Tumoren van het anaal kanaalDovnload 42.23 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte42.23 Kb.

HANDBOEK ONCOLOGIE – digestieve oncologie

TUMOREN VAN HET ANAAL KANAAL
1. ALGEMEEN: KLINISCHE PRESENTATIE


 • de meeste patiënten met een carcinoma van het anaal kanaal presenteren zich met rood bloedverlies per anum.

 • 30% ervaart pijn of massagevoel rectaal
 • Anaal kanaal carcinoma is geassocieerd met HPV infectie (anogenitale wratten), voorgeschiedenis van SOA’s, voorgeschiedenis van baarmoederhals-, vulva- of vaginakanker en immunosuppressie na HIV infectie of orgaantransplantatie.
 • De prognose hangt vooral af van de afmeting van de primaire tumor:

T1: curatie in 80%

T3: curatie < 50%
Tumoren onder de linea dentata draineren eerder naar de inguinale en femorale lymfeklieren.
2. HISTOLOGISCHE CLASSIFICATIE


 • De overgrote meerderheid van de primaire tumoren van de anus zijn spinocellulaire carcinoma’s (epidermoid carcinoma’s).

 • Daarnaast betreft het vooral cloacogene tumoren (basaloid transitioneel cel carcinoma’s).

Beide histologische varianten zijn geassocieerd met HPV infectie.

 • Adenocarcinoma’s vanuit de anale kliertjes of uit fisteltrajecten zijn zeldzaam.

 • Maligne melanoma van het anaal kanaal zijn eveneens zeer zeldzaam. De behandeling van maligne melanoma van het anaal kanaal wordt niet beschreven in dit hoofdstuk: zie bij maligne melanoma huid.

3. STADIËRING


TNM definities

Primaire tumor (T)

 • TX: Primaire tumor kan niet worden beoordeeld

 • T0: geen evidentie voor primaire tumor

 • Tis: Carcinoma in situ

 • T1: Tumor 2 cm of kleiner in grootste dimensie

 • T2: Tumor meer dan 2 cm maar niet groter dan 5 cm in grootste dimensie

 • T3: Tumor meer dan 5 cm in de grootste dimensie

 • T4: Tumor van eender welke afmeting die invadeert in de omliggende organen, vb. vagina, urethra, blaas*

 [Opm.: *Directe invasie in rectumwand, perirectale huid, subcutane weefsel of sfincterspieren is niet geklasseerd als T4]
Regionale lymfeklieren (N)

 • NX: regionale lymfekliermetastasen kunnen niet worden beoordeeld

 • N0: geen regionale lymfekliermetastasen

 • N1: Metastasen in de perirectale lymfeklieren

 • N2: Metastasen in unilaterale interne iliacale en/of inguinale lymfeklieren

 • N3: Metastasen in perirectale en inguinale lymfeklieren en/of bilaterale interne iliacale en/of inguinale lymfeklieren

Metastasen of afstand

AJCC stadia
Stadium 0

 • Tis, N0, M0

Stadium I

 • T1, N0, M0

Stadium II

 • T2, N0, M0

 • T3, N0, M0

Stadium IIIA

 • T1, N1, M0

 • T2, N1, M0

 • T3, N1, M0

 • T4, N0, M0

Stadium IIIB

 • T4, N1, M0

 • Elke T, N2, M0

 • Elke T, N3, M0

Stadium IV

 • Elke T, elke N, M1

Referenties

 1. Anal canal. In: American Joint Committee on Cancer: AJCC Cancer Staging Manual. 6th ed. New York, NY: Springer, 2002, pp 125-130. 

Histologische gradiëring (G)

Gx differentiatiegraad kan niet worden beoordeeld

G1 goed gedifferentiëerd

G2 matig gedifferentiëerd

G3 slecht gedifferentiëerd

G4 ongedifferentiëerd
4. DIAGNOSTIEK bij tumor van het anaal kanaal, na biopsiename

 1. PPA

 2. anuscopie

 3. eventueel echo-endoscopie

 4. CT pelvis of NMR pelvis

 5. RX thorax

 6. echo lever

 7. biopsie of FNA cytologie bij klinisch/radiologisch verdachte liesklieren

 8. HIV serologie bepaling te overwegen

5. BEHANDELING

Definitieve chemoradiotherapie is de standaardbehandeling voor anaal kanaal carcinoma.

APRA wordt gereserveerd als salvage behandeling bij progressie/recidief na (chemo)radiotherapie.

Tis

Locale excisie met adequate marges

Bij positieve SV: re-excisie of locale bestraling +/- 5FU gebaseerde chemo

T1 N0 M0

RT pelvis 45 Gy (25 x 1.8 Gy) + concomitant 5FU/Mitomycine

Boost tot 50.4-59.4 Gy extern of dmv curietherapie

T2-4 N0 M0

T1-4 N1-2 M0RT pelvis 45 Gy + concomitant 5FU/Mitomycine

Tevens bestraling van bilaterale liesklierenBoost tot 55.8-59.4 Gy extern of dmv curietherapie


Opm.

5FU – Mitomycine is het meest gebruikte schema voor concomitante chemoradiotherapie bij anaal kanaal carcinoma en is het schema dat gebruikt werd in de grote gerandomiseerde faze III studies die het nut van de associatie van chemotherapie met bestraling voor anaal kanaal carcinoma hebben bewezen.


Nieuwe schema’s met 5FU en Cisplatinum ipv Mitomycine worden tegenwoordig ook gebruikt en geven een gelijkaardige responskans met lagere toxiciteit (Faze II studies).
6. FOLLOW-UP
T1-4 N0-2, status na chemoradiotherapie

HEREVALUATIE 8-12 weken na (chemo)radiotherapieLokale tumorprogressie

biopsie +

APRA al dan niet voorafgegaan door chemo (5FU/Cisplatinum)

Beschouw spierflapreconstrucie gezien voorafgaande RT !Herevaluatie om de 3 maand gedurende 2 jaar

 • KO

 • Palpatie liesklierenLokaal persisterende tumor

Herevaluatie 4 weken laterTumorrest of tumorprogressie

Tumorafname bij opeenvolgend onderzoek

Herevaluatie om de 3 maand gedurende 2 jaar

 • PPA

 • Anuscopie

 • Palpatie liesklieren

Complete remissieHerevaluatie om de 3 maand gedurende 2 jaar

 • PPA

 • Anuscopie

 • Palpatie liesklieren

Lokaal recidief


APRA + liesklierdissectie

Bij positieve liesklieren postop RT zo geen voorafgaande bestraling op de liezen

Metastasen op afstand

Platinum-gebaseerde chemotherapie
7. REFERENTIES


 1. NCCN The Nationale Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncologie. V.1.2004. http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/anal.pdf
 1. The National Cancer Institute. U.S. National Institutes of Health.

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/anal/HealthProfessional/


 1. Flam M, John M, Pajak TF, et al.: Role of mitomycin in combination with fluorouracil and radiotherapy, and of salvage chemoradiation in the definitive nonsurgical treatment of epidermoid carcinoma of the anal canal: results of a phase III randomized intergroup study. J Clin Oncol 14 (9): 2527-39, 1996.
 1. Bartelink H, Roelofsen F, Eschwege F, Rougier P, Bosset JF, Gonzalez DG, Peiffert D, van Glabbeke M, Pierart M. Concomitant radiotherapy and chemotherapy is superior to radiotherapy alone in the treatment of locally advanced anal cancer: results of a phase III randomized trial of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Radiotherapy and Gastrointestinal Cooperative Groups. J Clin Oncol. 1997 May;15(5):2040-9.
 1. Epidermoid anal cancer: results from the UKCCCR randomised trial of radiotherapy alone versus radiotherapy, 5-fluorouracil, and mitomycin. UKCCCR Anal Cancer Trial Working Party. UK Co-ordinating Committee on Cancer Research. Lancet. 1996 Oct 19;348(9034):1049-54.
 1. Hung A, Crane C, Delclos M, Ballo M, Ajani J, Lin E, Feig B, Skibber J, Janjan N. Cisplatin-based combined modality therapy for anal carcinoma: a wider therapeutic index. Cancer. 2003 Mar 1;97(5):1195-202.
 1. Ryan DP, Compton CC, Mayer RJ. Carcinoma of the anal canal. N Engl J Med. 2000 Mar 16;342(11):792-800.


Goedgekeurd MCO 12 oktober 2004
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina