Toets oplossing / 100 Schrijf achter de filmtitels de naam van de regisseur die de film regisseerde. …/10Dovnload 62.76 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte62.76 Kb.
Naam: …………………………………………… Klas: …………… Nr. ………...……..

Datum: ………………………………………….. toets: …………… Klasgem.: ……….

Schooljaar: ……………………………………. Leerkracht: …………………………….
Toets OPLOSSING / 100


  1. Schrijf achter de filmtitels de naam van de regisseur die de film regisseerde. …/10

Kies uit: Charlie Chaplin - Stijn Coninx - Francis Ford Coppola - Robbe de Hert - Alfred Hitchcock - Stanley Kubrick - George Lucas - David Lynch - Steven Spielberg - Paul Verhoeven

Films

Regisseur

1 Modern Times + The Great Dictator

Charlie Chaplin

2 Psycho + The Birds

Alfred Hitchcock

3 De Witte van Sichem - Zware jongens

Robbe de Hert

4 Raiders of the lost Ark + E.T.

Steven Spielberg

5 Star Wars I + Return of the Jedi

George Lucas

6 The Godfather + Apocalypse Now

Francis Ford Coppola

7 The Shining + Eyes wide Shut

Stanley Kubrick

8 Twin Peaks + Wild at Heart

David Lynch

9 Robocop + Basic Instinct

Paul Verhoeven

10 Daens + Hector

Stijn Coninx
  1. Plaats de stappen in de ontwikkeling van de film in chronologische volgorde. …/10

3D-film - camera obscura - digitalisering - klankfilm - kleurenfilm - phenakistiscoop - rotstekeningen - schaduwspel - stille film - toverlantaarn

rotstekeningen – schaduwspel – camera obscura – toverlantaarn – phenakistiscoop – stille film – klankfilm – kleurenfilm - 3D-film - digitalisering3 Hoe heten deze afgebeelde voorwerpen? …/5

phenakistiscoop

toverlantaarn4 Leg in eigen woorden kort uit wat de volgende personen te maken hebben met de ontstaansgeschiedenis van de film. Wat was hun bijdrage? …/6

a de Engelse fotograaf Eadweard Muybridge

Muybridge zorgde voor foto’s van de ontleding van een beweging. Door dergelijke foto’s in een waaierboekje te gebruiken i.p.v. tekeningen, kwam men weer een stapje dichter bij wat film uiteindelijk zal worden.

b de Fransman Georges Mélies

Meliès gebruikte de film niet om de realiteit weer te geven, maar om zelf verzonnen verhalen in film om te zetten. Hij stond aan de wieg van de stille film.

5 Waar of niet waar? …/10


1 De eerste stappen in de zoektocht naar bewegende beelden

werd door de Chinezen gezet.


waar


2 Met de toverlantaarn projecteerde men voor het eerst echt

bewegende beelden.


niet waar3 De eerste publieke filmvoorstelling werd in Parijs gehouden

door de gebroeders Plateau.


niet waar4 De eerste films die werden vertoond waren meestal niet

geënsceneerd (geen verzonnen verhalen), maar reportages.


waar


5 Buster Keaton speelde de hoofdrol in de eerste geluidsfilm

The jazz singer.

niet waar6 De tekst op de volgende bladzijde gaat over de ontwikkeling van de televisie. Maak een overzichtsschema van de belangrijkste stappen in deze ontwikkeling. …/15


Wanneer?

Wie?

Wat?

1883

Paul Nipkow (D)

bedacht dat je beelden, om ze elektronisch over te brengen, in een mozaïek van afzonderlijke punten moet verdelen

1888

Heinrich Hertz (D)

ontdekking van de radiogolven

1889

Alexander Stoleow (R)

uitvinding van de foto-elektrische cel die lichtgolven heel snel in elektrische golven omzet

1890

Alexander Popow (R)

uitvinding van de antenne

1897

Marconi (I)

uitvinding van de draadloze telegrafie

1897

Karl Braun (D)

uitvinding van de beeldbuis

1926

(1928)


John Logie Beard (Schot)

eerste televisiebeelden

1928

Vladimir Zworykin (VS)

uitvinding van de iconoscoop die de beeldbuis verbeterde

1953
eerste officiële televisie-uitzendingen in België

jaren ‘50
eerste uitzendingen in kleur in de VS

1956

Ampex

eerste videoband

1969

Sony

eerste moderne videocassetterecorder

1971
eerste uitzendingen in kleur in België

jaren ‘90
breedbeeldtelevisie en Dolby Surround geluidsysteem


De bioscoop in de huiskamer

In 1884 schrijft een Frans schrijver een sciencefictionroman waarin hij een ‘elektrische telephonoscoop’ ten tonele voert: een apparaat waarmee je beelden van verre afstand levensgroot op het witte doek kunt projecteren. De schrijver wist blijkbaar niet dat dit idee toen geen verre toekomstmuziek meer was, want de basis voor deze uitvinding was al een jaar eerder gelegd door de Duitse natuurkundestudent Paul Nipkow. Op kerstavond 1883 bedacht Nipkow immers dat je beelden, om ze elektronisch over te brengen, in een mozaïek van afzonderlijke punten moet verdelen. Hij zou pas in 1928 op 68-jarige leeftijd meemaken dat zijn idee werkelijkheid werd.
Nipkow had alleen maar het idee van de televisie ontdekt, niet de televisie zelf. Om werkelijk beelden elektronisch over te brengen waren er nog een hele reeks andere uitvindingen nodig. In 1888 ontdekte de Duitser Heinrich Hertz de radiogolven, die zich met de snelheid van het licht in rechte lijn voortbewegen. Een jaar later vond de Rus Alexander Stoleow de foto-elektrische cel uit, die lichtgolven heel snel in elektrische golven omzet. En nog een jaar later vond zijn landgenoot Alexander Popow de antenne uit, waarmee elektronische golven uitgezonden en ontvangen kunnen worden.
Een volgende belangrijke stap was de uitvinding van de draadloze telegrafie in 1897 door de Italiaanse technicus Marconi: hij seinde het morseteken voor de letter V (van victory, overwinning) over een afstand van vijf kilometer door. Tenslotte vond in hetzelfde jaar de Duitse natuurkundige Karl Ferdinand Braun de beeldbuis uit: een speciale luchtledige buis waarbij een elektronenstraal als een oplichtende stip over het scherm kan bewegen. Maar niemand achtte het mogelijk deze buis als beeldschrijver, een soort “elektronisch potlood” te gebruiken om televisie te maken.
Het zou nog een hele tijd duren voor de televisie echt geboren werd. In 1926 deed een jonge Schot, John Logie Beard, de vakmensen versteld staan met een eerste kleine

demonstratie voor professoren. Twee jaar later zond hij het eerste televisiebeeld draadloos de oceaan over. In Londen zat een Engels meisje, in New York haar verloofde en ze kregen elkaar te zien, al waren het toen niet veel meer dan een paar vage grimassen.

Bij televisie gebeurt de overdracht van beelden via elektromagnetische golven die door een televisiezender worden uitgezonden. Deze worden via een antenne of via kabels (kabeltelevisie) naar de ontvanger overgebracht. Een televisieontvanger zet de signalen weer om in beelden. Het omzetten van het over te dragen beeld in één enkel elektrisch signaal gebeurt in de opneembuis of de sensor van een camera door het beeld te ontleden en de beeldpunten na elkaar lijn voor lijn af te tasten. De beeldbuis zet het elektrische signaal om in een beeld door de beeldpunten na elkaar lijn voor lijn weer te geven.
In 1928 verbeterde de in Rusland geboren Amerikaan Vladimir Zworykin het principe van Bairds beeldbuis met de uitvinding van de iconoscoop.
Na WO II ging het snel. De zwart-wit televisies waren intussen al populair geworden, zeker in de VS. In België startten de officiële televisie-uitzendingen in 1953.
Inmiddels was in de Verenigde Staten de ontwikkeling van de kleurentelevisie in volle gang. In de jaren 50 startten daar de eerste uitzendingen in kleur. In België moesten we nog wachten tot 1971.

In 1956 produceerde de firma Ampex de eerste videoband. De eerste ‘Moderne’ videocassetterecorders van Sony kwamen in 1969 op de markt.

Ondertussen werden de televisies technisch almaar beter. De laatste verbetering die stilaan algemene ingang vindt, kwam er sinds de jaren ’90 met de breedbeeldtelevisie, de flatscreen en het Dolby Surround geluidssysteem die door consumenten enthousiast onthaald worden omdat ze het bioscoopeffect in de living vergroten.

7 Plaats de fasen in de totstandkoming van een film in chronologische volgorde. …/8

draaiboek - monteur - nasynchronisatie - opnamen - première - rolverdeling - scenario - synopsis

synopsis – scenario – draaiboek – rolverdeling – opnamen – monteur – nasynchronisatie- première
8 Leg uit wat het is of wie wat doet. …/4
- draaiboek: daarin wordt elke sequentie (een reeks samen horende scènes) volledig in detail beschreven, met aanduiding van de camerastand, de plaats waar de acteurs staan, hun dialoog enz.

- producent: hij/zij heeft de zakelijke leiding over de film.

……………………..………………………………………………………………………...

- scriptgirl: Zij noteert wat er in een scène gebeurt om fouten in de film te vermijden.

……………………………………………………………………………………………...

- locatie: Plaats buiten de studio waar wordt gefilmd.

……………………..………………………………………………………………………...
9 Geef het meervoud van de volgende woorden uit de wereld van de film. …/5


filmcriticus

filmcritici

scène

scènes

camera

camera’s

sponsor

sponsors

sequentie

sequenties


10 Leg uit wat het verschil is tussen een zwenking en een travelling. …/6

- zwenking: bij een zwenking draait de camera om zijn as.

……………………………………………………………………………………………...

- travelling: bij een travelling wordt de camera in een bepaalde richting op rails

voortgereden.

11 Van welk soort beeldgrootte (beeldomlijsting) zijn deze foto’s een voorbeeld? …/6totaalopname

close-up / grootopname
halfgrootopname


12 Van welk soort opnamehoek zijn deze foto’s een voorbeeld? …/6
kikvorsperspectief

vogelperspectief
normaal perspectief


12 Lees de bespreking, die we in verschillende stukken hebben opgesplitst. …/9

Noteer in de kolom of de schrijver in het aangeduide deel

- louter informatie geeft (I),

- het boek bespreekt/ analyseert (A),

- het boek beoordeelt, evalueert, vergelijkt met een ander boek (E).

Een combinatie van twee van de drie is ook mogelijk.
A

I

C2

A

D3

A

B

I

D1

E

E

E

C1

E

D2

E

F

EBekroond debuut

[A] Bart Moeyaert debuteerde in 1983 met een opmerkelijk en opgemerkt jeugdboek: Duet met valse noten (Altiora). Het werd in België meteen bekroond door de Kinder- en Jeugdboekenjury.

[B] Duet met valse noten vertelt het verhaal van Lander en Liselot, twee adolescenten waartussen het van bij de eerste ontmoeting meteen klikt en die spontaan een relatie beginnen. Tot na enkele maanden een eerste domme ruzie uitloopt op een verkeersongeval waarbij Liselot aan beide benen verlamd raakt. Aanvankelijk knapt hun relatie op deze ingrijpende verandering af. Lander laat zich wegdrukken door zware schuldgevoelens. Hij kan Liselot niet meer spontaan benaderen en blijft uiteindelijk volledig weg. Liselot verwerkt slechts moeizaam haar nieuwe situatie, omdat haar hart en hoofd van Lander vervuld blijven. Zelfs wanneer ze elkaar weerzien bij de heropvoering van een toneelstuk waarin ze beiden meespelen, blijft het contact van Landers kant stug en ontwijkend. Tot door een tweede onverwachts voorval het ijs tussen beiden definitief breekt en Liselot weer uitzicht krijgt op een vernieuwde relatie met Lander: een door de gebeurtenissen minder idyllisch, maar realistischer duet.

[C1] Moeyaert schreef met dit boek inderdaad een verrassend sterk debuut. [C2] Zijn stijl is zeer direct en helder, zonder de aandacht voor het detail te verliezen. Nergens doet zijn verhaal geforceerd aan. Ook de opbouw en het vertelstandpunt dragen bij tot de spankracht van dit werk: om de beurt laat hij Liselot en Lander een deel van het verhaal vertellen vanuit hun eigen beleving van de gebeurtenissen.

[D1] Maar vooral de psychologische tekening van de personages is in dit debuut zeer sterk. Moeyaert had wel het voordeel dat hij over een leeftijd schreef die hij zelf slechts enkele jaren ontgroeid was, maar het blijft een grote verdienste dat hij die moeilijke leeftijd zeer nauwkeurig en geloofwaardig tot leven brengt. [D2] Daarom is zijn debuut ook veel sterker dan Gie Laenens Leven overleven, omdat daarin sterke passages te vaak afgewisseld worden met geforceerde situaties of dialogen. De dialogen in Duet met valse noten daarentegen zijn zeer gevat. [D3] Doorheen alles wat Moeyaert zijn personages laat zeggen of doen, blijkt dat hij heel veel voeling heeft met deze leeftijdsgroep, maar ondertussen al voldoende afstand om er op een overtuigende manier over te schrijven.

[E] Uiteraard is dit boek niet helemaal perfect. Halverwege het boek bijvoorbeeld vergeet Moeyaert een beetje het verhaal volledig vanuit de persoonlijke beleving van de twee hoofdpersonages te laten groeien en wordt het verhaal te afstandelijk verteld (al blijft hij consequent een meervoudig personeel vertelperspectief hanteren). En sommigen zullen Liselots ongeval misschien een te gezochte dramatische verhaalwending vinden.[F] Maar dit doet uiteindelijk niets af aan de gaafheid van dit debuut. Het verbaast dan ook niet dat dit boek nog altijd zo'n succes kent. Iedereen kan er zich in herkennen en wordt hoe dan ook mee op sleeptouw genomen door het eenvoudige, maar boeiende duet van Liselot en Lander.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina