Toetsenwijzer rekenenDovnload 14.42 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte14.42 Kb.

Toetsenwijzer

REKENEN

Beste ouders,


Het einde van het schooljaar nadert, dat betekent dat de eindtoetsen eraan komen.

Hier volgt een overzicht van de wiskundetoetsen die zullen worden afgenomen. Op deze manier kan uw kind zich op de toetsen voorbereiden.Vrijdag 12/06/09: Eindtoets getallen 2 (les 164)


 • +, - tot 100 000

 • x en : tot 10 000

 • x, -, +, : met kommagetallen

 • Rekentaal (vb. pag 52, oef 9)

 • Getallen splitsen (vb. pag 52, oef 10)

 • Toepassingen (vb. pag 53, oef 12)


Maandag 15/06/09: Eindtoets meten (les 167)Dit is geen makkelijke toets, gelieve goed en geconcentreerd met uw kind te oefenen!!


 • Maten rangschikken

 • Maten kunnen herleiden (pag 64) !!!!!!!

 • De klok

 • Rekenen met tijd (vb. pag 66, oef 6)

 • De datum bepalen ( gebruik je kalender en tel met je vinger!)

 • De euro

 • Schaal

 • Omtrek en oppervlakte

 • Toepassingen (vb. pag 69-70, oef 12 en 13)

 • Onthoudbladen pag 80-81


Woensdag 17/06/09; Eindtoets getallen 3 (les 165)


 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 10 000 via cijferen

 • X en : (vermenigvuldigen met een getal groter dan 10 of delen door een getal groter dan 10, vb. 9746 : 17 of 436 x 16)

 • +, -, x, : met kommagetallen

 • Toepassingen ( pag 59 en 60, oef 12)


Donderdag 18/06/09; Eindtoets getallen 1 (les 163)


 • Getallendictee (de juf zegt een getal, jij schrijft het op)

 • Getallen tot 100 000 en kommagetallen op de getallenas plaatsen

 • Getallen tot 100 000 en kommagetallen rangschikken

 • De waarde van cijfers in een getal aanduiden (vb. pag 46, oef 4)

 • Het getal noteren als het volgende gegeven is 5H, 3T, 3E

 • Getallenrijen aanvullen

 • De functies van getallen (vb. pag 47, oef 7)

 • In een getallenreeks de getallen aangeven die deelbaar zijn door 5, 10, 2, 4 en 100.

 • De grootste gemene deler (g.g.d.) van twee getallen aangeven.

 • Getallenraadsel (vb. pag 48, oef 10)

 • Onthoudblad pag 74Vrijdag 19/06/09; Eindtoets getallen 4 (les 166)


 • Bij een figuur of een aantal voorwerpen de aangegeven breuk kleuren (vb. pag 61, oef 1)

 • Breuken nemen van een hoeveelheid (vb. pag 61, oef 2)

 • Breuken vergelijken (vb. pag 61, oef 3)

 • Breuken rangschikken

 • Breuken optellen en aftrekken

 • Een breuk omzetten in een kommagetal of een kommagetal in een breuk

 • Vereenvoudigen ( vb. pag 61, oef 4)

 • Toepassingen (vb. pag 63, oef 8)Maandag 22/06/09; Eindtoets meetkunde (les 168)


 • Kenmerken van figuren aanduiden (pag 71, oef 1)

 • De gevraagde figuur kleuren ( pag 71, oef 2)

 • Diagonalen van figuren (pag 71-72, oef 3 en 4)

 • Evenwijdigen en loodrechten tekenen ( pag 72, oef 5)

 • Kenmerken van driehoeken ( pag 72, oef 6)

 • Patroon verderzetten

 • Blokkenbouwsels ( pag 73, oef 7) !!!

 • Gelijkvormige figuren (pag 74, oef 9)

 • Symmetrieassen

 • Vlakstukken

 • Roosters (pag 75, oef 13 en 14)

 • Omtrek met meetlint (pag 75, oef 12)

 • Schaduwen !!

 • Cirkel tekenen (pag 77, oef 17)

 • Lijnstuk uitzetten (pag 76, oef 16)

 • Onthoudbladen pag 82-83-84

De oefeningen op de eindtoetsen zijn van dezelfde aard als deze in het herhalingsboek (werkboek 4E). Het is dus voldoende als uw kind AL deze oefeningen nog eens hermaakt en erg goed herbekijkt.

Bij problemen of onduidelijkheden mogen de leerlingen steeds om uitleg vragen.
Veel succes!!!

Vriendelijke groeten Juf Lotte

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina