Tweemaandelijks november 2011 nr. 6 Nieuwsbrief Enterprise Europe NetworkDovnload 114.72 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte114.72 Kb. 


Tweemaandelijks - november 2011 - nr.6Nieuwsbrief Enterprise Europe Network

Het Agentschap Ondernemen en IWT zijn de Vlaamse schakel van het Enterprise Europe Network. Via dit netwerk kunnen wij u helpen met vragen en problemen rond het zakendoen in Europa zoals:

 • informatie over het EU-beleid, Europese wet- en regelgeving;

 • toegang tot Europese financiering voor uw project;

 • het zoeken van partners voor commerciële samenwerking;

 • het zoeken naar strategische partners voor innovatie.

Dit is de nieuwsbrief van de partner Agentschap Ondernemen

INHOUDSTAFEL


 • Verschillen in handelsrecht binnenkort vervangen door één Europese handelsovereenkomst ?

 • De Europese Commissie zet de bescherming van EU ondernemingen tegen oneerlijke handelspraktijken op de agenda

 • De EU en China gaan intenser samenwerken op het vlak van onderwijs, cultuur, jeugd en onderzoek

 • De EU en Rusland gaan akkoord met een mogelijke toetreding tot WHO

 • Lancering van de eerste Galileo navigatiesatellieten

 • Samenwerking rond energie in de EU

 • Europese campagne rond energie-efficiëntie

 • Uitbreiding van de Europese Unie: Stand van zaken

 • Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013

 • Nieuwe regels voor de bescherming van de consument

 • EU vraagt België om vingerafdrukken op paspoorten in te voeren

 • EDEN (European Destinations of Excellence) promoot duurzaam toerisme

 • Women boardroom pledge

 • Enterprise Europe Network breidt uit in de wereld

 • Memorandum rond auteursrechten van niet-commerciële werken

 • Auteursrechten van artiesten worden verlengd

 • Eerste vergadering van de kmo-gezanten

 • Nieuwe regels voor de financiële rapportering op komst

 • Nieuwe publicaties

 • Interessante websites en databanken

 • Internationale bedrijvencontactdagen

 • Infosessies

 • NIEUW: TENDER ALERT SERVICE

NEWS HIGHLIGHTS

 • Verschillen in handelsrecht binnenkort vervangen door één Europese handelsovereenkomst ?

De Europese Commissie lanceerde onlangs het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees handelsrecht om grensoverschrijdende handel te bevorderen. Ondanks het succes van de eengemaakte markt blijven uiteenlopende nationale regels verkoop van goederen aan een andere EU lidstaat belemmeren. Hierdoor lopen handelaren een aanzienlijke omzet mis en ziet de consument een ruimer keuzeaanbod en lagere prijzen aan zich voorbij gaan. Het voorstel omvat de mogelijkheid om een uniform Europees handelscontract te kiezen indien alle partijen ermee toestemmen. Bovendien biedt dit contract de consument een hoge bescherming en kan het ook gebruikt worden in een internationale context.

Meer informatie kunt u vinden op de website: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm • De Europese Commissie zet de bescherming van EU ondernemingen tegen oneerlijke handelspraktijken op de agenda

In oktober startte de Europese Commissie een publieke raadpleging om te weten te komen met welke frauduleuze praktijken ondernemingen geconfronteerd worden en welke omvang die hebben. Vaak gaat het om misleidende reclame maar het kan even goed gaan over het probleem van de zogenaamde bedrijvengidsen: er wordt gratis publicatie van bedrijfsinformatie aangeboden maar uiteindelijk blijkt dit toch tegen betaling te zijn. De EU-wetgeving beschermt handelaren tegen misleidende en vergelijkende reclame maar andere oneerlijke handelspraktijken blijven hierbij ongemoeid. Om hen beter te beschermen wilt de Europese Commissie begin 2012 een mededeling publiceren die mogelijks het begin kan zijn van een wetgevend initiatief.

Meer informatie kunt u vinden op de website: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm • De EU en China gaan intenser samenwerken op het vlak van onderwijs, cultuur, jeugd en onderzoek

De Europese Commissie en de Chinese overheid gaan een people-to-people dialoog opstarten rond vier thema’s, nl. onderwijs, cultuur, jeugd en onderzoek. Dit is de derde dialoog in zijn soort in navolging van de economische, handels- en strategische dialoog. Zoals de naam het eigenlijk zegt, ligt het accent vooral op het uitwisselen van ervaringen. Een voorbeeld dat kadert binnen deze dialoog is dat studenten en leraars een tijdje kunnen doorbrengen in een ander gebied.

Deze dialoog is een versteviging van de huidige losse projecten zoals het Erasmus Mundus programma, dat de kans geeft aan onder andere Chinese studenten om te verblijven in Europese scholen. Een ander voorbeeld van een losse samenwerking zijn de 550 Chinese onderzoekers die reeds een beurs gekregen in het kader van het Marie Curie programma.

Het volledige persbericht vindt u via deze link:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1233&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en • De EU en Rusland gaan akkoord met een mogelijke toetreding tot WHO

Rusland heeft een akkoord bereikt met de EU zodat Rusland mogelijk kan toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. Een deel van het akkoord omvat de bescherming van de Europese automobielindustrie tegen delokalisatie naar Rusland. Dit zal gebeuren door een compensatiemechanisme in te schakelen indien de export van auto-onderdelen naar Rusland te sterk zakt. Andere elementen in het akkoord zijn quota en regels voor de export van hout en agrarische producten. Met de Verenigde Staten was reeds eerder een akkoord bereikt. Een precieze datum voor toetreding is nog niet bepaald maar waarschijnlijk zal dit niet al te lang op zich laten wachten.

Meer info vindt u op de website:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/ • Lancering van de eerste Galileo navigatiesatellieten

De EU is al een hele tijd bezig met het ontwikkelen van haar eigen satellieten (Galileo) zodat zij niet langer afhankelijk is van andere mogendheden. Het Amerikaanse Global Positioning System (GPS) is wellicht het bekendste voorbeeld van een navigatiesatelliet.

Bovendien is het belang van navigatiesatellieten in het dagelijks leven enorm toegenomen waardoor de vraag naar dergelijke satellieten ook sterk toegenomen is in het laatste decennium.

De kostprijs van het totale project is zeven miljard euro. Het is de bedoeling om in de toekomst 30 navigatiesatellieten in de ruimte te brengen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het project:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm • Samenwerking rond energie in de EU

Deze maand viert de Energiegemeenschap zijn vijfde verjaardag. Deze gemeenschap is gevormd uit alle landen van de Europese Unie en 9 andere Europese landen. Het agentschap, dat het programma beheert, is gevestigd in Wenen. De doelstellingen zijn het stimuleren van investeringen in de energiesector en het aanbieden van eerlijke prijzen voor zowel burgers als bedrijven.

De EU zal vooral investeren in pijpleidingen en elektriciteitsnetten. Dit is omdat ze de groene stroom op een meer efficiënte manier willen transporteren naar de consument. De reden waarom de EU dit wil bouwen in plaats van de lidstaten is dat deze leidingen vaak door meerdere landen lopen en dat de voordelen ervan niet altijd even groot zijn voor de landen waar het doorheen loopt. Bovendien is het vergunningsproces eenvoudiger en gaat vlugger indien de EU het aanvraagt.

Eén van de grote investeringen die de Europese Commissie plant, is de aanleg van een nieuwe trans-Kaspische gaspijpleiding. Hierover werd recent een akkoord bereikt met Turkmenistan en Azerbeidzjan. Deze landen hebben nog vrij grote voorraden en de leiding kan dan aangesloten worden op andere bestaande pijpleidingen.

Om eerlijke competitie te waarborgen heeft de Europese Commissie ook een aantal regels uitgevaardigd rond groothandel in elektriciteit en gas. Het probleem in deze markt is dat deze energie niet kan opgeslagen worden op grote schaal en dat de hoeveelheid op de markt dus eenvoudig kan verminderd worden door de productiecapaciteit te verminderen. In het verleden werd hiervan misbruik gemaakt door met voorkennis te kopen en te verkopen. De Europese Commissie heeft nu een aantal regels uitgevaardigd.

Meer informatie hierover vindt u op de website :http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/wholesale_en.htm • Europese campagne rond energie-efficiëntie

De Europese Unie heeft een nieuwe campagne gelanceerd rond het efficiënt gebruik van onze energiebronnen: ‘Generation awake: your choices make a world of difference’. Deze campagne moet de consumenten aanzetten om rationeler om te springen met energiebronnen en andere natuurlijke grondstoffen. De bedoeling is om meer te doen met minder middelen. Voorbeelden hiervan zijn intensiever gebruik van openbaar vervoer en zuiniger omspringen met water.

De nieuwe website heet www.generationawake.eu en er is ook een fanpagina op Facebook. • Uitbreiding van de Europese Unie: Stand van zaken
 • Kroatië: onderhandelingen zijn afgesloten en toetreding is voorzien voor 1 juli 2013.

 • Turkije: onderhandelingen zijn reeds lang bezig en voortgang is moeilijk vooral op politiek vlak. Vooral de diplomatieke betrekkingen met (Grieks) Cyprus zijn nog altijd een pijnpunt.

 • IJsland: hoewel de onderhandelingen pas in 2009 van start gingen verlopen deze vrij vlot. Dit is te danken aan het feit dat IJsland reeds deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte en Schengen en dat er daardoor minder struikelblokken zijn.

 • Republiek van Macedonië: hun aanvraag voor toetreding begon in 2004 en de omzetting van de Europese vereisten verlopen vrij vlot. Er is evenwel een dispuut met Griekenland over de naam van het land en dit is een ernstig obstakel voor toetreding gezien alle lidstaten unaniem de toetreding moeten goedkeuren.

 • Montenegro: de eerste fase van de onderhandelingen is afgerond en de officiële onderhandelingen voor toetreding is begonnen.

 • Albanië, Servië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaten en zitten nog in de voorbereidende onderzoeksfase door de EU of ze al dan niet in aanmerking komen als kandidaat-lidstaat. Servië staat dichtbij het statuut van kandidaat-lidstaat. • Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013

De Europese Commissie heeft zijn eerste plannen bekendgemaakt voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kort samengevat moet het meer gericht zijn op voedselveiligheid, duurzaamheid en grotere efficiëntie. Zo wil men tegemoetkomen aan de algemene doelstellingen rond klimaatverandering en internationaal concurrentievermogen.

Wie de volledige plannen wil lezen, kan dit via deze website: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm • Nieuwe regels voor de bescherming van de consument

De nieuwe richtlijn over de rechten van de consument is goedgekeurd door de raad van ministers van de Europese Unie. Lidstaten hebben nu 2 jaar om deze richtlijn om te zetten in nationaal recht. Het geeft de consument meer rechten, vooral op het vlak van ‘online shopping’. Vanaf 2013 genieten de consumenten in de EU van een betere bescherming. Zo verlengt de bedenktijd voor verkopen op afstand (zoals op het internet) of buiten de onderneming van 7 werkdagen tot 14 kalenderdagen.

Een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden vindt u op deze website: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/675&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Of de volledige info via deze website:http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm • EU vraagt België om vingerafdrukken op paspoorten in te voeren

België is tot op heden het enige EU-land dat geen vingerafdrukken heeft ingevoerd op de nieuwe internationale paspoorten. Dit moest gebeuren conform een Europese richtlijn uit 2004. De Europese Commissie heeft België daarom 2 maanden gegeven om te antwoorden op haar laatste verzoek. Zo niet zal ze België verwijzen naar het Europees Hof van Justitie.

De Belgische overheid heeft intussen laten weten dat ze vanaf 2012 alle inwoners zal verplichten om hun vingerafdrukken te geven op het gemeentehuis wanneer ze een internationaal paspoort aanvragen. Ter verduidelijking, deze voorwaarde geldt niet voor de identiteitskaarten. • EDEN (European Destinations of Excellence) promoot duurzaam toerisme

Marche-en-Famenne heeft dit jaar een award gewonnen voor de omvorming van een industriële site naar toeristische bestemming. Dit kadert in het Europees programma EDEN (European Destinations of Excellence) dat projecten ondersteunt die duurzaam toerisme promoten.

Meer info vindt u op de website: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_en.htm • Women boardroom pledge

Commissaris Viviane Reding heeft via haar website een actie gelanceerd om meer vrouwen in de bestuursraad te krijgen. Hoewel 60% van alle universitairen vrouwelijk is, tellen de raden van bestuur maar 12% vrouwen en amper 3% van alle raden wordt voorgezeten door een vrouw.

De vooruitgang in het aantal vrouwen is bovendien vrij traag. Daarom heeft ze dus de actie ‘Women Boardroom Pledge’ opgestart via haar website. Wie deze actie wil steunen kan dit doen via http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm • Enterprise Europe Network breidt uit in de wereld

Het Enterprise Europe Network verdubbelt haar aanwezigheid in China. Er zijn nu al 14 Chinese steden waar het Enterprise Europe Network actief is en dit aantal zal in de toekomst wellicht nog verhogen. In Japan wordt het netwerk nu ook opgestart met de eerste twee kantoren in Tokio.

Daarnaast zijn er ook nieuwe kantoren open gegaan in Oekraïne, Moldavië en Mexico. Ten slotte zijn er ook nieuwe kantoren open gegaan in Noord-Afrika zoals Marokko, Egypte en Tunesië.

Het is duidelijk dat het Enterprise Europe Network verder kijkt dan de grenzen van Europa en deze tendens zal in de toekomst zeker verder gezet worden. Meer info vindt u op de website http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/news-media/news/ac-11

 • Memorandum rond auteursrechten van niet-commerciële werken

De Europese Commissie wil de auteursrechten voor niet-commerciële werken (boeken) beperken. Onder niet-commerciële werken verstaat de Commissie werken die al een tijdje niet meer verkocht worden in de handel. Deze zijn vaak nog wel beschikbaar in de bibliotheken en de laatste jaren zetten zij veel van hun beschikbare werken ook online. In het kader van de Digital Agenda wil de Europese Commissie dat er meer en meer werken beschikbaar zijn op het internet. Struikelblok zijn echter vaak de auteursrechten en daar wil de Commissie iets aan veranderen.

Deze wijziging zal niet gebeuren via regelgeving maar via een memorandum van overeenstemming. Dit werd recent afgesloten tussen vertegenwoordigers van de uitgevers, bibliotheken en auteurs waarbij de Commissie een begeleidende rol heeft gespeeld.

Het volledige persbericht vindt u hier: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/619&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 • Auteursrechten van artiesten worden verlengd

De Europese Commissie heeft beslist om de termijnen van de auteursrechten te verlengen voor uitvoerders tot 70 jaar na de opnamen. Nu was dit 50 jaar waardoor veel zangers en muzikanten die liedjes opgenomen hebben in de fifties en sixties hun auteursrechten op deze werken zouden verliezen. De bedoeling van de Commissie is om vooral de minder bekende muzikanten te helpen. Ze vermoedt dat het merendeel van de uitgekeerde bedragen tussen 150 en 2000 euro per jaar zal liggen. Daarnaast zijn er ook een aantal andere kleinere wijzigingen die u terug kunt vinden in deze perstekst:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/595&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en • Eerste vergadering van de kmo-gezanten

Sinds deze zomer is er voor elk land een kmo-gezant die hinderpalen voor kmo’s op het vlak van wetgeving en procedures uit de wereld moet helpen. Voor België is dit Marie-Christine Colin-Lefebvre, directeur-generaal bij de FOD Economie. Gegeven het feit dat ook de regio’s in België in deze materie deels bevoegd zijn, wordt de Belgische kmo-gezant bijgestaan door regionale collega’s. Voor Vlaanderen is dit Bernard De Potter, administrateur-generaal bij het Agentschap Ondernemen.

Op 14 september vond de eerste Europese vergadering plaats van alle gezanten samen. Het belangrijkste agendapunt was de kmo-test. Dit is een test die zijn oorsprong vindt in de Small Business Act en die concreet betekent dat bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving altijd moet nagegaan worden welk effect deze maatregel zal hebben op de kmo’s.

De volledige beschrijving van de Europese kmo-test vindt u op deze website: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-test/index_en.htm

 • Nieuwe regels voor de financiële rapportering op komst

De Europese Commissie wil de administratieve lasten voor kmo’s vereenvoudigen. Daarom wil ze de richtlijnen betreffende boekhouden wijzigen, evenals de transparantierichtlijn. Een voorbeeld uit de plannen zijn de afschaffing van de kwartaalrapporten voor bepaalde soorten bedrijven. De wijzigingen moeten nog naar het parlement en de Europese raad van minister dus er kan nog heel wat aan veranderen. Wilt u de voorstellen bekijken dan kan dit via deze links:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1238&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/732&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Lutgart Spaepen

Consortiumleider


Agentschap Ondernemen

Enterprise Europe Network

Koning Albert II-laan 35 bus 12 | 1030 Brussel

T 02 209 27 32| F 02 209 27 31lutgart.spaepen@agentschapondernemen.be

www.enterpriseeuropevlaanderen.be


Naar inhoudstafel

NIEUWE PUBLICATIES
Op zoek naar nieuwe handelspartners in het buitenland?
Folder + agenda 2011-2012 Internationale B2B-contactdagen – Downloaden op onderstaande link:

http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/fileadmin/user_upload/b2b_folder_website_okt_11.pdf


Enterprise & Industry Magazine

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/print-edition/files/magazine_ei_11_en.pdf
Naar inhoudstafel


INTERESSANTE WEBSITES EN DATABANKEN

http://ec.europa.eu/small-business/index_nl.htm
Wilt u weten wat de EU doet om kleine ondernemingen te steunen in Europa en op de wereldmarkt, en wat de EU voor uw onderneming kan betekenen? Via dit portaal hebt u toegang tot alle informatie van de EU over en voor kmo's, van praktisch advies tot beleidskwesties en van lokale contactpunten tot netwerklinks:

 • Financiering krijgen;

 • Zakenpartners en overheidsopdrachten;

 • Ondernemen en het milieu;

 • EU-marktregels;

 • Zakendoen binnen en buiten de EU;

 • ….Via deze website vindt u snelle links voor bedrijven op zoek naar informatie en advies over zakendoen in de EU:

http://europa.eu/quick-links/businesses/index_nl.htm


Subsidiedatabank voor ondernemingen
Via onze subsidiedatabank kunt u steunmaatregelen voor ondernemingen opzoeken.

De steunmaatregelen van de Vlaamse, federale en Europese overheden zijn er in opgenomen om u een handig overzicht te bieden. De opgenomen maatregelen in deze subsidiedatabank omvatten: advies en bijstand, subsidies, (goedkope) leningen en risicokapitaal, waarborgen bij leningen, verminderingen van sociale lasten en werknemerskosten en ten slotte belastingverminderingen.

De Subsidiedatabank vindt u op: www.vlaanderen.be/subsidiedatabank


Toegang tot Europese financiering voor kmo’s: herwerkte site
Directoraat-generaal Ondernemen en Industrie heeft de site voor toegang tot financiering herwerkt. De laatste jaren kiest men minder voor de pure subsidie als beleidsinstrument maar voor leningen, participatie, microkredieten, waarborgregelingen,….

Een volledig overzicht van alle financieringsinstrumenten kunt u terugvinden via:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/financing-environment/index_en.htm
Indien u meer informatie wenst over toegang tot financiering kunt u ons contacteren via pascal.verheye@agentschapondernemen.be


DG Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie
Wat doen ze ?

Versterken van de Europese industrie en bevorderen van een groene economie. Stimuleren de innovatie om de groei aan te zwengelen en voorzien in nieuwe maatschappelijke behoeften. Ze moedigen de oprichting en groei van kleine ondernemingen aan en stimuleren een nieuwe ondernemingscultuur. Ze proberen te zorgen voor een open interne markt voor goederen. En ten slotte streven ze ernaar de Europese rol in de ruimtevaart te versterken.

Website: http://ec.europa.eu/enterprise/index_nl.htm


Nieuwe website voor EU-burgers die buiten de EU reizen
Meer en meer mensen reizen buiten de EU voor zaken of vakantie. Soms komen ze echter in een land terecht waar er geen ambassade van hun land is. Als er dan ter plaatse een crisis uitbreekt is het moeilijk om te reizen naar een ander land in de regio waar er wel een ambassade is. Onder de Europese wetgeving hebben burgers van een Europese lidstaat recht op bijstand van een andere ambassade op dezelfde manier als deze van hun eigen land. U wenst als Belg te reizen naar de Kaapverdische eilanden, dan kunt u terecht in de ambassade van Frankrijk, Spanje of Portugal. Voor meer info hierover heeft de Europese Unie een nieuwe website aangemaakt: http://ec.europa.eu/consularprotection


Europees Centrum voor de Consument in België : www.eccbelgie.beNaar inhoudstafel


INTERNATIONALE BEDRIJVENCONTACTDAGEN

Enterprise Europe Network is regelmatig medeorganisator van internationale bedrijvencontactdagen. Dergelijke events zijn een ideale gelegenheid om via business-to-business meetings eerste onderhandelingen op te starten met collega-producenten, toeleveranciers, verdelers… uit verschillende landen.

De contactdagen duren maximum twee dagen en worden niet als een gewone beurs georganiseerd. Zakenmensen ontmoeten er elkaar volgens een afsprakenprogramma opgesteld volgens eigen wensen want elke deelnemer kan vooraf uit de lijst van ingeschreven bedrijven die contacten selecteren die voor hem interessant zijn. Daarom wordt in de voorbereidingsfase aan elke deelnemer gevraagd om in een zakenprofiel aan te geven welke specifieke producten zij aanbieden of zoeken.

Kortom, B2B bedrijvencontactdagen zijn een uniek platform om op korte tijd en aan beperkte kostprijs met een groot aantal potentiële partners te onderhandelen over een toekomstige samenwerking.


Agenda • 9 en 10 november 2011 – B2B-contactdagen met delegatie uit Israël – Antwerpen en Vlaams-Brabant

Op 9 en 10 november ontvangt Enterprise Europe Network Vlaanderen samen met Flanders Investment & Trade en Flanders Smart Hub een delegatie uit Israël met vooraanstaande bedrijven uit de logistieke wereld.
De samenwerkingsprofielen kunt u opvragen bij:

Hajar Zamouri - tel. 02 209 27 36 - hajar.zamouri@agentschapondernemen.be

Anne Depré - tel. 016 31 10 56 - anne.depre@agentschapondernemen.be • 17 november 2011 - European brokerage event ‘Where Creativity meets Business’ tijdens het Creativity World Forum 2011 in Hasselt

Enterprise Europe Network Vlaanderen organiseert tijdens het Creativity World Forum 2011 bedrijvencontactdagen met buitenlandse firma’s die op zoek zijn naar Belgische partners voor commerciële en/of technische samenwerking. De deelnemers komen uit verschillende landen van de Europese Unie en zijn actief in sectoren zoals design, greentech, cleantech, well-being, communicatie & marketing en creative problem solving. Indien u geïnteresseerd bent om één of meerdere van de deze bedrijven te ontmoeten op 16 en/of 17 november in Hasselt, dan kunt u zich tot 1 november 2011 geheel vrijblijvend registreren op de volgende website: www.worldcreativityforum.be/brokerage


Meer informatie is te vinden in de elektronische folder van het brokerage event, die u hier kunt raadplegen:  

www.b2match.eu/cwf2011/system/files/Folder.pdf

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Eddy Vanschoonbeek van het Enterprise Europe Network Vlaanderen (eddy.vanschoonbeek@agentschapondernemen.be – tel.: 011/29 20 21).

 • 17-18 november 2011 – Healthcare matchmaking event op Medica 2011 – Düsseldorf/Duitsland

Onze Duitse collega organiseert op 17 en 18 november een internationaal matchmaking event ter gelegenheid van MEDICA, de wereldwijd toonaangevende vakbeurs en het verzamelpunt voor nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van medische zorg. De topics zijn elektro-medische producten en medische technologie, benodigdheden voor laboratorium en hulpbijstand, orthopedische producten en technologie, textielmateriaal voor medische toepassingen, meubilair voor de gezondheidszorg, verzorgingsproducten, fysiotherapie, diagnostiek, ICT..

De promotie hiervoor gebeurt in heel Europa door het Enterprise Europe Network.

Meer informatie op http://www.b2match.eu/medica2011Info

Voor verdere inlichtingen en deelnamevoorwaarden over deze B2B-bedrijvencontactdagen, gelieve ons te contacteren via e-mail:businesscooperation@agentschapondernemen.be

Naar inhoudstafel

INFOSESSIES
 • 17 november 2011 - Intellectuele Eigendomsrechten: Laat de kaas niet van uw brood eten!

Ook dit jaar organiseren het Agentschap Ondernemen en het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen de succesvolle reeks infosessies waarbij een specialist een specifiek onderwerp van Intellectuele Eigendom toelicht. Met een licht aangepaste formule voorzien we zelfs nog meer tijd voor interactiviteit met de deelnemers. U krijgt dus alle kansen om uw vragen te stellen. Wij bieden u tevens de mogelijkheid om op voorhand vragen door te sturen. Bovendien sluiten we de sessies telkens af met een broodjeslunch waardoor u verder kan netwerken.
Op donderdag 17 november 2011 vindt de vijfde sessie uit de reeks plaats met als titel:

"Samenwerken met (internationale) partners: hoe speelt u op veilig?"

Spreker: Véronique Pede, Eubelius

U heeft een zakenpartner gevonden om uw project commercieel te helpen uitvoeren! Naast het maken van commerciële afspraken  ligt het toekennen van bepaalde (gebruiks)rechten op intellectuele eigendom (knowhow, merken, auteursrecht, octrooien,..)  aan de basis van deze samenwerking. Goede afspraken maken goede vrienden, daarom giet u die afspraken best in een contract. Maar hoe pakt u dit nu het best aan om uw intellectuele eigendom zo goed mogelijk te beveiligen? Véronique Pede is advocaat, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht. Als specialist ter zake geeft zij u alvast een antwoord op deze en andere vragen.
Praktisch

Datum: 17 november 2011 van 9u30 tot 13u


Locatie: Huis van de Economie, Seminariestraat 2, 9000 Gent
Parkeren kan vlakbij in PARKING REEP (bij voorkeur) of KOUTER of ZUID.

Deelnameprijs: 40 euro (inclusief broodjeslunch). De factuur wordt u nadien toegestuurd. Gelieve te verwittigen op voorhand indien u verhinderd bent, zo niet worden u de kosten aangerekend.  Inschrijven kan via volgende link:http://oost-vlaanderen.innovatiecentrum.be/events/3499

Het aantal deelnemers aan deze workshop is beperkt tot 20. Snel inschrijven is dus de boodschap!

 • 22-23 november 2011 - THE ANTWERP FORUM: Linking business between China and Europe

Heeft als doel Europese en Chinese ondernemers van een business forum te voorzien om nieuwe langdurige zakenrelaties op te bouwen en samenwerking in de toekomst te versterken.

Dit initiatief van Antwerp Management School en de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel wordt ondersteund door Flanders Investment & Trade en is de eerste editie van een tweejaarlijks topevenement.

Tijdens THE ANTWERP FORUM zal onder meer het unieke onderzoek naar “China’s Outward Foreign Direct Investment in Europe” van het Euro-China Center van Antwerp Management School gepresenteerd en besproken worden. Tevens worden B2B-sessies-op-maat en bedrijfsbezoeken opgesteld voor de Chinese zakendelegaties.

De hoofdpartners van THE ANTWERP FORUM zijn Provincie Antwerpen, POM Antwerpen en Haven van Antwerpen, en wordt ondersteund door Essenscia, Agoria, Voka Mechelen, Voka Kempen, Stad Antwerpen en China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT).

CCPIT vertegenwoordigers in diverse Chinese steden zijn partner in het Enterprise Europe Network dat mee zal instaan voor de opvolging van de gelegde contacten na het forum.


Voor meer informatie, ga naar www.theantwerpforum.be of neem contact met Enterprise Europe Network via lutgart.spaepen@agentschapondernemen.be


Naar inhoudstafel


NIEUW: TENDER ALERT SERVICE


Onze nieuwe Tender Alert Service is eindelijk klaar. Wenst u dagelijks of wekelijks een overzicht te krijgen van alle overheidsopdrachten (in alle landen van de EU) en op maat van uw bedrijf, schrijf u dan nu in via deze link:

http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/home/overheidsopdrachten/tender-alert-service.html

Contactpersoon: Pascal Verheye, T 02 209 27 38, e-mail: pascal.verheye@agentschapondernemen.be
Naar inhoudstafel


U kunt zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar enterprise.europe@vlaanderen.beV.U.: Bernard De Potter


DISCLAIMER: Dit elektronische bericht heeft een informeel karakter. Het kan op geen enkele wijze een invloed hebben op de contractuele relaties tussen het Agentschap Ondernemen en de betrokken partij. Alle officiële communicatie moet gebeuren per gewone briefwisseling.
 

: fileadmin -> user upload
user upload -> Wedderveer “Uitgestrekte buurt in de gemeente Bellingwedde tussen Blijham en Wedde aan de westoever van de Westerwoldsche Aa; aan de overkant ligt het recreatieoord Wedderbergen (camping).
user upload -> Verslag Werkatelier Eiland van Schalkwijk
user upload -> Bijwerken rijksregister bestand algemeen 1 definities opbouw structuur bijwerking
user upload -> Persdossier haring
user upload -> Symposium on the Rwandan Genocide: Remembrance & Reflection on the aftermath
user upload -> Nieuwsbrief cnv onderwijs passend onderwijs Nummer 1 17 januari 2013
user upload -> Een stukje over de geschiedenis van de club
user upload -> Herfstvakantie van 13 T/M 20 oktober
user upload -> Formulier verklaring vakbondslidmaatschap voor maandelijkse werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie
user upload -> Winschoterhoogebrug
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina