TÜv nord integra certificatie in landbouw en voeding Statiestraat 164 b-2600 Berchem Tel: +32 3 287 37 60 Fax: +32 3 287 37 61Dovnload 154.27 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte154.27 Kb.


TÜV NORD INTEGRA

Certificatie in landbouw en voeding

Statiestraat 164

B-2600 Berchem

Tel: +32 3 287 37 60

Fax: +32 3 287 37 61Aanvraag offerte voor de certificatie van een

voedselveiligheidsbeheerssysteem in de

VOEDINGS- en DIERVOEDERsector en de VERPAKKINGSMATERIALENindustrie

(voor bedrijven in Nederland)
DEEL 1: Algemeen
1.1 Contactgegevens (indien er meerdere sites zijn, vul per site een aanvraagformulier in)

Naam van het bedrijf

     

Juridische vorm

 Eenmanszaak V.o.f. BV

 Stichting MaatschapIs het bedrijf deel van een groter geheel?

 neen ja, nl.      

Vestigingsadres

(In geval afwijkend postadres deze óók vermelden)

     

          Contactpersoon

Telefoonnummer

Email


     

     

     


BTW nummer (1 aanvraagformulier per BTW nummer)

     

KvK-Nummer


1.2. Bedrijfsspecifieke informatie

Het bedrijf produceert

 Food Feed Verpakkingsmateriaal

Aantal personeelsleden tijdens normale productie?

(omgerekend naar full-time equivalenten (FTE))

     

Aantal personeelsleden tijdens piekperioden?

(omgerekend naar full-time equivalenten (FTE))

     

Wordt er in shifts gewerkt?

Indien ja: • hoeveel shifts ?

 • aantal FTE per shift ?

 • wanneer wordt er in shifts gewerkt ?

 neen ja
     

     


 altijd enkel in piekperiodes

Aantal HACCP plannen / productgroepen?

     

Fabrieksoppervlakte (m2)

productie:       opslag :      

Hebt u voor de uitwerking en/of implementatie van uw beheerssysteem voor voedselveiligheid beroep gedaan op adviseurs?

 neen

 ja, nl.:      
Is uw bedrijf reeds gecertificeerd in het kader van kwaliteits- en/of voedselveiligheidsbeheerssystemen?


 ja  vul tabel 1.3 in

 neen  wenst u een offerte voor een pre-

audit? neen ja


Tegen wanneer wenst u gecertificeerd te worden?

     

Zijn er seizoensproducten/activiteiten?

 neen ja, nl. in de periode:     

Zo ja, welke producten/activiteiten?      

1.3. Huidige certificatie status bij andere certificeringsinstellingen


Standaard


Certificerings-instelling


Resultaat *

Volgende audit uit te voeren vóór

Certificaat

geldig tot


COID

nummer **

/ BRC site code

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     
     

     

     

     

     
*BRC grade, IFS level, QS status…

** voor IFS
Het bedrijf doet een aanvraag voor de certificering van onderstaande scope voor de aangeduide standaardenVermeld hier de SCOPE met duidelijke omschrijving van de productgroepen

De scope verschijnt integraal op het certificaat.

     

Vermeld hier de EXCLUSIONS

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat bepaalde producten uitgesloten worden van de scope.

Indien dit het geval is, vermeld welke producten en beschrijf waarom deze uitgesloten kunnen worden.

De exclusions verschijnen ook op het certificaat.     


Zie document ‘Wegwijzer’ (te vinden op webpagina: http://www.tuv-nord.com/be/nl/voedselveiligheid-438.htm) voor meer informatie betreffende de certificatieprocedure van TÜV NORD INTEGRA evenals informatie betreffende de standaarden.
 BRC Global Standard for Food Safety  ga naar deel 2

 BRC Global Standard for Storage and Distribution  ga naar deel 2 en 5

 BRC Global Standard for Agents & Brokers  ga naar deel 4

 BRC / IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials  ga naar deel 5

 IFS International Food Standard  ga naar deel 2

 IFS Logistic Standard  ga naar deel 2

 IFS Broker  ga naar deel 4

 IFS Cash & Carry/Wholesale  ga naar deel 2

 ISO 22000 Standaard  ga naar deel 2 (indien producent Food/Feed)

ga naar deel 5 (indien producent verpakkingsmateriaal)

 FSSC 22000  ga naar deel 2 (indien producent Food/Feed)

ga naar deel 5 (indien producent verpakkingsmateriaal)

 HACCP  ga naar deel 2

 QS Standard (enkel de keten Fruit, Groenten en Aardappelen – stage Wholesale)  ga naar deel 2


 GMP Dierenvoeders (Ovocom) / FSSC (Feed)  ga naar deel 3

 FAMI QS  ga naar deel 3


In welke taal/talen wenst u de certificaten te ontvangen?

 Nederlands Frans Engels andere taal:      
In de offerteprijs is een certificaat in 1 taal naar keuze inbegrepen. Per bijkomend certificaat in een andere taal, zal een kost van 75 euro worden aangerekend.
Handtekening en datum


DEEL 2:

Specifieke informatie voor de VOEDINGSSECTOR2.1 Processen: algemeen

 Aankoop

 Ontvangst onverpakte goederen

 Ontvangst verpakte goederen

 Uitpakken

 Herverpakken zonder verbreken van de onmiddellijke verpakking

 Herverpakken met verbreken van de onmiddellijke verpakking
 Nevenstromen naar de diervoedersector2.2 Specifieke voedingsprocessen

P1

 Sterilisatie

P2

 Pasteurisatie

P3

 Doostraling

P4

Bewaartechnieken: zouten suikeren verzuren drogen roken fermenteren

P5

 Drogen/dehydrateren vacuüm filtratie vriesdrogen microfiltratie

P6

 Diepvriezen (incl opslag) snelvriezen koelen (incl koele opslag)

P7

 Dompelen in / besproeien met antimicrobiële vloeistof fumigatie

P8

MAP verpakking verpakking onder vacuüm

P9

Preventie van (microbiologische) contaminatie, door strenge hygiëne controle en/of door specifieke

infrastructuur: high care zone aanwezig high risk zone aanwezigP10

Specifieke scheidingsprocessen: omgekeerde osmose actieve kool

P11

 koken

 bakken

 extrusie

 frituren

 drogen

 roosteren

 bottelen

 brouwen

 fermentatie (vb wijn)

P12

 slachten

 sorteren

 verpakken

 bewaring onder gecontroleerde atmosfeer-condities (uitgezonderd temperatuur)

mixen/mengen

 verbrokkelen

 versnijden

 in schijfjes snijden

 in blokjes snijden

 opvullen

 karnen met een coating omgeven

 met een beslag omgeven

 paneren


P13

distillatie

 bevochtigen

 stomen

 hydrogenatie

 vermalen

 purificatie

2.3 Verpakken

 Primair verpakken Secundair verpakken

Maakt u zelf verpakkingsmateriaal? ja nee

Indien ja, uit korrels worden bekers, flessen, folie… gemaakt uit folie wordt een tray gestanst

2.4 Opslag

Bent u tijdens de opslag eigenaar van de goederen ? ja neen

Doet u aan cross-docking? ja neen

Hebt u een distributieplatform? ja neen


Welke producten slaat u op ? Voedingsproducten Verpakkingsmateriaal Niet-voedingsproducten

Opslagtemperatuur

 Gekoeld

 Diepvries

 KamertemperatuurSpecifiek voor BRC Storage&Distribution:

Specifiek voor IFS Logistics:

Worden extra activiteiten uitgevoerd?

Worden extra activiteiten uitgevoerd?

 Reiniging van containers, manden…

 Inkoelen/invriezen/ontdooien

 Verpakken/herverpakken van verpakte producten

 Product inspectie

 Controle op de hoeveelheid

 Afvalverwerking en recyclage


inkoelen/invriezen/ontdooien
2.5 Transport
Bent u tijdens het transport eigenaar van de goederen ? ja neen

Hoe vervoert u de goederen? Bulk Verpakt

Welke producten vervoert u ? Voedingsproducten Verpakkingsmateriaal Niet-voedingsproducten

Aan welke temperatuur vervoert u de goederen?

 Gekoelde

 Diepvries

 Kamertemperatuur


2.6 Specifiek voor ISO 22000 en FSSC 22000

Heeft uw bedrijf een gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsbeheerssysteem? ja neen2.7 Onaangekondigde audits (Specifiek voor BRC Food en IFS Food)

 Wij wensen deel te nemen aan het onaangekondigde audit programma van BRC Food – optie 1

 Wij wensen deel te nemen aan het onaangekondigde audit programma van BRC Food – optie 2

 Wij wensen de onaangekondigde BRC audit uit te breiden met de ASDA module.

Een schriftelijke melding hiervan moet u sturen naar TÜV NORD INTEGRA. Zie “Wegwijzer bij certificering” voor meer info.
 Wij wensen deel te nemen aan het onaangekondigde audit programma van IFS Food, “ IFS Food checks” genaamd. De aanvraag voor IFS Food checks dient u zelf te versturen naar IFS, het aanvraagformulier is te vinden op de website : www.ifs-certification.com  IFS Food Checks  ‘order form’ (in de rechterbalk)

Zie “Wegwijzer bij certificering” voor meer info.2.8 Specifiek voor bedrijven met uitbestede processen en/of handelsgoederen

Zijn er processen die u uitbesteedt? ja neen

Zo ja, welke processen:      

Naam bedrijf :      

Dit bedrijf is IFS Food gecertificeerd gecertificeerd voor een andere standaard nl.      

 BRC Food gecertificeerd niet gecertificeerd


Is er naast uw eigen productie ook handel in voedingsmiddelen? ja neen

Zo ja, zijn dit producten die u onder uw erkenning/toelating ook zelf zou mogen maken? ja neenDEEL 3:

Specifieke informatie voor de DIERENVOEDERSECTOR
 1. GMP Dierenvoeders (Ovocom)
Activiteit

Afkorting

Tonnage/aantal FTE*

Productie en handel van mengvoeders die in de onderneming geproduceerd werden

MP

      ton

Handel van mengvoeders geproduceerd door derden

MH

      FTE

Productie en handel van voormengsels die in de onderneming geproduceerd werden

VP

      ton

Handel van voormengsels geproduceerd door derden

VH

      FTE

Productie en handel van voedermiddelen die in de onderneming geproduceerd werden

GP

      ton

Handel van voedermiddelen geproduceerd door derden

GH

      FTE

Productie en handel van voedermiddelen die in de onderneming geproduceerd werden, afkomstig van te verwerken nevenstromen (=transformatie van te verwerken nevenstromen)

GPVW

      ton

Productie en handel van toevoegingsmiddelen die in de onderneming geproduceerd werden

TP

      ton

Handel van toevoegingsmiddelen geproduceerd door derden

TH

      FTE

Op- en overslag van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ voor rekening van derden

OO

      FTE

Wegtransport dierenvoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ voor eigen rekening of voor rekening van derden

TVWE

      FTE
Productie en handel van ‘te verwerken nevenstromen’ die in de onderneming geproduceerd werden

VWP

      ton

Handel van ‘te verwerken nevenstromen’ geproduceerd door derden

VWH

      FTE

* Aantal tewerkgestelden voor deze activiteit: FTE (=full-time equivalenten)
Welke van de bovenstaande activiteiten is de hoofdactiviteit in uw bedrijf (activiteit met de grootste omzet)?      


Wordt u voor het wegtransport geborgd door een andere firma?

 neen ja

Zo ja, geef de naam:      
Maakt u voor het wegtransport gebruik van een of meerdere geborgde transporteurs?

 neen ja

Zo ja, geef onderstaande informatie:

Naam :      

Hoeveel FTE zijn in totaal werkzaam bij deze transporteur(s)?      

Hoeveel laadruimtes zijn er?      


Doet u beroep op geborgde tussenhandelaars?

 neen ja

Zo ja, voor welke activiteit?

 Verkoop van voedermiddelen en mengvoeders aan veehouders

 Transport en opslag voor eigen rekening van louter zakgoed in het kader van de verkoop van voedermiddelen en mengvoeders aan veehouders
 1. FAMI QS

Toegepaste processen:


 standaard fermentatie

 mijnbouw

 productie van voormengsels

 chemische processen

 extractie processen

 opslag/distributie activiteit (zonder enig productieproces)

Scope : A. Speciality feed ingredients
A1. Feed additives (volgens EU 1831/2003)

Technological additives

Sensory additives

Nutritional additives

Zootechnical additives

Coccidiostats and histomonostats

preservatives

antioxidants

emulsifiers

stabilisers

thickeners

gelling agents

binders

substances for control of radionucleide contamination

anticaking Agnes

acidity regulators

silage additives

denaturants

substances for reduction of the contamination of feed by mycotoxins


colourants

flavouring compoundsvitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having the similar effect

compounds of trace elements

amino acids, their salts and analogues

urea and its derivativesdigestibility enhancers

gut flora stabilisers

substances which favourably affect the environment

other zootechnical additivescoccidiostats and histomonostats

 A2. Functional feed ingredients

Gelieve hieronder de ingrediënten op te lijsten die van toepassing zijn, zoals vermeld op de Fami-QS lijst http://www.fami-qs.org/documents/fami-qs_list.pdf     

     


     

     


     

     


     

     


     Scope : B. Mixtures of specialty feed ingredients

B1. Premixtures

B2. Specialty complementary feed

B3. Specialty complementary dietetic feedDEEL 4:

Specifieke informatie voor Agents, Brokers, Importers/exporters


Welke type activiteiten doet u? Agent Broker Importer/exporter


Hoeveel leveranciers hebt u?      
Welke productgroepen verhandelt u? Voeding Verpakkingsmateriaal
Kruis de productgroepen van toepassing aan:Voeding

Verpakkingsmateriaal

 rauw vlees, vis en bereide voeding

 ‘Ready-to-eat’ producten, gekoeld en diepvries

 Conserven (blik en glas) Groenten en fruit, bereid en vers     

 Zuivel


 Dranken (Alcoholisch en niet-alcoholisch)

 Voeding, op kamertermperatuur (zoals brood, rijst, pasta, additieven, koffie, thee, suiker, granen, koekjes, chocolade, snoepgoed, oliën, vetten, dressings, mayonnaise…)
 Glas

 Papier

 Metaal

 Plastiek Hout en ander materiaalDEEL 5:

Specifieke informatie voor de VERPAKKINGSMATERIALENindustrie


Welke soorten verpakkingsmaterialen produceert u?


Voor welke doeleinden?     int fsms av off nl– v02 – 13/04/2015 /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina