Tien nieuwe leden bij het hof van justitie van de europese gemeenschappenDovnload 18.25 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte18.25 Kb.
CJE/04/37

11 mei 2004TIEN NIEUWE LEDEN BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Plechtige zitting op 11 mei 2004

Bij besluit van 1 mei 2004 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten rechters van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie bij het Hof van Justitie benoemd.

De vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten hebben benoemd tot rechters bij het Hof van Justitie:

- J. MALENOVSKÝ, van Tsjechische nationaliteit,

- G. ARESTIS, van Cypriotische nationaliteit,

- E. LEVITS, van Letse nationaliteit,

- P. KŪRIS, van Litouwse nationaliteit,

- A. BORG-BARTHET, van Maltese nationaliteit,

voor de periode van 1 mei 2004 tot 6 oktober 2006, alsmede

- U. LÕHMUS, van Estse nationaliteit,

- E. JUHÁSZ, van Hongaarse nationaliteit,

- J. MAKARCZYK, van Poolse nationaliteit,

- M. ILEŠIČ, van Sloveense nationaliteit,

- J. KLUČKA, van Slowaakse nationaliteit,

voor de periode van 1 mei 2004 tot 6 oktober 2009.

Vandaag, 11 mei 2004, om 16.30 uur heeft in de grote zittingszaal van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een plechtige zitting plaatsgevonden voor de eedaflegging en het in functie treden van de tien nieuwe leden van het Hof.

Curricula vitae van de nieuwe rechters van het Hof van Justitie

Jerzy Makarczyk

geboren in 1938; doctor in de rechtsgeleerdheid (1966); hoogleraar internationaal publiekrecht (1974); Senior Visiting Fellow aan de universiteit te Oxford (1985), hoogleraar aan de internationale christelijke universiteit van Tokyo (1988); auteur van diverse publicaties over internationaal publiekrecht, gemeenschapsrecht en de rechten van de mens; lid van verscheidene geleerde genootschappen met betrekking tot internationaal recht, Europees recht en de rechten van de mens;

onderhandelaar van de Poolse regering voor de terugtrekking van de Russische troepen uit het grondgebied van de Republiek Polen; onderstaatssecretaris, vervolgens staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1989-1992); hoofd van de Poolse delegatie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (1992-2002); voorzitter van het instituut voor internationaal recht (2003); adviseur van de president van de Republiek Polen voor buitenlandse politiek en rechten van de mens (2002-2004); rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.

Pranas Kūris

geboren in 1938; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Vilnius (1961); kandidaat in de rechtswetenschappen, universiteit van Moskou (1965); staatsdoctoraat (Dr. hab), universiteit van Moskou (1973); stagiair bij het Institut des Hautes Études Internationales (directeur: prof. Ch. Rousseau), universiteit van Parijs (1967-1968); gewoon lid van de Academie van Wetenschappen van Litouwen (1996); doctor honoris causa van de universiteit Rechtsgeleerdheid van Litouwen (2001); verschillende docentschappen en administratieve taken bij de universiteit te Vilnius (1961-1990); docent, hoogleraar, hoogleraar internationaal publiekrecht, decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid; verscheidene regeringsposten, in de diplomatieke dienst en de dienst Justitie van Litouwen; minister van Justitie (1990-1991), staatsadviseur (1991), ambassadeur van de Republiek Litouwen voor België, Luxemburg en Nederland (1992-1994); rechter bij het (voormalige) Europese Hof voor de Rechten van de Mens (juni 1994 - november 1998); rechter bij het Hooggerechtshof van Litouwen en voorzitter van dit gerechtshof (december 1994 - oktober 1998); rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (sinds november 1998); deelname aan verschillende internationale conferenties; lid van de delegatie van de Republiek Litouwen bij onderhandelingen met de U.S.S.R. (1990-1992); auteur van diverse publicaties (ongeveer 200); rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.Endre Juhász

geboren in 1944; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Szeged, Hongarije (1967); ingangsexamen bij de Hongaarse balie (1970); postdoctorale studie vergelijkend recht aan de universiteit te Straatsburg, Frankrijk (1969, 1970, 1971, 1972); ambtenaar bij de juridische dienst van het Ministerie van Buitenlandse Handel (1966-1974), directeur Wetgeving (1973-1974); eerste handelsattaché bij de ambassade van Hongarije te Brussel, verantwoordelijk voor communautaire aangelegenheden (1974-1979); directeur bij het Ministerie van Buitenlandse handel (1979-1983); eerste handelsattaché, vervolgens handelsadviseur bij de ambassade van Hongarije te Washington DC, Verenigde Staten (1983-1989); directeur-generaal bij het Ministerie van Handel en bij het Ministerie van Internationale Economische Betrekkingen (1989-1991); hoofdonderhandelaar bij de associatieovereenkomst tussen Hongarije en de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten (1990-1991); secretaris-generaal van het Ministerie van Internationale Economische Betrekkingen, hoofd van de dienst Europese aangelegenheden (1992); staatssecretaris bij het Ministerie van Internationale Economische Betrekkingen (1993-1994); staatssecretaris, voorzitter van de dienst Europese aangelegenheden, ministerie van Industrie en Handel (1994); buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, hoofd van de diplomatieke missie van de Republiek Hongarije bij de Europese Unie (januari 1995 – mei 2003); hoofdonderhandelaar bij de toetreding van de Republiek Hongarije tot de Europese Unie (juli 1998 – april 2003); minister zonder portefeuille voor de coördinatie van de Europese integratie (sinds mei 2003); rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.George Arestis

geboren in 1945; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Athene (1968); M. A. Comparative Politics and Government, universiteit van Kent te Canterbury (1970); uitoefening van het beroep van advocaat te Cyprus (1972-1982); benoeming tot rechter bij de arrondissementsrechtbank (1982); bevordering tot president van de arrondissementsrechtbank (1995); administratief president van de arrondissementsrechtbank van Nicosia (1997-2003); rechter bij het Hooggerechtshof van Cyprus (2003); rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.Anthony Borg Barthet U.O.M.

geboren in 1947; doctor in de rechtsgeleerdheid van de koninklijke universiteit van Malta (1973); in Maltese overheidsdienst getreden als Notary to Government in 1975; adviseur van de Republiek in 1978, hoofdadviseur van de Republiek in 1979, adjunct-procureur-generaal in 1988 en benoemd tot procureur-generaal door de president van Malta in 1989; deeltijds docent burgerlijk recht aan de universiteit van Malta (1985-1989); lid van de Raad van de universiteit van Malta (1998-2004); lid van de commissie voor rechtsbedeling (1994-2004); lid van de raad van gouverneurs van het Centrum voor arbitrage van Malta (1998-2004); rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.Marko Ilešič

geboren in 1947; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Ljubljana); specialisatie vergelijkend recht (universiteiten van Straatsburg en Coimbra); advocaat bij de balie; rechter bij de arbeidsrechtbank van Ljubljana (1975-1986); president van de rechtbank voor sportaangelegenheden (1978-1986); arbiter bij de arbitrage-instantie van de verzekeringsmaatschappij Triglav (1990-1998); president van de arbitragekamer van de Beurs (sinds 1995) ; arbiter bij de arbitrage-instantie van de Beurs (sinds 1998); arbiter bij de Kamer van Koophandel van Joegoslavië (tot 1991) en van Slovenië (sinds 1991); arbiter bij de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs; rechter bij de beroepscommissie van de UEFA (sinds 1988) en van de FIFA (sinds 2000); voorzitter van het Verbond van verenigingen van Sloveense juristen; lid van de International Law association, van het International Maritime Committee et van verscheidene andere internationale juridische verenigingen; hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en internationaal privaatrecht; decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de universiteit te Ljubljana; auteur van vele juridische publicaties; rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.Jirí Malenovský

geboren in 1950; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit Karlova te Praag (1975); hoofdassistent (1974-1990), vice-decaan (1989-1991) en hoofd van het departement Internationaal recht en Europees recht (1990-1992) aan de universiteit Masarykova te Brno; rechter bij het Tsjechoslowaaks Constitutioneel Hof (1992); ambassadeur bij de Raad van Europa (1993-1998); voorzitter van het Comité van afgevaardigden van de ministers van de Raad van Europa (1995); directeur-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1998-2000); voorzitter van de Tsjechische en Slowaakse afdeling van de International Law Asssociation (1999-2001); rechter bij het Constitutioneel Hof (2000-2004); lid van de Raad Wetgeving (1998-2000); lid van het Permanent Hof van arbitrage te Den Haag (sinds 2000); hoogleraar internationaal publiekrecht aan de universiteit Masarykova te Brno (2001); rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.Ján Klučka

geboren in 1951; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Bratislava (1974); hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Košice (sinds 1975); rechter bij het Constitutioneel Hof (1993); lid van het Permanent Hof van arbitrage te Den Haag (1994); lid van de Commissie van Venetië (1994); voorzitter van de Slowaakse vereniging van internationaal recht (2002); rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.Uno Lõhmus

geboren in 1952; doctor in de rechtsgeleerdheid (1986); lid van de balie (1977-1998); gasthoogleraar strafrecht aan de universiteit van Tartu; rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (1994-1998); president van het Hooggerechtshof van Estland (1998-2004); lid van de juridische commissie van de Grondwet; adviseur bij de werkgroep voor opstelling van het strafwetboek; lid van de werkgroep voor opstelling van het wetboek van strafvordering; auteur van verscheidene publicaties over de rechten van de mens en het grondwettelijk recht; rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.Egils Levits

geboren in 1955; gediplomeerde in de rechten en de politieke wetenschappen van de universiteit van Hamburg; wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de universiteit van Kiel; adviseur van het Letse Parlement op het gebied van internationaal recht, grondwettelijk recht en wetshervorming; ambassadeur van Letland in Duitsland en in Zwitserland (1992-1993), in Oostenrijk en in Hongarije (1994-1995); vice-eerste minister en minister van Justitie, waarnemend voor de minister van Buitenlandse Zaken (1993-1994); bemiddelaar bij het Hof voor Conciliatie en Arbitrage binnen de OVSE (sinds 1997); lid van het Permanent Hof van arbitrage (sinds 2001); in 1995 benoemd tot rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, herbenoemd in 1998 en 2001; vele publicaties op het gebied van grondwettelijk recht en administratief recht, wetshervorming en gemeenschapsrecht; rechter bij het Hof van Justitie sinds 11 mei 2004.Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Beschikbare talen: Alle

Voor nadere informatie wende men zich tot Sophie Mosca-Bischoff

Tel: (352) 4303 3205, Fax: (352) 4303 2034

Beelden van de Plechtige zitting zijn beschikbaar op EBS “Europe by Satellite”,

Europese Commissie, Directoraat-generaal Pers en Voorlichting,

L - 2920 Luxemburg

Tel: (352) 4301 35177, Fax: (352) 4301 35249,

of B-1049 Brussel, Tel: (32) 2 29 64106, Fax: (32) 2 29 65956De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina