Toekomstatelier Duurzaamheid in Utrecht 2014Dovnload 11.73 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte11.73 Kb.

Toekomstatelier Duurzaamheid in Utrecht 2014

Achtergrond

Fairtrade stad en Millennium gemeente Utrecht is één van de partners in het Europese samenwerkingsproject GAIA. Utrecht werkt daarmee aan het versterken van de bewustwording en het vergroten van het aantal deelnemers in duurzaamheid.

Dit doet zij door de vele lokale millenniuminitiatieven met elkaar te verbinden om zo gezamenlijk effectiever te zijn. In 2013 introduceerde VNG-Internationaal, in samenwerking met o.a. Milleniumgemeenten de vernieuwde lokale duurzaamheidsbarometer. Stichting Oikos bood vervolgens aan om dit op te tuigen met diverse ‘Toekomstateliers’ waarin gemeenten met vertegenwoordigers van initiatieven van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een gezamenlijk duurzaam toekomstbeeld ontwerpen. Utrecht is de eerste gemeente waarin een toekomstatelier heeft plaatsgevonden en inmiddels zijn hier een drietal bijeenkomsten met Utrechtse organisaties uit het duurzame domein georganiseerd. Daarmee is een netwerk ontstaan, waarbinnen kennisdeling en samenwerking plaats heeft gevonden. Na drie geslaagde bijeenkomsten is een werkgroep ontstaan, die de toekomstateliers een stap verder wil brengen door middel van een framework en concrete acties binnen een speerpuntproject.


Doel

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld een framework te creëren, waarbinnen lokale initiatieven gezamenlijk duurzame uitdagingen daadwerkelijk kunnen aanpakken. Dit framework wordt gecreëerd op basis van het eerste speerpuntproject, en vervolgens beschikbaar gesteld aan het netwerk. Daarmee heeft het netwerk een tool in handen waarmee verschillende duurzame uitdagingen aangepakt kunnen worden.


Casus

Als speerpunt is de keus gevallen op een bestaand initiatief met een duurzame missie. Het Toekomstatelier focust hiermee op een concreet thema, namelijk duurzame voeding. Regionale voeding draagt immers bij aan het verlagen van de ‘voedselkilometers’, de afstand van boer tot bord. Stichting Terecht Anders verenigt de boeren rondom het Utrecht Science Park (USP), en wil een direct distributiekanaal realiseren naar de bezoekers en bewoners van het USP. Doel is de bewoners, studenten, werkenden en bezoekers direct, makkelijk en betaalbaar van verse streekproducten te kunnen voorzien en daarmee het bewustzijn op eten & drinken te vergroten.Reeds bereikt:


De boeren rondom het USP zijn verenigd, geïnteresseerd en startklaar om hun voedsel te verspreiden. Bestuurders van de kennisinstellingen en het Utrecht Science Park als geheel benoemen duurzaamheid als speerpunt. Een initiatief als De Daktuin Utrecht heeft in duurzaamheid, voedselvoorziening en leefbaarheid op het USP op de kaart gezet. De Daktuin is een initiatief van SOON, opgezet om de leefbaarheid op het Utrecht Science Park te vergroten en duurzaam ondernemerschap te stimuleren. Op de eerste editie in juni 2013 hebben duizenden mensen elkaar ontmoet, lokale en duurzame producten genuttigd en genoten van een divers programma. Er worden op dit moment afspraken gemaakt over het aanbieden van de streekproducten op De Daktuin Utrecht in de maanden juni en september 2014.

De uitdaging:


Hoewel de boeren startklaar zijn, is er nog geen distributiekanaal geopend op het USP na september 2014. De mogelijkheden hiervoor binnen de pijlers Catering, Horeca & winkels en Particulieren zijn potentieel groot, maar moeten onderzocht en aangeboord worden. Daarmee kan er één of meerdere distributiekanalen gecreëerd worden, waardoor bezoekers en bewoners van het USP structureel en gemakkelijk toegang hebben tot lokale streekproducten.

Aanpak


Om een structureel distributiekanaal van lokale boeren naar de bewoners en bezoekers van het USP te bewerkstelligen hebben we een tweeledige aanpak:
1. De horeca van de Daktuin Utrecht is op dit moment afspraken aan het maken om de versproducten van Terecht Anders op De Daktuin te gebruiken en actief te promoten. Daarmee wordt gedurende twee maanden een grote bewustwordingscampagne in gang gezet, en gelijk het goede voorbeeld gegeven voor andere aanbieders in het USP. Wij versterken deze bewustwordingscampagne.
2. Het voltallige netwerk van Duurzaam Utrecht wordt uitgenodigd om binnen de individuele pijlers in korte tijd een structureel distributiekanaal te creëren. Organisaties worden uitgenodigd om vanuit hun expertise en bevoegdheid hier een bijdrage aan te leveren. Tijdens De Daktuin Utrecht in juni en september organiseert de werkgroep twee Toekomstateliers. In de eerste bijeenkomst worden plannen gemaakt en gepresenteerd. Vervolgens worden de deelnemers aangemoedigd de plannen verder uit te werken. Tijdens de tweede workshop worden die plannen gepresenteerd en bekeken hoe deze snel en goed ingevoerd kunnen worden.
Planning
apr -juni doelen helder maken (o.a. spreken met diverse experts/ betrokken partijen voor input), framework maken, toekomstateliers ontwerpen, achterban enthousiasmeren
juni 1e toekomstatelier, resultaat: vervolgafspraken gemaakt voor thema's catering, horeca(basket, hema, spar, olympos, Pizzaria Tricolore , etc), particulieren (omwonenden, werkenden/uitgiftepunt/groentetas), thema x
jul/aug Uitwerking van de thema's
sep Oplevering daarvan, welke plannen zijn gemaakt, wat is er nog nodig om te starten? Daarbij partijen uitnodigen die het project mogelijk maken erbij.
okt-dec Opstart distributiekanaal
--
Contacten

Netwerk Duurzaam Utrecht voor verschillende expertises en doe-kracht

Mark Frederiks (Terecht Anders) voor de boeren

Stichting USP voor bestuurders en ondernemers op het Utrecht Science Park.

Initiatiefnemers Toekomstatelier 3 Robbert Maas, Mischa Woutersen, Trude Vredeveld, Rosa Lucassen.

Support van Gemeente Utrecht: Michel van Schaik, Bharti Girjasing, Thessa van Zanten.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina