Tips voor een duurzaam milieuDovnload 15.27 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte15.27 Kb.
Bodemerosie
Basistekst / meer info:

www.lne.be/themas/bodem/erosie

(wegwijzer doorheen het erosiebesluit)www.lne.be/themas/bodem/erosie

www.vlm.be


Algemene info:

Bodemerosie kan veroorzaakt worden door water, bewerking of wind.


Bodemerosie op akkers veroorzaakt een geleidelijk verlies van de vruchtbare toplaag van de bodem.
Erosie door water is een proces waarbij bodemdeeltjes door de impact van regendruppels en afstromend water worden losgemaakt en getransporteerd. Dat proces leidt o.m. tot een afname van de bodemkwaliteit en -productiviteit, maar ook tot belangrijke schade door modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden. Erosie is een van de belangrijkste vormen van bodemaantasting in Vlaanderen.

In extreme gevallen kunnen modderstromen in woonkernen en op wegen aanzienlijke hinder en financiƫle schade voor de burgers en de maatschappij veroorzaken. Bovendien brengt het sediment in waterlopen en wachtbekkens hoge kosten mee voor de waterbeheerders.


Erosiebestrijdingsmaatregelen focussen op het afremmen of opvangen van het oppervlakkig afstromend water en sediment op de percelen en dit zo snel mogelijk na het verlaten van de percelen.


Tips:

Erosiebestrijdingsmethoden en -vergoedingen VLM (concrete info bij de VLM) (http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/overzicht_vergoedingen/Erosiebestrijding/Pages/default.aspx ):aanleggen en onderhouden van grasstroken

aanleggen van grasbufferstroken

1.300 euro per ha grasbufferstrook

aanleggen van grasgangen

1.300 euro per ha grasgang (perceelsrand)

aanleggen van grasgangen

1.600 euro per ha grasgang

aanleggen en onderhouden van een aarden dam en een erosiepoel (grasland)

dammen lager dan 0,4 meter

0,70 euro per strekkende meter

dammen tussen 0,4 en 0,75 meter

1,90 euro per strekkende meter

dammen hoger dan 0,75 meter

3,40 euro per strekkende meter

aanleggen en onderhouden van een aarden dam en een erosiepoel (akkers)

dammen lager dan 0,4 meter

1 euro per strekkende meter

dammen tussen 0,4 en 0,75 meter

2,6 euro per strekkende meter

dammen hoger dan 0,75 meter

4,40 euro per strekkende meter

brongerichte maatregelen

niet-kerende bodembewerking

80 euro per ha

directe inzaai

200 euro per ha

___________________________________________________________________________Gemeente Lichtervelde Milieu & duurzaamheid p.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina