Thesisonderwerpen ibcn aj2012-2013 (alfabetisch op onderwerp)Dovnload 0.61 Mb.
Pagina1/37
Datum17.08.2016
Grootte0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Thesisonderwerpen IBCN AJ2012-2013 (alfabetisch op onderwerp)9209: Architectuur en algoritmen voor de gestructureerde opslag van trillingsmetingen


Promotor(en):

Filip De Turck, dr. Frederik Vermeulen [I-moss]

Begeleider(s):

Stijn Verstichel, Bruno Volckaert

Contactpersoon:

Stijn Verstichel
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen, Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

Aantal studenten:

1 of 2

Aantal masterproeven:

1

Probleemstelling:


Het aantal toepassingen van accelerometers stijgt exponentieel. Uit het dagelijks leven kennen we de bewegingsdetectie van een Wii, oriëntatiedetectie van een Smartphone en valdetectie van een laptop. In de bouwkunde en machinebouw worden meer en meer geavanceerde algoritmes gebruikt om bepaalde defecten in hun beginstadium op te sporen aan de hand van hun karakteristiek trillingspatroon. Het wordt dan interessant om metingen uit het verleden of uit gelijkaardige meetopstellingen te combineren en vergelijken.

In het spoorwegdomein worden veel infrastructuurgerelateerde incidenten veroorzaakt door defecte wielen of assen. Het is daarom belangrijk om deze defecten in een vroeg stadium te detecteren. Trillingsmetingen, zoals hierboven beschreven, kunnen in grote mate daartoe bijdragen. Tevens leidt de grote hoeveelheid data dikwijls tot een onoverzichtelijke situatie waarin nochtans potentieel zeer interessante informatie verscholen zit.
Doelstelling:


In dit eindwerk wordt bekeken wat een pragmatische opslagmethode is voor dergelijke meetgegevens. Taggen van elke individuele meetwaarde is in elk geval onhaalbaar. De opslagmethode moet ook toelaten bepaalde zoekopdrachten (bijvoorbeeld een bepaald trillingspatroon) efficiënt uit te voeren. In samenspraak met de begeleiders zullen 1 of meerdere opslagmethoden worden uitgewerkt. De gekozen oplossing(en) zullen grondig worden geëvalueerd en gedemonstreerd a.d.h.v. een te ontwikkelen gebruiksvriendelijke applicatie.

De softwaretechnologie die in deze masterproef zal worden gebruikt, zal zich in eerste instantie toespitsen op de evaluatie en uitwerking van een goede database design (al dan niet relationeel). Verder zal ook gekeken worden hoe bepaalde aspecten van autonome systemen kunnen gebruikt worden om de zoekopdrachten te ondersteunen.

Mogelijke referenties:

- http://www.vibrationanalysts.com/services_management.asp,

- http://accelconf.web.cern.ch/Accelconf/p07/PAPERS/WEPMN007.PDF,

- http://vibration.desy.de,

In de figuur wordt een voorbeeld weergegeven van een visualisatie van een huidig opslagsysteem voor trillingsmetingen. De informatie die hier wordt getoond betreft individuele metingen en bevat het tijdstip, de locatie, het nummer van het voertuig, de ruwe data van de meting (als grafiek weergegeven in de inzet), een foto genomen tijdens de meting, de snelheid van het voertuig tijdens de meting en dan of de meting al dan niet leidt tot de detectie van een ovaal wiel, een afslijting van het wiel, e.d. De ingevoegde grafiek geeft grafisch de data van een ruw databestand met sensormeetwaarden weer (ogenblikkelijke acceleratie). Voor een tram met 6 assen verwacht je 6 pieken, langzaam groeiend en dalend. Naast de verwachte pieken, zie je hier echter ook enkel impulspieken. Dit wijst op een fout op het wiel (wheel flat).

Inhoud: 30% state-of-the-art methode, 40% architectuur, zoekalgoritmen en principiële uitwerking lange-termijn oplossing, 30% implementatie en demo pragmatische oplossing. 


Locatie:


Zuiderpoort, thuis

Opmerkingen:


Stage in augustus – september 2012 bij I-moss


8399: Assembleren van het DNA van organismen uit miljoenen korte fragmenten


Promotor(en):

Jan Fostier, Bart Dhoedt

Begeleider(s):

Jan Fostier

Contactpersoon:

Jan Fostier
Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen, Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

Aantal studenten:

1 of 2

Aantal masterproeven:

1Probleemstelling:


De laatste jaren is biologisch onderzoek sterk geïnformatiseerd.  Genetisch onderzoek steunt o.a. op het vergelijken en het analyseren van het DNA (de genetische `blueprint´) van een organisme.  Het DNA bestaat uit een opeenvolging van miljoenen (vb. bacteriën) tot miljarden (vb. mens) nucleotides A,C,G,T. Het bepalen van de correcte DNA-sequentie van een organisme verloopt in twee fasen: (1) via chemische processen kan men stukjes (fragmenten) van het DNA bepalen met een lengte van ongeveer 50 tot 100 nucleotides.  (2) met behulp van software worden de fragmenten aan mekaar gezet, d.m.v. het detecteren van overlap tussen de fragmenten.  Dit proces wordt bemoeilijkt door (1) de enorme hoeveelheid data, (2) het feit dat de fragmenten fouten kunnen bevatten en (3) het feit dat elke genoom vrij grote herhaalde stukken (repeats) bevat waardoor een fragment niet ondubbelzinnig gemapped kan worden op het genoom. Het assembleren van het genoom uit fragmenten (het zgn. de novo assembly probleem), is momenteel onderwerp van uitgebreid onderzoek.  In dit kader werkt onze onderzoeksgroep samen met het European Bioinformatics Institute (EBI) in Cambridge.Doelstelling:


Voor deze thesis zijn reeds significante inspanningen ten aanzien van broncodeontwikkeling gedaan.  In een eerste fase zal de student zich vertrouwd maken met assembly algoritmes gebaseerd op de De Bruijn grafen en met de bestaande broncode (geschreven in C++). In een tweede fase zal de student aan de hand van graaftopologie en uit de data afgeleide metrieken algoritmes en heuristieken ontwikkelen voor de reconstructie van het genoom.  Er kan hierbij gestart worden van methodes die reeds in de literatuur beschreven staan.  Een belangrijk aspect omvat het visualiseren van data met behulp van vb. Cytoscape.  Aan de hand van synthetische en echte biologische data, kunnen vervolgens de verschillende methodes vergeleken worden.

Naargelang de interesse van de student(en), kunnen eveneens parallelle programmeertechnieken (MPI, MapReduce) aangewend worden voor het distribueren van de initiële stappen uit het algoritme. Een doctoraat rond dit onderwerp behoort tot de mogelijkheden.


Locatie:


Zuiderpoort, thuis

Opmerkingen:


Kennis van C++ is vereist.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina