Tips in "word". Tip 01: Een woord of een tekstdeel dubbel onderlijnenDovnload 24.45 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte24.45 Kb.
Tips in “WORD”.


TIP 01: Een woord of een tekstdeel dubbel onderlijnen

TIP 02: Het lettertype wijzigen

TIP 03: Een dubbele lijn over de gehele breedte van de pagina

TIP 04: Een dik pijltje naar links of naar rechts wijzend

TIP 05: Speciale tekens en symbolen invoegen

TIP 06: Waar was ik laatst gebleven in mijn WORD document

TIP 07: Een WORD document herstellen

TIP 08: Teksten vanaf een webpagina kopiëren en plakken in WORD

TIP 09: Titels verdelen over meerdere kolommen

TIP 10:TIP 01 = Een woord of een tekstdeel dubbel onderlijnen

Eén woord of een deel van een zin kan je extra benadrukken door bijvoorbeeld een “dubbel-onderlijning” toe te passen. Zo’n dubbele onderlijning kan je vlug maken via snelkoppeltoetsen: • Eerst met de muis het woord (of een groep van woorden) selecteren.

 • Druk dan de toetsen : Shift + Ctrl + D

 • Het woord of een woordengroep is nu gemarkeerd met een dubbele onderlijning.


TIP 02 = Het lettertype wijzigen

Een woord, een zin, een alinea voorzien van een ander lettertype kan vlug gebeuren door gebruik te maken van snelkoppeltoetsen: • Eerst selecteren we met de muis het woord, de zin, de alinea of eender welk tekstonderdeel.

 • Druk dan de toetsen : Ctrl + D

 • In het popup venster kan je het gewenste lettertype (en ook andere instellingen) aanduiden.

 • Druk op OK.

Uw geselecteerd woord of tekstdeel is nu voorzien van een ander lettertype !


TIP 03 = Een dubbele lijn over de gehele breedte van de pagina

Wil je bepaalde delen van een tekst afbakenen met een dubbele lijn over de gehele breedte van de pagina, dan “teken” je een dergelijke lijn als volgt: • De cursor moet aan het begin van een regel staan.

 • Typ drie maal een “gelijkheidsteken” (=).

 • Druk op de "Enter" toets.

TIP 04 = Een dik pijltje naar links of naar rechts

Wil je tussen twee woorden een dik naar rechts wijzend pijltje (è) dan verschijnt dit als volgt: • Na het woord waar het pijltje moet staan typ je uiteraard eerst een spatie.

 • Typ twee maal een “gelijkheidsteken” (=) en één “groter-dan” teken (>)

 • Druk de Enter toets en het pijltje (è) is geplaatst.

 • Geef een spatie en typ uw volgend woord.

Moet je daarentegen een naar links wijzend pijltje (ç) hebben, dan laat je Word dit voor jou tekenen door intypen van: • Geef een spatie.

 • Tik één “kleiner-dan” teken (<), gevolgd door twee “gelijkheidstekens” (=).

 • Druk op Enter en de pijl (ç) is geplaatst.

 • Nu nog eerst een spatie en je kan verder typen.TIP 05 = Speciale tekens en symbolen invoegen

Een pijltje valt onder de zogenoemde symbolen. In Word vind je onder het menu Invoegen de optie Symbolen. Daar vind je niet alleen alle mogelijke pijltjes, maar ook het copyright-symbool, het tekentje voor de vierkantswortel of het groter-dan symbool. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de ASCII-code van het karakter dat je zoekt. De ASCII-code is een code die karakters voorstelt als getallen. Open een tekst-editor, bijvoorbeeld Kladblok, en hou de ALT-toets ingedrukt terwijl je het getal 175 op je numerieke klavier intikt. Op je scherm verschijnen twee pijltjes die naar rechts wijzen (»). De volledige tabel kan je terugvinden op www.asciitable.com . Kan handig zijn als je een bepaalde letter wil intikken en net dié toets op je toetsenbord niet meer werkt …TIP 06 = Waar was ik laatst gebleven in een Word document

Om in een omvangrijk WORD document te weten waar je de laatste keer gebleven was, ga je als volgt tewerk:De cursor springt naar de plaats waar je de laatste wijziging aanbracht of waar je laatst aan het werk was.

TIP 07 = Een WORD document herstellen

Het kan gebeuren dat je een WORD document niet meer kan openen. Hierna twee pogingen om de tekst nog te redden:
 • Open WORD en klik op "BESTAND" - "OPENEN". In het dialoogvenster kies je bij "BESTANDSTYPE" voor "TEKST UIT EEN WILLEKEURIG BESTAND HERSTELLEN". De opmaakeigenschappen van de oorspronkelijke tekst zullen verloren gaan, maar de kans is groot dat de tekst gered is.
 • Een andere methode bestaat erin het document proberen te openen met "Notepad".

TIP 08 = Teksten kopiëren en plakken vanaf een webpagina
Bij het kopiëren van een tekst van een website en plakken in WORD, dan wordt die tekst geplakt met zijn oorspronkelijke opmaak (kleuren, achtergronden, tabellen, ...) : de lay-out van het WORD document wordt niet gerespecteerd.

Om dit te verhelpen, kies je voor het "plakken zonder opmaak". In het menu "Bewerken", kies je voor “plakken speciaal" en vervolgens voor “niet-opgemaakte tekst”. Diezelfde functie kun je ook gebruiken om webpagina’s (of een gedeeltes ervan) af te drukken via de tekstverwerker. Dit laat je tevens heel wat inkt besparen omdat (o.a.) de kleurrijke blokken en publiciteit niet afgedrukt worden.TIP 09 = Titels verdelen over meerdere kolommen

Stel dat je een document hebt gemaakt dat bestaat uit twee of meer kolommen en je wil er een titel aan toevoegen. Deze titel zal zich dan in grootte beperken tot de breedte van de kolom waarin hij geplaatst is. Als je wilt dat de titel de breedte van meerdere kolommen beslaat:
 • Selecteer de titel
 • Ga naar "OPMAAK" - "KOLOMMEN"
 • Het dialoogvenster toont in het veld "AANTAL KOLOMMEN" het huidige aantal.
 • Verander deze waarde naar "1" en druk op "OK".

De titel is nu verdeeld over meerdere of alle kolommen.


TIP 10 =
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina