TstHost versie 43 van ik1gkj vertaling door pa1hsl kenmerken tsthost is een software programma dat geschreven is voor de tnc2 en clones met host mode eprom type tf8, tf23, tf24 enzDovnload 179.07 Kb.
Pagina1/3
Datum20.08.2016
Grootte179.07 Kb.
  1   2   3
TstHost versie 1.43 ------------------- van -- IK1GKJ -- Vertaling door PA1HSL Kenmerken --------- TSTHOST is een software programma dat geschreven is voor de TNC2 en clones met HOST mode EPROM type TF8, TF23, TF24 enz. Het is mogelijk om de software met andere TNC's te gebruiken die in de KISS mode worden gezet. Een TNC in de KISS mode vereist een seriele driver (zoals TFPCX/TFPCR), maar vergeet niet de TNC in de KISS mode te zetten VOORDAT u het programma TSTHost gaat opstarten. Een TNC in de WA8DED Host mode vereist een seriele driver zoals COMBIOS, MBBIOS enz. De GKJBIOS driver is een MBBIOS compatible driver die geschikt is voor TSTHost. (16550A UART). Voor de driver- configuratie moet u het GKBIOCFG.EXE programma opstarten en de aanwijzingen volgen die op het scherm verschijnen. TSTHOST heeft 2 tot 8 onafhankelijke communicatie poorten; iedere poort heeft een ontvangst buffer van 300 regels en verder een keyboard buffer om de 10 voorgaande commando's weer op het scherm te krijgen, automatische tekstkontole en een mogelijkheid tot 8 gelijktijdige Yapp-c transfers of Ascii transfers. En een tot 8 PMS poorten RLI-type forwarding naar een FBB BBS. Alle ontvangen data kunnen worden gesaved in een file. Iedere verbinding mag met een andere call gemaakt worden. Er is een aparte monitor poort en het is mogelijk om al het verkeer in de monitor poort te saven. De tekst die op het toetsenbord wordt ingetypt wordt gezien als commando,s (als er een COMMAND mode verbinding is) terwijl daarentegen in de CONVERSATIE mode die tekst wordt verzonden aan het station waarmee men geconnect is. Daarom kan men niet schakelen in de conversatie mode als er geen verbinding is. Uitzondering is de monitor poort waarin alle getypte tekst als unproto packets wordt uitgezonden. Voor iedere verbinding is er een ontvangst buffer. Men kan dan terugbladeren om te zien wat er in de buffer staat. Als men in een andere poort bezig is en er komen gegevens binnen op een andere poort, dan knippert de call van dat station. Wanneer een user uw packetstation connect, dan komt hij automatisch in uw PMS maar als u een user connect, dan verandert de poort van een PMS poort in een conversatie poort en omgekeerd. Tijdens een PMS verbinding kan de user berichten lezen en schrijven, de users directory inzien, en up-en downloaden van programma,s met het Yapp protocol. De PMS verbinding kan ook externe server programma,s opstarten, een break zenden aan andere PMS users en met de sysop praten. Inkomende connecten in een PMS worden geleid via een extern filter programma, genaamd CON_FILT.EXE. TSTHost herkent automatisch het standard password formaat en de MD2 algoritme. De toegangscode aksepteert een tot tien letters maar normaal gesproken vereisen alle programma,s 5 letters. Andere kenmerken zijn de unproto lijst en een volledige forward protocol MB-RLI of FBB COMPRESSED type, zelfs als de BBS een toegangscode vraagt voor toegang. Het programma kan alle 7plus berichten van de unprotolijst of pms decoderen en deze saven voor verdere afhandeling. Tsthost ondersteunt remote server handelingen en PG programma,s voor bijzondere toepassingen. Ten slotte ondersteunt Tsthost ook macro commando's die gebruikt kunnen worden op alle poorten zonder enige beperking. De communicatie in de HOST-mode tussen de PC en de TNC heeft een time-out van 3 seconden. Na deze tijd zal als het programma geen antwoord krijgt van de TNC, proberen de seriele poort te synchroniseren. TstHost met een TNC in KISS of BAYCOM modem (/K) ------------------------------------------------- U heeft de driver TFPCR of TFKISS voor de KISS mode nodig, TFPCX voor het Baycom modem. TFPCX versie 2.10 ondersteunt zowel de KISS en de BAYCOM modems. Als u een KISS (mode) - TNC gebruikt zet dan de KISS mode handmatig of met het daarvoor bestemde commando van de TFPCR/TFPCX\TFKISS driver in de KISS mode. TFPCX gebruikt het IRQ 253 voor de interne communicatie, de andere drivers gebruiken de IRQ 254. Laad de driver Laad TSTHost met het commando: TSTHOST /T /i254 (of i253). /T is om TSTHost gebruik te laten maken van de TFPCX/R driver en /i254 is voor de IRQ voor de driver communicatie. Let op! Wanneer u hebt opgestart, zendt TSTHost automatisch de commando,s naar de driver: JHOST1, USERS NbrOfchannels, @U0 Voorbeeld voor TFPCR of TFKISS: TFKISS commando regel parameters TSTHOST /T /i254 Voorbeeld voor TFPCX: TFPCX commando regel parameters TSTHOST /T /i253 WAARSCHUWING: Ik heb gemerkt dat TFPCR versie 3.30 niet goed werkt met transfers met hoge snelheden over de 400 cps (G3RUH 9600 baud). Ik weet de reden niet maar versie 2.10 van TFKISS en TFPCX hebben deze bug niet. Het signaal en het BAYCOM modem (Sx) ------------------------------------ Sommige baycom drivers zoals tfpcx, versnellen de signaal timer die door Tsthost wordt gebruikt voor de aanpassing van het signaal: Het resultaat is dat het signaal hoorbaar of vervormd is. Om dit te vermijden kunnen de parameters /SX worden toegevoegd bij het opstarten van het Tsthost programma. X is een waarde tussen de 1 en 1000. Praktisch gezien is dit een factor die een vertraging vermenigvuldigt. Een signaal van 1 seconde zal als men /S500 opgeeft, een duur hebben van 500 seconden! DIT is een van de redenen dat deze parameters NIET GEBRUIKT MOETEN WORDEN als ze niet nodig zijn. Gebruik deze parameters niet met een TNC in de hostmode, kissmode, of in het algemeen als het signaal goed klinkt zonder toevoeging zonder parameters. Standaard parameters kunnen /S200 zijn voor een baycom modem van 1200 baud en /400 voor een baycom met 2400 baud. Tsthost met de standaard HOST mode (/H) ---------------------------------------- Configureer GKJBIOS of een andere COMBIOS driver voor de juiste seriele poort parameters. Laad de driver in het geheugen. Laad TSTHost met het commando TSTHOST /H /Cx /Bzzzz waarbij dan /H de standaard hostmode is, x is de seriele poort waar u de TNC (1..8) hebt geconnect, zzzz is de baudrate van de poort. Tsthost ondersteunt data transfers van 9600, 19200 en 38400 baud. Let op! Wanneer het programma is opgestart zendt TSTHost automatisch de commando,s naar de TNC: JHOST1, USERS NbrOF poorten, Z0, @U0. Als u uit het programma gaat moet u de driver weer "ontladen" met het commando GKJBIOS U Bijvoorbeeld: GKJBIOS TSTHOST /H /C1 /19200 GKJBIOS U LET OP ! U kunt de gkjbios of wat voor type combios driver vervangen door het FOSSIL type driver; het programma herkent automatisch de driver en die wordt dan gebruikt. Tsthost met DRSI driver (/D) ----------------------------- Deze interface maakt het mogelijk om Tsthost te gebruiken met de RSI driver die de gegevens in de wa8ded host compatible mode zet, zoals DEDHOST BPQ ondersteunt. - Configureer je drsi driver voor uw "werk situatie" - Start Tsthost op met het commando TSTHOST /D Ixx, waar: /D de drsi driver is. /Ixx xx de communicatie vector is die gebruikt wordt door de driver en die DECIMAAL opgegeven moet worden. Let op! Wanneer u Tsthost opstart zendt Tsthost de commando's automatisch naar de driver: JHOST1, USERS NbrOfChannels, @U0 Tsthost met 2 of meer TNC,s --------------------------- U kunt 2 of meer TNC,s aansluiten. Dit is mogelijk met de TFPCX v2.10 driver. Deze driver ondersteunt 8 interfaces, zoals KISS, BAYCOM, MODEM enz. Dit is slechts een korte beschrijving omdat de volledige documentatie van de commando,s geleverd wordt bij de drivers. Daar de driver 8 poorten kan ondersteunen, heeft die een commando om te definieren welke poorten bij welke poort horen. Het entended host cmd is @PO xxxxxxxx. Elk "x" is een waarde tussen 0 en het getal van de geinstalleerde interfaces. 0 is de eerste interface, 1 de tweede enz. TSTHost gebruikt 8 poorten, dus u moet 8 cijfers definieren. Natuurlijk is het @PO commando niet vereist als u de driver voor 1 interface gebruikt omdat alle poorten voor die interface zijn. Hier zijn een paar voorbeelden: 1) Wij hebben 2 TNC,s verbonden met COM1 en COM2. De TNC's zijn al in de KISS mode gezet, de baudrate is 19200 baud en wij willen de poorten 1234 toekennen aan de TNC op COM1 en de poorten 5678 aan de TNC op COM2. TFPCX -PKISS1 -PKKISS2 -B19200:19200 -CH8 TSTHOST /T /I253 Om de poorten toe te kennen dient u het commando PARAM 0 @PO 00001111 toe te kennen. (dit commando kunt u ook zetten in de tsthost.cfg file. 2) Wij hebben 2 TNC,s en een BAYCOM modem. Het BAYCOM modem is aangesloten op poort 1, 1200 baud; een TNC is aangesloten op poort 2 met 19200 baud, de tweede TNC is op COM3, IRQ10, 38400 baud, De twee TNC,s zijn al in de KISS mode gezet. Wij willen nu de poorten 123 toekennen aan de BAYCOM, de kanalen 456 aan de eerste TNC en de poorten 7 en 8 aan de tweede TNC. TFPCX -PCOM1 -PKISS2 -PKISS3:03E8:10 -B1200:19200:9600 -CH8 TSTHOST /T /I253 Om de poorten toe te kennen dient u het commando PARAM 0 @PO 00011122 te typen. (Dit commando kan uitgevoerd worden vanuit de tsthost.cfg file). 3) Een TNC in de KISS mode die al in de KISS mode is gezet, op poort 1 met 19200 baud. TFPCX -PKISS1 -B19200 -CH8 TSTHOST /T /I253 In dit geval is het commando @PO niet vereist. Gebruik van het geheugen ------------------------ TSTHost gebruikt flexibel het geheugen. Dit betekent dat er geheugen wordt gebruikt wanneer dit nodig is en dat dit weer wordt vrijgegeven wanneer dit niet meer nodig is. Maar er zijn bepaalde gegevens, zoals buffer en structuur van de poorten die geheugen blijvend nodig hebbben. Tsthost heeft ongeveer 500 Kbytes aan geheugen nodig om te kunnen werken, dit voor standaard gebruik en alle pc's die bijna 640 kb hebben geinstalleerd kunnen werken met Tsthost. Maar er zijn toepassingen die meer geheugen vragen: 1) TFPCX-TFPCR, indien gebruikt vereist 64K. 2) Unproto lijst, (kleine mode) vereist 24K. 3) RUN commando en in het algemeen elke andere toepassing zoals de SERVER welke een shell vereist om naar DOS te gaan vereist geheugen voor command.com en geheugen om het programma op te starten. 4) Gecomprimeerde gegevens die ontvangen worden met forward en unprotolijst vereisen 19K. Expanded geheugen en het /NOEMS commando ---------------------------------------- Tsthost gebruikt EMS geheugen indien aanwezig. EMS maakt 240KByte conventioneel geheugen vrij. Als u een probleem hebt met het gebruik van het externe geheugen, dan kun u deze mogelijkheid uitsluiten door /NOEMS toe te voegen. Bijvoorbeeld: TSTHOST /H /B19200 /C1 /NOEMS Extended memory en /NOXMS commando ---------------------------------- Tsthost zoekt XMS geheugen indien aanwezig. XMS geheugen maakt tot 210KBytes conventioneel geheugen vrij via de HYMEN.SYS driver. (of gelijkwaardig). Let op dat het XMS geheugenbeheer langzaam is in verhouding met EMS en het conventionele geheugen. De prioriteit van Tsthost is: eerst het EMS-, vervolgens als dat nodig is het XMS- en vervolgens indien nodig het conventionele geheugen gebruiken. Wanneer u de parameter /NOXMS toevoegt dan zal tsthost geen XMS geheugen gebruiken, bijvoorbeeld: TSTHOST /H /B19200 /C1 /NOXMS Verkleining van RX buffers, /Rsize commando -------------------------------------------- Als u geen voldoende geheugen hebt voor al uw toepassingen, kunt u geheugen vrij maken door de grootte van de rx buffer te verkleinen. Normaal gesproken heeft elke buffer een capaciteit van 300 regels. Het /Rsize commando kunt u het aantal regels vaststellen, van 100 tot 750. Iedere regel kost 82 bytes. Bijvoorbeeld, met Tsthost .../R200, kunt u vrij maken: (300-200) maal 82 maal 9 = 73800 byte, 73k Dit commando werkt niet voor de buffer in het EMS geheugen, dat heeft altijd 300 regels. Aantal poorten, /K parameters ----------------------------- Deze parameter is te gebruiken om het aantal poorten te verminderen in Tsthost. Kan toegepast worden wanneer er nog een oude eprom is die niet meer dan 4 poorten kan ondersteunen of om het geheugengebruik te verminderen. Het is mogelijk 2 tot 8 poorten te definieren: 8 is standaard: bijvoorbeeld om 4 poorten te installeren dient men /K4 toe te voegen. Grootte van de Unprotolijst, /U parameters ------------------------------------------ Tsthost probeert altijd de grootte van de unprotolijst in te stellen op 800 berichten. Indien u problemen hebt met het geheugen, zijn deze parameters te gebruiken om het geheugen gebruik te verminderen. Waarden tussen 200 en 800 kunnen worden ingesteld. 800 is standaard. Om de unprotolijst in te stellen op een grootte van 400 berichten, dient men /U400 te gebruiken op de tsthost commando regel. VGA mode -------- Voeg de parameter /VGA toe om een scherm te krijgen met 43 of 50 regels op een EGA of VGA monitor Bijvoorbeeld: TSTHOST /H /B19200 /C3 /VGA Externe interface voor data verzoek, switch /V ----------------------------------------------- Vanaf versie 1.41 is Tsthost voorzien van een nieuwe methode om prive informatie toegankelijk te maken met betrekking tot de status van het programma en de taken. Verzoeken om gegevens gaan via de interne irq service vector, normaliter 101, 65Hex. Deze vector kunt u instellen op de commando regel met /V welke een DECIMALE waarde aksepteert. Bijvoorbeeld: TSTHOST ... /V100 hetgeen betekent dat aan tsthost wordt gezegd om irq nummer 100, 64Hex te gebruiken i.p.v. 101 LET OP! TSTHOST VEREIST EEN EXCLUSIEVE TOEGANG TOT DEZE VECTOR. Lees ook het hoofdstuk over de TSTHOST.IRQ vector. Programma's, servers, pgs worden "gescreend" door deze irq teneinde informatie te krijgen over algemene parameters van tsthost en/of taken. Deze informatie komt terug in een structuur zoals hieronder beschreven hetgeen een statisch gebied is in tsthost. Daarom moet u (als u het noodzakelijk vindt om informatie te bewaren van 2 of meer calls in het irq) de voorgaande informatie kopieren in een directory van uw programma, want anders zal de nieuwe irq de oude irq overschrijven. Programma's die info vereisen moeten de irq aanroepen met het AL register ingesteld op 0, AH ingesteld op de aangegeven poort voor het onderzoek. Als men de irq route heeft gehad en als er een fout is ontdekt, zal register AH ingesteld worden op een waarde die geen 0 is, en AL zal het aantal kanalen bevatten dat ondersteund wordt door tsthost. Normaliter is AL 8 maar dat kan anders zijn als tsthost opgestart wordt met de /K parameter voor het verminderen van het aantal poorten. In werkelijkheid zal de enige mogelijke error zijn dat er een poort wordt gescreend die er niet is. Als er geen fouten worden gesignaleerd zal register AH 0 zijn. AL zal weer het maximun aantal beschikbare kanalen bevatten en ES:BX zal de info structuur aanwijzen. BLIJF VAN DIT GEBIED AF!! U MAG HET ALLEEN LEZEN. ALS U DIT GEBIED GAAT EDITEN, ZAL UW SYSTEEM KUNNEN CRASHEN! Hier is het formaat van de informatie structuur. Zoals de C afspraak eindigen alle karakters op null. struct info { // DEZE WAARDEN ZIJN GLOBAAL, NIET KANAAL-AFHANKELIJK. // =================================================== unsigned char THVH; //Tsthost versie, hoge waarde unsigned char THVL; //Tsthost versie, lage waarde int MAXCHANNEL; //Aantal poorten in tsthost beschikbaar char DRVTYPE; //Type driver, 1 real host, 0 tfpc, 2 drsi char PORT; //Als real host, com poort unsigned int BAUDRATE; //als real host, baudrate int INTNO; //Als tfpcx, irq vector gebruikt door driver char TsthostCall[10]; //Callsign van systeem, met ssid char UlistEnable; //Indien geen 0, unprotolijst is aktief char Wpath[81]; //Tsthost Workdir char Upath[101]; //Tsthost Userdir. Indien meer dan 1 //pad is opgegeven worden meevoudige paden door een spatie gescheiden. char HomeBbs[10]; //HomeBbs Call char HomeAlias[10]; //HomeBbs alias call, null indien niet opgegeven. // DEZE VELDEN ZIJN POORT-AFHANKELIJK // ================================================ int chstatus; //0 poort is gedisconnect //1 standaard verbinding, ik heb een // andere OM geconnect. //2 PMS verbinding, een remote user // heeft verbinding met mijn PMS //3 PMS verbinding, Homebbs heeft // connect met PMS voor forwarding //4 PMS verbinding, mijn pms heeft //4 PMS verbinding, mijn PMS heeft HomeBbs geconnect voor forwarding //5 UNPROTO verbinding, Ik heb Homebbs //geconnect voor verzoek unproto mail char SuppCall[10]; //Indien geen null, extra call voor //de poort (commando AX PORT) char UserCall[10]; //call geconnecte station, met ssid // DEZE VELDEN ZIJN GELDIG ALLEEN VOOR DE USER DIE MIJN // PMS HEEFT GECONNECT, chstatus=2 o 3 //====================================================== char UIname[13]; //User naam long UIlastConnTime; //in sec dal 1970, laatste connect- //datum long UILastMSgList; //in sec, laatste datum waarop msg is gelist long UINbrConn; //aantal connecten voor deze user long UIThisConnTime; //in sec, deze datum bij een verbinding unsigned int SysFlag; //aktuele SYS vlag voor de gebruiker }; TSR interface voor monitor data's, TSRMON commando -------------------------------------------------- Deze interface maakt het mogelijk voor een extern programma om data's af te handelen die in de monitor poort worden ontvangen: Deze functie is een 'open deur' naar veel mogelijkheden... Een voorbeeld is dat een extern programma dat een packet cluster uitzending ziet, deze logging kan analyseren en de gewenste akties kan uitvoeren, zoals een verandering van de HF frequentie of andere zaken.. er zijn veel toepassingen mogelijk. Het externe programma kan bv. een driver zijn of een tsr programma dat eerst wordt opgestart voordat tsthost wordt opgestart. Het externe programma communiceert met tsthost via een interrupt vector en ontvangt van tsthost alle data's die tsthost ontvangt via de monitor poort. Dit betekent dat de data's die dat externe programma ontvangt een afspiegeling zijn van de status van de monitor die ingesteld is met het commando AX MONITOR. De parameter /F en /T van het ax monitor commando worden genegeerd, zelfs als die parameters aanwezig zijn zal het externe programma altijd de originele data's ontvangen. Bedenk wel dat het externe programma niet het interne beheer van tsthost vervangt; alle functies in tsthost kunnen gewoon worden gebruikt. Het aktiveren en de link met het externe programma wordt uitgevoerd met het commando TSRMON met deze syntax: TSRMON IR1VECT IrqVect is het irq nummer en wordt DECIMAAL vermeld en wordt door tsthost aangeroepen voor het verzenden van monitor data's naar het externe programma. Om een extern programma uit te schakelen dat eerder werd gebruikt dient men 0 als vector parameter op te geven. Daar tsthost niet kan weten hoe uw externe programma in elkaar steekt of wat voor interrupt het gebruikt, kan tsthost niets kontroleren. GEBRUIK DIT COMMANDO DAN OOK VOORZICHTIG! Gebruik geen ongeldige irq vector of een niet bestaand extern programma. Waarschijnlijk zal anders uw computer crashen. Tsthost roept het externe programma op met de daarvoor bestemde parameters met betrekking tot de CPU en vervolgens de opgegeven interrupt in het tsrmon commando. Het externe programma zal de data's ontvangen met deze syntax: AH: altijd 0 AL: dit is het nummer van de poort, maar daar de interface op dit moment alleen de monitor poort ondersteunt, is de parameter 0. BX: staat voor het type packet dat ontvangen wordt. Daar de interface alleen de monitor poort ondersteunt, worden alleen 3 waarden ondersteund: 4 header zonder data's, zoals een 'controle' packet, RR, RNR .. en het connect- en disconnect frame. 5 header met data's, zoals het UI baken frame of I frame. Bedenk wel dat dit alleen de header is, De data's waar het omgaat worden ontvangen door de volgende packet. 6 data's van de vorige packet type 5 Type 4 en type 5 zijn de headers die u ook ziet in de monitor poort en die al gedecodeerd zijn, zoals: fm IK1GKJ to BEACON ctl UI^ pid F0 SI: Geeft het aantal bytes op die in de packet zitten, met andere woorden, de grootte van de packet. De maximale grootte die u kunt ontvangen is 256 bytes. CX;DX in het form segment:offset is het adres van een geheugen-plaats waar de data's worden opgeslagen. WAARSCHUWING: dit is een READ ONLY geheugen en u moet hier van afblijven, anders kan u computer crashen! En nu een paar regeltjes om een goed interface programma voor tsthost te schrijven: - Tsthost zal stoppen als uw programma wordt uitgevoerd, dus gebruik snelle en kleine codes. - GEBRUIK NIET DE TSTHOST 'STACK', gebruik de 'stack' die u het liefst gebruikt in uw programma. De tsthost 'stack' is afgebakend voor het gebruik van tsthost en uw programma zal dan gebruiken. - GEBRUIK GEEN geheugen dat ten koste gaat van het geheugen dat voor tsthost nodig is. Heeft u geheugen nodig in uw programma, gebruik dit dan in een gebied bij het opstarten van het programma. - VERANDER GEEN tsthost registratie. Alvorens te wijzigen dient men eerst te saven in de 'stack' of een ander gebied en herstel dit weer alvorens terug te gaan naar tsthost. - En tot slot: SCHRIJF NIETS IN HET GEBIED CX:DX. Gebruik van de toetsen. ---------------------- ALT F1 Automatisch verzenden van het password. ALT F2 Toont de MHEARD lijst.(hangt van driver en TNC software af). ALT F3 Zet monitor verkeer in de IUSC ALT F4 Schakelt het monitor verkeer uit. ALT F5 Zet het monitor verkeer op U ALT F6 Zoals het commando ULIST L ALT F7 File manager ALT F8 Toont het bericht in de pms lijst. ALT F10 Indicator uitschakelen wanneer er nieuwe mail is. CTRL ESC of F10 Schakelen van - en - naar CMD/CONV. PAGE UP Bladeren in de buffer/tonen vorige pagina. PAGE DOWN Toont de volgende pagina in de buffer. SHIFT UP Een regel omhoog in de review mode. SHIFT DOWN Een regel naar beneden in de review mode. CTRL PAGE DOWN Uit de buffer gaan. CTRL HOME Begin buffer. CTRL END Eind buffer. ENTER In cmd mode: voert commando uit. In conv mode: zendt de tekst uit. in beide modes: als de bekeken buffer aktief is wordt die uitgeschakeld CURSOR UP Terug naar de voorafgaande regel in keyboard buffer. CURSOR DOWN Naar de volgende regel in keyboard buffer. F1..F8 Naar de volgende sessie/poort. F9 Inschakelen van monitor scherm. CTRL-F1..F10 U kunt hier evt. macro's inzetten. SHIFT-F1..F10 U kunt hier evt. macro's inzetten. CTRL-BACKSPACE Wist regel vanaf cursor tot aan het voorafgaande woord. CTRL-LEFT Cursor een woord naar links. CTRL-RIGHT Cursor een woord naar rechts. HOME Cursor naar begin regel. END Cursor einde regel. BACKSPACE Wist karakter links van de cursor. DELETE Wist karakter onder de cursor. INSERT Andere mode. ESCAPE Maakt de huidige regel schoon. CTRL-Y Wist de huidige regel (interne editor). Indeling van de TSThost directory (pad). --------------------------------------- Er is geen speciale directory voor de installatie van Tsthost, maar u MOET 3 subdirectories binnen die directory maken met de namen: MAIL, PG, en USERS. Dit kan een standaard installatie zijn: \TSTHOST |-PG |-MAIL |-UPLOAD |-TSTHOST.EXE |-TSTHOST.DOC |-TSTHOST.PSW (file voor automatisch password) |-TSTHOST.CFG (file voor configuratie voor het programma) |-TSTHOST.ENT (ctext van de PMS) |-???????.ENT (individuele teksten bij het connecten van de PMS) |-TSTHOST.HLP (help file voor de PMS) |-TSTHOST.SYS (password file voor remote pms toegang) |-TSTHOST.PGS (lijst/beschrijving van beschikbare PG server) |-TSTHOST.USR (user database, regelt het programma) |-TSTHOST.IRQ (Irq identificatie, regelt het programma) |-???????.ULS (file voor Unprotolijst, gemaakt/gebruikt door prg) |-???????.CON (connect file voor de Homebbs, zelf maken) |-TSTHOST.HBB (file voor automatische route) |-TSTHOST.SHD (Tnc configuratie file voor verlaten prg) |-TSTHOST.CRN (commando file, die ieder uur wordt opgestart) |-TSTHOST.IN (mail import file) |-TSTHOST.LOG (wordt door Tsthost gemaakt als LOG=ON) |-TSTHOST.BID (bid file, gemaakt door het prg) |-TSTHOST.EXT (hierin staan files met extensie, zelf maken) |-TSTHOST.MAC (hierin staan macro files, zelf maken) |-TSTHOST.DMS (pms berichten database, gemaakt/gebruikt door prg) |-TSTHOST.HRT (HROUTE database file, door tsthost gemaakt) |-DBFMSG.OLD (database van oude msgs, gemaakt/gebruikt door prg) |-Files voor source commando's (indien u source files maakt) Gedetaileerde beschrijving van files en directory: -------------------------------------------------- PG -Server directory -------------------- U moet de PMS server in deze directory plaatsen. Als deze directory niet bestaat werkt het PMS PG commando niet. Het volgende hoofdstuk van het manual gaat over de PG Server. MAIL -Directory voor de berichten --------------------------------- De bulletins/prive berichten van de PMS zullen worden gesaved in deze directory. Als dit pad niet bestaat zal het "elektronische" gedeelte van de PMS niet goed werken. USERS -Directory voor de remote users ------------------------------------- Dit is de directory waar de remote gebruikers gebruik van kunnen maken met het W, YU en het YD commando. Dit is het enige pad dat naar andere gedeeltes van uw harde schijf kan verwijzen. Mits niet anders gespecificeerd, gebruikt TSThost het pad USERS van de directory waar tsthost.exe wordt gestart.. U kunt iedere andere drive/directory specificeren met het USERDIR commando. UPLOAD - Users upload directory ------------------------------- Dit is de directory waar elke file wordt gesaved die door pms users is geupload met het YU commando. Als u deze directory niet hebt aangemaakt dan zal het YU PMS commando niet werken. WORKDIR - Standaard "werk" directory ------------------------------------ Normaal gesproken is dat de directory waarin tsthost.exe wordt opgestart maar u kunt een andere drive/directory kiezen met het WORKDIR commando. Dit pad wordt gebruikt voor de WRITEBUF, RECORD, SEND, YPUT, YREC en MAILCOPY commando,s. Met deze commando,s komt de file in het WORKDIR pad tenzij de file niet een van te voren opgegeven drive of pad bevat. Bijvoorbeeld, als u het commando WRITEBUF TEXT uitvoert zal de inhoud van de buffer worden gesaved in een file met de naam TEXT en wel in de directory die u van te voren hebt opgegeven met het WORKDIR commando. Maar WRITEBUF E:\ASC\TEXT slaat de buffer op in een file met de naam TEXT in E:\ASC. De bedoeling van dit commando is om verschillende soorten host files te rangschikken (Save,Yapp Receive en de andere files) TSTHOST.IRQ - Het zoeken naar de interne interrupt -------------------------------------------------- Heeft te maken met de nieuwe interface voor verzoek data's in tsthost die een irq vector gebruiken voor info verzoek. Het programma dat deze nieuwe interface gebruikt moet bij de vector bekend zijn. Deze file wordt aangemaakt wanneer tsthost wordt opgestart en gewist wanneer tsthost verlaten wordt. Het enige doel is het programma dat de nieuwe interface gebruikt te vertellen over de irq vector. Deze file die in de tsthost.exe directory staat heeft deze regel; TsthostInterruptVector=XX waar XX een decimaal getal is, dat is de irq die gebruikt wordt door tsthost. Deze file is belangrijk, dus ga deze file NIET editen maar LEES DIE ALLEEN! TSTHOST.USR -Users database ---------------------------- Deze systeem file wordt beheerd door Tsthost en wordt gemaakt in de tsthost directory. In werkelijkheid wordt in deze file alleen de naam van de user en de datum van de laatste verbinding gesaved. Dit is het formaat: struct UInfo { char call[7]; /* user callsign */ char name[13]; /* user name */ long LastConnTime /* in sec. van 1970, laatste conn.datum */ long LastMsgList; /* laatste datum waarop msg is gelist */ long NbrConn; /* aantal connecten voor deze user */ long ThisConntime; /* data van connect tijd */ char reserved[92]; /* gereserveerd */ }; /* 128 byte iedere record */ TSTHOST.HBB - File voor automatisch route ----------------------------------------- Deze eenvoudige ascii file die direct door de sysop wordt beheerd, heeft als doel een automatische route te bepalen voor alle berichten die ter plekke worden gemaakt en die nog geen route hebben. Berichten die wel een opgegeven route hebben worden niet gewijzigd. Het formaat van de file is eenvoudig: Iedere ongeldige regel wordt genegeerd. Een geldige regel heeft het formaat CALL @ BBS, waar CALL en BBS calls zijn ZONDER ssid. Als er bijvoorbeeld een regel is zoals deze: IK1MSL@IK1ZZZ en ik schrijf een bericht met SP IK1MSL@IK1ABC, dan zal SP IK1MSL omgezet worden in SP IK1MSL@IK1MZZ. TSTHOST.HRT - Hierarchische route database ------------------------------------------ Tsthost ondersteunt de hierarchische route adressering. Alle BBS'en hebben een een aanvullend adres en hiermee kan voorzien worden in een uitstekende manier van adresseren. Een hierarchisch adres kan als volgt zijn samengesteld: IK1MSL.IPIE.ITA.EU, waar IK1MSL de call is van de BBS en de rest is dan het hierarchische adres. Alle binnenkomende pms berichten worden op het adres gescreend en dit wordt gesaved in de binaire file TSTHOST.HRT. Wanneer dan een bericht geforward moet worden naar de BBS en het h-adres is bekend, dan wordt dit vermeld met de @ route om het geheel compleete te maken. Alle h-adressen zijn tijdelijk of blijvend, waar tijdelijk betekent dat tsthost automatisch de hroute verandert (standaard waarde) door het lezen van de info in de binnenkomende pms berichten. Als de hroute vastligt, dan zal tsthost nooit de route veranderen, zelfs niet wanneer een binnenkomend bericht een andere hroute voor die call heeft. Normaliter hoeft u de hroute file niet te veranderen, maar tsthost kan dat wel met het commando HROUTE (zie later) om een hroute adres in te stellen of te veranderen voor een specifieke call. Dit is de struktuur van de TSTHOST.HRT file: struct hroute{ char type; 0=variabele, 1=permanent; char call[7]; call char hroute[35]; H adres long sx; linker node long dx; rechter node } 51 totaal aantal bytes De file is een binaire 'boom' waar de eerste invoer een grondgetal is en de alfabetische lagere call is in de linker node; de andere is in de rechter node. Dubbele sleutels zijn niet toegestaan. Een variabel record wordt automatisch geupdate door de informatie die het programma ontvangt tijdens de ontvangst van een bericht. Een permanent record wordt aangemaakt en wordt alleen geupdate via het toetsenbord. TSTHOST.PSW - File voor het automatische password ------------------------------------------------- Deze file bevat het password voor die programma's die een toegangs password vragen zoals een BBS en node sysop. Het volgende hoofdstuk beschrijft dit aspect met meer details; als u geen password nodig hebt of geen automatisch password nodig hebt, moet u deze file niet aanmaken. Een regel die begint met # wordt genegeerd. TSTHOST.SYS - Password file voor het PMS DOS commando ----------------------------------------------------- Deze file is gelijk aan de tsthost.psw file. Het formaat is: Het formaat is: CALLSIGN_zonder_ssid VALIDATION_FLAG PASSWORD Iedere regel begint met een call zonder SSID, een spatie, een "waarde" vlag en het user password is niet langer dan 255 alphanumerieke karakters. Alleen de users die hier staan mogen het SYS commando gebruiken; Bijvoorbeeld: IK1GKJ 3 aabbcc IK1MSL 1 8873mnhbkjAST Flag is een bit veld: 1 betekent dat de user toegang heeft met het YD,W,V commando op elke drive en pad van uw computer, maar YU alleen in het UPLOAD pad. 2 is als 1 maar de user heeft toegang tot elke drive en pad maar ook om een file te uploaden (YU) 4 betekent dat de user het DOS commando mag gebruiken. 8 betekent dat de user Yapp transfers mag doen, zelfs als Yapp in de pms is uitgeschakeld. (commando PYAPP) 16 betekent dat de user toegang heeft tot alle berichten in de pms, te vergelijken met wat de sysop zelf kan. Dus inclusief het editen van de mail headers. (EM, FA, FR commando's) 32 betekent dat de user het shutdown remote commando /E? kan doen. In het bovenstaande voorbeeld kan IK1GKJ overal in uw programma kan up-en downloaden (1+2=3), IK1MSL daarentegen kan overal in uw programma downloaden, maar kan alleen uploaden in de UPLOAD directory. TSTHOST.CFG - Automatische configuratie file -------------------------------------------- Deze file is een ascii tekst file die een commando reeks bevat voor de automatische configuratie. Wanneer Tsthost wordt opgestart dan wordt deze file opgezocht en het prg voert alle commando's uit die in deze file staan. Iedere regel is een commando. Deze file kan elk TSTHost commando bevatten. Iedere regel die begint met # wordt niet als zodanig herkend en wordt niet uitgevoerd. Een regel mag niet meer dan 78 karakters hebben. TSTHOST.SHD - file voor het verlaten van TSThost ------------------------------------------------ Net zoals de tsthost.cfg file bevat deze file een reeks van commando,s die worden uitgevoerd als u uit het programma tsthost gaat. ???????.ULS - file voor de Unproto lijst ---------------------------------------- Deze file maakt tsthost zelf en wordt ook door tsthost onderhouden. Wanneer u de unproto lijst aktiveert zal het programma deze file lezen als die aanwezig is.. dus TSThost regelt alles zelf vanaf het laatst ontvangen berichtennummer. Wanneer u deze lijst sluit of uit het programma gaat, zal het programma de inhoud van deze lijst in deze file opslaan. Als deze file niet wordt gevonden door het programma of u hebt deze file gewist, dan zal het tsthost programma de HOMEBBS vragen het Unproto bericht te sturen vanaf nummer 1. De extensie van de filenaam is altijd .ULS terwijl de filenaam de call van de Homebbs is zonder ssid. TSTHOST.ENT - Ctext voor de PMS ------------------------------- Deze file is een ascii tekst file. Wanneer een remote user de PMS connect zendt tsthost de inhoud van deze file (indien aanwezig) aan de user alvorens men de PMS commando prompt ziet. WAARSCHUWING: Gebruik niet de haakjes [ ] in deze file omdat deze worden gebruikt voor het SID forward protocol. ?????.ENT - Individuele PMS connect tekst ----------------------------------------- ????? betekent een call zonder ssid. Wanneer een user uw pms connect dan zoekt tsthost naar deze file (die in dezelfde directory moet staan als tsthost.exe). Wanneer deze file gevonden wordt dan zal de inhoud van deze file aan de user worden verzonden, in plaats van de standaard pms tekst en de tsthost.ent. Het is mogelijk om lege files aan te maken: dan wordt alleen bij het connecten de pms prompt verzonden. TSTHOST.HLP - PMS help file --------------------------- Deze file is een ascii tekst file. Wanneer de remote user is geconnect met de PMS zal tsthost de help lijst verzenden als de remote user HELP heeft ingetypt. NO HELP wordt verzonden als er niets in deze file staat. TSTHOST.PGS - PMS PG server lijst --------------------------------- Dit is ook een ascii file. Deze file kan gemaakt worden door de sysop; de file hangt samen met het PG commando. Wanneer een user die geconnect is met de PMS het commando PG geeft zonder parameters, dan zal tsthost de inhoud van deze file aan de user zenden, of het bericht NO PG AVAILABLE (geen PG beschikbaar) als de file niet bestaat. Deze file kan gebruikt worden om beschikbare PG server programma,s te listen en te omschrijven. TSTHOST.LOG -Logboek van gemaakte verbindingen ---------------------------------------------- Deze file wordt door tsthost zelf aangemaakt en bijgehouden, wanneer het commando LOG is ON. De lijst bevat de verbindingen met call, datum en tijd. SOURCE files ------------ Deze files zijn gelijk aan die van tsthost.cfg maar zullen alleen worden opgestart als u het commando typt. Deze files zijn te gebruiken om specifieke configuraties op verzoek te aktiveren. Iedere regel die begint met het # symbool wordt niet als commando gezien en genegeerd. TSTHOST.CRN - File waarin commando's staan die ieder uur worden ----------- uitgevoerd. Deze commando file wordt indien aanwezig, ieder uur uitgevoerd. Deze file moet staan in dezelfde directory waar tsthost.exe staat. De file moet ge-edit worden met een ascii editor. LET OP! Hoewel alle commando's in deze file kunnen worden gezet en tsthost geen enkele kontrole uitoefent op deze file, dient u hierin commando's te zetten die enig nut hebben! Het formaat is eenvoudig: - Iedere regel die begint met # wordt niet als commando gezien. - Ieder uur-blok begint met * - Iedere regel na het uur-blok wordt als een tsthost commando beschouwd, net zoals u het commando op het toetsenbord ingetypt zoudt hebben. - Alle uur-blokken eindigen met het begin van nieuwe uur-blokken of aan het eind van de file. - Moet de tsthost.crn ook binnen het uur opgestart worden dan dient men het formaat * HH-HH aan te houden. - De lengte van eem regel mag niet groter zijn dan 80 karakters. voorbeeld: * 12 <-- om 12:00 uitgevoerd CMD1 * 13-15 <-- om 13,14,15 uitgevoerd CMD2 CMD3 * 00-23 <-- elk uur uitgevoerd TSTHOST.BID - Bid file ---------------------- Dit is een erg belangrijke file en moet NIET gewijzigd of gewist worden! De bedoeling van deze file is om een lijst te hebben van de ontvangen Bid en om het nummer van het laatste bid op te slaan dat door Tsthost wordt gebruikt. Maar wat is een BID? Simpel, denk aan bid als aan een woord dat een bericht kan identificeren. Iedere keer wanneer er een nieuw bericht wordt gemaakt door tsthost of een andere BBS, wordt een bid toegevoegd aan het bericht. Dit wordt gedaan om duplicaten te vermijden. Bijvoorbeeld, stelt u zich voor dat ik een bericht XX forward naar de Homebbs, het bericht heeft bid YY. Vervolgens gebruik ik het commando FA om het bericht te forwarden naar de Homebbs. Wanneer de Homebbs dit ontvangt heeft stelt het vast dat de bid YY al ontvangen was en weigert het bericht. De interne Bid van tsthost bestaat uit een reeks getallen en een string. Uw call: 12345+IK1GKJ (1->2->3->..65535->1->2 enz enz.) Als u deze file wist of niet meer hebt, zijn er 2 mogelijkheden: 1. U raakt de lijst van de ontvangen bid kwijt, dit is niet zo,n groot probleem, tenminste als u meer forward ontvangt dan 1 BBS is het mogelijk dat u een duplicaat bericht ontvangt. 2. Tsthost moet weer de reeks bids opstarten en dit is een groot probleem. Bijvoorbeeld; tsthost heeft 10 berichten gemaakt en geforward. Deze berichten hebben bid 1..10. Als u nu de file wist moet tsthost de reeks herstarten vanaf 1 maar omdat uw Homebbs al de bids 1...10 ontvangen heeft zal die elk bericht weigeren met bid nummer onder de 11. Om dit probleem te vermijden kunt u het commando NBID gebruiken om een hogere waarde toe te voegen aan het bid nummer. Dit is een noodoplossing; stel dat u nog het laatste bid nummer weet dat tsthost heeft gebruikt, dan nog is het beste NIET te WISSEN of deze file te wijzigen! Let op! dat het bid commando ALLEEN voor een noodsituatie gebruikt mag worden; normaal gesproken moet u dit commando NIET gebruiken! Wanneer u tsthost start en de bid file is niet aanwezig dan vraagt het programma u of tsthost die file moet maken (normaal gesproken als u tsthost voor de eerste keer opstart). Typ Y in om een file te maken. En als de file verloren was gegaan doe dan het commando NBID BID_NUMBER. Of N voor een backup. TSTHOST.BID een routing file van 3001 records. Ieder record heeft een lengte van 13 bytes en is het bid van het bericht (char [13]). Het eerste record is een uitzondering, die heeft 2 niet gekenmerkte nummers (ascii formaat) gescheiden door een spatie; het eerste is de volgende interne bid die Tsthost zal gebruiken, de andere is het eerste record om over te schrijven in de tsthost.bid file. TSTHOST.IN - Mail import file ----------------------------- Dit is een Ascii tekst file. De bedoeling van deze file is om de SERVER en PG programma's mogelijk te maken om berichten aan de PMS toe te voegen. De file wordt indien aanwezig iedere minuut getest. Tsthost zoekt in deze file een volgorde van SP of SB commando,s. Let op dat u de juiste syntax gebruikt!! Wanneer een regel die begint met SP of SB wordt gevonden dan wordt de volgende regel beschouwd als de regel van de titel van het bericht en de andere regels als de tekst van het bericht. Een regel die eindigt met /EX sluit het bericht af. Bijvoorbeeld: SP IK1AAA @ IK1MSL < IK1BBB titel van bericht bericht regel 1 bericht regel 2 .... /EX SB ALL @ EU titel van bericht bericht regel 1 bericht regel 2 .... /EX Het veld - waarheen - MOET aangegeven worden; de ROUTE (@) en VAN (<) velden zijn optioneel. Als het route veld is aangegeven zal het bericht worden geforward naar de Homebbs. Als het VAN veld niet aangegeven is wordt de PMS call gebruikt. Let op! De lengte van de regel mag niet meer zijn dan 80 karakters. TSTHOST.DMS - Database van de PMS berichten ------------------------------------------- Dit is een binaire file en wordt gebruikt door tsthost voor het bewaren van de berichten die in de MAIL directory zijn gelist. Deze file moet u niet veranderen als u niet weet waarmee u bezig bent! De gemakkelijkste manier om alle berichten te wissen is om deze file te wissen, dus wees voorzichtig.... Hieronder volgt de structuur van tsthost.dms voor die programmeurs die geinteresseerd zijn in het schrijven van een server programma. struct dirmes { char type; /* type bericht BPT */ char status; /* status van bericht NFKYHX */ long number; /* bericht nummer */ int da_year; /* maken van datum, jaar */ char da_day; /* dag */ char da_mon; /* maand */ unsigned char ti_min; /* maken van tijd, minuten */ unsigned char ti_hour; /* maken van uur */ unsigned char ti_hund; /* maken van honderdste van sec. */ unsigned char ti_sec; /* maken van seconden */ char to[7]; /* bestemming, NAAR veld */ char route[7]; /* bestemming BBS, @ veld */ char from[7]; /* afzender, VAN veld */ char title[61]; /* titel bericht */ char frombbs; /* bit veld bit 0 =1 indien ontvangen tijdens forward, 0 locaal bit 6 =1 als de msg de string /ACK bevat bit 7 =1 als de msg 7plus code bevat */ char startbbs[7]; /* BBS waar het bericht startte */ char bid[13]; /* BID of MID van het bericht */ char rcvbbs[7]; /* BBS dat het bericht heeft geforward */ char free[4]; /* gereserveerd */ }; /* totaal 128 bytes */ Alle karaktervelden eindigen met 0 byte, overeenkomstig met C Het bericht wordt gedecodeerd met het nummer veld. Het bericht is in de MAIL directory; de file correspondeert met het NUMMER veld en de extensie is .MES. De grootte van de file is altijd 8 karakters en opgevuld met ascii nullen. Bijvoorbeeld; als het nummer 4 is dan is de file met het bericht 00000004.MES Het berichten nummer is opeenvolgend en wanneer de server een nieuw bericht toevoegt; leest het de laatste record van tsthost.dms en het nummer veld wordt daarmee een nummer hoger. WAARSCHUWING: Alle velden in de dirmes structuur moeten ingesteld worden; bijvoorbeeld als de @ route niet gevraagd wordt dan MOET u die opgeven dus *dirmes.route=0; VERANDER DEZE FILE NIET TERWIJL U IN HET PROGRAMMA BENT! TSTHOST.EXT - File extensie voor automatisch starten ---------------------------------------------------- Als u het DIR commando geeft dan wordt de inhoud van de directory getoond op het scherm. Als u nu ENTER drukt op een file-naam, dan zal Tsthost zoeken naar een overeenkomst tussen de EXTENSIE van de gekozen file en de inhoud van de tsthost.ext file. Als de overeenkomst niet wordt gevonden of de file tsthost.ext niet bestaat, dan zal het drukken van de enter toets genegeerd worden. Als daarentegen wel een overeenkomst bestaat zal Tsthost het gewenste programma opstarten (bij voldoende geheugen). U kunt een .bat, .com, en .exe programma opstarten. Het formaat van de tsthost.ext file is eenvoudig: - Elke regel mag niet langer zijn dan 80 karakters, EEN regel voor ext. - Elke geldige regel begint met een a . gevolgd door de extensie en vervolgens door de instructie om die extensie op te starten. Er zijn twee symbolen die tsthost kan vervangen met de naam van de gekozen file. 1. het karakter "&" Voor de eerst gevonden & zal tsthost het symbool vervangen door het volledige pad en naam van de file voor de gekozen file. Het gerelateerde commando wordt opgeroepen vanuit de tsthost directory. 2. het karakter "!" Voor de eerst gevonden ! zal tsthost het symbool vervangen door ALLEEN de naam van de file van de gekozen file, vervolgens evt. naar een andere drive en pad van de gekozen file en dan het uitvoeren van het gerelateerde commando. Voorbeeld: getoonde directory is D:\BIN, en de gekozen file is MACRO.ARJ 1. Aangenomen dat u een regel in tsthost.ext heeft als volgt: .ARJ C:\UTILITY\AVIEW & /K /J Wanneer u nu op RETURN drukt dan zal tsthost uitvoeren: RUN C:\UTILITY\AVIEW D:\BIN\MACRO.ARJ /K /J 2. Aangenomen dat u een regel in tsthost.ext heeft als volgt: .ARJ C:\UTILITY\AVIEW ! /K /J Wanneer u nu op RETURN drukt dan zal tsthost uitvoeren: D: CD \BIN RUN C:\UTILITY\AVIEW MACRO.ARJ /K /J DE MACRO COMMANDO'S ------------------- Wat is een macro? ----------------- Allereerst, wat is een macro? Een macro is een reeks commando's die tsthost automatisch in volgorde zal uitvoeren, precies zoals u dezelfde commando's op het toetsenbord getypt zoudt hebben. Het commando kan gegevens bevatten die naar het andere station worden gezonden of kan een commando voor tsthost zijn of kan een gerelateerd macro commando zijn. Het is heel belangrijk te weten dat de commando's na elkaar worden uitgevoerd: dat betekent dat we die reeks ook moeten kunnen onderbreken. Anders zal de macro nooit stoppen en maar eindeloos doorgaan en zonder dat het gewenste resultaat wordt bereikt. Wij zijn weliswaar intelligent maar de macro is dat niet. Een macro is erg dom dus u moet tsthost instrueren wat het moet doen. Hoe start u een macro? Eenvoudig door het typen van de naam van de macro in de cmd mode. Iedere keer als u iets typt dat niet herkend wordt als een tsthost commando, zal het programma zoeken in de tsthost.mac file als die macro-naam bestaat. Als de macro niet bestaat of wanneer de file tsthost.exe niet bestaat, zal het commando als ongeldig worden aangemerkt. Als de macro wel bestaat dan zal deze worden uitgevoerd. Een knipperende "M" zal verschijnen op de statusregel om aan te geven dat een macro op die poort aktief is. Hoe stopt u een macro? Het commando is MABORT, en heeft een onmiddellijk effect: de macro wordt gestopt en de poort blijft in de status zoals die was op het moment waarop de macro werd gestopt. De macro ondersteunt alle tsthost commando's met een kleine uitzondering. Het heeft sub commando's die alleen werken ten behoeve van de macro uitvoering. Het is ook mogelijk een ander macro commando in te voegen, maar in dit geval zal de nieuwe macro de reeds bestaande vervangen tijdens de uitvoering. Er kunnen in de macro maximaal 8 commando parameters worden gebruikt. Deze parameters hebben het symbool %1..%8 en worden vertaald in de letterlijke parameters vanaf de regel waar de macro werd gestart. Bijvoorbeeld, als de macro PIPPO heet en een regel heeft als volgt: 10 SAY YGET %1 en als de macro wordt opgestart met PIPPO MYPROG.ARJ, dan wordt regel 10 omgezet in: 10 SAY YGET MPROG.ARJ Maar als u de macro opstart met PIPPO zonder parameters, dan wordt de regel niet omgezet en wordt de regel letterlijk uitgevoerd. LET OP: Iedere regel in de macro opbouw die vooraf gegaan wordt door het + teken zal ALLEEN worden uitgevoerd wanneer de poort is geconnect. Bijvoorbeeld, de vermelding +SAY ...., wordt alleen uitgevoerd als de poort is geconnect, en anders wordt die overgeslagen. SAY .... daarentegen zal attijd worden uitgevoerd. Typ geen spatie tussen het + teken en het commando. Gespecificeerde Macro commando's -------------------------------- LET OP: het commando kan in hoofdletters en kleine letters worden geschreven. Sommige van die commando's verwijzen naar een regelnummer: Ja, de macro heeft een regelnummer zoals in de basic taal maar dit nummer wordt uitgelegd verderop in het hoofdstuk van de tsthost.mac opbouw. Het is voldoende te weten dat als u naar een regelnummer verwijst dat niet bestaat, dat de macro geen foutmelding zal geven maar dat de macro gaat naar het hoogst bestaande nummer dat u hebt opgegeven. Dat betekent twee dingen: als het niet bestaande nummer lager is dan het laagst bestaande nummer dan zal de macro weer opstarten. Als het niet bestaande nummer hoger is dan het hoogst bestaande nummer dan zal de macro stoppen omdat u het einde van de macro hebt bereikt. * DELAY XX XX is een getal dat aangeeft hoeveel seconden de macro moet wachten alvorens verder te gaan met de volgende instructie. Dit is EEN HEEL BELANGRIJK commando met betrekking tot een verbinding. Bijvoorbeeld;, stel u connect een station en u opent een save file. Het record commando zal mislukken omdat u het commando CONNECT hebt gezonden en u direct een save file hebt geopend. In die korte tijd zal waarschijnlijk de TNC tsthost niet zeggen dat de poort is geconnect, dus tsthost zal dan de save file niet openen. ZORG VOOR EEN KLEINE VERTRAGING NA EEN CONNECT BEVESTIGING. * DISPLAY TEXT Toont het bericht TEXT op het scherm, voorbeeld: 10 DISPLAY Hallo boys * IFYAPPACTIVE XX XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer deze regel wordt uitgevoerd en wanneer er een yapp transfer is op de macro poort. * IFNOTYAPPACTIVE XX XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer deze regel wordt uitgevoerd en wanneer er geen yapp transfer is op de macro poort. * IFYAPPERROR XX XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer de laatste yapp transfer stopte door een fout. LET OP: als deze variabele wordt ingelezen zal dit de yapp error status opheffen, dus u kunt het geen twee of meer keren gebruiken. Nadat de error status is ingelezen, kunt u die alleen weer inlezen na een nieuwe yapp transfer. * IFNOTYAPPERROR XX XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer de laatste yapp transfer suksesvol werd beeindigd. LET OP: deze variabele zal de yapp error status opheffen, dus u kunt het geen twee of meer keren gebruiken. Nadat de error status is ingelezen, kunt u die alleen weer inlezen na een nieuwe yapp transfer. * IFFILESEND XX XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer deze regel wordt uitgevoerd, wanneer er een file transfer is (SEND commando) * IFNOTFILESEND XX XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer deze regel wordt uitgevoerd wanneer er geen file transfer is (SEND commando) * IFUNDEFPAR PARNUMBER LINENUMBER Gaat naar regel LINENUMBER als de parameters PARNUMBER (1..8) niet zijn gedefineerd. Bijvoorbeeld, de macro PIPPO heeft deze regels: 10 IFUNDEFPAR 1 100 20 SAY YGET %1 Wanneer de macro opgestart wordt met PIPPO MYPROG.ARJ worden regel 10 en 20 uitgevoerd, maar wanneer de macro met PIPPO wordt opgestart zonder parameters na het afhandelen van regel 10, dan zal de macro naar regel 100 gaan. * IFULSELECTED LINENUMEBER Als er een of meer gekozen berichten in de unprotolijst zijn, dan wordt de regelnummer uitgevoerd. * GOTO XX XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat. * SAY DATA DATA DATA ....[CTRL-?] Deze vermelding vertelt tsthost om gegevens te verzenden..naar het remote station. Het is net zoals u geconnect bent en wat op het toetsenbord typt in de CONV mode. Gegevens worden dan verzonden naar het remote station. U kunt ook het tsthost SEND commando gebruiken om veel gegevens naar het remote station te sturen. Een say instructie die begint met CTRL-? Waar ? een alfabetisch karakter is en door tsthost in de gelijkwaardige CTRL code wordt vertaald. Bijvoorbeeld, de regel 10 SAY CTRL-Z zal de ctrl-z karakters verzenden (ascii 26) aan het station dat geconnect is. Bedenk wel dat u niet meer dan 1 ctrl instructie per regel kan gebruiken. Nogmaals, als tsthost altijd de CR carriage return toevoegt aan iedere SAY instructie, wordt daarentegen de CR NIET toegevoegd aan de CTRL regel. * WAITSTRING TIME (LINENUMBER) STRING TO WAIT Deze vermelding is complexer. Tsthost zal wanneer deze instructie wordt uitgevoerd, niet meer wachten op TIME seconden om de "STRING TO WAIT" te ontvangen van de TNC. Als de "STRING TO WAIT" niet in TIME seconden was ontvangen, gaat men naar het regelnummer dat opgegeven is in LINENUMBER. Alle velden zijn nodig in deze instructie en () moet men gebruiken. * WAITDISC [XX] Deze vermelding wacht totdat de poort is gedisconnect. Er wordt dan geen andere macro afgehandeld; de poort moet eerst vrijkomen. Als bijvoorbeeld WAITDISC X wordt opgegeven dan wacht het programma totdat ALLE poorten zijn gedisconnect. * WAITCONN Deze vermelding wacht totdat de poort is geconnect voordat er verder wordt gegaan. TstHost.mac file formaat ------------------------ Nog een eenvoudige file in het formaat, complexer is echter een macro te schrijven die goed werkt hi! - Iedere regel MAG NIET MEER dan 80 karakters hebben. - Iedere regel die begint met een # karakter en elke lege regel wordt genegeerd. Een macro begint met haar naam. De macro mag worden uitgevoerd op de huidige poort of mag een specifieke poort hebben: dit is noodzakelijk in een multiport systeem, waar een call bijvoorbeeld alleen via een een specifieke poort bereikt kan worden. Als ik twee radio poorten heb in mijn programma en mijn bbs frequentie is geassocieerd met de poorten 5,6,7,8m , dan kan ik dus zeker niet op poort 3 connecten, niet? Een macro stopt wanneer een niewe macro start of bij het het einde van een file. Om een macro naam te definieren moet de regel beginnen met het ":" karakter gevolgd door de macro naam. Een macro naam mag niet meer dan 20 karakters hebben en kan gevolgd worden door een getal om aan te geven op welke poort de macro gebruikt wordt. Vanzelfsprekend is het dat het poort nummer niet hoger is dan het aantal poorten dat Tsthost heeft. Hier zijn twee voorbeelden: :PIPPO Deze macro wordt uitgevoerd op de huidige poort. :GIOVANNI 5 Deze macro wordt uitgevoerd op poort 5. U kunt ook poort 0 gebruiken, de monitor poort maar denk er om dat u geen connect kunt maken op een monitor poort. Elke andere regel in de macro definitie begint met een regel nummer, dat is een soort label gevolgd door een spatie en door het commando dat uitgevoerd moet worden. LET OP: een regel nummer moet in een reeks zijn die oploopt. Tsthost sorteert niet bij de macro regel nummer. voorbeelden: goed niet goed 10 PIPPO 20 PIPPO 20 LUPO 18 LUPO U kunt regel nummer 1 tot 32767 gebruiken. 0 kan niet gebruikt worden omdat het een intern nummer is, en vanaf 32768 wordt het beschouwd als een negatief nummer en daarom niet geldig in de macro. Praktisch gezien ziet een macro er dus bijvoorbeeld zo uit: :NAAM [KEUZE KANAAL] 10 INSTRUCTIE ... 20 INSTRUCTIE .... ... .... ENZ. TSTHOST commando's zijn niet aktief in de macro: ------------------------------------------------ Deze commando's zijn niet beschikbaar in de macro: DIR, ULIST LIST, omdat ze een scherm openen in tsthost en omdat ze gebruikt worden via het tsthost toetsenbord. SOURCE, omdat ik geen voorafgaande controle doe over de inhoud van een commando file. TSTHOST commando's die gedetailleerde toevoegingen vereisen. ------------------------------------------------------------ Deze commando's mogen gebruikt worden in een macro opbouw, maar vereisen dat de toevoegingen gespecificeerd worden in de commando regel. SEND, YPUT, omdat als u geen toevoegingen geeft er dan een scherm wordt geopend dat de directory keuze mogelijk maakt. RUN, als men zonder parameters naar DOS gaat zonder terug te keren naar Tsthost totdat de operator pas EXIT typt. Macro voorbeeld --------------- :PIPPO 2 10 CONNECT IK1MSL-8 20 DELAY 2 25 +RECORD POSTA 30 +SAY RM 35 +SAY KM 40 +SAY B Dit is een eenvoudige macro. De macro connect mijn bbs op poort 2, denk svp aan de instructie over de vertraging. Vervolgens wordt een file geopend en wordt aan de bbs het commando gegeven dat nodig is om mijn mail te lezen en te killen en vervolgens wordt er gedisconnect. Alle macro's worden uitgevoerd in een tijdseenheid. Wanneer de macro stopt zal waarschijnlijk de verbinding er nog zijn, maar alle nodige bbs commando's zijn gegeven. Wanneer de bbs disconnect sluit tsthost automatisch de POSTA file en kan ik die file bekijken en mijn mail lezen. Denk erom dat regel 25 ..40 alleen worden uitgevoerd als er een verbinding gemaakt is, vlak na het + teken voor de commando's. Hier is een complexer macro. In deze macro ga ik er vanuit dat de prompt van mijn bbs is "IK1MSL BBS =>". Mijn bbs vraagt om een password met de password prompt "PASSWORD?". >> Voor het password moet in de doc het hoofdstuk hierover lezen << :MSL 3 5 WAITDISC 10 CONNECT IK1MSL-8 12 DELAY 2 14 +WAITSTRING 30 (1000) PASSWORD? 16 +PASSWORD 18 +WAITSTRING 30 (1000) IK1MSL BBS => # 40 +YD VARIE\PIPPO.ARJ 42 +WAITSTRING 30 (100) IK1MSL BBS => 44 +IFYAPPERROR 40 46 +GOTO 1000 # 100 +IFYAPPACTIVE 42 110 +SAY 120 +WAITSTRING 30 (1000) IK1MSL BBS => 130 +GOTO 44 # 1000 DISC 005: wacht tot de poort vrij is. 010: connect mijn bbs op poort 3. Denk aan de kleine vertraging met betrekking tot de verbinding. Alle andere regels zullen worden uitgevoerd alleen wanneer men geconnect is, vlak na het + teken bij de start van het commando. 014: ten hoogste 30 sec. wachten op het password verzoek. Als dit niet wordt ontvangen, dan is er iets mis. De BBS kan gecrashd zijn of men is even in DOS. In dit geval ga ik naar regel 100, waar er een disconnect wordt gegeven en de macro wordt gestopt. 016: zendt mijn password. 018: en wacht op de bbs prompt. De maximale tijd is 30 sec. Als binnen deze tijd de prompt niet ontvangen wordt, dan wordt verondersteld dat er iets verkeerd is en ga ik naar regel 1000 voor een disconnect en stopt de macro. 040: verzoek om de file PIPPO.ARJ te downloaden, die in de VARIE\ directory staat, met gebruikmaking van het yapp protocol. 042: wacht ten hoogste 30 seconden om de bbs prompt te krijgen, die het eind van de yapp transfer aankondigt. 30 is een klein getal maar het heeft nu niet veel betekenis. 044: wanneer de prompt ontvangen is en er een fout is, dan vraag ik de file te gaan naar regel 40. 046: geen fout, dus ga naar regel 1000, disconnect en stop macro. 100: als ik binnen 30 seconden geen bbs prompt heb ontvangen na de melding in regel 42, dan zal de tsthost macro naar hier toe gaan. Allereerst wordt getest of er nog een yapp transfer is. Als er nog een yapp transfer is wordt er meer tijd gevraagd om naar regel 42 te gaan. 110: als de transfer is gestopt maar ik heb geen prompt ontvangen, dan is het mogelijk dat ik een abort yapp heb. FBB515c heeft en bug in de yapp routine: het zenden van data's wordt gestopt maar de abort wordt niet bevestigd in de juiste volgorde. Dan zal in 90 % van de gevallen het remote station wachten op een abort bevestiging van de fbb bbs, terwijl de fbb bbs al de yapp transfer heeft gestopt. Om dit te vermijden en om de communicatie met de bbs te resynchroniseren, zend ik een lege regel om de bbs te dwingen de prompt te zenden. 120: wacht op de prompt. Nogmaals, indien niet ontvangen, disconnect op 1000. Misschien was er geen fout in de yapp transfer, het is mogelijk dat de bbs is gecrashd. 130: als de prompt is ontvangen, ga naar regel 44 om de yapp status te testen. Deze macro is nog niet perfekt. Het probleem is dat als u steeds een fout krijgt, dat de macro door zal gaan met naar de file te vragen. Maar dit is slechts een voorbeeld. U zult wel een macro kunnen maken zonder dit probleem. Het ligt voor de hand dat macro, prompt, timing, password slechts voorbeelden zijn, U moet de geschikte waarden invullen die u nodig hebt. AUTOMATISCH PASSWORD -------------------- De TSTHOST.PSW file bevat passworden die te gebruiken zijn voor die programma's waar om toegang van het programma wordt gevraagd. De file formaat is: CALL STRING_TO_SEARCH PASSWORD CALL is de call voor het password. ZONDER SSID STRING_TO_SEARCH is de prompt van het systeem wanneer het password wordt gevraagd, tot maximaal 50 karakters zonder spaties, PASSWORD is uw password tot 255 alfanumerieke karakters zonder spaties. Voorbeeld: IK1MSL IK1MSL-8> abcdef IK1MSL Password? 123456 IK1GKJ IK1GKJ-8> ABCEDF Waarschuwing: De bovenste en de onderste worden genegeerd in de zoekstring, maar zijn belangrijk in de password string. Hier zijn een paar voorbeelden voor de BBS prompt die wat twijfel kunnen wegnemen en die er voor zorgen dat u de juiste tsthost.psw schrijft.. In het voorbeeld is mijn demo password ABCDEF IK1MSL-8> 11 22 33 44 55 [0123... IK1MSL-8> ABCDEF Password? IK1MSL-8> 11 22 33... IK1MSL-8> ABCDEF IK1MSL-8> Password? 11 22 33... Password? ABCDEF IK1MSL-8> Password? 11 22 33.. ? ABCDEF Zoals u gezien hebt is de zoekstring ALTIJD het LAATSTE woord of de laatste karakters die van de password code kwamen. Als de BBS prompt is: Insert uw password 11 22 33 44 55 en u zet in uw tsthost.psw file: Insert uw password ABCDEF dan zal Tsthost Insert interpreteren als de string die die aangepast moet worden, en "uw" beschouwen als uw password. Dit is een fout! Tsthost.psw moet dan zijn: password ABCDEF LET OP! Als u een * invoegt, dan zal het programma niet de regel en de geconnecte call vergelijken maar alleen de overeenkomst tussen de ontvangen prompt en de prompt in de regel van de file. Dus maakt u hiervan gebruik, dan moet u de * regels aan het eind van de file zetten om verwarring te voorkomen. BELANGRIJK, LEES DIT! --------------------- Deze informatie is niet geldig voor het automatisch connecten i.v.m. forwarding en unproto mail verzoeken omdat die een speciale protocol hebben. Wanneer u het PASsword commando geeft of ALT-F1 typt zal tsthost starten met het zoeken van het password en zal kijken of de opgegeven call dezelfde is als de call die in tsthost.psw staat. Als u direct connect zal dit geen problemen geven maar kijkt u eens naar dit voorbeeld. Ik connect een node IK1GKJ-7. OK, IK1GKJ is de opgegeven call. Nu zend ik de node het commando om mijn bbs IK1MSL-8 te connecten. Nu zal IK1MSL-8 om het password vragen. Ik toets: ALT-F1 of typ het PASSword commando en tsthost zal dan een error bericht geven! Waarom? Vanwege de TNC die u connecte met IK1GKJ-7 en niet IK1MSL-8, daar de link naar ik1msl gemaakt was via de NODE en NIET via uw TNC verbinding. Dus tsthost zal zoeken naar een password prompt van IK1GKJ en niet van IK1MSL en omdat die niet wordt gevonden zal er een error bericht worden afgegeven. Om dit te vermijden geeft u het commando PASSWORD IK1MSL. Tsthost zal de geconnecte call negeren en gaan zoeken naar de call IK1MSL en de opgegeven call, IK1GKJ in dit voorbeeld negeren. Het is waarschijnlijk nuttig bij regelmatige verbindingen PASSWORD CALLSIGN te zetten in een van 20 te programmeren functie-toetsen. FORWARD, UNPROTO LIST, KANAAL 8 EN AUTOMATISCH PASSWORD ------------------------------------------------------- LEES DIT EERST! In dit hoofdstuk wordt Tsthost gezien als een programma dat is geconfigureerd voor 8 poorten. Als u het aantal poorten hebt veranderd met het /K commando, zal het forward-unproto verzoek worden gedaan op de laatst beschikbare poort. Als u bijvoorbeeld Tsthost opstart met het commando /K4 wordt dit gezien als unprotopoort. Tsthost connect de Homebbs voor forwarding of de unproto lijst alleen op poort 8. Als die BUSY is wacht het programma en probeert de Homebbs weer te connecten als de poort vrij is. Het programma roept altijd de "Master BBS" aan voor de reverse forwarding maar om de unprotolijst wordt alleen gevraagd als deze aktief is en als er een paar geselecteerde berichten zijn. Let op! In een systeem met meerdere poorten (multiport TFPCX), moet u er voor zorgen dat poort 8 met dezelfde poort van de Homebbs is verbonden. Nogmaals, daar het mogelijk is dat het programma het station aanroept terwijl u al geconnect bent met de Homebbs op een andere poort is het aan te bevelen om poort 8 een apart SSID (AX25 PORTCALL commando) te geven. ???????.CON -HomeBBS connect file --------------------------------- Deze file maakt het mogelijk om precies op te geven hoe u de homebbs kunt connecten voor het opvragen van de unproto berichten of voor de forward procedure. U heeft een file nodig die voor elke homebbs gebruikt kan worden. De naam van de file is de call van de bbs zonder ssid, de extensie is altijd .CON en de file moet in de tsthost directory worden gezet. Mijn homebbs is bijvoorbeeld IK1MSL-8, dus ik heb een file met de naam IK1MSL.CON De file heeft deze regels: - Iedere regel mag niet meer dan 80 karakters hebben. - Iedere lege regel en iedere regel die begint met # wordt genegeerd. - Iedere andere regel moet beginnen met een geldig commando. In feite worden er 4 commando's ondersteund: - C zegt tsthost dat dit een connect regel is. Het format is: C (CALL-SSID) CONNECT COMMANDO. De () zijn nodig en de call tussen de () is de call van de verbinding. CONNECT COMMANDO is het commando dat gebruikt wordt om dat station te connecten. - S verandert "de antwoord return prompt" met betrekking tot het connect commando. Dit wordt normaliter alleen gebruikt voor die nodes die geen standaard return berichten hebben. Normaliter geven alle nodes een return CONNECTED terug bij een goede verbinding of een FAILURE of BUSY in het geval van een mislukte verbinding. Deze berichten zijn reeds intern gedefinieerd in tsthost en behoeven niet weer worden gedefinieerd. Maar sommige nodes geven bijvoorbeeld terug CONNE in plaats van CONNECTED, ECHEC in plaats van FAILURE, OCCUP in plaats van BUSY. Het commando S CONNE ECHEC OCCUP bericht tsthost dat vanaf dit punt alle connect berichten zo worden weergegeven. Het opnieuw definieren zal gehandhaafd worden totdat een nieuwe her-definitie gemaakt zal worden ALLE 3 PARAMETERS MOETEN WORDEN GESPECIFICEERD. - L COMMAND VALUE, dit commando wordt gebruikt om bepaalde parameters in de TNC te zetten. Alle data's na het L commando worden zoals een commando naar de TNC gezonden. Het commando moet het WA8DED host syntax hebben, gewijzigde parameters hebben alleen effect op het geconnecte kanaal, en hebben weer de oorspronkelijke waarde na de verbinding. - $ PASSWORD PROMPT. Als een bbs een password vraagt voor toegang, dan kunt u hier de password prompt zetten. Dit is het oude HPASPROMPT commando. Voor meer details met betrekking tot het automatisch password en configuratie file; zie het betreffende hoofdstuk. Hier is een voorbeeld met betrekking tot mijn eigen homebbs IK1MSL-8 dus de file IK1MSL.CON: #bbs kan direct worden geconnect, dus C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8 | | | | | |--vanaf hier tot het einde het connect commando. | |----------call van de verbinding |---------------tsthost commando #bbs wordt geconnect direct via digipeaters C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8 VIA IK1ABC IK1QWE #Wat complexer, er zijn een node en digipeaters nodig voor het #connecten van de homebbs. #Eerst, moet ik de node IK1AAA-7 connecten # C (IK1AAA-7) C IK1AAA-7 # #Nu moet ik de node IK1PIP-2 connecten, maar ik heb een probleem. #Ten eerste gebruikt de node AAA-7 geen C commando om te connecten, #maar die gebruikt X, vervolgens is het return bericht voor busy geen #BUSY maar OCCUP, de andere berichten zijn #standaard. S CONNECTED FAILURE OCCUP C (IK1PIP-2) X IK1PIP-2 # #Ok, nu kan ik mijn homebbs IK1MSL-8 connecten, echter u bent #gewaarschuwd. PIP gebruikt standaard connect berichten dus ik #moet eerst de voorgaande gewijzigde berichten her-definieren. #PIP hoort niet rechtstreeks ik1msl-8 dus ik moet de digipeater #IK2DED gebruiken. # S CONNECTED FAILURE BUSY C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8 VIA IK2DED #Deze bbs kan direct worden geconnect maar vraagt een password om #binnen te komen. Password prompt is PASSWORD? #Ik zal maxframe 3 gebruiken voor deze verbindingen. # L O 3 $ PASSWORD? C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8 FORWARD PROTOCOL ---------------- De PMS kan met een Master BBS forwarden volgens de standaard MBL/RLI of FBB COMPRESSED protocol. Elke BBS kan de PMS connecten en gegevens forwarden maar de PMS zal alleen berichten sturen naar de BBS die aangegeven is bij het HOMEBBS commando. De PMS zal alle berichten sturen naar de Homebbs die een speciale route hebben ( @ veld mag niet leeg zijn ). Als een ontvangen bericht door een andere BBS is geforward zal het naar de BBS geforward worden die geconnect is, maar alleen als de call van de geconnecte BBS niet dezelfde call is die in in het RCVBBS veld is opgeslagen. Wat persoonlijke berichten betreft, deze zullen alleen worden geforward als de geadresseerden van deze berichten ze niet gelezen hebben. In de berichtenlijst toont de letter L bij het type/status bericht, dat dit bericht ter plekke is geschreven, anders zou het bericht ontvangen zijn door forwarding. U kunt altijd uw Homebbs connecten en uw mail verzenden maar om te forwarden moet u daar toe in de gelegenheid worden gesteld door de sysop van uw Homebbs 1) Vraag de sysop de volgende forward file voor u te maken: # A IK1GKJ P B R B IK1GKJ F IK1GKJ C C IK1GKJ ------- # Als u ook de @AMSAT berichten nodig hebt, moet de sysop het G AMSAT toevoegen na de F IK1GKJ regel. 2) Edit de BBS.SYS file en voeg uw call aan de lijst toe. 3) Edit uw record en verander het bbs veld, nu moet het niet gericht zijn aan de bbs call maar aan UW call. (NH commando) Deze info is voor het type FBB BBS, ik weet niet hoe het werkt met andere software Probleem om te connecten voor UNPROTO en FORWARD ------------------------------------------------ Tsthost gebruikt een eenvoudig protocol voor de Homebbs voor forwarding en unproto. Allereerst zal de BBS altijd op poort 8 worden geconnect, evt via HNode Als dit heeft plaatsgevonden zal tsthost wachten op het BBS SID en/of PASSWORD verzoek, de volgorde is niet belangrijk. Maar het SID moet ontvangen worden, (sid is de string [FBB-5.15-ABFHM$] of gelijkwaardig). Het programma MOET deze regel regel ontvangen, omdat het programma van de sid kan afleiden welke type protocol gebruikt moet worden. Daarna wacht Tsthost op de BBS prompt. Wanneer die ontvangen is is de volgorde compleet en kan gestart worden met forwarding of een unprotolijst. De bbs prompt is een > aan het eind van een regel. Dit kan bij sommige bbs'en een probleem zijn, omdat vele sysops de > in de welkomsttekst van de bbs hebben staan. In een normale verbinding is dat geen probleem maar in een remote protocol wel, omdat wanneer tsthost dit > ontvangt het prg denkt dat dit de bbs prompt is en de volgorde niet correct is. Bijvoorbeeld, als de BBS-welkomsttekst een regel heeft als volgt: HALLO MARIO, FOR HELP TYPE THE COMMAND dan kunt u de forward of unproto niet opstarten, omdat de > aan het eind van de regel verwarrend is. Maar deze regel, HALLO MARIO, TYPE TO HELP, geeft geen enkel probleem. Als u dit probleem hebt kunt u de sysop vragen om dit te veranderen. Let op: Als u geen forward of unproto kunt opstarten en u kunt het probleem niet oplossen, start dan handmatig een forward of een unproto verzoek op de forward poort en wanneer u gedisconnect bent, doe dan het commando WRITEBUF ABC. Stuur mij dan een bericht met de inhoud van de ABC file, zodat ik die kan bekijken. Nog een gemeenschappelijk probleem; als u de FBB gecomprimeerde forward mode gebruikt is dat wanneer uw homebbs mail aan u moet zenden dat die bbs FF zendt en het bericht als geforward aanduidt. Dit is een bug in fbb en om dit op te lossen moet u de homebbs connecten en vervolgens typt u het commando NH YOURCALL PMS INTERFACE ------------- Iedere poort in Tsthost is een PMS en een normale connect poort tegelijkertijd. Alle niet geconnecte poorten zijn standaard in de PMS mode. Dit betekent dat een remote user die uw station connect, in de PMS komt. Maar als u het connect commando geeft, wordt de poort een normale conversatie poort. Maar er is een uitzondering hierop. Wanneer de software draait en er zijn een of meer poorten in uw tnc al geconnect om de een of andere reden, dan zijn het conversatie poorten en geen PMS poorten. De reden is, dat het onmogelijk is te weten of deze poorten door ons zijn geconnect of door een remote user. U kunt van PMS of conversatie poort overschakelen met het commando TALK (van PMS naar conversatie, bijvoorbeeld na een gesprek met de remote user) en ook van conversatie naar PMS. U kunt niet omschakelen als u niet standbye bent. U kunt niet omschakelen naar PMS als er op die poort een YAPP transfer is, zowel downloaden als uploaden. Een TALK commando heeft geen effect als de PMS op die poort bezig is om een user commando uit te voeren. Bovendien; u kunt geen connect scherm omschakelen dat al aktief is in de PMS. Dit is juist omdat u niet met een user kunt praten omdat uw tekst anders zijn aktiviteiten in de PMS zal storen. U moet het TALK commando gebruiken alvorens u gaat praten. WOORD "MAIL" OP HET SCHERM -------------------------- Wanneer er nieuwe mail voor u is binnengekomen in de pms zult u het woord MAIL zien knipperen op het scherm. Om dit knipperen uit te schakelen MOET u ALT-F10 drukken of het LM commando typen; ik heb dit gedaan om twee redenen: 1) TSTHOST.DMS is niet in het geheugen en om te zien of uw mail al gelezen is kost wat tijd. 2) Een user die niet gerechtmatigd is kan uw pms connecten en met uw call uw mail lezen en vervolgens uw mail wissen. In geval 1 zult u dan niet kunnen zien of er nieuwe mail voor u is, met dit systeem ziet u dat er nieuwe mail voor u is, zelfs als die mail is gelezen en gewist. PRIVE DIRECTORY VOOR PMS USERS ------------------------------ Het is mogelijk voor iedere user van de PMS een prive directory te maken met het utility programma MAINTUSR dat bij het tsthost programma zit. De gebruiker die uw pms connect kan toegang krijgen tot zijn prive directory (indien dus aanwezig) met de prefix P: De user kan toegang krijgen tot elke subdirectory van de prive-directory maar heeft geen toegang tot een eventuele hogere directory. Bijvoorbeeld, stel dat de volgende directory bestaat: C:\TSTDATA\PRIV\LEVEL1\LEVEL2 Een prive dir C:\TSTDATA\PRIVE is gemaakt voor IK1GKJ en een C:\TSTDATA\PRIV\LEVEL1 is gemaakt voor IK1MSL. Met de prefix P: (is YD P:xxx) IK1GKJ heeft toegang tot C:\TSTDATA\PRIV, LEVEL1 en LEVEL2. terwijl IK1MSL alleen toegang heeft tot: C:\TSTDATA\PRIV\LEVEL1, LEVEL2. LET OP: Het is zelfs mogelijk (MAAR NIET AAN TE BEVELEN) om MAINTUSR te gebruiken als Tsthost draait als u een pad voor een user verandert die reeds is geconnect met uw pms. Het nieuwe pad is pas geldig als de user eerst heeft gedisconnect en weer heeft geconnect. DE SERVER --------- Wat is de Server? De server zijn programma,s com of exe die in directory moeten staan waar tsthost.exe ook in staat. Wanneer een persoonlijk bericht in uw pms komt en tsthost ontdekt een server (zie SERVER commando), dan zal tsthost de inhoud van dit bericht kopieren naar een file, vervolgens zal tsthost (deze de er mee in verband staande) com of exe file opstarten. Dit is een standaard forward file, dus in de eerste regel zal staan: SP SERVERNAME

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina