Broeder Roger van Taizé: een leven in vertrouwen. Vert.: Harmina van der Vinne. 2e dr. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, ill., 125p. (Vert.van: Frère Roger, Taizé: gelebtes Vertrauen. - 1e dr.: 2006). ISBN 978-90-78434-03-0: € 15,50
FERRINI, Paul Echt gelukkig. Vert.: Karin van Grieken. Deventer, Ankh-Hermes, 2008, 8°, 143p. (Vert.van: Real happiness).

ISBN 978-90-202-0219-9: € 14,50


FLORIJN, H. Op zoek naar sporen: zes kerkhistorische wandelingen/ H. Florijn, J. van't Hul, J. Mastenbroek. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, ill., 93p. ISBN 978-90-331-2111-1: € 15,90
FRANCISCUS VAN ASSISI Wijsheid van Franciscus: 365 teksten voor elke dag van het jaar/ samenst. Gerard Pieter Freeman en Erik van Kerkhoff. Tielt, Lanoo, 2007, 8°, 284p. ISBN 978-90-209-7166-8 : € 19,95
FREDERICQ, Paul Dansers en flagellanten. Vert. en bew. door Raymond Doms. 1170 Brussel, Als Catars (Heiligenborre 13), 2008, 4°, 90p. (Kathaarse kronieken, 14). : € 7,00
GANGEL, Kenneth Zoals de vader: groeien naar bijbels vaderschap/ Kenneth en Jeffrey Gangel; vert. Tineke Yürümuz-Kroon. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 184p. (Vert.van: Fathering like the Father: becoming the dad Gods want you to be). ISBN 978-90-297-1859-2: € 17,50
GEEN Geen woord te veel: muziekboek. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, mus., 36p. ISBN 978-90-239-2237-7: € 15,00
GETIJDEN Getijden van de eeuwige wijsheid/ uit het getijdenboek van Geert Grote; vert. Anton G. Weiler; inl. Anne Bollmann e.a. Amsterdam, Van Gennep; Amsterdam, Dagblad Trouw, 2008, 12°, 54p. (De kracht vanbinnen. - Oorspr. uitg.: Baarn, Ambo, 1984).

ISBN 978-90-5515-911-6: € 14,95


GO Go4God: handleiding voor de vormselcatechese. Antwerpen, CCV Antwerpen, Diocesane Pastorale Dienst (Groenenborgerlaan 149), 2007, 4°, 48p.
GODS Gods weg met mensen/ red. M. van Campen. 8e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 384p. (1e dr.: 1990).

ISBN 978-90-239-0273-7: € 18,90


GOOSEN, Louis Van Afra tot Zevenslaper: heiligen uit Oost en West: hun leven, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten: een lexicon. Geactualiseerde ed. Amsterdam, SUN, 2008, 8°, ill., 336p.

ISBN 978-90-8506-537-1: € 29,90


GROOT, David-Jan Aanbidding: een verplicht nummer? Hoenderloo, Novapres, 2008, 12°, ill., 95p. ISBN 978-90-6318-286-1: € 9,90
GRÜN, Anselm Klein handboek bij grote vragen. Vert.: Marja Nusselder. Zoetermeer, Meinema; Averbode, Altiora, 2008, 8°, 86p. (Vert.van: Z zivote z viry). ISBN 978-90-211-4196-1 (Meinema); 978-90-317-2632-5 (Altiora): € 14,50
HAGEN, Steve Meditatie: nu of nooit. Vert. George Hulskramer. Haarlem, Altamira-Becht, 2008, 12°, ill., 240p. (Vert.van: Meditation now or never). ISBN 978-90-6963-818-8: € 14,90
HANCKE, Gwendoline Vrouwen in de Languedoc: tussen katholicisme en katharisme. 1170 Brussel, Als Catars (Heiligenborre 13), 2007, 66p. (Kathaarse kronieken, 11). : € 7,00
HANDBOEK Handboek christelijk geloof/ red. Alister McGrath en Jan Hoek; vert. Welmoed van Elk-Smith. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, ill., 352p. (Vert.van: The new Lion handbook christian belief).

ISBN 978-90-239-2232-2: € 34,50


HANDELINGEN Handelingen van Nadreas/ vert., ingel. en van aant. voorz. door Lautaro Roig Lanzilotta en Gerard P. Luttikhuizen. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 61p. (Ad fontes, 4).

ISBN 978-90-211-4157-2: € 12,90


HEBRAICA Hebraica veritas: Christoffel Plantin en de christelijke hebraïsten: catalogus bij de tentoonstelling Hebraica veritas. Sprak God Hebreeuws? 16 mei - 17 augustus 2008. Ed. Albert van der Heide. Antwerpen, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, 2008, ill., 228p. (Publicaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet, 45).
HELP Help, ik ben ambtsdrager: een praktische handleiding voor het werk/ N. Dijkstra-Algra e.a. 8e dr. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 86p. (Oorspr. uitg.: 1994). ISBN 90-297-1255-4: € 11,95
HEMELS, Joan ‘Als het goede maar gebeurt': Titus Brandsma, adviseur in vrijheid en verzet. Kampen, Kok, 2008, 8°,210p.

ISBN 978-90-435-1568-9: € 24,90


HOET, Hendrik De weg van Paulus: leven en brieven van de Apostel der volkeren. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 191p. ISBN 978-90-209-7833-9: € 14,95
HOMOSEKSUALITEIT Homoseksualiteit en wijding: juridische en maatschappelijke analyse van de kerkelijke instructie = Homosexuality and holy orders: juridical and social analysis of the ecclesiastical instruction. Monsignor W. Onclin Chair 2006: ed. R. Torfs. Leuven, Peeters, 2008, 8°, VI-130p. (Onclin Chair, 12). ISBN 978-90-429-2009-5: € 20,00
HOOGHWERFF, B. Uw hoop, Uw kudde woonde daar: Jansje Fortuin en haar vriendenkring, 3e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, ill., 267p. (1e dr.: 2006). ISBN 978-90-331-1927-9: € 22,50
HOOGLIED Hooglied: bijbelse liefde in beeld, woord en klank/ red. Hans Ausloos en Ignace Bossuyt. Leuven, Acco; Vlaamse Bijbelstichting, 2008, 8°, 222p. ISBN 978-90-334-6895-7: € 22,50
HOONDERT, Martin J.M. Muziek als rituele praktijk: Gelineau herlezen. Heeswijk, Abdij van Berne, 2007, 8°, ill., 38p. (Inaugurale rede Universiteit van Tilburg). ISBN 978-90-76242-93-4
HOUTMAN, A. Juwelen in een mestvaalt of parels voor de zwijnen: de waarde van joodse bronnen voor christelijke theologen. Kampen, Protestantse Theologische Universiteit, 2007, 8°, 25p. (Inaugurale rede).

ISBN 978-90-739547-9-3


HUSSEIN, Mahmoud al-Sira: de verhalen over Mohammed in Mekka. Vert. Vreni Obrecht. Amsterdam, Bulaaq, 2008, 8°, 478p. (Vert.van: Al-Sira: le prophète de l'Islam raconté par ses compganons).

ISBN 978-90-5460-127-2: € 29,50


IK Ik ben de Heer uw God : de Tien Geboden in traditie, beeld en Bijbel : lezingenreeks en tentoonstelling Maurits Sabbebibliotheek september-oktober 2006 Faculteit Godgeleerdheid, K.U. Leuven. Leuven, Peeters, 2007, 8°, XIV-154p. (Documenta libraria, 34).

ISBN 978-90-429-1988-4: € 24,00


ISLAM De islam in Europa: dialoog of clash? Benno Barnard e.a. Red.: Johan Sanctorum. Leuven, Van Halewyck, 2008, 12°, 191p.

ISBN 978-90-5617-870-3: € 17,50


JABINI, Frank Gods geest na Pinksteren: bijbelstudies. Vaassen, Medema, 2008, 12°, 215p. ISBN 978-90-6353-528-5: € 15,95
JAN Jan Koopmans: theoloog bij de tijd (1905-1945)/ red. G.C. den Hertog en G.W. Neven. Kampen, Kok, 2008, 8°, 184p. (Bijdragen studiedag 29 januari 2007 aan de Theologische Universiteit Apeldoorn).

ISBN 978-90-435-1499-6: € 22,50


JANSEN, Hans Zelf koranlezen. Amsterdam, Arbeiderspers, 2008, 8°, 226p.

ISBN 978-90-295-6628-5: € 16,95


JANSEN, Hans Bombrieven/ Hans Jansen, Abdul-Jabbar van de Ven. Amsterdam, Van Praag, 2008, 8°, 230p. (Ondertitel op omslag: Een vrijmoedige correspondentie over Allah en Mohammed, democratie en sharia). ISBN 978-90-490-2701-8: € 17,45
JANSSEN, Marie-José Pastores gaan voorbij: witboek over kracht en pijn van vrijwilligers in de katholieke kerk/ Marie-José Janssen, Gerard Zuidberg. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 143p.

ISBN 978-90-259-5856-5: € 14,90


JEZUS Jezus' helden: verhalen van mensen die pal stonden voor Jezus: de ware helden. Vert. Emiel van der Wal. Hoornaar, Gideon, 2008, 8°, 360p. (Vert.van: Jesus freaks). ISBN 978-90-6067-991-3: € 17,50
JOOSSE, Leendert Jan Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoetingen met Afrikanen en Indianen, 1600-1700. Kampen, Kok, 2008, 8°, ill., 544p.

ISBN 978-90-435-1495-8: € 34,90


JUNGER, Carl De evangeliecode. Baarn, Tirion, 2008, 8°, ill., cart., 190p.

ISBN 978-90-439-1206-8: € 19,95


KASPER, Walter Dienaar van de vreugde: leven als priester, dienen als priester. Vert.: Jan Glorieux. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 174p. (Vert.van: Diener der Freude). ISBN 978-90-209-7692-2: € 19,95
KAVANAGH, Jennifer Een leven met God: een gids voor het moderne leven. Vert.: Ruud van der Helm. Utrecht, Kosmos, 2007, 219p. (Vert.van: The world is our cloister). ISBN 978-90-215-2355-2: € 19,95
KEIRSE, Manu Licht in het duister: woorden van steun bij ziekte. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, ill., 110p. ISBN 978-90-209-6634-0: € 12,95
KLOOSTER Het klooster Egmond: hortus conclusus/ red. G.N.M. Vis. Hilversum, Verloren, 2008, 8°, ill., cart., 336p. (Egmondse studiën, 5).

ISBN 978-90-8704-025-3: € 35,00


KNEGTEL, Maurice Ontwaakte aanwezigheid: het wat, hoe en waartoe van zen. Cohen, Felix, 2008, 12°, 159p. ISBN 978-90-215-2984-4: € 19,95
KOLE, L.A. Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief: basisboek voor het godsdienstonderwijs/ L.A. Kole en J.P. Proos. 5e dr. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, ill., 256p. (1e dr.: 1998).

ISBN 978-90-6140-548-1: € 25,40


KOMMERS, J. Zending zonder franje: over roeping, vreugde en aanvechting/ J. Kommers en A. Kommers-Visser. Heerenveen, Groen, 2007, 8°, ill., 158p. (Artios-reeks). ISBN 978-90-5829-845-4: € 14,95
KORAN Koran en Bijbel in verhalen/ geselecteerd door Marlies ter Borg m.m.v. Karima Bisschop. 2e dr. Houten, Unieboek, 2008, 12°, 175p. (1e dr.: 2007). ISBN 978-90-475-0311-8: € 14,95
KÖSTENBERGER, A.J. God, huwelijk en gezin: het Bijbels fundament/ A.J. Kösten-berger en D.W. Jones; vert. Martin Strengholt. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, ill., tab., 448p. ISBN 978-90-297-1843-1: € 49,90
KRONENBERG, Jan 70x Openbaring: Bijbels dagboekje. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°carr., ill., cart., 82p. ISBN 978-90-239-2275-9: € 9,50
KRÜGER, Louis Bekroonde vrouwen: bijbels weekboek voor dochters van Eva: een geestelijke reis in 52 weken. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°, 189p. ISBN 978-90-239-2273-5: € 14,90
KÜNG, Hans Omstreden waarheid: memoires/ vert.: Ton van der Stap. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 718p. (Vert.van: Umstrittene Wahrheit: Ertinnerungen). ISBN 978-90-259-5845-9: € 49,90
KUNSTPATRIMONIUM Het kunspatrimonium van het Klein Seminarie Roeselare: samenst. Katleen Vanbesten. Roeselare, Klein Seminarie, 2006, ill., 72p. ISBN 978-90-811473-1-6: € 36,95
LAMBOOIJ, H.Th.M. Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde: een nadere studie, editie en vertaling. Hilversum, Verloren, 2008, 8°, ill., 539p. (Middeleeuwse studies en bronnen, 111. - Ook verschenen als proefschrift Universiteit Leiden). ISBN 978-90-8704-007-9: € 45,00
LAMMERS, Jos Mystiek in eenvoudige woorden. Heeswijk, Abdij van Berne, 2007, 8°, 163p. ISBN 978-90-78039-02-0: € 14,75
LAMMERTS VAN BUEREN, Gijs De kerk redt het niet zonder Israël: Israël in de Romeinenbrief. Herz. en uitgebr. uitg. Zoetermeer, Boekencentrum; Voorthuizen, Near East Ministry, 2008, 8°, ill., 111p. (MO-reeks. - Oorspr.uitg.: 2001). ISBN 978-90-239-2300-8: € 9,90
LANGHENKEL, Dick Eyeopeners: woorden die mijn leven veranderden. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 157p. ISBN 978-90-239-2293-3: € 13,50
LECTIONARIUM Lectionarium voor zon- en feestdagen : A-, B- en C-cyclus.. Brussel, Licap, 2007, 3v .4°. ISBN 978-90-6858-766-1: € 165 € / v.
LEENDERS, Jos M.M. Zijn dit nu handelswijzen van een herder…!': Hollands katholicisme 1840-1920. Nijmegen, Valkhof Pers, 2008, 8°, ill., 1065p. ISBN 978-90-5625-251-9: € 45,00
LEGET, Carlo Van levenskunst tot stervenskunst: over spiritualiteit in de palliatieve zorg. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 215p. ISBN 978-90-209-7631-1: € 19,95
LEMM, Robert Maria: haar leven, haar tolk, haar leer. Soesterberg, Aspekt, 2008, 8°, ill., 276p. ISBN 978-90-5911-395-4: € 18,95
LEMMENS, Dirk Omzien naar elkaar : basiszorg in de christelijke gemeente / Dirk Lemmens & Jef De Vriese. Heverlee, Centrum voor Pastorale Counseling, 2007, 8°, ill., 296p. ISBN 978-90-71813-39-9: € 16,95
LEMMENS, Dirk Verdriet in het huwelijk : pastorale adviezen bij scheiden en her-trouwen / Dirk Lemmens, Jef De Vriese e.a. Heverlee, Centrum voor Pastorale Counseling, 2007, 8°, 192p.

ISBN 978-90-71813-40-5: € 14,95


LEWIS, C.S. Een reflectie voor elke dag: 366 korte citaten uit het werk van C.S. Lewis. Verz. en vert. door Arend Smilde. Kampen, Kok, 2008, 18°, 166p. ISBN 978-90-435-0990-9: € 9,90
LIBBRECHT, Ulrich Met dank aan het leven. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 196p.

ISBN 978-90-209-7824-7: € 17,95


LIEDBOEK Liedboek voor de kerken: zettingen voor muziekteams/ red. Bart Visser & Gerben Mol. - Dl. 2. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 4°, mus., 200p. (Losbladig). ISBN 978-90-239-6711-8
LITURGISCHE Liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie: een hertaling. 7e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°, 64p. (1e dr.: 2004).

ISBN 978-90-239-1636-9: € 6,50


LOOTENS, Dominiek Leven in tegenspraak: perspectieven op pastorale vorming. Antwerpen, Halewijn, 2008, 8°, 384p. (Leuvense studies in de praktische theologie). ISBN 978-90-8528-075-0: € 25,00
MACCALL, Larry Wandelen zoals Hij: bijbelstudies over het karakter van Jezus. Vert.: Tineke Yürümez-Kroon. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 176p. (Vert.van: Walking like Jesus did). ISBN 978-90-297-1882-0: € 16,50
MARCHAND, H.C. Paulus en de opstanding. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°, 95p. (Luisteroefeningen). ISBN 978-90-239-2126-4: € 9,90
MASTERS, Peter Beproefd als goud: geloof, aanvechting, zekerheid. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 144p. ISBN 978-90-8865-012-3: € 17,50
MEESTERWERK Het meesterwerk huwelijk. Heverlee, Centrum voor Pastorale Counseling, 2007, 8°, ill., 62p. (Vert.van: The masterpiece marriage). ISBN 978-90-71813-41-2: € 10,95
MEIJERING, Eginhard Het roer moet om! De kerk van Jezus Christus is meer dan een Jezusbeweging. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 75p.

ISBN 978-90-211-4199-2: € 9,90


MEIJERINK, Jan Als God bestaat…: bijbelse notities bij de moeilijke waarom-vragen. Hoenderloo, Novapres, 2008, 12°, 126p.

ISBN 978-90-70048-82-2: € 7,95


MEIJERS, Erica Blanke broeders, zwarte vreemden: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972. Hilversum, Verloren, 2008, 8°, ill., 535p. (Ook verschenen als proefschrift Protestantse Theologische Universiteit Kampen).

ISBN 978-90-8704-037-6: € 39,00


MENS Een mens, vol van Geest: Jezus in woord en beeld/ red. Bert Dicou en Johan Goud. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, ill., 171p.

ISBN 978-90-4195-4: € 19,90


MERTENS, C.G.A. Achteraf bekeken: de memoires van C.G.A. Mertens: katholiek, boer en bestuurder in hart en nieren/ red. Tom Duffhues. Nijmegen, Valkhof Pers, 2007, 8°, 333p. ISBN 978-90-5625-262-5: € 20,00
MET Met innerlijke ontferming bewogen: twaalf preken/ G.J. van Aalst e.a. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 190p.

ISBN 978-90-331-2107-4: € 16,50


MET Met beide benen op de grond: balans van de verhouding Rome-Reformatie/ red. Tymen van der Ploeg e.a². Amsterdam, Buijten & Schipperheijn Motief; Utrecht, ICS, 2008, 8°, ill., 107p. (ICS-cahier, 48). ISBN 978-90-5881-376-3: € 12,50
MEULENBERG, L. John Henry Newman: een pleitbezorger der leken. Averbode, Altiora, 2008, 12°, 101p. (Meesters in spiritualiteit).

ISBN 978-90-317-2578-6: € 13,95


MILLER, Donald Verlangen naar echt geloof. Vert. Heidi Kleinleugenmors-Voortman. Amsterdam, Ark Boeken, 2008, 8°, ill., 254p. (Vert.van: Blue like jazz: nonreligious thoughts on christian spirituality).

ISBN 978-90-338-1858-5: € 15,95


MISKOTTE, K.H. Preken. Verz.en ingel. door Rob Crouwel e.a.. Kampen, Kok, 2008, 8°, 960p. (Verzameld werk, 13). ISBN 978-90-435-0688-5: € 49,90
MONTEIRO, Marit Gods Predikers: Dominicanen in Nederland, 1795-2000. Hilversum, Verloren, 2008, 8°, ill., 992p. ISBN 978-90-8704-030-7: € 45,00
MOORE, Pam Rosewell Levenslessen uit de Schuilplaats: een blik in het hart van Corrie ten Boom. Vert. Tineke Tuinder. Hoornaar, Gideon, 2008, 12°, 281p. (Vert.van: Life lessons from the Hiding Place).

ISBN 978-90-6067-395-9: € 16,95


NECKEBROUCK, Valeer Mythen, riten en hun toekomst. Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2007, 8°, 164p. ISBN 978-90-441-2250-3: € 19,00
NOUWEN, Henri Spiritueel begeleiden: gids voor de lange weg van het geloof/ m.m.v. Michael J. Christensen en Rebecca J. Laird; vert. Hans van der Heiden. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 174p. (Vert.van: Spiritual direction).

ISBN 978-90-209-7634-2: € 19,95


NOUWEN, Henri Vuur in mijn hart: de kracht van medemenselijkheid, troost en bemoediging. Vert.: Hans van der Heiden. Tielt, Lannoo, 2007, 12°, ill., 127p. (Vert.van: Feuer in Meinem Herzen).

ISBN 978-90-209-7172-9: € 9,95


OGDEN, Greg Discipelschap met impact: groeien als leerling van Jezus in een triade. Vert.: Margreet van der Graaff. Driebergen, Navigator Boeken, 2008, 8°, 224p. (Christus kennen en bekendmaken. - Vert.van: Transforming disicpleship). ISBN 978-90-76596-44-0: € 17,95
OOSTERHUIS, Huub Trouw bezingen. Kampen, Kok, 2008, 12°, 79p.

ISBN 978-90-435-1387-6: € 14,50


OOSTERHUIS, Huub Requiem: een lied op leven en dood/ Huub Oosterhuis; muziek: Stijn van der Loo. Tielt, Lannoo, 208, 8°, 93p. + CD.

ISBN 978-90-209-7629-8: € 14,95


OP Op toonhoogte: liederenbundel teksteditie. Red. Hans Maat en Diane Palm. 4e dr. Bilthoven, HGJB; Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, ill., 128p. ISBN 978-90-239-1915-5: € 5,00
OP Op toonhoogte: liederenbundel: muziekeditie: eenstemmige zetting met (gitaar)akkoorden/ red. Hans Maat en Diane Palm. 4e dr. Bilthoven, HGJB; Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, ill., mus., 512p. (1e dr.: 2005). ISBN 90-239-1916-5: € 39,90
OPENGEBROKEN Opengebroken kerk: de kerk als missionaire beweging; leiderschap in een missionaire kerk/ red. Jean Bastiaens en Gert Van Langendonck. Antwerpen, Universitair Centrum Sint-Ignatius (Prinsstraat 14), 2008, 8°, 95p. ISBN 978-90-812697-2-8
OTTEN, Willemien Wanneer hebben wij u hongerig gezien? Het aanzien van de onaanzienlijksten bij Matteüs en Augustinus: lezingen t.g.v. de 1650e herdenking van de geboortedag van Augustinus in 354, op 13 november 2004/ Willemien Otten, Martijn Schrama, Joop Smit. Utrecht, Universiteit Utrecht, Faculteit Godgeleerdheid, 2007, 8°, 52p. (Utrechtse theologische reeks, 58). ISBN 978-90-72235-66-4
OUWENEEL, Willem J. De schepping van God: ontwerp van een scheppings-, mens- en zondeleer. Vaassen, Medema, 2008, 8°, 303p. (Evangelisch-dogmatische reeks, 3). ISBN 978-90-6353-529-2: € 34,95
OVER Over drie bedriegers: Mozes, Jezus Christus, Mohammed/ ingel., vert. en geann. door Ivo Gay. s-Hertogenbosch, Voltaire, 2008, 12°, 164p. (Vert.van: De tribus impostiribus. - 1598; en: Traité des trois imposteurs. 1776). ISBN 978-90-5848-074-3: € 14,90
PAASSE, M. Gods grote plan met de wereld. Soesterberg, Aspekt, 2008, 8°, ill., 516p. ISBN 978-905911-695-5: € 26,40
PIPER, John Verspil je leven niet… Vert. Emiel van der Wal. Hoornaar, Gideon, 2008, 12°, 190p. (Vert.van: Don't waste your life).

ISBN 978-90-5878-049-2: € 14,95


POELS, Vefie Vrouwen met een missie: vier congregaties in Nederland en de toekomst van hun missionair verleden. Nijmegen, Valkhof Pers, 2008, 8°, ill., 160p. ISBN 978-90-5625-271-7: € 17,00
POKORNY, Petr De brief aan de Efeziërs. Vert.:Lisa Fikesjova-Brouwers. Delft, Eburon, 2008, 12°, ill., 169p. (Vert.van: List Efezskym).

ISBN 978-90-5972-247-7: € 19,50


POSTEMA, H.J. Simon Simonides (1629-1675): wegwijzer naar de hemelse bruiloft. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, portr., 186p. (Inleidingen met kernteksten). ISBN 978-90-8865-022-2: € 14,90
POSTMA, Eward Dilletant, pelgrim, nar: de positie van C.W. Mönnich in cultuur en theologie. Delft, Eburon, 2008, 8°, XI-423p. (Ook verschenen als proefschrift Protestantse Theologische Universiteit Kampen, Leiden, Utrecht). ISBN 978-90-5972-254-5: € 30,00
POUW, Patrick Salaam! Een jaar onder orthodoxe moslims. Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2008, 8°, ill., 256p.. ISBN 978-90-468-0368-4: € 18,95
PRINCE, Derek Vijanden die tegenover ons staan: manipulatie en intimidatie: toverij in de gemeente. Vert.: L.A. Degenhardt. 8e dr. Hoornaar, Gideon, 2008, 12°, 107p. (Vert.van: Ennemies we face. - Oorspr. Nederlandse uitg.: 1989). ISBN 978-90-6067-547-2: € 8,95
QUIST, M. Denk aan je Schepper: honderd dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar. 10e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 100p. (1e dr.: 1982). ISBN 978-90-331-2121-0: € 8,90
RATZINGER, Joseph Geloof, waarheid en tolernatie: het christendom en de wereldgodsdiensten. Vert. Jantje Post. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 235p. (Vert.van: Glaube, Wahrheit, Toleranz: das Christentum und die Weltreligionen). ISBN 978-90-209-7832-2: € 19,95
ROBERTS, Michael Symmons De wonderverhalen: wat ze zeggen over Jezus. Vert.: Geert Beheydt. s-Hertogenbosch, Katholieke Bijbelstichting, 2008, 8°, ill., 169p. (Vert.van: The miracles of Jesus).

ISBN 978-90-6173-029-3: € 24,50


ROBINSON, James M. Het Jezus-evangelie: op zoek naar de oorspronkelijke woorden van Jezus. Vert.: Marianne Storm. Utrecht, Bijleveld, 2008, 8°, ill., 222p. (Vert.van: The gospel of Jesus). ISBN 978-90-6131-792-0: € 17,50
ROELAND, Herman Civitas Dei: de kerk op Expo 58. Leuven, KADOC, 2008, ill., 64p. ISBN 978-90-7812-906-0: € 8,00
ROGER VAN TAIZE Voorvoeld geluk. Vert.: Nelleke van der Zwan. Kampen, Ten Have, 2008, 12°, 118p. (Vert.van: Pressens-tu un bonheur?).

ISBN 978-90-259-5859-6: € 11,90


ROLLIN, Bertrand De regel van Benedictus beleven. Vert. Kees den Biesen. Tielt, Lannoo, 208, 8°, 324p. (Vert.van: Vivre aujourd'hui la règle de Saint Benoit). ISBN 978-90-209-7835-3: € 19,95
ROY, Olivier De halve maan en de chaos: de wereldwijde gevolgen van de war on terror. Vert.: Ellen van de Bovenkamp. Amsterdam, Van Gennep, 2008, 8°, 125p. (Kennis, openbare mening, politiek. - Vert.van: Le croissant et le chaos). ISBN 978-90-5515-876-8: € 17,50
RYLE, J.C. Christen-zijn in het dagelijks leven: over de praktijk van het geloof. Vert.: P.J. de Gier. 5e dr. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 377p. (Vert.van: Practical religion. - 1e dr.: 1997).

ISBN 978-90-6140-500-9: € 30,95


RYLE, J.C. IJver. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 18°, 84p.

ISBN 978-90-8865-021-5: € 9,90


RYLE, J.C. Zelfbeproeving. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 16°, 67p.

ISBN 978-90-8865-020-8: € 9,90


RYLE, John Charles De weg tot heil. Vert.: N.A. Eikelenboom. 2e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 83p. (Vert.van preken uit: The christian race & other sermons. - 1e dr.: 2005). ISBN 978-90-331-1899-9: € 11,90
SARANAM, Sankara God zonder religie: een nieuwe visie op eeuwenoude waarheden. Vert.: Ruud van der Helm. Utrecht, Servire, 2008, 8°, ill., 320p. (Vert.van: God without religion). ISBN 978-90-215-2740-6: € 24,95
SCHAEFFER, Francis Liefde is het teken: terug naar de essentie van discipelschap. Vert.: Louis Runhaar. Kampen, Voorhoeve, 2008, 12°, 68p. (Vert.van: The mark of the christian). ISBN 978-90-297-1867-7: € 9,90
SCHAEFFER, Francis Ware wijsheid: bijbelse analyse van het moderne denken. Vert.: Tjerk Bos. Kampen, Voorhoeve, 2008, 12°, 127p. (Vert.van: Escape from reason). ISBN 978-90-297-1869-1: € 12,90
SCHLI NK, Basilea Kostbaarder dan goud: dagboekje. 5e dr. Hoornaar, Gideon, 2008, 18°, 284p. (Vert.van: Er redet noch. - Oorspr.uitg.: 1984).

ISBN 978-90-6067-284-6: € 9,95


SCHMIDT, Peter Ongehoord: christen zijn volgens de Bergrede. Leuven, Davidsfonds, 2008, 8°, 288p. ISBN 978-90-5826-547-0: € 22,50
SCHOTSMANS, Paul Handboek medische ethiek. Leuven, LannooCampus, 2008, 8°, 264p. ISBN 978-90-209-7333-4 : € 24,95
SEAMANDS, David A. Genezing van beschadigde emoties. Vert.: J.H. Cornelder. 11e dr. Hoornaar, Gideon, 2008, 8°, 154p. (Vert.van: Healing for damaged emotions. - Oorspr. Nederlandse uitg.: 1983).

ISBN 978-90-6067-235-8: € 9,50


SELDERHUIS, Herman J. Calvijn: een mens. Kampen, Kok, 2008, 8°, ill., 336p.

ISBN 978-90-435-1527-6: € 24,90


SHADID, W.A.R. Islam in Nederland en België: religieuze institutionalisering in twee landen met een gemeenschappelijke voorgeschiedenis/ W.A.R. Shadid en P.S. van Koningsveld. Leuven, Peeters, 2008, 8°, 282p.

ISBN 978-90-429-2100-9: € 22,00


SLOETJES, Bennie Coachen in de kerk: stimulerend leidinggeven in Gods gemeente. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 224p.

ISBN 978-90-297-1856-1: € 16,50


SMITT, Marieke Sillevis Geloven in de buurt: een boekje over buurtpastoraat/ Marieke Sillevis Smit en Titus Schlatmann. Utrecht, PKN (Eykmanlaan 433; kerkindestad@protestant-utrecht.nl), 2008, 125p. : € 4,90
STAES, Karel Tegentaal. Brussel, TGL, 2006, 12°, 55p, (25 nieuwe psalmen, 4).
STEWART, Matthew De ketter en de hoveling: Leibniz, Spinoza en het lot van God in de moderne wereld. Vert. Judith Dijs. Amsterdam, Meulenhoff, 2008, 8°, 367p. (Vert.van: The courtier and the heretic).

ISBN 978-90-290-7991-4: € 27,50


STOLP, Hans Leven met engelen: een spirituele weg. 4e dr. Deventer, Ankh-Hermes, 2008, 8°, 169p. (1e dr.: 2002). ISBN 978-90-202-8282-5: € 13,50
STOTT, John De levende kerk: een ervaren predikant deelt zijn rijke inzichten. Vert.: Carla de Laat. Amsterdam, Ark Media, 2008, 8°, 176p. (Vert.van: The living church). ISBN 978-90-338-1857-8: € 15,95
STROBBE, Johan 200 jaar dichters, denkers en durvers: het Klein Seminarie van Roeselare, biografie van een college. Tielt, Lannoo, 2007, 466p.

ISBN 978-90-209-6763-0: € 34,95


TANGHE, Paul Toeterweltoe: zin, onzin en waanzin van religie. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 400p. ISBN 978-90-209-7624-3: € 22,50
TAOÏSME Taoïsme: een weg van Oost naar West? Red. Gerd Van Riel en Bart Raymaekers. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2008, 8°, 91p.

ISBN 978-90-5867-680-1: € 17,50


TELCHIN, Stan Verraden! Vert.: Betty Schimmel-Heynis. 7e herz.dr. Hoornaar, Gideon, 2008, 8°, 142p. (Vert.van: Betrayed. - 1e dr.: 1984).

ISBN 978-90-6067-250-1: € 12,50


TEN BERGE, Gerrit Gaaf: bijbels dagboek voor jongeren. 7e dr. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 370p. (1e dr.: 2001).

ISBN 978-90-6140-783-6: € 13,80


TEN BERGE, Gied Vredesbeweger: ervaringen in de vredesbeweging, 1973-2008. Nijmegen, Valkhof Pers, 2008, 8°, 144p.

ISBN 978-90-5625-276-2: € 13,95


TEN BOOM, Corrie De schuilplaats/ Corrie Ten Boom; met Elizabeth & John Sherrill; vert. A.E. van Riemsdijk e.a. 24e uitgebr.dr. Hoornaar, Gideon, 2008, 12°, ill., 331p. (Vert.van: The hiding place).

ISBN 978-90-6067-314-0: € 9,95


THICH NHAT HANH Boedha in lichaam en geest: stap voor stap naar verlichting. Vert. Dick Lagrand. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 174p. (Vert.van: Buddha mind, Buddha body). ISBN 978-90-259-5842-8: € 15,90
THICH NHAT HANH De geur van palmbladen: dagboeken 1962-1966. Vert. Meindert Boersma. Haarlem, Altamira-Becht, 2008, 8°, 184p. (Vert.van: Fragrant palm leaves). ISBN 978-90-6963-806-5: € 14,90
THICH NHAT HANH Geen dood, geen vrees: bemoediging en wijsheid voor de levenden. Vert.: Aleid C. Swierenga. 2e dr. Utrecht, Servire, 2008, 8°, 192p. (Vert.van: No death, no fear. - 1e dr. 2003).

ISBN 978-90-215-2981-3: € 19,95


THIJSSEN, Hein Vanuit de diepte: een kleine filosofie over leven, dood en daarna. Amsterdam, SWP, 2008, 8°, 83p. ISBN 978-90-6665-945-2: € 9,90
THOMAS A KEMPIS Jezus volgen: klein dagboek met teksten van Thomas a Kempis. Kampen, Kok, 2008, 18°, 140p.

ISBN 978-90-435-1494-1: € 9,90


THOMAS VAN AQUINO Over de Tien Geboden/ ingel., vert. en geann. door Carlo Leget. 3e dr. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 111p. (Vertalingen van het Thomas Instituut te Utrecht, 1. - 1e dr.: 1999).

ISBN 978-90-211-3776-6: € 12,90


TICE, Rico Ontdek! Een heldere uitleg van het christelijk geloof/ Rico Tice, Barry Cooper; vert. Marieke Hermans-van Rijn; bew.en eindred. Marieke Slagter. Amsterdam, Ark Media, 2008, 8°, 135p. (Vert.van: Christianity explored). ISBN 978-90-338-1856-1: € 12,95
TOMLIN, Graham Doodzonde: pleidooi voor de Bijbelse weg naar het leven. Vert.: Tineke Yürümez-Kroon. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 159p. (Vert.van: The seven deadly sins). ISBN 978-90-297-1871-4: € 16,90
TOMLIN, Graham Geestelijk fit: het belang van christelijke karaktervorming. Vert.: Bart Kamphuis. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 191p. (Vert.van: Spiritual fitness). ISBN 978-90-297-1857-8: € 18,50
TOTDAT Totdat het veilig is: muziekboek. 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, ill., mus., 45p. (1e dr.: 2006).

ISBN 978-90-239-1897-4: € 15,00


TROOST, Philip Spiritualiteit van ontvankelijkheid. Kampen, Kok, 2008, 8°, 192p. ISBN 978-90-435-1489-7: € 14,90
TUSSENTIJDS Tussentijds: aanvullende liedbundel: begeleidingen/ red. Wilbert Berendsen en Pieter Endedijk. 2e dr. Kampen, Kok; Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 4°, ill., mus., 240p. ISBN 978-90-435-1365-4 (Kok); 978-90-239-5317-3 (Boekencentrum) : € 39,90
VAN Van plaats tot plaats: bijbels dagboek/ red. M. van Campen. 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 372p. (1e dr.: 2005).

ISBN 90-239-1910-6: € 18,90


VAN AMERONGEN, Theo Heb jij wel roeping? Terugblik van een theoloog. Nijmegen, Valkhof Pers, 2008, 12°, 237p. (Memoreeks, 23).

ISBN 978-90-5625-274-8: € 16,00


VAN BREEMEN, Piet Vertrouwd met het geheim. Gent, Carmelitana, 2008, 12°, 98p. (Vert.van: Im Geheimnis dasein: Hilfen aus der Bibel).

ISBN 978-90-76671-67-3: € 12,00


VAN CAMPEN, M. Geloof je dat nog? De twaalf artikelen voor jongeren van 16 jaar en ouder. 5e herz.dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, ,8°, ill., 76p. (1e dr.: 2003). ISBN 978-90-239-3011-2: € 7,50
VAN CAMPEN, M. In het voetspoor van…: Bijbelse figuren en hun levensgeheim: voor jongeren van 12 en 13 jaar. 8e herz.dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, ill., 86p. (1e dr.: 2000). ISBN 978-90-239-3001-3: € 7,50
VAN CAMPEN, M. Op zoek naar antwoord: vragen van jongeren vandaag voor jongeren van 16 jaar en ouder. 4e herz.dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, ill., 74p. (1e dr.: 2004). ISBN 978-90-239-3012-9: € 7,50
VAN CAMPEN, M. Stenen of diamanten: de tien geboden voor jongeren van 16 jaar en ouder. 8e herz.dr.. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, ill., 72p. (1e dr.: 1999). ISBN 978-90-239-3003-7: € 7,50
VAN DE BEEK, A. God doet recht: eschatologie als christologie. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 444p. (Spreken over God, 2,1).

ISBN 978-90-211-4180-0: € 35,00


VAN DEN BERG, Marinus Danken maakt 't verschil: denken over danken. Kampen, Ten Have, 2008, 16°, ill., 60p. ISBN 978-90-259-5903-6: € 9,90
VAN DEN BERK, Tjeu Het numineuze, 2e dr. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 300p. (1e dr.: 2005). ISBN 978-90-211-4040-7: € 21,90
VAN DEN BOSCH, Elred God houdt van u : onder de inspirerende uitstraling van Gods barmhartige liefde. Edegem, P. Devolder, 2008, 8°, ill., 114p. : € 13,00
VAN DER HEIDE, A. Jodendom. 5e dr. Kampen, Kok, 2008, 8°, ill., 190p. (Serie Wegwijs. - 1e dr.: 2001). ISBN 978-90-435-0362-4: € 15,90
VAN DER HEIDEN, Dorine Voor ziel, cultuur en zaligheid: verhalen uit Lourdes, Fatima en Santiago de Compostela/ Dorine van der Heiden, Peter Lenssen. Maastricht, TIC, 2008, 8°, ill., 158p.

ISBN 978-90-78407-28-7: € 14,90


VAN DER KEMP, Ellen Over de doop/ Ellen van der Kemp, René van der Rijst; red. Cees Breunese e.a.. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 16°, ill., 40p.. ISBN 978-90-239-2295-7: € 3,95
VAN DER VEN, Colet En God viel uit de hemel: levensverhalen van een generatie (ex)dominicanen. Nijmegen, Valkhof Pers, 2008, 8°, ill., 178p.

ISBN 978-90-5625-270-0: € 17,00


VAN DER VEN, Ruud De stekker in het contact! God vinden door… bidden en bijbellezen. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn Motief, 2008, 8°, ill., 96p. ISBN 978-90-5881-371-8: € 7,50
VAN DER ZEE, Siebren Psalmen vandaag: persoonlijke ver-woording bij veelal knoestige psalmen. Gorinchem, Narratio, 2008, 12°, 158p.

ISBN 978-90-5263-808-9: € 10,00


VAN DER ZWAAG, Berthilde Als Christus verschijnt: Christusverschijningen in deze tijd. Kampen, Kok, 2008, 8°, ill., 324p.

ISBN 978-90-435-1529-0: € 22,50


VAN GEEST, Paul Thomas a Kempis: mystagoog op de breuklijn tussen de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Kampen, Kok, 21008, 8°, 197p. (Inleidingen met kernteksten). ISBN 978-90-435-1520-7: € 16,50
VAN GESTEL, Carel Van kerk naar kerk. - 2, Tussen Waal en Maas. Zaltbommel, Aprilis, 2008, 8° carr., ill., 175p. ISBN 978-90-5994-230-1: € 24,95
VAN LEEMPUT, Guy Het kruidenboek van broeder Guy. Averbode, Altiora, 2008, 8°, ill., 160p. ISBN 978-90-317-2628-8: € 19,50
VAN REISEN, Fons Sta op en loop: wat is het dat Jezus bewoog?. Leidschendam, Kemper Conseil Publishing, 2008, 8°, ill., 157p.

ISBN 978-90-76542-25-6: € 24,90


VAN RUITENBURG, P. Aan moeder. Houten, Den Hertog, 2008, 12°carr., 71p.

ISBN 978-90-331-2113-5: € 9,90


VAN RUITENBURG, P. Even praten: brieven aan kinderen. 2e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 12°carr., 71p, (1e dr.: 2007).

ISBN 978-90331-2088-6: € 9,90


VAN RUITENBURG, P. Een mooie leeftijd: brieven aan ouderen. 3e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 12°carr., 72p. (1e dr.: 2006).

ISBN 978-90-331-2006-0: € 9,90


VAN RUITENBURG, P. Vroeg zoeken: brieven aan jongeren. 3e dr. Houten, Den Hertog, 12°carr., 41p. (1e dr.: 2007). ISBN 978-90-331-2035-0: € 9,90
VAN RUITENBURG, P. Wie God is: 52 bijbeloverdenkingen over hoe God zich openbaart. 2e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 204p. (1e dr.: 2007). ISBN 978-90-331-2087-9: € 14,50
VAN RUITENBURG, P. Een hele verandering: als God je bekeert. 4e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 18°, 71p. (1e dr.: 2006).

ISBN 978-90-331-1970-5: € 9,90


VAN RULER, A.A. Openbaring en Heilige Schrift/ bezorgd door D. van Keulen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 518p. (Verzameld werk, 2). ISBN 978-90-239-2169-1: € 59,90
VAN SCHROJENSTEIN LANTMAN, Ren Levensverhalen in het ziekteproces: over geestelijke verzorging en interdisciplinaire samenwerking. Dwingeloo, Kavanah, 2007, 8°, 136p. ISBN 978-90-5740-087-2: € 22,50
VAN STRATUM, Jan Berna ut Lucerna: de Abdij van Berne 1857-2007/ Jean van Stratum; m.m.v. P.B. Al e.a.. Heeswijk, Abdij van Berne, 2007, 8°, ill., 261p. ISBN 978-90-76242-91-0: € 27,50
VAN VEEN, Herman Goeie genade: hoogstpersoonlijk. Kampen, Kok, 2007, 8°, 159p.. ISBN 978-90-435-1457-6: € 14,50
VAN WESTENBRUGGE, Jan Als Hij maar van mij is: harmonisaties bij gezangen uit het Liedboek voor de kerken. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 4°, mus., 159p. ISBN 978-90-239-6700-2: € 42,50
VAN WIJK, Alfred Rudolf Plicht tot leren & plichten leren: een onderzoek naar de ontwikkeling van de doperse geloofsopvoeding in de Lage Landen (ca. 1540-1811), aan de hand van de in druk verschenen geloofspeda-gogische gescrhiften. Kampen, Kok, 2007, 8°, 2 dln.

ISBN 978-90-435-1481-1: € 49,50


VAN ZANTEN, Mieke Religieus erfgoed uit kerken en kloosters in de Lage Landen: geïllustreerd lexicon van Nederlandse en Vlaamse termen. Zutphen, Walburg Pers, 2008, 8°, ill., 311p. ISBN 978-90-5730-522-1: € 39,95
VANDEN BUSSCHE, J. De Congregatie van het Lijden van Jezus Christus (Passionisten)/ J. vanden Bussche, E. Persoons. Leuven, 2008, ill., 144p. (Atlassen, geografische kaarten en adressenlijsten van en over orden en congregaties, 3).
VERBEKE, Hugo Gebeden: honderdzeventig eigentijdse gebeden. 9960 Assenede, Verbeke (Markt 22), 2007, 8°, ill., 179p.

ISBN 978-90-811-4602-9: € 10,00


VERBREE, Adrian Prediker in beeld/ Adrian Verbree (tekst) en Christian Zomer (cartoons). 2e dr. Barneveld, De Vuurbaak, 2008, 8°, ilL., 65p.

ISBN 978-90-5560-291-9: € 12,75


VERBREE, Adrian Spraakmakende Spreuken/ Adrian Verbree (tekst) en Christian Zomer (ill.). 3e dr. Barneveld, De Vuurbaak, 2008, 8°, ill., 65p. (1e dr.: 2004). ISBN 978-90-5560-291-9: € 12,75
VERHOEVEN, Paul Jezus van Nazareth/ Paul Verhoeven; in samenspraak met Rob van Scheers. Amsterdam, Meulenhoff, 2008, 8°, ill., cart., 287p.

ISBN 978-90-290-7891-7: € 19,90


VERKLARING Verklaring van het Nieuwe Testament/ Patrick, Polus & Wels. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 6 v. 8°. (Fotomech. herdr. van dl. 12-17 van: Verklaring van de geheele heilige Schrift. Amsterdam, Tirion en Loveringh, 1750-1757). ISBN 978-90-8865-028-4: € 350,00
VERMAAS, Peter In God we trust: geloven in Amerika. Amsterdam, Ambo, 2008, 12°, 189p.. ISBN 978-90-263-2147-4: € 17,95
VERMAAT, P. De apostelen in beeld: dwalen door verhalen. Zoetermeer, Boeken-centrum, 2008, 8°, ill., 160p. ISBN 978-90-239-2227-8: € 19,90
VERSCHOOR, Dick N.Een stukje blauw: als verdriet het leven donker maakt. Heeren-veen, Filippus, 2007, 8°, ill., 62p. ISBN 978-90-76890-21-0: € 7,95
VISSER, W. Vasten en bidden: dagelijks leven als een christen. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 12°, 143p. ISBN 978-90-8865-015-4 : € 14,50
VOGELS, Walter Jozua. s-Hertogenbosch, Katholieke Bijbelstichting; Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 2008, 12°, 199p. (Belichting van het bijbelboek).

ISBN 978-90-6173-028-6: € 20,00


VOL Vol vertrouwen geven: 400 jaar Gasthuiszusters van Turnhout. Red.: Walter Machielsen. Turnhout, Groep Gasthuiszusters van Turnhout, 2008, 4°, ill., 188p.
VON HALLE, Judith Het Onze Vader: het levende Woord van God. Vert.: Hylcke Brandts Buys. Zeist, Christofoor, 2008, 12°, ill., 71p. (Bijdragen tot inzicht in de Christusgebeurtenis, 1. - Vert.van: Das Vaterunser: das lebendige Wort Gottes). ISBN 978-90-6238-857-8: € 14,50
VOOR Voor zijn aangezicht: een handreiking voor huisgodsdienst vandaag. Red. J.H. Mauritz en W. Visser. 3e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 182p. (1e dr.: 2006). ISBN 978-90-331-2028-2: € 15,90
VREUGDENHIL, L.M. Ik beloof je trouw: bouwstenen voor een gelukkig huwelijk. 4e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°, 166p. (1e dr.: 1992). ISBN 978-90-239-1765-6: € 11,90
VREUGDENHIL, Tom Overstag: het evangelie volgens Petrus. Franeker, Van Wijnen, 2008, 8°, 176p. ISBN 978-90-5194-335-1: € 14,95
WAAIJMAN, Kees De mystieke aanraking: schets van de bestijging van de berg Karmel. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 224p.

ISBN 978-90-259-5893-0: € 18,90


WAAKVLAM Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland/ red. Anton Houtepen, Herman Noordegraaf en Minke Bosman-Huizinga. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 260p.

ISBN 978-90-211-4194-7: € 19,90


WAARDENBURG, Kees Teamvorming voor pastores: een werkboek. Zoetermeer, Boe-kencentrum, 2008, 8°, ill., 164p. ISBN 978-90-239-2297-1: € 14,90
WALLACE-MURPHY, Tim Wat de islam voor ons heeft gedaan: de bijdrage aan de westerse beschaving. Vert Peter Roelofsen. Deventer, Ankh-Hermes, 2008, 8°, 238p. (Vert.van: What islam did for us).

ISBN 978-90-202-0236-6: € 19,80


WANNEER Wanneer alteriteit realiteit wordt: christendom en islam: Bijbel en Koran/ red. Marianne Moyaert en Paul Kevers. Leuven-Voorburg, Acco, 2008, 12°, 303p. (Nikè-reeks, 55).

ISBN 978-90-334-7135-2: € 23,50


WANNEER Wanneer de schepping kreunt in barensweeën: hedendaagse reflecties over schepping/ red. Anneleen Decoene, Jacques Haers en Marianne Servaas. Antwerpen, Halewijn, 2008, 8°, 176p. (Logos, 3).

ISBN 978-90-8528-072-9: € 17,00


WATTS, Murray Het grote verhaal van God en mensen. Vert.: Ellis Post Uiterweer. Amsterdam, Ark Boeken, 2008, 8°, 379p. (Vert.van: The story).

ISBN 978-90-338-1855-4: € 14,95


WEG De weg van de liturgie: tradities, achtergronden, praktijk/ eindred. Paul Oskamp en Niek Schuman. 4e dr. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, ill., IV-502p. (1e dr.: 1998). ISBN 90-211-3679-1: € 39,50
WEG Weg van God: bundel voor persoonlijke bezinning en voor geloofsgesprek/ Samenst.: Annemie Bruyland e.a. Antwerpen, CCV Antwerpen, Diocesane Pastorale Dienst (Groenenborgerlaan 149), 2008, 12°obl., 76p.
WESTERINK, J. Leer Mij volgen: over het volgen van de Heere Jezus in het dagelijks leven. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 108p.

ISBN 978-90-331-2106-7: € 12,50


WHITE EAGLE Omgaan met engelen: pad van dienstbaarheid. Vert.: Abbie Doeven. 4e dr. Deventer, Ankh-Hermes, 2008, 12°, 211p. (Vert.van: Walking with angels. - 1e dr.: 2000). ISBN 978-90-202-8235-1: € 12,50
WHITE, John Nader tot God: bidders in de Bijbel. Vert. Aliewiets Holwerda. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 175p. (Vert.van: Daring to draw near. - Oorspr.uitg.: 1977). ISBN 978-90-297-1161-6: € 14,50
WINTER, David Espresso Bijbel. Vert.: Marieke Slagter. Amsterdam, Ark Boeken, 2008, 8°, 16°, ill., 127p. (Vert.van: The Espresso Bible).

ISBN 978-90-338-1861-5: € 3,95


WOLF, Notker Waarop wachten wij? Een monnik klaagt het Avondland aan/ vert.Jan Glorieux. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 272p. (Vert.van: Worauf warten wir?). ISBN 978-90-209-7838-4: € 14,95
WOLK De wolk van niet weten. Vert. André van Zegveld; inl. Marianne Vonkeman. Amsterdam, Van Gennep, 2008, 12°, 132p. (De kracht vanbinnen. - Vert.van: The cloud of unknowing. – Oorspr.uitg.: Nijmegen, Gottmer, 1974). ISBN 978-90-5515-912-3: € 14,95
WORTELBOER, H. Het instituut Rooms-Katholieke Kerk: compleet overzicht. 2e dr. Delft, Eburon, 2008, 8°, 655p. (Geactualiseerde en verb. versie van: De Rooms-Katholieke Kerk: het complete handboek. 2005).

ISBN 978-90-5972-237-8: € 32,50


Kris Van de Casteele

30 september 2008De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina