Toelichting Zienswijze Wijkraad Alteveer / ’t Cranevelt m b. t bouwplan KluizewegDovnload 6.45 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte6.45 Kb.

Toelichting Zienswijze Wijkraad Alteveer / ’t Cranevelt m.b.t. bouwplan Kluizeweg


In deel 14 van de Arnhemse Monumenten Reeks ‘Wederopbouw, Stedenbouw en Architectuur in Arnhem 1945 – 1965’, wordt op blz. 58 en 59 aandacht besteed aan Alteveer en ’t Cranevelt. Ideeën, ontleend aan de nieuwe stedenbouw in Engeland, Scandinavië en Finland werden in het ontwerp van ’t Cranevelt toegepast.

De “New Town” Tapiola bij Helsinki, wereldberoemd in de jaren 50 en 60, was voorbeeld voor voetpaden en groenstructuur.

Een wijk die met deze achtergrond ontworpen is, mag uniek genoemd worden en verdraagt geen aantasting zonder van zijn essentie beroofd te worden.

Juist deze essentie is voor de bewoners van ’t Cranevelt beslissend geweest bij hun woonkeuze. Het moge duidelijk zijn waarom de wijkraad iedere vorm van aantasting principieel verwerpt.

In haar standpunt bepaling neemt de wijkraad ook de wijk Alteveer op. Deze wijk wordt gekenmerkt door de goed behouden ontwerpvisie, laag bouw en inpassing in de omgeving.
Nieuwbouw van enige omvang zal ook hier het karakter verstoren en is bovendien ruimtelijk vrijwel onmogelijk.

Terugkerend tot het onderwerp van hedenavond, wijst de wijkraad erop dat de wijk al een aantasting is opgedrongen in de vorm van de Bartholdi flat bij het Oremusplein, doorgedrukt ondanks de weerstand in de wijk.


Door deze weerstand is de schade beperkt, maar er is duidelijk schade.

Ook nu, aan de Kluizeweg, dreigt een blok groen geofferd te worden en nog wel tegen de Schelmseweg aan, dichtbij de groenschade van de rotonde. Het veel geroemde, unieke karakter van de Schelmseweg doet opeens niet meer terzake.

Voor dit plan zijn in het verleden financiële afspraken gemaakt, vooruitlopend op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan. Dit is in wezen een inbreuk op de spelregels die gelden binnen een correct democratisch bestuur. De Wijkraad hoopt dat onze gemeenteraad nu, in de duale bestuursstructuur, haar verantwoordelijkheid zal zien en er naar zal handelen.

Tenslotte wil ik nog terugkomen op het punt groenstructuren.

Professor A. Heertje, welbekend econoom en oud Arnhemmer, heeft bij zijn afscheidsrede als hoogleraar staatshuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam gesteld dat er in de economie en dus ook in de samenleving, reproduceerbare en niet-reproduceerbare waarden bestaan.

Voor de duidelijkheid: een brood en een auto zijn reproduceerbaar, net als een torenflat.

De Nachtwacht is niet reproduceerbaar, echte natuur en oude cultuurlandschappen evenmin.

Een groep oude bomen kappen en vervangen door een bouwwerk en vervolgens zeggen dat dit gecompenseerd wordt door het planten van een groep sprietjes in Zuid, is dus onzin.Mocht u deze uitspraak gechargeerd vinden, bedenk dan dat ik u wil herinneren aan de verantwoordelijkheid die wij allen, en daarbij de gemeenteraad in het bijzonder, dragen.

17 februari 2005 Jan van Leusen, Wijkraad Alteveer / ‘t CraneveltDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina