Tijdens deze wandeling met enkele heuvels wandelt u over veldwegen langs de dorpen Wijnandsrade en Aalbeek naar Schimmert. De terugweg gaat langs de mooie gehuchten Helle enDovnload 20.49 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte20.49 Kb.449. NUTH 12,3km

www.wandelgidszuidlimburg.comTijdens deze wandeling met enkele heuvels wandelt u over veldwegen langs de dorpen Wijnandsrade en Aalbeek naar Schimmert. De terugweg gaat langs de mooie gehuchten Helle en Op genne Brant. Ook passeert u de windmolen van Hunnecom stammend uit 1892. Halverwege in Schimmert kunt u pauzeren bij Brasserie Den Druppel, waar ook brave honden welkom zijn.
Startadres: Pingerhoeve, Pingerweg 11, Nuth.
Gps afstand: 12300 m. Looptijd: 2.30 uur. Hoogteverschil: 48 m.

449. NUTH 12,3km


1. Met uw rug naar de ingang van de Pingerhoeve gaat u R. Neem vlak daarna voorbij de kleine parkeerplaats en tegenover huisnr. 20 de eerste klinkerweg L. Steek meteen daarna voorbij 2 zitbanken de doorgaande weg over en loop RD het brede graspad omhoog met rechts van u sportcomplex Kollenberg. (Hockeyclub Nuth/voetbalclub Minor). Het brede wordt een smal stijgend pad dat twee haakse bochten maakt. Boven aan de T-splitsing gaat u L omhoog met links mooi uitzicht. Het pad buigt naar rechts en wordt een veldweg. Boven aan de T-splitsing aan de rand van Wijnandsrade gaat u R de veldweg omhoog. (Even verder ziet u rechts de wieken van de molen (1882) in Hunnecom waar u straks nog langs komt).
2. Aan de 4-sprong bij het Stephanus kapelletje loopt u RD. (Dit is de oudste kapel van Wijnandsrade: 't Sjtaeveshuuske; vernoemd naar de heilige Stephanus, patroonheilige van de parochie. Al in 1697 wordt melding gemaakt van een processie die vanuit de parochiekerk naar de ‘St. Stevenskapel’ trok. De huidige kapel dateert uit 1922). Let op! Precies waar links het bos begint, gaat u L het bospaadje omhoog. Meteen daarna gaat u bij de zitbank zonder rugleuning (12-2015) R. (U loopt nu evenwijdig aan de veldweg. In dit bos staan mooie beukenbomen). Aan de ongelijke 4-sprong loopt u verder RD de bosrand. Aan de Y-splitsing gaat u R. Aan de veldweg gaat u L. Negeer meteen veldweg links omlaag en loop RD over de veldweg. (Links ziet u het buurtschap Vink en de kerktoren van Hulsberg). Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (blauw) over de asfaltweg. (U passeert manege de Blauwe Steen met (winter)terras.. Als de zaak dicht is kunt u gerust even aanbellen bij huisnr. 11a, de eigenaar doet dan graag even voor u open). Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R (blauw). Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R over de veldweg. (U loopt nu over het Plateau van Schimmert. Een eind verder ziet u voor u de kerktoren van H. Remigius kerk (1926) in Schimmert en de niet meer in dienst zijnde 38 m. hoge rijksmonumentale watertoren (1927) in Schimmert).
3. Steek de voorrangsweg over en ga L over het fietspad. Na 50 m. gaat u bij verbodsbord R over de veldweg. Aan de kruising bij veldkruis loopt u RD (blauw). Aan schuine T-splitsing gaat u R

(blauw/rood) de holle veldweg omlaag. Steek beneden in het buurtschap Aalbeek bij de O. L.

Vrouw van het Heilig Hart kapel de asfaltweg over en ga R over het trottoir. (De kapel is in 1952 gebouwd door Jonkheid Aalbeek om jaarlijks dienst te doen als rustaltaar bij de processie). Negeer bij picknickbank doodlopende weg schuin rechts omlaag en blijf RD (blauw) links van de doorgaande weg lopen. Na 200 m. gaat u bij muurkruis L (Haasdallerweg) omhoog. (Links passeert u een mooie speklagenboerderij uit 1829. Rechts achter het muurkruis ziet u een oud maar zeer compleet puthuisje). Voorbij het laatste huis (no.1) wordt de asfaltweg een veldweg. (Hier woont de bekende voetbaltrainer Sef Vergoossen).

4. Aan de kruising loopt u RD (blauw) omhoog richting watertoren. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw). Aan de 3-sprong bij infobord “Pieterpad” gaat u R (blauw) omhoog. Neem nu boven de eerste veldweg R richting kerk. (Een eind verder ziet u rechts een gebouw met een “plat” dak en een torentje. Dit is het restant van de voormalige graanmolen de Proosdij, gebouwd begin 1800). Aan de T-splitsing gaat L (blauw) over de smalle asfaltweg. Net vóór de voorrangsweg gaat u scherp R (blauw) over de smalle asfaltweg.
5. Let op! Bij huisnr. 7 gaat u R (rood/groen) de veldweg in. (Als u hier na 6 km wilt pauzeren, dan kunt u naar Brasserie Den Druppel (met terras) lopen (100m). Ga hier dan RD over de klinkerweg. Bij de voorrangsweg gaat u L. Brave honden en wandelaars met vieze schoenen zijn ook welkom. Dinsdag gesloten). Volg enige tijd dit pad. Aan de kruising met twee smalle paden RD. Aan het eind van de veldweg bij kerkhof loopt u RD over de asfaltweg. Aan de T-splitsing voorbij groot Mariabeeld gaat u R. Neem nu de eerste veldweg L. Aan de kruising gaat u RD over de asfaltweg. Aan de volgende kruising loopt u RD over de veldweg. Aan de schuine T-splitsing gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R (blauw). Negeer veldweg rechts omhoog. Aan de 4-sprong gaat u R (blauw) omhoog. (Boven heeft u rondom mooi uitzicht over het Plateau van Schimmert). Neem nu de eerste veldweg L en loop onder de hoogspanningskabels door. Aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer “Grachtstraat” gaat u RD (blauw). Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R (blauw) de asfaltweg omlaag en u loopt het buurtschap Helle binnen.

6. Beneden aan de T-splitsing voor de Platsbeek gaat u R (blauw/Putterweg). (Dit beekje ontspringt op het plateau van Schimmert nabij het dorp Aalbeek. Het beekje mondt tussen Nuth en Vaesrade (nabij de Naanhof) uit in de Geleenbeek). Negeer zijpad rechts (Omlooppad). Vlak daarna aan de 4-sprong bij stenen veldkruis neemt u het eerste bospad L (Weg aan de Helgats). Aan de Y-splitsing gaat u L (rood-wit) door de ijzeren doorgang en volg het smalle bospaadje omhoog dat later langs een weiland loopt. Aan de brede veldweg gaat u L (Brandtweg). Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (groen/Branterweg) de asfaltweg omhoog. (U passeert een eindje verder in het buurtschap Op genne Brant enkele monumentale boerderijen (nrs. 16 t/m 22) uit de 18e eeuw).

7. Aan de 3-sprong gaat u L en u steekt weer de Platsbeek over. Neem nu bij zitbank de eerste veldweg R (blauw/Driesschenweg). (Een eind verder passeert u een mooie rijksmonumentale carréboerderij (no.2) uit 1733). Negeer veldweg links omhoog. Aan de ruime 3-sprong bij zitbank gaat u R (blauw/groen). Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R (blauw) en u loopt het buurtschap Tervoorst binnen. Aan de kruising bij bijzonder weg(boom)kruis loopt u RD (rood) de holle veldweg omhoog. (Boven passeert u bij zitbank de beltkorenmolen van Hunnecom (1882). Deze is elke 1e en 3e zaterdag van de maand tussen 13:00 en 16:30 uur geopend). Steek boven bij groot muurkruis de voorrangsweg over en ga L over het trottoir. Neem de eerste weg R (rood/Boschweg) richting sportpark Kollenberg. Loop links over het trottoir. Negeer alle zijwegen en volg deze randweg geruime tijd RD (rood). Aan de kruising met de Bavostraat gaat u R en neem dan de tweede weg L (Pingerstraat) terug naar de Pingerhoeve, de sponsor van de wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.

Auteur: Jos Wlazlo


Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina