Traumatische urologische letselsDovnload 64.72 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte64.72 Kb.
TRAUMATISCHE UROLOGISCHE LETSELS

Dr. Steven Joniau, Prof. Dr. Hein Van Poppel

Dienst Urologie, UZ Leuven
Inleiding

 • Uro-genitale traumata komen zelden geïsoleerd voor

 • Nieren-ureters-blaas liggen diep in het lichaam en zijn beschermd door de omliggende organen
 • Polytraumapatiënt => geëigende multidisciplinaire opvang

 • Urologische traumata worden onderschat

 • Tot 10-20% van alle traumapatienten

 • Morbiditeit op lange termijn:

  • Impotentie

  • Incontinentie

 • Wanneer dient men een uro-genitaal trauma te vermoeden?

  • Macroscopische hematurie +/- schock

  • Microscopische hematurie +/- schock

  • Zwelling in de flank

  • Bloed uit de externe urethrale meatus

  • +/- scrotaal hematoom

  • +/- palpabele blaas

  • Penetrerende wond in blaas-of nierregio

  • Polytrauma met vermoeden multipel-orgaanletsel
 • GU trauma, because of its very often non life-threatening injuries and its subtle presentation, is very often overlooked and poorly recognized in the emergency departement. However, approximateley 10-20% of all injured patients have some kind of GU involvement which can lead to very debilitating long term sequalae such as incontinence and impotence.

 • Although the more life-threatening injuries of the primary survey must be addressed first, we must be alert to the clues pointing to the presence of GU injuries.

 • So in the OVERALL management of all trauma patients, it is very important that we have a complete understanding of GU injuries, how to deal with it and how it can impact on patient outcome.

 • Being good at managing trauma patients doesn’t only mean being good at putting chest tubes.
 • for purposes of investigation and staging of urologic injuries, GU traum is divided into…

 • Each category is futher subdivided on the basis of a blunt or penetrating mechanism of injury.

 • I’m going to focus on BLUNT trauma during my talk.
 • Hogere urinewegen

  • Nieren

  • Ureters
 • Lagere urinewegen

  • Blaas

  • Urethra
 • Externe genitalia


Nier

 • Retroperitoneaal orgaan

 • Omgeven door het perinefrische vet

 • Fascia van Gerota

 • T10 - L4

 • Ribben 10-12

 • Enkel gefixeerd door de pedikel

 • 1.2 L bloed / min
 • Stomp trauma: 80-90%

 • Snelle deceleratie / Direct trauma

 • MOET vermoed worden bij

  • Trauma van rug / flank / thoraxbasis / bovenste buikverdieping

  • Flankpijn / lage rib #

  • Hematurie / Ecchymose thv de flanken

  • Plotse decelaratie / Val van hoogte

  • Lumbale processus transversus #

- However, 5-10% will NOT have hematuria…
Klassificatie

- created by the American Association for the Surgery of Trauma


Graad I

 • Contusie

  • Hematurie

  • Urologische investigaties normaal

 • Hematoom

  • Subcapsulair

  • Niet expanderend

  • Parenchym normaal


Graad II

 • Hematoom

  • Perirenaal

  • Niet expanderend


Graad III

 • Laceratie

  • > 1.0 cm

  • Enkel niercortex

  • Geen extravasatie van urine

  • Intact pyelo-calicieel systeem


Graad IV

 • Laceratie

  • Niercortex

  • Medulla

  • Pyelo-calicieel systeem

 • Vasculair

  • Arterieel / veneus letsel van hoofdstam met beperkt hematoom


Graad V

 • Laceratie

  • Volledig ‘verbrijzelde’ nier (cortex-medulla-PCS)

 • Vasculair

  • Avulsie van de hilus (pedikel) met devascularisatie van de nier
Pedikel trauma

-The adventice and the media being much more elastic than your intima, they stretch but the intima tears.


Investigaties

 • IVP

  • Was gouden standaard

  • Zeer slechte sensitiviteit voor penetrerende traumata

  • Beperkingen bij de staging van niertraumata

  • Niet meer 1ste keuze

 • CT nieren met contrast

  • HET onderzoek bij stabiele patient

  • Grotere sensitiviteit en specificiteit bij staging

  • Detecteert eveneens andere abdominale letsels

Angiography reserved for inconclusive CT.
 • Penetrerende traumata:

  • CT nieren bij ALLE patiënten

(MO: 9% GEEN hematurie)

 • CT nieren bij stompe traumata indien:

  • Macroscopische hematurie

  • Microscopische hematurie (³5 RBC/hpf) + shock (BD£90)

  • Ieder kind met > 50 RBC/hpf

 • penetrating trauma with suspected renal injury (location of wound, direction of projectile…)

 • Shock in the field OR in the ED.


Behandeling

 • Absolute indicaties voor heelkunde:

  • Oncontroleerbare renale bloeding

  • ‘Verbrijzelde’ nier

  • Avulsie van de hilaire vaten

  • Penetrerende wonden

 • Graad I-II conservatief

Graad III-IV conservatief indien hemodynamisch stabiel

Graad V heelkunde • In +/- 90% van alle nierletsels is een conservatieve houding mogelijk!

 • Alternatief voor chirurgie: super-selectieve arteriële embolisatie.

 • Kan worden gebruikt in graad I-IV letsels


Ureter

Uretertrauma

 • Minder dan 2% van de urologische traumata

 • Gewoonlijk iatrogeen (gynaecologische chirurgie)

 • Uitzonderlijk secundair aan penetrerende wonden

 • CAVE: Wonde thv de lage rugstreek met urinelekkage


Investigaties

 • IVP/CT: Extravasatie van contraststof op de plaats van de laceratie


Behandeling

Stenting van de gelacereerde ureter


Psoas HitchBoari procedureTransuretero-ureterostomieIleale ureterBlaas

Blaas-trauma/-ruptuur

 • Volwassene: Extraperitoneaal orgaan

 • Blaasdak = zwakke punt

 • Stomp: 60-85%

 • Belangrijk om te herkennen, want:

  • Necrose/abces van pelvis/abdominale wand

  • Peritonitis

  • Intra-abdominale abcessen

  • Sepsis / Dood
 • Peds: Intraperitoneal until 6 y.o

 • Better protection in adult b/c it is in the pelvis. In peds, it is higher.

 • Bladder dome…  this is were the peritoneum is adjacent to the bladder…

 • There is a close relationship between the dome of the bladder and the peritoneal cavitiy.


Types van ruptuur

 • Extra-peritoneaal (44%)

 • Intra-peritoneaal (48%)

  • Extravasatie van urine in abdomen

  • Plotse kracht op volle blaas (>300 cm H2O)

  • Geassocieerde letsels +++

 • Gecombineerd intra- en extraperitoneaal (8%)
 • pelvic #…thought to be a spicule of bone. Also: tear at ligamentous attachement / force of blunt trauma

 • Extraperitoneal: urine collects in perivesicular space

 • Increased intraluminal pressure and rupture at the WEAKEST point of bladder.

 • Associated injuries not more frequent but more severe (40% of cases).

 • Combined: 10% with mortality up to 60%


Epidemiologie

 • >85% van ptn met blaasruptuur hebben ernstige geassocieerde letsels en mortaliteit van 22-44%
 • 83% hebben bekken #

 • Pubistak # 55%

 • Ant. en post. bekkenring # 12%

 • Comminutief 12%

 • Acetabulum 11%
 • 12% van bekken # zijn geassocieerd met blaasruptuur!!


Klinische presentatie

 • Specifieke symptomen:

 • Onmogelijkheid om te urineren

 • Foley catheter geeft geen urine
 • Laattijdige symptomen:

 • Koorts

 • Micties afwezig

 • Peritoneale prikkeling

 • Stijgende ureum/creatinine ratio


Investigaties

 • Cystografie: Gouden standaard

 • CT Cystografie : Nieuwe trend


Behandeling

 • Penetrerende traumata: heelkunde

 • Stompe traumata

  • Intraperitoneaal: meestal heelkunde

  • Extraperitoneaal: transurethrale sonde 7-10d, soms heelkunde


Complicaties


 • Abces (retroperitoneaal, intraperitoneaal, pelvisch)

 • Fistel (vesico-peritoneaal, -enterisch, -retroperitoneaal, -cutaneous)

 • Incontinentie +/- impotentie tgv blaashals trauma en/of bekken #

 • Bladder outlet obstruction / blaashals contractuur


Urethra

 • Male urethra divided into four segments:

  • Protatic urethra

  • urogenital diaphragm: Membranous urethra

  • Bulbous urethra

  • Pendulous urethra straddle fracture
Posterieure Urethra Ruptuur
Urethra Ruptuur

 • Exclusiviteit voor de man

 • Significante morbiditeit!!!

  • Strictuur

  • Incontinentie

  • Impotentie

 • Indien niet herkend:

  • partiële ® volledige ruptuur!!!
 • Female: severe pelvic fracture and bony displacement along with lacerations through the bladder neck and vagina are present in cases of urethral trauma.

 • Morbidity: 15% (stress) incontinence in this study by Andrich: Men from 19-51! In previous studies, depending on the method used to repair the urethra, the rate of Incontinence/impotence is up to 70%, needing RE-operation to correct the problem.

 • Journal of Urology, 1996 Oct.: Stricture:49-97%. Impotence:0-36%. Incontinence: 0-21%. (Impotence and incontinence is a complication of procedures with less strictures.

 • …and as you learned in your ATLS, Foley catheter is C.-I. if you suspect urethral trauma.


Posterieure Urethra Ruptuur

 • Pelvic # in 80-95%
 • Bekken # bij @ 90%

 • Bekken # ® 5-25% trauma van de posterieure urethra


Klinische presentatie

 • Macroscopische hematurie bij 98%

 • Retentie / Globus

 • Bloed thv de meatus

 • Peniel / scrotaal / perineaal hematoom

 • Hoog gelegen prostaat / vaag omlijnde massa bij PPA (hematoom)
 • inability to void…actually you tell them not to do so !

 • Physical findings can be minimal because the bladder neck remains competent.

 • …=urethral injury until proven otherwise : NO FOLEY

Vlinderhematoom

 Anterior urethral rupture through Buck’s fascia confined by Colles’ fascia.
Diagnose:
Retrograde Urethrografie


 • Injectie van +/- 25ml water-oplosbaar contrast

 • Verschillende technieken

 • RX na 15ml en na 25ml

 • Indien mogelijk: postmictionele opname
 • KUB to identify pelvic fracture, bony displacement, foreign objects.

 • Christmas tree adapter on the end of a 60cc syringe.


Interpretatie

 partiële ruptuur

 • Contrast extravasatie alleen

 volledige ruptuur
-limits: spasm of urether can limit extravasation or passage in bladder.

TYPE I: Stretching/Elongation of urethra

TYPE II: Partial or complete rupture of prostatomembranous urethra:

extravasation above urogenital diaphragm (pelvis)

TYPE III: Partial or complete rupture of prostatomembranous urethra + rupture of urogenital diaphragm and

bulbous urethra:

extravasation in pelvis AND perineum. (2X as common and more severe).

TYPE IV: Bladder neck involved

TYPE V: ONLY anterior urethra.

Behandeling


 • Partiële ruptuur

  • Voorzichtig plaatsen van 12-14 Ch siliconen TUSonde

  • Bij weerstand: SPSonde

 • Complete ruptuur:

  • SPSonde

 • Indien TUSonde, maar suspect voor ruptuur:

  • TUSonde ter plaatse laten

  • ‘Modified urethrogram’ naast de sonde


Behandeling = Urologisch
 • BS minstens 14 d

 • Suprapubische catheter
 • Open heelkunde / Endoscopie

 • Meestal laattijdig herstel (na 3m)


TUSonde

 • NIET indien urethraletsel wordt vermoed
  (bekken #, hematurie, bloed op meatus)

  • STEEDS EERST URETHROGRAFIE

  • GEVAAR dat partieel letsel in een volledig letsel wordt geconverteerd

 • Successvolle passage ¹ volledig letsel

 • Verwijder NOOIT een BS indien onderliggend een urethraletsel wordt vermoed

 • Kleur urine ≠ geel ® HEMATURIE tot tegendeel bewezen
 • again, if you have any of the physical findings mentionned earlier, you MUST suspect a urethral injury and you CAN’T put a foley until you have proved that the urethra is intact.

 • ..=blood…of course, severe rhabdomyolysis can produce large amount of myoglobin, there’s hemoglobinuria, food/Rx…


Bulbaire/membraneuze stricturen: expositie
End-to-end anastomosis

Urethraruptuur bij bekkenfractuur: “delayed” end-to-end anastomose


Anterieure Urethra Ruptuur

 • Direct trauma

 • Gewoonlijk geen bekken #

 • Bloed op meatus

 • Onmogelijkheid tot urineren

 • Peniele/Scrotale/Perineale

  • Contusie

  • Hematoom

  • Vochtcollectie

 Urine filling penis and scrotum and extending into abdomen beneath

Scarpa’s fascia. No extension into thigh.


- bulbous injury is the most common urethral injury

- direct trauma so history is very suggestive (fall astride a bicycle, post, etc.)


Investigatie:

Urethrografie


Behandeling

 • GEEN TUSonde bij vermoeden van letsel

 • EERST Retrograde Urethrografie

 • Meestal chirurgische behandeling (vroeg-laat)

- very similar to posterior injury for an Emerg point of view.


Penis

Sleeve’ Hematoom bij penisfractuur

 • Penile injury confined by Buck’s fascia. Corporal rupture during intercourse. Scrotum normal.

 • SLEEVE hematoma.


Behandeling

 • Conservatieve behandeling: 30-40% last van kromstand of pijn bij erectie

 • Chirurgie: in alle acute presentaties.

 • Sluiten van de tunica albuginea

 • Sluiten van geassociëerde urethraletsels


Scrotum en Testis

Testiculaire Anatomie

 • Bloedsvoorziening

 • Arterieel

 • a spermatica interna (aorta)

 • a ductus deferentis (iliaca int)

 • a cremasterica (epigastrica inf)

 • Veneus

 • plexus pampiniformis

 • Vormt v spermatica vanaf de inw liesring

 • R draineert in vena cava inf

 • L draineert in L vena renalis


Scrotale Anatomie

 • Externe Spermatische Fascia (m obl ext)

 • Cremaster (m obl int)

 • Interne Spermatische Fascia (fascia transv)

 • Septum
 • Testicular hematoma (right testicle) in the dromedary. This is usually caused by testicular trauma due to fighting with other males

 • I think that from now on I will not say: “As equiped as a horse” but: “as equiped as a dromedary” !!!


Investigaties

 • Scrotale echografie

 • Kleuren-Doppler om vascularisatie na te gaan


Behandeling

 • Intratesticulair hematoom / beperkt scrotaal hematoom

 • CONSERVATIEF

 • Ruptuur tunica albuginea / vasculair bedreigd / groot scrotaal hematoom

 • HEELKUNDE


Nieuwe technieken in de behandeling van urologische tumoren

Lokale behandeling van het vroegtijdig prostaatcarcinoom

 • Heelkunde
 • Actieve monitoring

 • EBRT

 • Brachytherapie
 • Investigationele behandelingsmethoden (HIFU, cryotherapie)


Onder “vroegtijdig prostaatcarcinoom” verstaan we:

 • Geen capsulaire invasie.

 • Geen aantasting van zaadblaasjes.

 • Geen lymfeklieraantasting.

 • ≤T2a(-b), iPSA ≤10 µg/L, Gleasonscore ≤6.


Brachytherapie

 • Permanente implantatie van Iodium-125 of Palladium-103 zaadjes (gelijkwaardige resultaten).

 • Implantatie alléén of in combinatie met EBRT.

 • Eventueel neoadjuvante totale androgeenblokkade om prostaatvolume te verkleinen

(ideaal prostaatvolume: tussen 20 en 50 cc).
Permanente Implantatie: complicaties

 • Weinig majeure complicaties.

 • Urinaire frequency, urgency en dysurie.

 • Acute urinaire retentie (± 10%).

 • Embolisatie van geïmplanteerde zaadjes.

 • Late complicaties zoals

 • irritatieve plasklachten,

 • persisterende urinaire incontinentie of retentie,

 • rectale urgency,

 • bloeding of ulceratie,

 • fistels

 • en impotentie.
HIFU voor gelokaliseerde prostaatkanker

High Intensity Focused Ultrasound


HIFU-systeem

 • Het Sonablate® 500-PC systeem

 • Het Ablatherm® systeem


Resultaten: vergelijking

 negatieve biopsies ratiosVijfjaars resultaten

 

RP

Brachy

3DCRT

HIFU

Low risk

76-98%

78-89%

76-87%

70-71%

Moderate risk

60-76%

66-82%

51-58%

definities variëren, maar zijn vergelijkbaar
Morbiditeit

 • Urinaire Incontinentie:

 • graad I: 0 - 10.6 %

 • graad II: 0 - 2.5 %

 • Retentie: 3- 11.7 %

 • Impotentie: 33 – 52,7%

 • Recto-urethrale fistel: 0.7 - 3 %


Conclusies

 • HIFU resultaten tonen een vroegtijdige efficiëntie aan.

 • Verdere technische ontwikkelingen zullen zich vermoedelijk vertalen in nog toegenomen efficaciteit en verminderde morbiditeit

 • Nog onvoldoende elementen om HIFU als volwaardige therapie voor gelokaliseerd PCa te aanzien: PROTOCOL


Alternatief: cryotherapie

 • In België en Europa slechts zelden gebruikt

 • Maakt gebruik van holle naalden die doorheen het perineum in de prostaat worden gebracht.

 • Argon-gas wordt dan doorheen de naalden gepompt

 • Dit geeft aanleiding tot bevriezen van het weefsel tot -40°CMorbiditeit

 • Urinaire Incontinentie: laag risico

 • Impotentie: hoog risico


Radiofrequente ablatie voor kleine niertumoren

Dr S. Joniau

Prof. H. Van Poppel
Introductie


 • Ongeveer 3% van alle tumoren bij de volwassene zijn renaal cel carcinoma (RCC)

 • RCC wordt steeds frequenter en steeds vroeger ontdekt wegens het toenemend gebruik van echo / CT-scan / MRI-scan voor andere indicaties
 • Radicale nefrectomie

 • Partiële nefrectomie

 • Laparoscopische radicale/partiële nefrectomie

Principes van RFA

 • Hoog-frequente stroom die doorheen een electrode wordt uitgezonden in het doelweefsel.

 • Ionische agitatie waardoor frictie-geïnduceerde warmte ontstaat

 • T°> 60°C à denaturatie van proteïnen à smelten van de cel membranen, verlies van enzymatische functie, destructie van cytoplasma

 • T°> 105°C à weefsel ‘verkoling’


RFA: INDICATIES

 • Solide tumor, verdacht voor RCC

 • < 5 cm

 • Verhoogd peri-operatief risicoPROCEDURE

In CT toestel: CT-fluoroscopie; Care-Vision


OPVOLGING

 • 3m – 6m – 12m – 18m – 24m

 • SUCCES = afwezigheid van contrast in het letsel

 • MRI met contrast

 • 3m – 6m – 12m – 18m – 24m

 • SUCCES = afwezigheid van contrast in het letsel


COMPLICATIES

Peri-renaal haematoom


Predictoren voor falen van RFA


 • Centraal gelegen tumoren, tumoren groter dan 3 cm.

 • Tumor ≤ 3 cm ≈ 100% succes na 1 ablatie

Tumor > 3 cm ≈ 69-73% succes na 1 ablatie

 • Perifere tumor ≈ 100% succes na 1 ablatie

Centrale tumor ≈ 50-90% succes na 1 ablatie
Alternatief: cryotherapie

 • Weinig populair in België / Europa

 • Meeste ervaring met laparoscopische applicatie

 • Slechts weinig ervaring met percutane applicatie


Cryotherapie: principes

 • Bevriezen van weefsel tot -40°C

 • Extracellulaire, gevolgd door intracellulaire ijskristallen: coagulatieve necrose

 • Secundaire apoptose


Cryotherapie: resultaten

 • Succesratio van laparoscopische cryotherapie en percutane cryotherapie zijn zeer vergelijkbaar met deze van RFA.

 • Er is reeds langduriger ervaring met cryotherapie, waardoor het stilaan een algemeen aanvaarde therapie wordt.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina