Toelichtingen bij het lied van de week – juni 2016Dovnload 10.01 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte10.01 Kb.
Toelichtingen bij het lied van de week – juni 2016
Op 25 mei 2013 is Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk gepresenteerd. Met ingang van 1 december 2013 (Eerste zondag van de Advent) wordt voor elke zondag een ‘lied van de week’ gekozen. Dit is een samenwerking tussen de redacties van De Eerste Dag en Kind op Zondag. Elke week wordt er een onbekend of minder bekend lied uit het nieuwe liedboek geïntroduceerd. Dit lied is zo gekozen dat het passend is op de betreffende zondag.

Bij elk lied van de week wordt een toelichtende tekst geschreven. Deze tekst moet gezien worden als een eerste kennismaking met het lied. Gelet op taalgebruik en omvang is deze tekst geschikt om op te nemen op de zondagsbrief, op het liturgieblad, in het kerkblad of op de website van een plaatselijke gemeente. Overname van teksten is daarvoor toegestaan mits auteursnaam (Pieter Endedijk) en bron (www.kerklied.net) worden vermeld. Opname van een tekst op een website van een kerkelijke gemeente mag alleen tijdelijk, d.w.z. gedurende maximaal vier weken.

Voor overname van teksten voor andere doeleinden uitsluitend na schriftelijke toestemming van de auteur.
Bij overname vermelden: Pieter Endedijk, www.kerklied.net.

5 juni 2016 – Tweede zondag na Trinitatis
LB 378 – Sterk, Heer de handen tot uw dienst

Voor deze zondag is gekozen voor een lied bij het avondmaal, in het bijzonder om te zingen na de deling van brood en wijn, dus als gezongen dankgebed of als slotlied. De eerste vier strofen vormen één doorlopende zin, één doorlopend gebed, waarin allerlei lichaamsdelen worden genoemd: handen, lippen, oren, ogen, tong, mond, voeten – het gehele lichaam mag nu dienstbaar zijn. De laatste strofe vat alles samen.

De woorden van deze lijfelijke tekst vinden hun oorsprong in een oud tafelgebed van Ephraïm de Syriër (4e eeuw) en dat wordt al sinds de 7e eeuw gebruikt in de Assyrische kerk van het oosten.
De Nederlandse theoloog en dichter van kerkliederen Gert Landman (*1951) vertaalde een Engelse bewerking van de woorden tijdens een studieverlof over het avondmaal in Engeland. Zo is deze oude tekst nu ook beschikbaar gekomen voor onze kerken.

De redactie koos bij dit lied voor een melodie van de Engelse componist John Bacchus Dykes (1823-1876).12 juni 2016 - Derde zondag na Trinitatis
LB 779 – In de ongerepte morgen

Wonno Bleij (1937-2011) schreef zowel de tekst als de melodie van dit lied dat oorspronkelijk als dooplied is bedoeld. Maar het heeft een veel bredere betekenis. In dit lied is de dag een beeld voor het gehele mensenleven. De tekst beschrijft de levensweg van geboorte tot de dood. De geboorte als een ‘ongerepte morgen’, als het duister licht wordt, de dood als ‘de avond die zal komen’:

In het begin van het leven is alles nog verborgen, als een ‘ongerepte morgen’, Gods aangezicht is nog onbekend (strofe 1). Er zijn woorden, taal, maar ‘zonder klank of zin’ (strofe 2). De enige vaardigheid is ‘tasten naar een lief gezicht’ (strofe 3). Dan ‘begint het te dagen’. Mens worden is een levenslange weg, weet hebben van ‘listen en lagen’ (strofe 4). In één zin wordt hieraan de vraag verbonden dat God als ‘levenslicht der mensen’ een ‘wachter aan de grenzen’ van de dag zal zijn, om mijn licht niet onder te laten gaan. Leven is gericht zijn op Gods Naam (str.6) en uiteindelijk komt de avond. ‘De dag wordt als de dood’. Dan rest ons niets dan het verlangen om geborgen te zijn in God.

Het lied heeft een eenvoudige melodie, in kwarten voortschrijdend, met een fraaie spanningsopbouw. Een rustig tempo (de melodie is in kwarten gedacht!) is bij deze melodie noodzakelijk. Dit lied kan als dooplied worden gebruikt, maar ook als morgenlied of als openingslied van een kerkdienst worden gezongen.19 juni 2016 – Eerste zondag van de zomer
LB 853 – Ik zoek U in den blinde

Ook voor deze zondag een lied voor meer algemeen gebruik en niet specifiek gekozen bij de lezingen van deze zondag, om het zich deze week eigen te maken en te kunnen gebruiken wanneer het van pas komt.

De tekst van dit lied heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Willem Vogel (1920-2010), de belangrijkste componist van de Nederlandse kerkmuziek in de twintigste eeuw, werd aan een aantal dichters gevraagd om een lied te schrijven over een vogel die in de Bijbel voorkomt. Paul Begheyn (*1944) koos voor de arend die zeventien keer in het Oude Testament wordt genoemd, onder andere Deuteronomium 32,11, waarin God wordt vergeleken met een zorgzame arend: ‘Zoals een arend over zijn jongen waakt

en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid’. Maar het is een lied geworden over een zoekende mens – ik tast de hemel af tot God mij vindt – én een zoekende God, die ver is én nabij.

Aan Gerrit Hoving (*1984) vroeg de liedboekredactie om een nieuwe melodie te schrijven, waarin het zoeken hoorbaar zou zijn. De melodie stijgt stapsgewijs in de eerste drie regels en daalt daarna weer af. Ook het refrein kent die stijgende en dalende beweging, nu met iets meer sprongen om het een bevrijdend gevoel te geven.

26 juni 2016 – Tweede zondag van de zomer
LB 982 – In de bloembol is de krokus

De zomer is begonnen. Dan is het passend een lied te zingen over de schepping. Maar dit lied kan het hele jaar gezongen worden! Ook nu weer een lied dat geen directe relatie heeft tot de lezingen van de zondag.De liedboekredactie vond in het Schotse liedboek Church Hymnary (2005) een lied van Natalie Allyn Wakely Sleeth (1930-1992). Zij schreef de tekst en de melodie van een eenvoudig lied over de belofte die in het zaad schuilt. De bloembol wordt een krokus, de pit en boom, de pop een vlinder. In de tweede strofe wordt dit abstracter: stilte wordt een lied, duisternis wordt licht, verleden wordt toekomst, wat verborgen is wordt zichtbaar. De laatste strofe verwoordt deze veranderingen met betrekking tot ons leven: ons einde is een aanvang, onze twijfel wordt geloven, de dood wordt nieuw leven. Daarmee keren motieven uit het begin terug. Een lied dat zo ook over ons leven gaat.

De eenvoudige, volksliedachtige melodie past goed bij de tekst.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina