Tijdregistratie (211)Dovnload 165.84 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte165.84 Kb.

EHP5 for SAP ERP 6.0

Juni 2011

Nederlands
Tijdregistratie (211)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16


69190 Walldorf
Duitsland

Business Process Documentation


Copyright

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Pictogrammen

Pictogram

OmschrijvingLet opVoorbeeldOpmerkingAanbevelingSyntaxisExtern procesBedrijfsprocesalternatief/beslissing keuze

Typografische conventies

Stijl

Omschrijving

Voorbeeldtekst

Woorden of tekens die op het scherm worden weergegeven. Dit zijn onder andere veldnamen, vensternamen, knoppen, menunamen, paden en opties.

Kruisverwijzingen naar andere documentatie.Voorbeeldtekst

Benadrukte woorden of zinsdelen in de hoofdtekst, titels van afbeeldingen en in tabellen.

VOORBEELDTEKST

Namen van elementen in het systeem. Dit kunnen rapportnamen, programmanamen, transactiecodes, tabelnamen en individuele sleutelwoorden van een programmeertaal zijn wanneer deze voorkomen in de hoofdtekst, zoals SELECT en INCLUDE.

Voorbeeldtekst

Schermtekst. Dit zijn bijvoorbeeld namen en paden van bestanden en directory’s, berichten, broncode, namen van variabelen en parameters, alsmede namen van installatie-, upgrade- en databasetools.

VOORBEELDTEKST

Toetsen op het toetsenbord, bijvoorbeeld functietoetsen (zoals F2) of ENTER.

Voorbeeldtekst

Exacte gegevens die de gebruiker moet invoeren. Dit zijn woorden of letters die u letterlijk in het systeem moet overnemen zoals deze in de documentie worden weergegeven.Variabele gegevens die de gebruiker moet invoeren. De punthaken geven aan dat u deze woorden en tekens kunt vervangen door relevante tekst.

Inhoud


1 Doel 6

2 Voorwaarden 6

3 Tabel Procesoverzicht 8

4 Processtappen 9

5 Bijlage 17


Tijdregistratie

1Doel


Het urenformulier (CATS) wordt gebruikt om de tijd te registreren die een werknemer aan een bepaalde taak heeft besteed. De werktijd kan worden geregistreerd op een klantorder, een interne order, een serviceorder, een WBS-element of een netwerk.

Bovendien kunt u reisadministratie gebruiken voor de vergoeding en boeking van reiskosten.


2Voorwaarden

2.1Stamgegevens en organisatiegegevens


SAP Best Practices-voorstelwaarden

In de implementatiefase zijn in uw ERP-systeem essentiële stam- en organisatiegegevens gecreëerd, zoals gegevens over de organisatiestructuur van uw bedrijf en stamgegevens over uw operationele focus, bijvoorbeeld stamgegevens over artikelen, leveranciers en klanten.

Deze stamgegevens bestaan meestal uit gestandaardiseerde SAP Best Practices-voorstelwaarden, waarmee u de processtappen van dit scenario kunt doorlopen.Aanvullende stamgegevens (voorstelwaarden)

U kunt het scenario testen met andere SAP Best Practices-voorstelwaarden die dezelfde kenmerken hebben.

Kijk in uw SAP ECC-systeem welke andere artikelstamgegevens beschikbaar zijn.Eigen stamgegevens gebruiken

U kunt ook gebruikersspecifieke waarden gebruiken voor artikelen of organisatiegegevens waarvoor u stamgegevens hebt gecreëerd. Meer informatie over het creëren van stamgegevens vindt u in de documentatie Stamgegevensprocedures.

Gebruik de volgende stamgegevens tijdens de processtappen die in dit document zijn beschreven:

Tijdregistratie

CATS


Stamgegevens

Value

Details stamgegevens

Commentaar

Personeelsnummer

999XXX

ID for scenario

U kunt ook andere bestaande personeelsnummers gebruiken.

Invoerprofiel

YBXX

Profile for Scenario2.2Uw systeemgebruiker toewijzen aan het personeelsstamrecord (alleen in NWBC)


Deze stap is alleen nodig als u de volgende urenregistratieactiviteiten gebruikt in de NWBC-gebruikersrol SAP_NBPR_EMPLOYEE_S:

Time Sheet (WD): Projects
Time Sheet (WD): Sales Orders
Time Sheet (WD): Service Orders

Uw systeemgebruiker moet worden toegewezen aan het personeelsstamrecord van deze werknemer om werktijden in CATS (Web Dynpro) in te kunnen voeren. Hiertoe voert u de volgende stappen uit in het ECC-systeem (in SAP GUI) voordat u het scenario start.Procedure

Meld u aan met SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

  Transactiecode

  PA30

  SAP Menu

  Human Resources Personeelsmanagement Administratie Personeelsstam Verzorgen

 2. Voer de volgende gegevens in op het scherm Personeelsstamgegevens verzorgen:

  Veldnaam

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Personneelsnummer

  999XXX

  Bijvoorbeeld 999101.

  Infotype

  0105

  (Communicatie)

  Subtype

  0001

  (Naam systeemgebruiker)

 3. Kies om het nieuwe Infotyperecord Communication te maken.

 4. Voer in het scherm Communicatie Creeren de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Gebruikersactie en waarden

  ID/Number 5. Kies om het Infotyperecord op te slaan. Als er een dialoogvenster verschijnt met de melding dat een bestaande record zal worden overschreven, bevestigt u dit met OK.

2.3Rollen


Gebruik

De volgende rollen moeten zijn geïnstalleerd om dit scenario te testen in de SAP NetWeaver Business Client (NWBC). De rollen in deze Business Process Documentation moeten zijn toegewezen aan de gebruiker of gebruikers door wie dit scenario wordt getest. U hebt deze rollen alleen nodig als u de NWBC-interface gebruikt. U hebt deze rollen niet nodig als u de standaard-SAP GUI gebruikt.Voorwaarden

De gebruikersrollen zijn toegewezen aan de gebruiker die dit scenario test.Gebruikersrol

Technische naam

Processtap

Werknemer (specialist)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

Toewijzing van deze rol is noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit.

Projectmanager

of

Projectmanager adviesbureauSAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M

of

SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_SWerktijden goedkeuren

Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten


3Tabel Procesoverzicht


Processtap

Externe proces-referentie

Bedrijfs-voorwaarde

Gebruikers-rol

Transactiecode

Verwachte resultaten

Werkelijke werktijden vastleggenPersoneelsnr. en relevant kostenobject bestaan

Werknemer [specialist]

CAT2

Werktijden worden vastgelegd in kostenobjecten

Werktijden goedkeurenScenario vereist goedkeuring

Werktijden worden vastgelegdProject-manager

CATS_APPR_LITE

Werktijden worden goedgekeurd

Urenformulier: overboeking
naar doelcom-ponenten
Werktijden worden vastgelegd

Project-manager

CATA

Werktijden worden overgeboekt
naar doel-componenten

Reizen

Travel (191)

Zie resultaat van gerefereerd proces

Zie scenario 191

Zie scenario 191

Zie scenario 1914Processtappen

4.1Werkelijke werktijden vastleggen


Gebruik

Het urenformulier (CATS) wordt gebruikt om de tijd te registreren die een werknemer aan een bepaalde toewijzing heeft besteed.Voorwaarden

De personeelsstamgegevens en het relevante kostenobject moeten volledig zijn.Procedure

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

  SAP ECC-menu

  Human Resources ® Time Management ® Urenformulier ® CATS Classic ® Werktijden invoeren

  Transactiecode

  CAT2

 2. Voer in het scherm Urenformulier: Beginscherm de volgende gegevens in:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Invoerprofiel

Aangepast urenformulierprofielBijvoorbeeld YBCO.

Begindatum

Datum die de periode bepaalt die beschikbaar is in het urenformulier.

Accepteer standaarddatum
(huidige datum)

De eerste keer dat een urenformulier wordt opgeroepen, is de peildatum niet zichtbaar op het beginscherm.

Personeels-nummer

Numerieke code die een personeelsrecord aanduidt.
Bijvoorbeeld 999101.

 1. Kies Tijden invoeren.

 1. Voer op de eerste lege regel van het scherm Urenformulier: invoerview de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  OntvKstPl

  Ontvanger-kostenplaats  Bijvoorbeeld 1602

  OntvKlOrd.

  De ontvangende order die tijd en kosten zal verzamelen


  OntvPs

  Positienummer in ontvangende klantorder  Ontv.order

  Ontvangende order


  Act.

  Activiteitnummer in ontvangende order


  Ontvanger WBS element

  WBS element


  Netwerk

  Network


  Act.

  Activiteitnummer in het netwerk
  Tijd besteed aan het ontvangende object  Bijvoorbeeld 8

 2. Kies Verder..

 3. Kies Opslaan (Ctrl+S) op het scherm Urenformulier: Beginscherm.

Op dit punt zou u met een sneltoets kunnen overschakelen naar reisadministratie om reiskosten in het gebruikte kostenobject in te voeren. Selecteer om dit te doen de positie en kies Omgeving ® Reiskosten of kies Reiskosten. 1. Kies Terug om terug te keren naar het scherm SAP Easy Access.

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

 1. Open de activiteit met de volgende navigatiemogelijkheid:

Gebruikersrol

Werknemer [specialist]

(SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)Gebruikersrolmenu

Besturingsscherm Medewerker diensten  Urenformulier: tijden bewerken

De activiteiten voor NWBC zijn verdeeld in verschillende opties die overeenkomen met het gebruikte rubriceringsobject in de verschillende scenario's. Kies bijvoorbeeld voor klantorders optie 2.2; "Optie 2.2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol met rubriceringsobject: Klantorder".

Als u scenario 211 Tijdregistratie als zelfstandige versie gebruikt, wordt het rubriceringsobject "kostenplaats" gebruikt. Gebruik in dit geval de genoemde voorbeeldgegevens en kies optie 2.4 om met kostenplaatsen te werken.

Zorg er, voordat u aan deze activiteit begint, voor dat uw systeemgebruiker is toegewezen aan het personeelsstamrecord, zoals beschreven in hoofdstuk 2.2 hierboven.Optie 2.1: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol
met rubriceringsobject: Project


 1. Open de activiteit met de volgende navigatiemogelijkheid:

option 2.1

GebruikersrolWerknemer [specialist]

(SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)Gebruikersrolmenu

Besturingsscherm Medewerker diensten Time Sheet (WD): Projects 1. Voer op de eerste lege regel van het scherm Urenformulier: Beginscherm de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  WBS element

  WBS element
  Tijd besteed aan het ontvangende object  Bijvoorbeeld 8

 2. Kies Verder.

 3. Kies Opslaan in het scherm Urenformulier.

Resultaat

U hebt werktijden vastgelegd in het WBS-element voor uw scenario.

Optie 2.2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol
met rubriceringsobject: Klantorder


 1. Open de activiteit met de volgende navigatiemogelijkheid:

option 2,2

GebruikersrolWerknemer [specialist]

(SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)Gebruikersrolmenu

Besturingsscherm Medewerker diensten Time Sheet (WD): Sales Order 1. Voer op de eerste lege regel van het scherm Urenformulier: invoerviewde volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Rec. Sales ord.

  De ontvangende order die tijd en kosten zal verzamelen


  RecSalOrd. item

  Positienummer in ontvangende klantorder

  Tijd besteed aan het ontvangende object  Bijvoorbeeld 8

 2. Kies Enter.

 3. Kies Opslaan in het scherm Urenformulier

Resultaat

U hebt werktijden vastgelegd in het kostenobject voor uw scenario.

Optie 2.3: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol
met rubriceringsobject: Serviceorder


 1. Open de activiteit met de volgende navigatiemogelijkheid:

option 2,3

GebruikersrolWerknemer [specialist]

(SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)Gebruikersrolmenu

Besturingsscherm Medewerker diensten Time Sheet (WD): Service Orders 1. Voer op de eerste lege regel van het scherm Urenformulier: invoerview de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Rec.Order

  Ontvangende order


  Oper./Act.

  Activiteitnummer in serviceorder
  Tijd besteed aan het ontvangende object  Bijvoorbeeld 8

 2. Kies Enter.

 3. KiesOpslaan in het scherm Urenformulier.

Resultaat

U hebt werktijden vastgelegd in het kostenobject voor uw scenario.

Optie 2.4: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol
met andere rubriceringsobjecten: bijv. Kostenplaats


 1. Open de activiteit met de volgende navigatiemogelijkheid:

  option 2,4

  Gebruikersrol  Werknemer [specialist]

  (SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)  Gebruikersrolmenu

  Besturingsscherm Medewerker diensten Urenformulier : Tijden bewerken

 2. Voer in het scherm Urenformulier: Beginscherm de volgende gegevens in:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Invoerprofiel

Aangepast urenformulierprofiel

YBCO

Kostenplaats
(alle profielen mogelijk)

Begindatum

Datum die de periode bepaalt die beschikbaar is in het urenformulier.

Accepteer standaarddatum
(huidige datum)

De eerste keer dat een urenformulier wordt opgeroepen, is de peildatum niet zichtbaar op het beginscherm.

Personeels-nummer

Numerieke code die een personeelsrecord aanduidt.

Bijvoorbeeld 999101

K.D. Degens
(alle personeelsnummers mogelijk)

 1. Kies Tijden invoeren. (F5).

 2. Voer op de eerste lege regel van het scherm Urenformulier: invoerview de volgende gegevens in:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Activiteit-soort

Nummer van activiteitssoort

Laat leeg

De waarde zal automatisch worden ingesteld nadat alle verplichte velden gevuld en met Enter zijn bevestigd

Rec. CCtr

Ontvanger-kostenplaats

Bijvoorbeeld 1602


Tijd besteed aan het ontvangende objectBijvoorbeeld 8

 1. Kies Enter.

Op dit punt zou u met een sneltoets kunnen overschakelen naar reisadministratie om reiskosten in het gebruikte kostenobject in te voeren. Selecteer om dit te doen de positie en kies Omgeving ® Reiskosten of kies Reiskosten. 1. Kies Opslaan (Ctrl+S) op het scherm Urenformulier.

Resultaat

U hebt de werktijden in uw kostenplaats vastgelegd.

4.2Werktijden goedkeuren


Gebruik

Afhankelijk van het scenario moeten de werktijden die u in de vorige stap hebt vastgelegd, worden goedgekeurd. De gegevens worden een laatste keer gecontroleerd en goedgekeurd door een daarvoor toegewezen verantwoordelijke persoon. Goedgekeurde gegevens kunnen vervolgens voor verdere bewerking naar doelcomponenten worden overgeboekt.Voorwaarden

De goedkeuring van werktijden moet alleen worden uitgevoerd voor de scenario's die de CATS-tijdregistratieprofielen YBPS en YBCO gebruiken, of de rubriceringsobjecten “project” of “kostenplaats”.

Voor alle andere rubriceringsobjecten worden de werktijden automatisch goedgekeurd.

Het volgende hoofdstuk 4.3 Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten moet worden uitgevoerd, ongeacht het rubriceringsobject waarop de tijden zijn vastgelegd!


Anders zijn de werktijden niet zichtbaar als kosten op het rubriceringsobject en zijn er geen kosten voor kostengerelateerde facturatie beschikbaar.

Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Human Resources ® Time Management ® Urenformulier ® Goedkeuring ® Werktijdgegevens goedkeuren

Transactiecode

CATS_APPR_LITE

Optie 2: SAP Net Weaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Projectmanager

(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M)Gebruikersrolmenu

Projectleiding Projectuitvoering Tijdsadministratie Werktijdgegevens goedkeuren 1. Voer op het scherm Werktijdgegevens goedkeuren de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrij-ving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Evaluatietijdvak


  Standaardinvoer

  Personeelsnummer

  Numerieke code die een personeels-record aanduidt.  Bijvoorbeeld: 999101

  Direct aan HR doorgeven
  Deselecteer deze optie.

  De overboeking gebeurt in de volgende stap: Overboeking naar doelcomponenten.

 2. Kies Uitvoeren. (F8).

 3. Een lijst met alle vastgelegde werktijden met de status Vrijgegeven voor goedkeuring wordt weergegeven.

 4. Selecteer alle gegevens door het eerste gegeven te selecteren, de Shift-toets ingedrukt te houden en vervolgens het laatste gegeven te selecteren.

 5. Kies Goedkeuren.

 6. Selecteer alle gegevens door het eerste gegeven te selecteren, de Shift-toets ingedrukt te houden en vervolgens het laatste gegeven te selecteren.

 7. Kies Details.

 8. Noteer de documentnummers (Doc. No.) voor de volgende procedure.

 9. Kies Terug. om terug te keren naar het scherm SAP Easy Access (SAP GUI).

Of

Kies Beëindigen (Shift+F3) en bevestig het bericht Business client met Yes om terug te keren naar SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).Resultaat

Alle geselecteerde posities in de lijst kregen de status Goedgekeurd.

De systeemmelding Werktijden/kerngetallen zijn goedgekeurd verschijnt.

4.3 Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten


Gebruik

Vastgelegde en goedgekeurde werktijden moeten van de interfacetabellen van de urenformulieren overgeboekt worden naar de doelcomponenten HR, CO, PS en PM/CS.

Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Human Resources ® Time Management ® Urenformulier ® Doorgifte ® Applicatieoverkoepelend

Transactiecode

CATA

Optie 2: SAP Net Weaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Projectmanager

(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M)Gebruikersrolmenu

Project leiding Projectuitvoering  Tijdsadministratie  Transfer naar de doelcomponenten 1. Voer op het scherm Urenformulier: doorgifte naar doelapplicaties de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Tijdvak

  Ander Tijdvak  Selecteer radio button

  Personeelsnummer

  Numerieke code die een personeels-record aanduidt.  Bijvoorbeeld 999101.

  Human resources

  Mogelijke doelcomponent

  Selecteer dit aankruisvakje.
  Controlling

  Mogelijke doelcomponent

  Selecteer dit aankruisvakje.
  Onderhoud/Service

  Mogelijke doelcomponent

  Selecteer dit aankruisvakje.
  Projectsysteem

  Mogelijke doelcomponent

  Selecteer dit aankruisvakje.
  Testrun
  Deselecteer dit aankruisvakje.
 2. Kies Uitvoeren.

 3. Logbestand voor overboeking van tijdgegevens naar HR Time Management wordt weergegeven.

 4. Kies Terug.

 5. Logbestand voor overboeking van tijdgegevens naar Controlling of dialoogvenster met melding No data for transfer wordt weergegeven.

 6. Kies Terug.

 7. Logbestand voor overboeking van tijdgegevens naar Plant Maintenance/Customer Service of dialoogvenster met melding No records for transfer to PM/CS wordt weergegeven.

 8. Kies Terug.

 9. Logbestand voor overboeking van tijdgegevens naar projectsysteem wordt weergegeven.

 10. Kies Terug.

 11. Kies Terug. om terug te keren naar het scherm SAP Easy Access (SAP GUI).

Of

Kies Beëindigen (Shift+F3) en bevestig het bericht Business client met Yes om terug te keren naar SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).Aanbeveling

Voer dit proces uit op de achtergrond:


  1. Kies Execute in Background in het menu Program

  2. Selecteer Output Device (voor afdrukken van logbestanden) en kies Continue.

  3. In het dialoogvenster Start Time kiest u Immediate.

  4. Kies Check.

  5. Kies Save.

  6. Kies de functie Own Jobs in het menu System.

  7. Kies uw taak in het scherm Job Overview.

  8. Kies Joblog om de resultaten te zien.

Resultaat

Alle geselecteerde documenten worden overgeboekt naar de doelcomponenten.

5Bijlage

5.1Processtappen storneren


In het volgende hoofdstuk vindt u de meest voorkomende stornostappen om bepaalde activiteiten die in dit document beschreven staan, te storneren.

Werkelijke werktijden vastleggen

Transactiecode (SAP GUI)

CAT2

Stornering:

Werkelijke werktijden vastleggen

Transactiecode (SAP GUI)

CAT2

Gebruikersrol

Servicemedewerker [specialist]

(SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)Gebruikersrolmenu

Besturingsscherm ® Medewerker Diensten ® Urenformulier: tijden bewerken

Commentaar

Verwijder ingevoerde uren of verwijder de hele regel, als u alle ingevoerde gegevens op die regel wilt verwijderen.Werktijden goedkeuren

Transactiecode (SAP GUI)

CATS_APPR_LITE

Stornering:

Werktijden goedkeuren

Transactiecode (SAP GUI)

CATS_APPR_LITE

Gebruikersrol

Projectmanager

(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M)Gebruikersrolmenu

Projectmanagement ® Projectuitvoering ® Werktijdgegevens goedkeuren

Commentaar

Selecteer urenformulier met verwerkingsstatus ‘30’. Selecteer de betreffende regel en reset de goedkeuring (zie vervolgkeuzelijst ).Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten

Transactiecode (SAP GUI)

CATA

Stornering:

Urenformulier: overboeking naar doelcomponenten

Transactiecode (SAP GUI)

CATA

Gebruikersrol

Projectmanager

(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M)Gebruikersrolmenu

Projectmanagement ® Projectuitvoering ® Transfer naar de doelcomponenten

Commentaar

Voor deze situatie is er geen echte stornostap. Als vastgelegde en goedgekeurde tijden naar andere componenten worden overgeboekt, kunnen deze alleen ongedaan gemaakt worden door de vastgelegde tijden via CAT2 te verwijderen, de verwijderde tijden goed te keuren via CATS_APPR_LITE en de correctie via CATA over te boeken.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina