Trektellen op Goeree 2010Dovnload 15.84 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte15.84 Kb.
Trektellen op Goeree 2010

George Tanis

Het najaar is al weer begonnen. Om weer in de stemming te komen zijn onderstaande resultaten verwerkt van 2010. Op Goeree zijn 2 trektelposten namelijk de telposten Springertduin Ouddorp en Vuurtoren Ouddorp. Trektelpost Springertduin is de oudste van de 2. Hier wordt sinds 1977 extensief landtrek geteld. De andere telpost bevindt zich bij de Vuurtoren. Hier wordt sinds 2005 extensief zeetrek geteld. Op de telpost wordt alleen door de schrijver zelf geteld. Af en toe is er bezoek van een individuele teller. Het zou fijn zijn als er meer tellers bij kwamen.


Geschiedenis en statistieken
Springertduin Ouddorp

Op de Springertduin wordt van 1977 tot 1998 onregelmatig geteld. Alle tellingen komen uit de maanden oktober en minder uit november. Uit die periode komen slechts 11 tellingen. Sinds 2002 wordt er weer jaarlijks geteld met in de periode 2002 en 2010 83 tellingen. Dit zijn dus 83 tellingen verdeeld over 8 jaar. Dit is nog altijd erg schraal, maar door gebrek aan tellers en tijd is daar niet veel aan te doen. De telpost ligt in de Springertduinen bij de aanzet van de Brouwersdam ten noordwesten van strandtent ´t Gorsje.


Vuurtoren Ouddorp

Met de gedachte ´ wat op Westkapelle kan, kan op Goeree ook´ werd in 2005 de zeetrektelpost Vuurtoren Ouddorp opgericht. Op deze telpost wordt extensief geteld met in totaal 107 tellingen verdeeld over 5 jaar. Ook hierbij zijn het aantal tellingen schraal. In alle maanden is er in deze periode geteld met de meeste uren in augustus tot november. De telpost ligt ten noordwesten van de vuurtoren.


Weersomstandigheden 2010

De weersomstandigheden in dit telseizoen waren gunstig voor landtrek. De wind kwam regelmatig uit noord-oostelijke tot zuid-westelijke richtingen en was niet opvallend hard. Voor zeetrek was het daardoor een wat minder jaar, daarvoor heb je namelijk een krachtige westen tot noordwesten wind voor nodig. Gelukkig waren er toch nog een aantal weekenden waarin de wind krachtig werd en uit west tot noordwest waaide.


Springertduin Ouddorp, 2010

Het telseizoen begon op 14 augustus en eindigde op 18 december. Uit deze periode komen 10 tellingen met in totaal 32 uur aan tellingen. Er werden 60 335 vogels geteld, verdeeld over 87 soorten. Dit telseizoen heeft 21 nieuwe dagrecords opgeleverd en 4 nieuwe telpostsoorten. Hieronder volgen de hoogtepunten van het telseizoen.

-20 aug. Vlogen 4 Zomertortels en de eerste 4 Boompiepers over. De Zomertortel was een nieuwe telpostsoort.

-5 sept. Vloog er een groep van 24 Lepelaars over. Ook was er goede trek van Boompieper (40) en Gele Kwikstaart spec. (541). Tevens waren dit allemaal dagrecords.

- 11 sept. Zat er een Draaihals aan de voet van de telpost.

-9 okt. Was een topdag. Op deze dag werden 13 025 vogels geteld verdeeld over 61 soorten (incl. 3 soorten dagvlinders) in 5:30 uur. Op deze dag kon er een nieuwe telpostsoort worden toegevoegd namelijk een Slangenarend! Verder werden er 4 dagrecords verbroken van Aalscholver (238), Bruine kiekendief (11), Slechtvalk (2) en Keep (75). Verder vlogen er 3 Blauwe kiekendieven, 1 Smelleken, 8 Boomleeuweriken, 5 Boompiepers, 4 Kruisbekken en 1 IJsgors voorbij. Opmerkelijk waren ook de hoge aantallen Atalanta’s (47) voorbij trekkend. Na de telling vlogen de rest van de dag nog talrijke Atalanta’s voorbij in de duinen.

-10 okt. Was wederom een topdag. Op deze dag werden 27 560 vogels geteld verdeeld over 54 soorten in 4 uur tijd. Ook vandaag kon er weer een nieuwe telpostsoort worden toegevoegd namelijk een Zeearend! Verder werden er 6 dagrecords verbroken van wederom Aalscholver (297), Sperwer (28), Torenvalk (2), Baarman (34), wederom Keep (102) en Sijs (337). Andere leuke waarnemingen waren 3 Blauwe kiekendieven, 2 Smellekens, 4 Boomleeuweriken, 613 Veldleeuweriken, 9 Boompiepers, 5 Grote Gele Kwikstaarten, 2280 Koperwieken, 3188 Kauwen, 4 Barmsijs spec., 22 Kruisbekken, 1 Goudvink en 2 Appelvinken. Ook deze dag was er weer opmerkelijke trek van Atalanta’s (37)

-26 okt. Werden weer 3 dagrecords verbroken van Keep (122), Barmsijs spec. (15) en IJsgors (8). Andere leuke waarnemingen waren 3 Blauwe Kiekendieven, 2 Roeken en een Goudvink.

- 18 dec. Werd er leuke vorsttrek gezien. Zo werden in 5 uur tijd 1692 vogels geteld, verdeeld over 20 soorten. Ook kon er weer een nieuwe telpostsoort worden toegevoegd namelijk de Smient die met 595 vogels een mooi aantal neer zette. Er werden 3 dagrecords verbroken van Toendrarietgans (13), Kolgans (67) en Wilde Eend (5). Andere leuke waarnemingen waren 9 Boomleeuweriken, 646 Veldleeuweriken en 1 Barmsijs spec.

Lepelaar Platalea leucorodia Foto: Maarten Sluijter


Vuurtoren Ouddorp, 2010

De eerste telling werd gedaan op 2 januari en de laatste op 17 december. In 2010 zijn 19 tellingen verricht met in totaal 41:40 teluren. Er werden 4 nieuwe telpostsoorten gezien en 11 dagrecords werden verbroken. Er werden 7 726 vogels geteld verdeeld over 59 soorten. Hieronder volgen de hoogtepunten van het telseizoen.

-2 jan. Vloog er een Houtsnip en een Dwergmeeuw naar zuid. De Houtsnip was een nieuwe telpostsoort.

-21 april vloog er 1 Noordse Stormvogel, 199 Dwergmeeuwen en 2 Zwarte sterns naar noord. Tevens was dit voor de Dwergmeeuw een dagrecord.

-22 april vlogen er 302 Dwergmeeuwen, 764 Noordse Stern/Visdieven en 155 Dwergsterns naar noord. Dit zijn allemaal dagrecords. Verder vlogen er 2 Zwarte Sterns naar noord.

-17 aug. Vlogen 18 Jan-van-genten en 6 Drieteenmeeuwen langs. Ook vlogen de eerste jagers langs namelijk 1 Kleine Jager en 1 Grote Jager.

-19 aug. Werd het dagrecord van Kleine Mantelmeeuw verbroken. Er vlogen er die dag 558 naar zuid en 14 naar noord.

-24 aug. Vloog de eerste Noordse Pijlstormvogel van het seizoen naar zuid. Verder vlogen die dag 49 Jan-van-genten, 1 Kleine Jager en 1 Grote Jager langs.

-15 sept. Was een topdag. Deze dag werden 610 vogels geteld verdeeld over 24 soorten in 6:30 uur.

Er werden 2 dagrecords verbroken van Noordse Pijlstormvogel (9) en Kanoet (31). Verder vloog er 1 Noordse Stormvogel, 32 Grauwe Pijlstormvogels, 96 Jan-van-genten, 7 Kleine Jagers, 2 Grote Jagers en 1 Dwergmeeuw langs.

-16 sept. Was wederom een topdag. Deze dag werden 1146 vogels geteld verdeeld over 24 soorten in 5:30 uur. Er werden 2 dagrecords verbroken namelijk Jan-van-gent (449) en wederom Kanoet (85). Verder werd de eerste Roodkeelduiker, 67 Grauwe Pijlstormvogels, 1 Middelste Jager, 10 Kleine Jagers, 1 Kleinste Jager en 3 Grote Jagers gezien.

-17 sept. Vlogen er 2 Grauwe Pijlstormvogels, 1 Noordse Pijlstormvogel, 2 Kleine Jagers en 1 Grote Jager langs.

-25 sept. Vloog er een Velduil over zee naar zuid. Dit is overigens een nieuwe telpostsoort.

-20 okt. Vlogen 30 Jan-van-genten, 1 Grote Jager en 1 Zeekoet langs.

- 13 nov. Zat er een Adulte Geelpootmeeuw voor de post op het strand.

Jan-van-gent Morus bassanus Foto: Peter Soer

Voor volledige tellingen zie:

Springertduin Ouddorp: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=411Vuurtoren Ouddorp:

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=410

Voor meer informatie: georgetanis@hotmail.comDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina