TstHost versie 43 van ik1gkj vertaling door pa1hsl kenmerken tsthost is een software programma dat geschreven is voor de tnc2 en clones met host mode eprom type tf8, tf23, tf24 enzDovnload 179.07 Kb.
Pagina2/3
Datum20.08.2016
Grootte179.07 Kb.
1   2   3
#include main(int arg, char **argv) { int i,mode; sscanf(argv[2],"%d",&mode); if(!stricmp(argv[3],"BYE") && mode) { printf("\nBest 73\n"); return 0; } printf("\nHallo %s, you have send:\n",argv[1]); for(i=3;i CALL Toont alle berichten voor CALL L@ ROUTE Toont alle berichten voor die route LS STRING Toont alle berichten die STRING in de titel hebben LM Toont al mijn berichten LN (FKHYX) Toont alle berichten in de status N,F,K,H,Y,X LQ Toont alle berichten die nog niet zijn geforward. LP Toont alle P berichten LB Toont alle B berichten LT Toont alle T berichten Om het berichten scherm te aktiveren, geeft u het juiste list commando. Het scherm laat de berichten zien en vervolgens kunt u met de cursor werken en de toetsen UP,DOWN,HOME,END, PAGE UP, PAGE DOWN. Met Escape maakt u de handeling ongedaan. In de list mode kunt u editen, de status veranderen of typen, lezen of een bericht beantwoorden....Ga eenvoudig met de balk op de berichten staan die u interesseren en druk op een van de volgende toetsen: ALT-I Het meest complex; deze wordt gebruikt om de status, titel, bestemming enz te veranderen. Gebruik de TAB toets of RETURN toets om van veld te veranderen. Om de handeling te stoppen, ga naar het veld en druk RETURN. ESCAPE breekt de handeling af. ALT-H Als het bericht in de H status is zal het N worden, anders wordt het veranderd in de H status. ALT-K Wist het bericht, geen andere handeling is beschikbaar. ALT-F Alle berichten in de N status die geen route hebben zullen toegevoegd worden aan de forward lijst. Voor elk ander geval als de status van het bericht N is, zal die status F worden. RETURN Lees het bericht CTRL-RETURN Lees het bericht, maar met RLINE uitgebreid. LET OP! Terwijl u aan het lezen bent kunt u in het bericht gaan met de cursor keys. Druk Escape om het lezen te stoppen en keer terug naar het list scherm. ALT-E Het bericht bewerken. ALT-R Een antwoord-bericht zenden aan de afzender van het gekozen bericht. CTRL-R Als ALT-R, maar zet de inhoud van het bericht in de tekst van het antwoord bericht. ALT-C Zendt een kopie, maakt een kopie van het bericht. ALT-M Mailcopy, om de geselecteerde mail te kopieren of toe te voegen aan een file. Let op! ALT-R, CTRL-R, ALT-C, ALT-M openen een ander scherm in het scherm. In dit scherm kunt u een filenaam opgeven om toe te voegen aan het eind van het nieuwe bericht. Als u geen externe file wilt toevoegen druk dan eenvoudig op enter op het lege veld. Als u daarentegen een file nodig hebt, typ dan hier de naam. Als de filenaam geen opgegeven pad heeft, zal deze file worden opgezocht in de Workdirectory. Als u niet meer weet waar de file is, kunt u op de F2 toets drukken, die dan weer een ander scherm opent waarbij u kunt kiezen uit een lijst. Het ALT-C commando, hier moet u ook het adres en optioneel de BBS opgeven waar het bericht naar toe moet. Gebruik TAB of RETURN in het veld om van de een naar de ander te gaan. ESCAPE breekt altijd de handeling af. Terwijl u bezig bent met editen van een bericht, kunt u gebruik maken van de interne editor, met de cursor toetsen en in combinatie met de CONTROL toets. CTRL-Y wist een regel. F2 stopt het editen F8 breekt het editen af. Aan het eind van het editen, komt u weer in het list scherm. * K Voor het wissen van berichten direct van het toetsenbord. Alle extensies als bij het L commando. S CALL [@ROUTE][+FILENAAM] SB CALL [@ROUTE][+FILENAAM] SP CALL [@ROUTE][+FILENAAM] SR[R] BERICHT_NUMMER [+FILENAAM] SC BERICHT_NUMMER CALL [@ROUTE][+FILENAAM] Het "SP" maakt het bericht tot een prive bericht, dat betekent dat alleen de geadresseerde het bericht kan lezen. Het "SB" maakt van het bericht een bulletin, dat betekent dat iedereen het bericht kan lezen. Als "SB" of "SP" niet uitdrukkkelijk zijn opgegeven (het "S" commando) zal het programma de "P" mode toekennen aan het bericht voor elke geldige CALL en anders de "B" mode. SR beantwoordt automatisch met een P-type bericht aan de afzender van het betreffende bericht nummer. De titel van het bericht zal "Re" zijn en de titel van het originele bericht. SRR werkt als SR, maar voegt in de editor een kopie van de inhoud van het berichten nummer. SC zendt een kopie van het opgegeven berichtnummer aan CALL. Tijdens dit commando kunt u niet omschakelen, maar u moet het bewerken van het bericht beeindigen. Als +FILENAAM bestaat dan wordt de inhoud van de opgegeven file toegevoegd aan het eind van uw bericht. Als "FILENAAM" een opgegeven drive of pad heeft, zal de file daar worden gelezen. Anders zal die worden gezocht in het WORKDIR pad. PMS COMMANDO (TOETSENBORD) -------------------------- ACK [H | Y | N] --------------- Dit commando maakt het mogelijk dat elk ontvangen bericht wordt bevestigd die de string /ACK bevat in de eerste kolom van de regel van de ontvangen berichten. De ack is zoiets als een return antwoord die bevestigt dat uw pms het bericht heeft ontvangen. De bevestiging van het bericht wordt automatisch teruggezonden naar de verzender van het bericht. Y maakt de ack functie mogelijk, N schakelt deze uit, H maakt het ack bericht maar houdt het bericht in de held status. Dat betekent dat het ack bericht wordt 'vergrendeld' en pas wordt teruggezonden als u het bericht 'ontgrendeld' hebt. BMail ON/OFF ------------ In-en uitschakelen van de MAIL FOR in het baken. Als het is ingeschakeld dan zal een lijst van calls worden getoond die mail hebben in uw pms. BReak [call | ALL] tekst ------------------------ Er wordt een tekst verzonden aan alle users die geconnect zijn met de PMS. De break wordt alleen verzonden aan de users die in de idle status zijn. CH8RESERVED ON/OFF ------------------ Wanner dit commando op ON staat, dan kan poort 8 (of de laatst beschikbare poort) alleen door de Homebbs of halias worden geconnect. ENdmessage filename OFF ----------------------- Dit commando beschijft een file die automatisch toegevoegd wordt aan het eind van ieder bericht welke geschreven is met de S?/SR functies van de PMS. Als het S?SR commando al de +filenaam extensie heeft, dan zal eerst de inhoud van de file worden toegevoegd en dan de inhoud van de ENDMESSAGE. OFF schakelt deze functie uit. Als ENDMESSAGE geen ingesteld pad heeft, zal er gezocht worden in de directory van het programma. EXPORT N | F ------------ Dit commando exporteert naar een file met de naam EXPORT.FWD de berichten die normaliter geforward worden naar de Homebbs. Het file formaat is de standaard MBL-RLI forward type. N betekent dat de berichten worden ge-exporteerd en geen F krijgen. F betekent dat de berichten worden ge-exporteerd en een F krijgen. FBbmode ON/OFF -------------- In (standaard)- en uitschakelen van de FBB compressed forward mode. Dit type forwarding vereist ongeveer 32 Kbyte geheugen. Als het programma geen genoeg geheugen heeft om de forwarding te starten, wordt automatisch overgeschakeld naar de MBL/RLI forwarding. FREverse ON OFF --------------- Is (standaard)-in- of uitschakelen van de reverse forwarding. Als FREverse is uitgeschakeld, zal tsthost ALLEEN de homebbs connecten als er ook mail is te zenden vanuit de PMS. Als FREverse is ingeschakeld, dan zal tsthost de Homebbs connecten voor het forwarden zelfs als er geen mail is te zenden is vanuit de PMS FTIME 0..60 minuten ------------------- Iedere FTIME minuten zal de PMS de master BBS connecten voor de forwarding. Elke waarde onder de 5 zal deze functie uitschakelen en de forwarding wordt alleen uitgevoerd als de Homebbs uw station aanroept. FWD --- Handmatig starten van de forward naar de HOmebbs. HAlias CALL-SSID ---------------- Hier wordt een extra call opgegeven welke wordt beschouwd als een Homebbs, wanneer er geconnect wordt. HIeraddr TEXT ON/OFF -------------------- Is een veld van maximaal 23 karakters om uw hierarchisch adres aan te geven, bijvoorbeeld .PIE.ITA.EU OFF schakelt deze functie uit. Dit veld wordt als het aanwezig is gebruikt met het RLINE commando. Homebbs CALL_SSID ----------------- Hier wordt de Homebbs naam opgegeven waarheen de PMS de PMS berichten worden verstuurd en wel die waarvan ook de route (@) is opgegeven. SSID moet worden opgegeven want IK1MSL is anders dan IK1MSL-8. Voorbeeld: HOMEBBS IK1MSL-8 Let op: Als u de call van de HOmebbs verandert en de unproto lijst is aktief, zal de lijst van de voorgaande homebbs worden afgesloten en zal er een lijst worden geopend voor een nieuwe homebbs. HRoute CALL [/V | /P ROUTE] --------------------------- Met dit commando wordt de hroute getoond of ingesteld voor een call. Is er een HROUTE CALL opgegeven, dan wordt het h-adres getoond voor die call als die bekend is en wordt de file tsthost.hrt gelezen. Als er CALL /V (of /P) ROUTE wordt opgegeven, dan wordt het h-adres voor die call ingesteld of veranderd. /V betekent dat de route niet blijvend is en dat tsthost de hroute kan veranderen als er een nieuwe route voor die call wordt opgemerkt. /P betekent dat de route vastligt en die kan niet automatisch door tsthost worden veranderd. Als er geen ROUTE parameters zijn, dan wordt de call ingesteld of veranderd in een 'leeg' h-adres. Als er wel ROUTE parameters zijn, dan wordt het h-adres voor die call ingesteld met de opgegeven route. LBheld ON/OFF ------------ Alle bulletins die door de sysop zijn gemaakt, krijgen de status HELD. Dit betekent dat alleen de sysop en de verzender van het bericht toegang krijgen tot deze mail. LPheld ON/OFF ------------- Net als LBheld maar alleen voor persoonlijke mail. MAilcopy [nummer.. IK1GKJ @IK1GKJ] [FILENAAM] ------------------------------------------------------ Voegt iedere geldige parameters toe aan de filenaam. U kunt een lijst met nummers toevoegen, een call van een afzender als die voorafgegaan wordt door <, een bestemming call (>), een route (@) of elke combinatie van die parameters. Als de filenaam geen drive/pad opgave heeft zal de file worden weggeschreven in de workdirectory. MSGHEADER ON/OFF ---------------- In- en uitschakelen van de pms message header, (TSTH ..LOCAL TIME..) NBID bidnummer (1..65535) ------------------------- Dit is om een nieuwe bid start reeks te maken, MAAR GEBRUIK DIT COMMANDO NIET ALS U NIET WEET WAAR U MEE BEZIG BENT!! Lees eerst het hoofdstuk over TSTHOST.BID. Als u dit commando gebruikt zonder parameters, zal het volgende interne bidnummer worden getoond. PMS --- Staat normaal gesproken in de PMS mode, bijvoorbeeld na een QSO met een remote user die u heeft aangeroepen. De user gaat weer terug naar de PMS prompt. U kunt niet omschakelen als er een file transfer is op de poort (YAPP, record, send). Zie ook het TALk commando. PYAPP [ON /OFF] --------------- In-en uitschakelen van de yapp functie van de PMS. RIng [ON / OFF -------------- Ring werkt met het PMS commando T dat gebruikt kan worden door een user om de sysop te roepen. Als ON (standaard) dan kan de sysop 24 uur per dag worden geroepen. Als die OFF is, dan dus niet. RLine ON/OFF ------------ Als dit commando ON is wanneer uw PMS een bericht forwardt, zal uw R: regel toegevoegd worden aan het bericht. Als dit commando OFF is krijgt u de no. WAARSCHUWING: met Rline ON wordt u beschouwd als een normale BBS, dus als een user het commando SR gebruikt nav uw mail, zal het adres zijn: uw call@uw call in plaats van uw call@uw Homebbs. Als @uw call niet is opgegeven bij de Homebbs of een andere bbs in zijn forward file, zal mail die voor u bestemd is u nooit bereiken omdat u geen bbs bent in het normale pad. Uw mail zal dan weer teruggestuurd worden naar uw Homebbs. Maar er zijn een paar servers die in staat zijn om met elkaar te communiceren via Rline en in dit geval, als u Rline niet hebt ingeschakeld, kan dit type server niet behoorlijk werken. SAvemsg +/- TOVELD +/-@ROUTE +/- CALL Toont alle berichten voor CALL L@ ROUTE Toont alle berichten voor die route LS STRING Toont alle berichten die STRING in de titel hebben LM Toont al mijn berichten Let op! Iedere user heeft toegang tot alle bulletins en prive-berichten die aan hem zijn gericht. Gewiste berichten worden nooit getoond. XR werkt precies zoals R, maar terwijl R de R regel comprimeert net als fbb, toont XR de regel in zijn geheel. B - Disconnect het systeem DOS DOS_COMMANO --------------- Indien mogelijk start Tsthost het opgegeven DOS commando op. I - Toont de users die geconnect zijn met de PMS. LET OP: Alleen de stations die geconnect zijn met de PMS worden getoond. Poorten die die niet in de PMS mode zijn worden niet getoond. Toont ook de beschikbare drive. N NAME ------ Registreert uw naam. PG [[NAMESERVER] SERVER PARAMETERS] ----------------------------------- Als deze niets bevatten zal het programma aan de user de inhoud zenden van de file TSTHOST.PGS als die er is en anders wordt er NO PG AVAILABLE uitgezonden. Op deze manier is het mogelijk voor de sysop om een paar PG servers te hebben die niet zijn opgegeven. Een user zal de servers niet opstarten maar de sysop, of een beperkte groep users wordt in staat gesteld deze extra service te verkrijgen. Als de server parameter naam is opgegeven, start het programma de opgegeven server. De output van de server wordt teruggezonden naar de user. SYS --- Wanneer de user het SYS commando geeft, zal er gezocht worden naar zijn call in de TSTHOST.SYS file en als die gevonden wordt, zal het programma om een password vragen, gecodificeerd met het md2 systeem en ook de standaard van 5 letters. Als de user het juiste password intypt, zal deze bepaalde privileges krijgen die zijn gespecificeerd in de tsthost.sys file met de vlag parameters . Zie daarvoor het hoofdstuk over tsthost.sys voor info over deze vlaggen. De password prompt is de PMS call zonder SSID, met _PMS> en het password verzoek, zoals: IK1GKJ_PMS> 5 1 3 7 6 [0123456789] Om die te cancelen kunt u het sys commando herhalen en dan geeft u een onjuist of null password. Als u de vlag in tsthost.sys verandert, terwijl er een user met een geldig password geconnect is zal de nieuwe vlag geen effect hebben, alvorens eerst de oude eerst geschoond is. S CALL [@ROUTE] SB CALL [@ROUTE] SR MSG_NBR SP CALL[@ROUTE] SC MSG_NBR CALL [@ROUTE] Slaat een bericht op in de PMS. SB is voor bulletins. SP voor prive mail. Het veld@ROUTE is optioneel. Als dat opgegeven is zal het bericht worden geforward naar de opgegeven HOmebbs. Als de P of B types niet uitdrukkelijk zijn opgegeven, kent het programma automatisch het P type toe voor iedere geldige CALL en anders het B type. SR geeft een antwoord op een P-type bericht aan de zender van een specifiek bericht. SC zendt een kopie van bericht nummer # aan call. Het editen van een bericht eindigen met CTRL-Z of /EX aan het begin van een nieuwe regel. T - Roept de sysop van de PMS. U bent altijd verbonden met de PMS totdat de sysop u in de TALK mode zet. V FILENAAM ---------- Toont de user de inhoud van een ascii file. File moet in de USERDIR van de subdirectory zitten. YD FILENAAM ----------- Zendt aan de user de file met het Yapp protocol. De file moet in de USERSDIR of subdirectories daarvan staan. YU FILENAAM ----------- Tsthost ontvangt een file van een user met het Yapp protocol. De Resume optie (restart) is altijd ingeschakeld, dus als de transfer om de een of andere reden stopt, kan de user weer opnieuw connecten en de file weer opnieuw starten vanaf het punt waar hij was gestopt. De file zal in de USER\UPLOAD DIR worden gezet. Na iedere suksesvolle of interrupt transfer zal de sysop hierover worden geinformeerd via een bericht. W [PAD] ------- Toont de inhoud van de USERDIR directory. ? - Zendt aan de user de inhoud van de TSTHOST.HLP file. Als deze file niet aanwezig is ontvangt de user het bericht: NO HELP AVAILABLE. @ [CALL | ALL] TEKST ------------------ Onderbreekt de user CALL, die geconnect moet zijn met de PMS, door het TEKST bericht aan te geven. Wanneer u ALL gebruikt, wordt de break verzonden aan alle calls die in verbinding staan. /EW /ER /ED/E@ -------------- Met dit commando kan een remote user het programma beeindigen en de WRD@ karakters werken zoals het EXIT toetsenbord commando. De remote user heeft voor een /E? remote commando een SYS waarde nodig met een waarde van 32 in de TSTHOST.SYS file. UNPROTO LIJST ------------- Wanneer een FBB BBS een nieuwe bericht ontvangt dan zendt deze BBS een speciale unproto packet uit met de omschijving van het bericht. Het is ook mogelijk om het BBS bericht te ontvangen zonder met de FBB BBS geconnect te zijn. Met deze kenmerken kan een user zijn hele pc de hele dag aan laten staan en de lijst van berichten ontvangen van de BBS en die dan bijhouden. Om deze mogeljkheid te gebruiken moet de BBS dat toestaan. dus als u de unproto lijst nodig heeft, neem dan kontakt op met de sysop van de BBS. Zelfs als de BBS u geen mogelijkheid geeft voor een unprotolijst, kan tsthost de Unproto berichten "onderscheppen" maar kan deze niet resynchroniseren met de BBS als er een packet verloren gaat. Let op! Om de unproto lijst te kunnen gebruiken moet de monitor poort open zijn voor de unproto packets, letter U, AX MON U, AX MON US, AX MON UC, AX MON USC zijn juist, een paar andere modes zonder het "U" zijn dat niet! De unproto lijst kan tot 800 berichtheaders saven. Maar om het geheugen verbruik te verminderen kunt u ook gebruik maken van het /U commando. Bij HOmebbs zet u de call van de Homebbs, waar de unproto lijst vandaan moet komen. U moet de call juist opgeven, want IK1GKJ is wat anders dan IK1GKJ-8. U kunt tot 20 velden opgeven die automatisch worden geselecteerd. De lijst kan verkregen worden zonder toedoen van de user zelf of door een speciaal commando te geven (lees het hoofdstuk over poort 8 van de doc), zelfs als de BBS een password vraagt voor toegang van de BBS. Het bericht in de unproto lijst wordt verzonden in FBB protocol. Dit protocol vereist ongeveer 19 k RAM voor het decoderen van berichten. De files worden dan in de PMS gezet en vervolgens bekeken worden met het L commando. De ontvangen file is net zoals de standaard file die ontvangen wordt met de forward, dus heeft /ACK, SAVEMAIL functies enz... De unproto lijst hangt samen met de call van de homebbs, want het is deze call die de unproto frames voortbrengt. De informatie die ontvangen wordt door tsthost wordt opgeslagen in een file die de .ULS extensie heeft en de call zonder ssid van uw homebbs als NAME.FILE wordt opgeslagen in de tsthost.exe directory Dus het is eenvoudig om meerdere unprotolijsten te hebben. Bijvoorbeeld als u twee lijsten ontvangt van twee bbs'en. Wanneer u de naam van de homebbs verandert zal tsthost gaan werken met de andere bbs en zal daar een lijst van bijhouden. BELANGRIJK! ----------- Sommige programma,s staan het gebruik van unproto packets met het "poll bit" toe. Dat is geen probleem voor de unproto lijst. Echter in sommige situaties kan het een probleem geven. Bijvoorbeeld, u bent verbonden met uw Homebbs op poort 1. Tsthost zendt een Sync unproto packet naar uw Homebbs voor de unprotolijst. De Homebbs zendt u een DM packet terug na ontvangst van uw packet. Dit is juist omdat uw monitorpoort niet geconnect is. Maar uw AX25 interface ontvangt het DM packet en dat wordt weer gestuurd naar poort 1 waarop u bent geconnect om de verbinding te verbreken. In dit geval zult u worden gedisconnect door uw TNC terwijl u voor de BBS nog steeds geconnect bent. Om dit probleem te vermijden zendt Tsthost bij de start het @UO commando uit om de poll bit in de unproto packets uit te schakelen. Er zijn misschien een paar eproms of drivers die het commando niet herkennen (zover als ik weet alleen TFPCR v2.10) en als de Eprom/Driver start met de poll bit kunt u het probleem niet oplossen en zult u worden gedisconnect. Ulist Subcommando,s ------------------- Gebruik deze commando,s na de ULIST prefix, bijvoorbeeld: ULIST QUERY 122 UL Autoselect +/-TO veld +/-


1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina