They Sold Their Souls for Rock and RollDovnload 24.58 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte24.58 Kb.
Joe Schimmel tournee 5 tot 15 oktober

They Sold Their Souls for Rock and Roll


Organisatie Schreeuw om Leven, Ruitersweg 35-37, 1211 KT Hilversum, tel. 035-6244352, 06 51199125,

e-mail: info@schreeuwomleven.nl, internet: www.schreeuwomleven.nl
Hoe de muziek de jeugd probeert in haar greep te krijgen

Van 5 tot 15 oktober komt opnieuw Joe Schimmel uit Amerika voor een tournee naar Nederland met zijn video presentatie They Sold Their Souls for Rock and Roll.

Joe Schimmel zal achtereenvolgens aandoen: URK op 6 en 7 oktober; HILVERSUM 8 oktober, BAARN8 oktober ’s avonds; DORDRECHT 9 oktober, WIJK BIJ DUURSTEDE 10 oktober, BRUSSEL 11 oktober, MIDDELSTUM Gr. 12 en 13 oktober; HILVERSUM 14 oktober.

In deze presentatie wordt aan de hand van video clips en uitspraken aangetoond hoe occulte en demonische krachten drijfveer zijn achter veel van de moderne muziekuitingen. De occultist Crowley is een grote drijfveer achter deze ontwikkeling. Doel is zoals ook de oprichter van MTV zegt om de jeugd steeds jonger in hun greep te krijgen. In de moderne jeugdcultuur wordt door muziek en tekst vaak gecombineerd met videoclips de jongeren al op heel jeugdige leeftijd een boodschap aangeboden die rebelleert met elke vorm van gezag en absolute vrijheid propageert voor elke vorm van vermaak of gebruik. Of het nu om drank, drugs, seks of geweld gaat.


Ouders en opvoeders zijn zich in de regel niet bewust van de doordringende en op herhaling en indoctrinatie gerichte aanpak van deze muziek. Door een ongebreidelde media explosie wordt deze ‘boodschap’ tussen de oren van de vaak nog onvolwassen jeugd vastgezet. Door de grote naïviteit van ouders en opvoeders worden zij geconfronteerd met een jeugd die niet meer of nauwelijks in staat is om een gezonde moraliteit voor zichzelf en ook in relatie tot hun naaste te ontdekken. Met de video en de toelichting van Joe Schimmel, die ook zelf slachtoffer was van deze cultuur kunnen ouders en jongeren ontdekken dat je laten opgaan in deze muziekcultuur gevaarlijk is voor je ontwikkeling.
De Stichting Naar House in Nederland heeft van de vier uur durende videoserie They Sold Their Souls for Rock and Roll een compilatie gemaakt van 110 minuten met Nederlandse ondertiteling. Deze video is zeer geschikt voor vertoning in groepen en op scholen. De Stichting Naar House geeft met deze video ook presentaties in het land. Het adres van de Stichting Naar House is Burgstraat 22, 4283 GG Giessen, tel 0183440018, e-mail info@naarhouse.nl

Daar kunnen de video’s besteld worden: de video van 4 uur voor €24,50 plus porto en de video (samenvatting) van 110 minuten voor €16,50 plus porto


Voor informatie over de tournee en de activiteiten in de toekomst kunt u contact opnemen met Schreeuw om Leven, Ruitersweg 35-37, 1211 KT Hilversum tel. 035-6244352, fax 035-6249141 e-mail: info@schreeuwomleven.nl of mobiel gedurende tournee 06 51199125; internet: www.schreeuwomleven.nl

URK 6 en 7 oktober: Hoe pakken we de jeugd op Urk aan

Joe Schimmel begint zijn tournee op 6 en 7 oktober in Urk, waar door muziek, drank en drugs in dit puur christelijke dorp de jeugd regelmatig uit de band springt.


Op 6 oktober om 20.00 uur wordt een bijeenkomst belegd in gebouw Irene waarvoor de notabelen en leidinggevenden zijn uitgenodigd om te luisteren naar Joe Schimmel, die ingeleid en vertaald wordt door Johan Vreugdenhil, zelf bevrijd uit de wereld van muziek en onderwijsdeskundigen drs. I.A. Kole en Anne Nijburg, Lut Schraal ex disk jockey uit Urk zal vertellen vanuit zijn ervaring. ds Estié, jeugdpredikant van de Gereformeerde Kerk op Urk zal de avond openen. Het is de bedoeling vooral naar elkaar te luisteren hoe verder te komen op welke wijze de jeugd kan worden geholpen. De avond staat onder leiding van drs. L.P. Dorenbos van de Stichting Schreeuw om Leven, die reeds enkele jaren actief is op Urk om te helpen in de aanpak.
Op 7 oktober geeft Joe Schimmel met de video They sold Their Soul to Rock ’n Roll om 20.00 uur in gebouw Irene een presentatie voor de jeugd, met aansluitend een forum waaraan deelnemen, Joe Schimmel, Johan Vreugdenhil, de Stichting naar House en de voormalige disc jockey op Urk Lut Schraal. Het forum staat onder leiding van de RD journalist Riekelt Pasterkamp.
Zowel op de avond 6 en 7 oktober is een informatie en nazorg tafel aanwezig.

6 en 7 oktober overdag zal samen met de Stichting naar House gesprekken worden gevoerd en geevangeliseerd. Voor de nazorg zijn deskundigen aanwezig ook nadat Joe Schimmel is vertrokken.


Contactadres Jan Rein de Wit 0527-685547 en Pieter Kramer (de Skuil) 0527 684384


8 oktober: Joe Schimmel Seminar in Hilversum, de mediastad:

Hoe vegen we media in Hilversum schoon van de muziekdemonen
Op 8 oktober zijn vanaf 11.00 tot 16.00 uur in het Centrum V en A, Dalweg 23 in Hilversum Jeugdwerkers en mediadeskundigen en ieder die zich betrokken is bij de jeugdcultuur uitgenodigd voor een seminar waarin Joe Schimmel uit Amerika met de video They Sold Their Souls for Rock and Roll, Johan Vreugdenhil, die uit de disco cultuur is gered en Gert van Vugt, algemeen coördinator van Evangelisatie Stichting Naar House en anderen zullen ingaan op de vraag hoe de jeugd bevrijd kan worden van de gevaren en hoe ouders en opvoeders hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Proclamatie en Gebed en Bijbellezen:

Hilversum vrij van mediademonen

Gedurende de dag op 8 oktober zal van 16.00 – 18.00 uur bij de Televisietoren aan de Doodweg in Hilversum drs. L.P. Dorenbos een Proclamatie en Oproep voorlezen om de medialeiding te bewegen hun programma’s te schonen van de occulte muziek gevaren voor de jeugd. Aan de omroepen wordt assistentie aangeboden om hen te adviseren bij hun muziek programmabeleid. Aangezien het gaat om een geestelijke strijd zal bij de televisietoren een gebed voor de Media worden gebeden. De Media Proclamatie en het Gebed voor de Media zal binnen de omroep worden verspreid. Een aantal bijbelgedeelten zullen worden gelezen in een mini bijbelmarathon wat de bijbel over muziek zegt.


Contactadres Schreeuw om Leven tel. 035-6244352 mobiel 06 51199125.

BAARN 8 oktober: Joe Schimmel presentatie in Baarn 19.30 uur


In aansluiting op het seminar zal Joe Schimmel op 8 oktober om 19.30 uur in Baarn een presentatie geven uitgaande van de gemeente de Reddingsark. De zaal (lokaltie nader bekend te maken) is open 18.30 uur. De avond wordt geopend met een getuigenis van iemand die uit de muziekwereld tot geloof gekomen is. Daarna zal Joe Schimmel met video zijn presentatie geven. Om 21.15 zal een panel vragen beantwoorden. Na de afsluiting om 22.15 is er gelegenheid voor napraten en nazorg met de mogelijkheid om ook blijvend contact te hebben. De Stichting Naar House is met een info tafel aanwezig.
Contactadres de heer van Hall, tel 035-5415150 en Paul van de Geest 035-5232323

DORDRECHT 9 oktober: Joe Schimmel en Oranjekinderbijbel presentatie en seminar in het Hof in Dordrecht


Joe Schimmel zal aanwezig zijn bij de presentatie van de Oranjekinderbijbel in Dordrecht op zaterdag 9 oktober.
Schreeuw om Leven heeft voor Prinses Amalia een Oranjekinderbijbel gemaakt en biedt 2200 exemplaren van deze Oranjekinderbijbel gratis aan aan hen die het op hun hart hebben om kinderen in ons land uit de bijbel te vertellen, om daarmee te onderstrepen hoe belangrijk het is om de woorden van God onze kinderen ‘in te prenten’, zoals de bijbel in Deuteronomium 6 zegt. Dat willen we samen vieren in Dordrecht. Op 9 oktober hopen we samen te komen op het plein voor het Hof in Dordrecht. Kinderen die aan de Oranjekinderbijbel hebben meegewerkt leggen dan op het plein voor het Hof vanaf 10.00 uur een puzzel van de poster van 10 bij 20 meter.
Aansluitend wordt om 9 oktober in Dordrecht om 11.30 uur in het Hof een seminar gehouden waar stil gestaan wordt bij het feit dat in 1572 Prins Willem van Oranje met de 13 steden samenkwam in dezelfde zaal van het Hof en de Staat der Nederlanden werd gevormd. We zullen zien dat de beroemde synode van Dordrecht in 1618-1619 als agenda punt 1 besloot een bijbelvertaling in het Nederlands te gaan maken, waar we tot op vandaag door gezegend zijn.
Joe Schimmel zal spreken over het belang van de bijbel voor de jongeren om de weg te weten in de muziek en de jeugdcultuur.

Cor Zwaans afdelingshoofd van het drugsopvangcentrum de Hoop zal met enkele gasten vertellen hoe het evangelie redt uit drugs en muziek.

Drs. L.P. Dorenbos en Inga Ivanova presenteren het project: The Bible in the City

Joe Schimmel bij de Hoop in Dordrecht

Vanaf 15.00 uur tot in de avond zal Joe Schimmel en zijn team een presentatie geven voor de gasten van de Hoop, drugsopvangcentrum in Dordrecht aan de Provinciaalseweg 86b in Dordrecht.

18.00 uur Maaltijd bij de Hoop

’s Avonds om 20.00 uur zal de presentatie bij de Hoop worden voortgezet


Contactadres: het Hof Schreeuw om Leven 035-6244352 en voor de Hoop Cor Zwaans tel 078 6111110

WIJK BIJ DUURSTEDE 10 oktober is Joe en zijn team te gast bij de Baptistengemeente in Wijk bij Duurstede


Om 10.00 uur zal Joe Schimmel een bijdrage geven aan de dienst van de Baptistengemeente in Wijk bij Duurstede. Daarna zal hij een ontmoeting hebben met de jongeren en de dag recreatief doorbrengen bij familie van Os.
’s Middags staat een instructiebijeenkomst gepland voor evangelisten hoe zij om moeten gaan met het verschijnsel van de moderne disco muziek.
Contactadres Dirk Jan van Os tel. 0343 562438, 06 53463641 djvanos@broekhuis.org


BRUSSEL

Op 11 oktober wordt in Brussel aan de leden van het Europese Parlement een petitie aangeboden

om hen te informeren over de grensoverschrijdende gevaren van de muziek in de jeugdcultuur van de Europese Unie. Er zullen contacten worden gelegd met verschillende instanties en personen. Stappen zullen worden gezet op welke wijze de video They Sold Their Souls for Rock and Roll kan functioneren in andere landen van Europa.


Belangstellenden om mee te gaan kunnen zich melden.
We zullen om ongeveer 10.00 uur in Brussel zijn en om ongeveer 16.00 uur weer vertrekken
Contactadres Schreeuw om Leven, tel. 035-6244352 mobiel 06 51199125.
MIDDELSTUM Op 12 en 13 oktober zal het Joe Schimmel team te gast zijn op de Cederborg in Middelstum aan de Hyppolytuslaan 2,
het centrum van KSB en CFT (Christenen voor de Waarheid), Ware Liefde Wacht onder leiding en coördinatie van Jan en Iris de Bruin. Op 12 oktober zal er ‘s avonds een bijeenkomst zijn.
Contactadres: Jan de Bruin tel. 0595-557943.

HILVERSUM

Op 14 oktober zal in Hilversum een strategiebespreking zijn
over de plannen voor de toekomst om te komen tot een bredere multimediale presentatie van de problematiek van de jeugdcultuur.
Contactadres Schreeuw om Leven tel. 035-6244352 en 06 51199125.

Op 15 oktober vertrekt Joe Schimmel met zijn teamvia Rome terug naar Amerika.
5 oktober: aankomst Joe en Lisa Schimmel en hun drie kinderen en Robert Severyn. Zij logeren in Verdieping en Activering, Dalweg 23 in Hilversum tel. 035 6210407 (Glen Hoogland). Ted Walker en zijn zoon Jeremia uit Jeruzalem zijn vanaf 28 september tot 18 oktober in het land en trekken met de tournee mee. Zij logeren eveneens in Verdieping en Activering.

Stichting Schreeuw om Leven, Ruitersweg 35-37, 1211 KT Hilversum, tel. 035 6244352, fax 035 6249141 e-mail info@schreeuwomleven.nl internet; www.schreeuwomleven.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina