Turku (Åbo). Langs de AurajokiDovnload 30.1 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte30.1 Kb.

Finland.
Turku (Åbo).
Langs de Aurajoki.

 • Niet ver van de monding van de rivier de Aura ligt Turunlinna uit 1280, het be­langrijkste voorbeeld van vestingbouw in heel Finland.

 • Dit slot staat in een park, dicht bij scheepswerven en de bedrijvige haven met vracht en passagiersschepen.

 • Het kloeke kasteel, waar in de 16de eeuw de dichterlijk aangelegde hertog Johan een vrolijk hofleven leidde, heeft vaak belegeringen doorstaan en is na de bom­bardementen in de Tweede Wereldoor­log fraai gerestaureerd.

 • Gustav Vasa be­noemde zijn 18 jarige zoon tot hertog van Finland.

 • Vanaf 1556 woonde de nieu­we hertog (eerst met zijn minnares Kaarina Hannuntytär) in het slot, dat hij zijn renaissance-uiterlijk gaf.

 • Zijn wettige echtgenote, de Poolse prinses Katarina Jagellonica, voor wie Kaarina en haar vier kinderen het veld hadden moeten ruimen, bracht een rijke bruids­schat in. Onderdeel daarvan waren de vorken, waarmee zij het eten met mes en vork aan het hof kon invoeren.

 • Ondanks de lutherse omgeving bleef Katarina Ja­gellonica trouw aan haar geloof en liet in het kasteel een kapel inrichten, waar de rooms-katholieke priester, die zij uit Po­len had meegebracht, de mis kon opdra­gen.

 • De troonstrijd met Johans oudere, maar geesteszieke broer Erik XIV dwong de echtelieden uit te wijken naar Stock­holm, waar zij de rest van hun leven als koning en koningin van Zweden regeer­den.

 • Erik stierf in 1571 in het kasteel van Turku, waar Johan hem gevangen had gezet.

 • Het kasteel is nu historisch muse­um; slotkapel en feestzaal dienen tevens voor ontvangsten van het stadsbestuur en concerten tijdens het jaarlijkse mu­ziekfestival.

 • In augustus vindt in Turku een muziek­festival plaats waar een breed scala aan genres ten gehore wordt gebracht; van renaissance en barokmuziek tot mo­dern klassiek.

 • Op het eiland Ruissalo wordt in juni het Ruisrock-festival ge­houden, dat volgens de Finnen het oud­ste rockfestival ter wereld is.

 • Van het kasteel voert de Linnankatu de stad in.

 • Bij de Martinbrug over de Aura­rivier liggen tegenover elkaar aan de ka­de het Finse oorlogsschip Keihässalmi, het voormalige opleidingsschip van de Finse marine Suomen Joutsen ('Zwaan van Finland'), en het museumschip Si­gyn (1887), één van de oudste zeilboten van Finland, dat jaren onder Zweedse vlag voer.

 • De Suomen Joutsen met zijn drie hoge masten werd in 1902 in Frank­rijk te water gelaten en heeft alle wereld­zeeën bevaren.

 • In 1929 kocht Finland het schip aan en sinds 1991 is het op aan­vraag te bezichtigen.

 • De Ukko-Pekka, die een klein stukje verder ligt dan de Si­gyn, vaart in de zomermaanden naar Naantali.

Tussen de Martin-brug en het beeld van Nurmi.

 • Aan de noordzijde van de rivier staat het stadhuis op de hoek van de Aurakatu, de hoofdstraat van Turku, die de stations­wijk met de rivier verbindt.

 • Het toeris­tenbureau ligt naast het stadhuis.

 • Naast het toeristenbureau staat het rode Apothekersmuseum, het oudste houten bouwwerk van de stad, dat in 18de ­eeuwse stijl is gerestaureerd.

 • Ten zuiden van de rivier staat vlak bij de Martinbrug het standbeeld van de beroemde atleet Paavo Nurmi.

 • Aan deze zijde van de Aurajoki liggen op een rij het mo­derne Wäinö Aaltonenmuseum, het gouvernementsgebouw en het stads­theater.

 • In het museum vindt u een groot aantal werken van de beeldhouwer en schilder.

 • Vóór het museum staat het beeld ‘Storm’, een vrouw met wapperen de haren en de handen tegen het hoofd.

 • Voor het stadstheater staat op een mar­meren sokkel het standbeeld van Aleksis Kivi. Achter dit geheel verrijst op een rotshoogte de Sint Martinkerk uit 1933.

 • Op de heuvel Samppalinna achter het Aaltonenmuseum steekt een windmolen omhoog.

 • U vindt hier tevens een open­luchttheater, een oud restaurant, een openluchtzwembad, een sportpark en het biologisch museum met informatie over ruim 200 diersoorten van de Finse fauna.

Domkerk.

 • De bakstenen Tuomiokirkko (domkerk) uit 1290 staat bij de rivier.

 • Fraai is het uit­zicht over stad, haven en omgeving van­af de 92 m hoge toren.

 • De Laat-romaanse kerk (nu zetel van de lutherse aarts­bisschop van Finland) werd in de 14de eeuw vergroot en in de 15de eeuw voor­zien van zijkapellen en nieuwe ramen.

 • Maar van het oorspronkelijke bouw­werk is niet veel over.

 • De stadsbranden van 1681 en 1827 zijn daar debet aan.

 • In het interieur (88 m lang en 39 m breed) bevinden zich beelden, fresco's en een kansel van Engel.

 • De zijkapellen bevatten talrijke kunstwerken.

 • Rechts vanaf de ingang ziet u de kapel van de heilige Ursula, de allerzielenkapel (1452), een kapel met middeleeuwse grafstenen, de Tigerstedt-Wallenstiernakapel met fraai beschilderd roosvenster, het koor van het Heilig Kruis met 15de eeuwse schilderingen, de Laurentius- of Tott­kapel met een marmeren beeldengroep van maarschalk Tott en zijn vrouw van de hand van de barok-beeldhouwer Pet­ter Schultz (1678) en tenslotte het koor met hoogaltaar en graven.

 • Het linkerge­deelte van de kerk, beginnend bij het koor, bevat de Kankainenkapel (1651) met sarcofaag van Kaarina Maunun­tvtär, gemalin van Erik XIV, die samen niet hem maar een maand koningin van Zweden was.

 • Aan de muur hangt een re­liëf dat het enig bewaard gebleven por­tret van deze vorstin zou zijn.

 • Haar be­scheiden optreden en medeleven met de boerenbevolking hebben haar bijzonder geliefd gemaakt bij de Finnen, die nog geregeld bloemen voor haar sarcofaag neerleggen.

 • Voorts bezit de kerk een al­taar van de heilige Henrik en de heilige Erik, schutspatronen van de dom.

 • In één van de kapellen aan de linkerzijde, de als doopkapel ingerichte heilige Johannes­of Kijkkapel (1440), staat een grafmonu­ment van een Nederlandse koopman, Ja­cob Kijk (18de eeuw).

 • In het park naast de kerk staat een beeld van de reformator Mikael Agricola en in het parkje daartegenover het beeld van de 17de eeuwse gouverneur-generaal en stedenstichter Per Brahe, met op de sok­kel de tekst: Ik was met het land en het land was met mij zeer tevreden.

Rondom de domkerk.

 • Bij de domkerk staan de oude en moder­ne gebouwen van de Åbo Akademi, de Zweedstalige universiteit.

 • Aan de Piispankatu (Biskopsgatan) lig­gen tegenover elkaar twee musea.

 • Ett Hem is het huis van een rijke koopmans­familie (ca. 1900), waarin schilderijen hangen van Albert Edelfelt en Helene Schjerfbeck.

 • Het Sibeliusmuseum, een modern laag gebouw met veel glas, bezit een kleine concertzaal, zo'n 350 muziek­instrumenten en manuscripten van mu­ziekwerken van Sibelius m p.1oo-101 en andere Finse componisten.

 • Niet ver van de domkerk bevindt zich een oud complex waarin een intercultu­reel centrum met expositieruimte en café Kirjakahvila is ondergebracht.

 • On­derdeel van dit complex is het oude stad­huis Brinkkala.

 • Op 24 december om 12 uur 's middags kondigt men vanaf het balkon zowel in het Fins als Zweeds het begin van het Kerstfeest aan.

 • Richting Martinsbrug staat het Matti Koivuranta-museum, ofwel het Aboa ve­tui et ars nova (Oud Åbo en nieuwe kunst), met wisselende tentoonstellin­gen van moderne kunst. In de kelderver­dieping is een deel van het opgegraven Åbo met nauwe stegen, pleintjes en res­ten van huizen en archeologische vond­sten te zien.

Ten noorden van de Aurajoki.

 • Aan het grote en drukke marktplein (Kauppatori), een schepping van Engel na de stadsbrand van 1827, staan het Zweedse theater (Åbo Svenska Teater) en de orthodoxe kerk.

 • Vanaf dit plein, waar een fleurige markt wordt gehou­den, vertrekken veel stadsbussen. De orthodoxe kerk van Carl Engel uit 1846 is een neoklassiek gebouw met een groene koepel en een zuilenfront met timpaan aan de vier zijden.

 • De blauwe koepel is aan de binnenzijde bedekt met gouden sterretjes.

 • Voorts bezit de kerk kostbare iconen en een withouten iconostase.

 • De overdekte Kauppahalli (markthal), dicht bij het marktplein, heeft een druk bewerkte baksteengevel.

 • De stadsbibliotheek, aan de rivier, dicht bij de domkerk, is een groot gebouw van rode stenen en platte grijze zuilen, met ervoor een fontein met een bronzen leeuw erop.

 • De Aurakatu voert van het marktplein omhoog naar het Taidemuseo, dat een grote collectie werken van Finse kunste­naars bezit.

 • De Maariankatu voert vervolgens naar de moderne concerthal, een gebouw van glas en metaal met een uitstekende akoestiek.

De Mikael-kerk en de katholieke kerk.

 • De lutherse Mikael-kerk uit 1905, een werk van Lars Sonck, staat aan de Puis­tokatu. De kerk in de nationaal-roman­tische stijl heeft een portaal van drie spitsbogen en een hoge spitse toren.

 • Schuin ertegenover staat aan de Ursinin­katu de kleine katholieke kerk uit 1966, van rode baksteen met een grijze toren.

 • Het interieur heeft een houten plafond en gebrandschilderde ramen van de hand van een Nederlandse priester J. de Visser.

Luostarinmäki (Openluchtmuseum).

 • Zoals gezegd verwoestte de brand van 1827 zo'n 2500 huizen in het centrum van de stad, maar de huizen aan de rand van de stad bleven gespaard.

 • Daarom kunt u de oude ambachtswoningen op Luosta­rinmäki (Klosterbacken, kloosterheu­vel) nog bekijken.

 • In 1940 werd de hele wijk als openluchtmuseum geopend met alle huizen nog precies op de plaats waar ze vroeger waren gebouwd.

 • In de achttien huizen bevinden zich zo'n 30 werkplaatsen.

 • In de zomermaanden demonstreren meisjes in klederdracht hoe oude ambachten als pottenbakken, spinnen, kantklossen en boekdrukken werden beoefend.

 • De andere werkplaat­sen behoorden aan een touwslager, zadelmaker, boekbinder, wever, kuiper, vioolbouwer, smid, lijstenmaker, steen­drukker, bakker, schoenmaker, klokken­maker en een sigarenmaker, die ook een winkeltje met (pruim)tabak en pijpen dreef.

 • Er is ook een ouderwets snoep­winkeltje.

 • In het openluchtmuseum zijn verder een postkantoortje en een dans­vloer in de openlucht.

 • Vooral in het tweede weekeinde van september (de `dagen van de handwerkers') gonst het hier van bedrijvigheid.

 • De ingang bevindt zich in de Vartiovuo­renkatu, bij de heuvel Vartiovuori, waar­op het openluchttheater ligt en waarop Engel de sterrenwacht bouwde, die te­vens onderdak biedt aan het scheep­vaartmuseum.

Kupittaa-park en opstandingkapel.

 • In het Kupittaa-park, aan de Uuden­maankatu, staat het bronzen beeld van een machtige eland.

 • Op een open veld achter het park is het achthoekige pavil­joen met een zwarte koepel het enig overgeblevene van de kuurhuizen, die in de Tweede Wereldoorlog werden verwoest.

 • Op deze plaats zouden talrijke Finnen zich, tijdens een Zweedse kruis­tocht in de 12de eeuw, hebben laten do­pen.

 • Het paviljoen overspant de bron die het water leverde waarmee de Zweedse bisschop Henrik hen doopte.

 • Als u over de Uudenmaankatu richting Helsinki rijdt, ziet u na 4 km, links van de weg, een groot kerkhof.

 • Daar staat de Opstandingkapel uit 1941, een werk van Erik Bryggman en een goed voorbeeld van moderne Finse architectuur.

De Typhoon.

 • De Typhoon, een multifunctionele hal met een hoogte van 40 m, westelijk van het stadscentrum, is de trots van Turku.

 • Het theater kan het aantal zitplaatsen la­ten variëren al naar gelang de behoeften. Maximaal kunnen er 10.000 zitplaatsen worden gecreëerd.

 • De hal is geschikt voor alle mogelijke culturele en sportie­ve evenementen, van (pop)concerten tot ijshockey.

 • De secundaire voorzieningen voldoen hier aan de hoogste eisen; zo zijn er vijf restaurants.

 • Ook in technolo­gisch opzicht is de Typhoon (Turkuhalli, Abohallen) iets heel bijzonders, met als wervend motto: `meer dan één arena'.

Openluchtmuseum Kylämäki.

 • Ongeveer 4,5 km ten oosten van het cen­trum ligt het openluchtmuseum Kylämäki.

 • In dit historische gerecon­strueerde dorp zijn demonstraties van oude ambachten, waaraan kinderen mo­gen meedoen.
Samengesteld door BusTic.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina