Toelichting financieel jaarverslag or jaar 2014-2015Dovnload 9.08 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte9.08 Kb.
NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING OUDERRAAD 15 OKTOBER 2015
Opening

De Ouderraad voorzitter Jolanda Gerritsen opent de vergadering.


Toelichting financieel jaarverslag OR jaar 2014-2015

Er wordt een toelichting gegeven op de diverse financiële stukken. De Ouderraad was ook dit jaar weer goed in staat om binnen het budget te blijven. In het financieel jaarverslag en het jaarverslag staan toelichtingen over de financiën. De Ouderraad staat er goed voor; de stukken van de jaarvergadering worden op de website geplaatst.


Goedkeuring door Kascommissie

De leden van de kascommissie Alstje den Ouden en Paul Boelen hebben alle stukken goed doorgenomen en controle uitgevoerd. Alles ziet er goed uit en de commissie heeft vastgesteld dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor het nauwkeurig beoordelen van de financiële stukken.


Aanstellen nieuwe kascommissie

Paul Boelen is uittredend lid van de kascommissie. Bram Verkerke geeft aan deze taak van hem te willen overnemen, waarvoor hartelijk dank!Begroting 2015-2016

De begroting van de activiteiten voor 2015-2016 lijkt sterk op begroting van een jaar eerder er zijn slechts enkele, kleine aanpassingen. Die aanpassingen staan toegelicht in het jaarverslag.


Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage 2015-2016

De ouderbijdrage wordt niet aangepast en blijft staan op 55 euro. Aanwezigen gaan hiermee akkoord.


Jaarverslag van de OR jaar 2014-2015

Er wordt een presentatie gegeven waarin foto’s van alle activiteiten de revue passeren. Er zijn geen verdere vragen over de activiteiten. Zie bijlage voor het jaarverslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.


Budget tussen-schoolse opvang (10.000 euro)

Er behoefte aan een nieuwe geluidsinstallatie en beamer voor in o.a. de theaterzaal. De commissie die was samengesteld om te bekijken waaraan het gereserveerde geld kan worden besteed, heeft goedkeuring gegeven voor de aanschaf. Er zal nu een nieuwe commissie worden samengesteld die advies kan uitbrengen over de aan te schaffen apparatuur en waar; de apparatuur aan zal moeten voldoen (specifieke behoeftes en wensen) van school. Daarna zal er pas worden over gegaan tot aanschaf.

N.a.v. een vraag over de rente die is geïnd, heeft de OR bevestigd dat deze niet wordt toegevoegd aan het bedrag van 10.000 euro. Er waren verder geen vragen.
Afscheid / installatie Ouderraadsleden

Er wordt dit jaar afscheid genomen van 1 zeer trouw en actief lid van de ouderraad: Saskia Derks. Ze wordt hartelijk bedankt voor haar trouwe inzet. We verwelkomen 1 nieuw lid: Sela van der Kooij.

De OR nog steeds hard op zoek naar nieuwe Ouderraadsleden, bij dezen wordt er een oproep gedaan om je aan te melden!
Rondvraag

Er waren geen vragen voor de rondvraag.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina