Toepspraak Geesje Zandvoort (Zeerijp)Dovnload 9.75 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte9.75 Kb.
Toepspraak Geesje Zandvoort (Zeerijp)
Mijn naam is Geesje Zandvoort. Ik spreek hier in namens de werkgroep de Wilgenstee in Zeerijp. Via mijn lidmaatschap van de medezeggenschapsraad was ik vanaf het begin al geschokt door de inhoud van het nieuwe strategisch beleidsplan van Marenland.

Een van de grootste problemen is dat de mening van ouders niet is meegenomen bij het opstellen van dit plan. Ook is er niet of nauwelijks iets gedaan met adviezen van de reguliere medezeggenschapskanalen zoals de Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad naar aanleiding van het plan.

Marenland noemt zich een autoriteit op het gebied van openbaar onderwijs. Marenland heeft echter niet de behoeften en opinie van ouders onderzocht. De wethouders van onderwijs van de 5 gemeenten zijn de toezichthouders van Marenland. Marenland heeft 2 directeuren. Het bestuur van Marenland bestaat uit vrijwilligers.

Ze hadden of hebben hoge maatschappelijke functies.


Met als achtergrond de onderwijsvisie van Marenland in het strategisch beleidsplan is het IHP geschreven in opdracht van de gemeente. Wat erg schokkend is dat ook de gemeente Loppersum geen onderzoek heeft gedaan naar de behoeften en opinie van haar inwoners. In onze communicatie met Marenland en de gemeente werd tot nu toe steeds naar elkaar gewezen als verantwoordelijke.
De grootste fout die je ooit kunt begaan is om diensten te willen verlenen of te verkopen waar geen vraag naar is. Dat heet gebrek aan marktonderzoek Gelukkig heeft werkgroep de Wilgenstee dit stuk wel opgepakt waarvan jullie het resultaat na de zomer horen. We werken intensief samen met de werkgroepen vanuit het ‘t Zandt, de Dieftil en Westeremden. Gezamenlijk maken we een rapport waarin iedere school z’n eigen identiteit behoud. We maken gebruik van elkaars expertise om na de zomer ons rapport te kunnen presenteren. De werkgroepen willen in een positief klimaat meedenken met Marenland en de gemeente Loppersum.
Het liefste willen we nog een maand uitstel bij het presenteren van ons rapport aan de raad. Er is al veel werk verzet maar in de vakantie periode willen we graag genieten samen met onze kinderen.

Als het noodzakelijk is gaan we echter door in de zomer tot een gedegen presentatie te komen in september. We hopen dat oktober een mogelijkheid is. Onze vraag is dan ook of er een deadline is voor het presenteren van het rapport?


Wat betreft het IHP zitten we nog te wachten op de financiële onderbouwing? Waarom zijn de verschillende opties niet financieel onderbouwd? Wie zegt dat afstoten van 13 scholengebouwen en nieuwbouw van iets grotere kindvoorzieningen financieel gunstiger is. Wie zegt bijvoorbeeld dat als er een kindvoorziening bijvoorbeeld richting het ‘t Zandt wordt gebouwd dat de ouders van de 80 kinderen uit Zeerijp voor ‘t Zandt zouden kiezen in plaats voor Loppersum?

Waarom niet investeren in achterstallig onderhoud maar wel in dure nieuwe gebouwen? Investeren om de energiekosten te drukken zou een goede zet zijn. Ook zou het goed zijn om niet vanaf de top plannen te bedenken maar vanaf de werkvloer, de ouders en kinderen in onze gemeente. Alleen dan worden plannen gedragen.

Ik wil even weer terug naar Marenland. Marenland heeft er voor gezorgd dat enkele scholen beter zijn gaan scoren bij de inspectie onderzoeken. Dit is heel positief in het belang van de kinderen te noemen en de tijdelijke extra investering heeft z’n vruchten af geworpen. Waar volgens mij de 5 wethouders van de 5 gemeenten Marenland bij moeten ondersteunen of extra op moeten toezien zijn de problemen rondom achterstallig onderhoud, een ziekteverzuim van bijna 10% en het overschrijden van de begrotingen de afgelopen 2 jaren.
Marenland ziet nu de krimp als speerpunt te zien om alles te veranderen . Dit geeft nieuwe uitdaging en ze hebben zich als doel gesteld dat de inspectie tenminste enkele scholen gaat beoordelen met het predicaat goed. Wat betreft de inspectie scores heb ik gehoord dat in de praktijk blijkt dat het predicaat goed in Nederland niet heel snel wordt gegeven maar met name aan bijvoorbeeld pilot scholen.

De vraag is of er onderzoek naar gedaan is door de gemeente of ouders wel kindvoorzieningen willen met als consequentie 6 x per dag heen en weer gesleep met kinderen, dorpen die niet leefbaar meer zijn en kinderen die de extra kwaliteit die een dorpsschool heeft moeten missen. Als je 1 rader weghaalt uit een dorp werkt het systeem niet meer. Voor Zeerijp heeft het verdwijnen van de school directe gevolgen voor de gymzaal, dorpshuis, en de sportclubs, zoals de Fivel .

In ons rapport schrijven we meer over de Wilgenstee als pijler van het sociale klimaat. Als werkgroep hebben we ook uitgebreid onderzoek gedaan naar maatwerk en demografische ontwikkelingen in onze dorpen. Is de krimp in Loppersum hetzelfde als in Delfzijl? En kun je met krimp als reden een plan maken die geld voor 28 scholen in 5 gemeenten. Ook hebben we ook uitgezocht in hoeverre ouders in ons dorp behoefte hebben aan opvang van K2B. De uitslag hiervan horen jullie ook na de zomer. Alleen de commerciële kinderopvang K2B is ingeschakeld als partner in het proces. We vragen ons af of dit juridisch toe gestaan is gezien de toekomstige omzet ontwikkelingen.

Vrijdag 8 juli is er een bijeenkomst geweest voor inwoners van Zeerijp. Dit was weer een vruchtbare avond waaruit blijkt hoe betrokken mensen zijn bij “hun” dorpsschool. De school van Zeerijp groeit uit haar voegen, en er is bezorgdheid over de gevolgen van het ruimtegebrek op het leerklimaat. Hier zouden Marenland en de gemeente zich druk over moeten maken. We willen graag met z’n allen een nieuw lokaal aan het gebouw koppelen. De ideeën liggen klaar en de noodzaak is hoog. Het belangrijkste hoofdstuk in ons gezamenlijk rapport zullen de alternatieven zijn die we gaan presenteren in samenwerking met het ‘t Zandt, Leermens, Oosterwijtwerd, Eenum, en Westeremden.


Een school in een dorp kun je maar 1x sluiten!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina